Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 229 від 05.11.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 грудня 1999 р.
 vd991105 vn229            за N 881/4174
 
   Про затвердження Положення  про  порядок  скасування
   реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів
     інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
              з цінних паперів та фондового ринку
   N 195 ( z0593-02 ) від 02.07.2002 )
   Відповідно до ст.3 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ), Указу Президента
України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від
19.02.94 N 55/94 та Указу Президента України "Про заходи щодо
забезпечення  захисту прав учасників інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній" від 07.08.99 N 968/99, а також з метою
врегулювання  процедури  ліквідації  інвестиційних  фондів та
інвестиційних компаній Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити Положення про порядок скасування реєстрації
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
(інвестиційної компанії) (додається).
   2. Управлінню  регулювання інвестиційної діяльності (Юхно
М.Т.) разом з юридичним управлінням (Почепський Ф.М.) забезпечити
державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України Положення про
порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів  інвестиційного  фонду  (інвестиційної компанії),
затвердженого цим рішенням.
   3. Прес-центру (Шевкіна Л.В.) забезпечити опублікування цього
рішення у встановленому чинним законодавством порядку.
   4. Це  Положення  вводиться  в  дію  згідно  з  чинним
законодавством України.
   5. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) забезпечити доведення
до відома територіальних органів Комісії даного рішення.
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                  Протокол засідання Комісії
                  від 4 листопада 1999 року N 61
 
                     Затверджено
                Рішення Державної комісії з цінних
                паперів та фондового ринку
                від 5 листопада 1999 р. N 229
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 1999 р.
                   за N 881/4174
    Положення про порядок скасування реєстрації випуску
    (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного
         фонду (інвестиційної компанії)
   Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ),  "Про  підприємства  в
Україні" ( 887-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-вр ), "Про Національну депозитарну
систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-вр ), Указу Президента України "Про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року N 55/94 зі
змінами від 28 березня 1995 року N 265/95 та від 18 листопада 1995
року N 1080/95 та Указу Президента України "Про заходи щодо
забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів  та
інвестиційних компаній" від 7 серпня 1999 року N 968/99 і
нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
           1. Загальні положення
   1.1. Відповідно до цього Положення здійснюється скасування
реєстрації  випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів при
ліквідації інвестиційного фонду або взаємного фонду (усіх взаємних
фондів) інвестиційної компанії, створених відповідно до Положення
про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого
Указом Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94, а також
при здійсненні реорганізації інвестиційного фонду (інвестиційних
фондів) шляхом злиття або приєднання, або перетворення закритого
інвестиційного фонду (закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії) у відкритий інвестиційний фонд (відкритий взаємний фонд
інвестиційної компанії).
   Якщо після реєстрації випуску та інформації про  випуск
інвестиційних сертифікатів у Державній комісії цінних паперів та
фондового ринку діяльність із спільного інвестування емітентом не
здійснювалась (випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів не
відбувалось), то скасування реєстрації випуску  інвестиційних
сертифікатів здійснюється згідно з розділом 5 Положення про
порядок  реєстрації  випуску  інвестиційних   сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації про їх випуск або Положення про
порядок  реєстрації  випуску  інвестиційних   сертифікатів
інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (відповідно -
для  інвестиційного  фонду  або  інвестиційної  компанії),
затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 15.01.98 N 8 ( vr008312-98 ) (із змінами та
доповненнями).
   1.2. Скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів - унесення Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку  відповідного  запису  до  реєстру  випусків
інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній.
   1.3. Скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду може здійснюватись у таких
випадках:
   а) для закритих інвестиційних фондів:
   у разі  ліквідації  інвестиційного  фонду  як  суб'єкта
підприємницької  діяльності (лише після закінчення заявленого
терміну його діяльності, визначеного в інвестиційній декларації
фонду) та в разі повного (100 %) використання (списання на
підставі відповідних нормативних актів) залучених цим фондом
приватизаційних паперів;
   у разі ліквідації закритого інвестиційного фонду за рішенням
арбітражного суду (згідно з п. 29 Положення про інвестиційні фонди
та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України
від 19 лютого 1994 року N 55/94);
   у разі перетворення  закритого  інвестиційного  фонду  у
відкритий;
   у разі реорганізації закритого інвестиційного фонду шляхом
злиття з іншим закритим інвестиційним фондом;
   у разі реорганізації закритого інвестиційного фонду шляхом
його приєднання до іншого закритого інвестиційного фонду;
   б) для відкритих інвестиційних фондів:
   у разі  ліквідації  інвестиційного  фонду  як  суб'єкта
підприємницької  діяльності  або   припинення   діяльності
інвестиційного фонду як суб'єкта, що здійснює виключну діяльність
зі спільного інвестування;
   у разі реорганізації відкритого інвестиційного фонду шляхом
злиття з іншим (іншими) відкритим інвестиційним фондом;
   у разі реорганізації відкритого інвестиційного фонду шляхом
приєднання до іншого відкритого інвестиційного фонду.
   1.4. Скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії може здійснюватись у таких
випадках:
   а) для закритих взаємних фондів інвестиційної компанії:
   у процесі ліквідації взаємного фонду інвестиційної компанії
(за умови, що весь випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційної
компанії (кілька випусків) було розміщено через взаємний фонд, що
ліквідується) (лише після закінчення заявленого терміну його
діяльності, визначеного в інвестиційній декларації фонду та в разі
повного (100 %) використання (списання на підставі відповідних
нормативних актів) залучених цим фондом приватизаційних паперів);
   у разі ліквідації закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії за рішенням арбітражного суду (згідно з п. 29 Положення
про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого
Указом Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94);
   у разі перетворення закритого взаємного фонду інвестиційної
компанії у відкритий взаємний фонд (за умови, що через даний
взаємний фонд інвестиційної компанії було розміщено окремий випуск
(випуски інвестиційних сертифікатів) інвестиційної компанії);
   б) для відкритих взаємних фондів інвестиційної компанії:
   у разі ліквідації відкритого взаємного фонду інвестиційної
компанії (якщо через цей взаємний фонд було розміщено окремий
випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів компанії);
   в) у разі ліквідації інвестиційної компанії як юридичної
особи;
   г) у разі реорганізації інвестиційної компанії, що передбачає
ліквідацію усіх її взаємних  фондів  (припинення  діяльності
інвестиційної компанії як суб'єкта, що здійснює діяльність зі
спільного інвестування).
   1.5. Ліквідація інвестиційних фондів та взаємних  фондів
інвестиційних  компаній здійснюється в порядку, передбаченому
чинним законодавством України, щодо ліквідації юридичних осіб та
філій юридичних осіб, з обов'язковим урахуванням особливостей та
вимог, установлених Положенням  про  інвестиційні  фонди  та
інвестиційні компанії, затвердженим Указом Президента України від
19 лютого 1994 року N 55/94.
   Розрахунки з учасниками при ліквідації інвестиційного фонду
(взаємного фонду інвестиційної компанії) здійснюються в порядку
проведення  розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній у разі їх ліквідації, затвердженому Фондом
державного майна України відповідно до п. 4 Указу Президента
України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від  07.08.99
N 968 ( 968/99 ).
   1.6. Ліквідація  інвестиційного фонду можлива лише після
скасування реєстрації випуску (усіх  випусків)  інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду. Скасування реєстрації випуску
акцій інвестиційного фонду здійснюється тільки після скасування
реєстрації випуску (усіх випусків) інвестиційних сертифікатів
цього інвестиційного фонду. Скасування реєстрації випуску акцій
інвестиційного фонду здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ( Пункт 1.6
розділу  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 195 ( z0593-02 ) від 02.07.2002 )
   1.7. Ліквідація інвестиційної компанії може здійснюватись
лише  після  скасування  реєстрації  випусків  інвестиційних
сертифікатів компанії та ліквідації створених нею взаємних фондів.
Скасування реєстрації випуску  акцій  інвестиційної  компанії
здійснюється тільки після скасування реєстрації випуску (усіх
випусків) інвестиційних сертифікатів її взаємного фонду (усіх
взаємних  фондів).  Скасування  реєстрації  випуску  акцій
інвестиційної компанії здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ( Пункт 1.7
розділу  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 195 ( z0593-02 ) від 02.07.2002 )
   1.8. Якщо вищий орган товариства (закритого інвестиційного
фонду або інвестиційної компанії щодо її закритого взаємного
фонду) прийняв рішення про зміну заявленого терміну діяльності
фонду, то будь-які дії, пов'язані з процедурою ліквідації фонду,
не можуть здійснюватись раніше, ніж буде опубліковано текст
відповідних  змін  до  інформації  про  випуск інвестиційних
сертифікатів, зареєстрованих у Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку згідно з вимогами Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
та інформації про їх випуск або Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії  та
інформації про їх випуск ( vr008312-98 ) (відповідно - для
інвестиційного фонду або інвестиційної компанії).
   1.9. Склад ліквідаційної комісії при ліквідації взаємного
фонду  інвестиційної  компанії  визначається  вищим  органом
інвестиційної компанії згідно з вимогами чинного законодавства
України.
   1.10. З моменту прийняття вищим органом інвестиційного фонду
(інвестиційної компанії) рішення про ліквідацію інвестиційного
фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) до такого фонду не
застосовується обмеження п.17 Положення про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від
19 лютого 1994 року N 55/94, щодо утримання в цінних паперах не
менше ніж 70% активів фонду.
   1.11. Реорганізація інвестиційного фонду шляхом злиття або
приєднання  та  перетворення  закритого  інвестиційного фонду
(закритого взаємного фонду інвестиційної компанії) у відкритий
інвестиційний  фонд  (відкритий  взаємний  фонд інвестиційної
компанії) здійснюється відповідно до чинного законодавства з
урахуванням вимог відповідних положень, затверджених Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного
майна України та Антимонопольним комітетом України.
   2. Порядок подання документів для скасування реєстрації
    випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів
   2.1. Для  скасування  реєстрації  випуску  (випусків)
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної
компанії), у разі ліквідації інвестиційного фонду (взаємного фонду
або всіх взаємних фондів інвестиційної компанії (за кожним фондом
окремо)), ліквідаційна комісія (інвестиційна компанія) подає до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі
документи:
   а) заяву  про  скасування  реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів,  підписану  головою  ліквідаційної
комісії і засвідчену печаткою інвестиційного фонду (згідно з
додатком 1 до цього Положення);
   б) протокол рішення вищого органу товариства (заявника) про
ліквідацію товариства (філії - взаємного фонду, усіх взаємних
фондів),  засвідчений  підписом уповноваженої посадової особи
товариства (заявника) та печаткою товариства (заявника).
   Для закритого інвестиційного фонду (закритого взаємного фонду
інвестиційної компанії), що ліквідується за рішенням арбітражного
суду, - копію рішення арбітражного суду, пронумеровану, прошиту та
засвідчену підписом уповноваженої посадової особи  товариства
(заявника) та печаткою товариства (заявника);
   в) копії  публікацій,  передбачених  порядком  проведення
розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній у разі їх ліквідації, затвердженим Фондом державного
майна України відповідно до п.4 Указу Президента України "Про
заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних
фондів та інвестиційних компаній" від 07.08.99 N 968 ( 968/99 );
   г) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів;
   ґ) засвідчені висновком аудитора (аудиторської фірми) баланс
фонду, звіт про фінансові результати та їх використання (за станом
на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію);
   д) засвідчені  підписом уповноваженої посадової особи та
печаткою інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), а також
підписом уповноваженої посадової особи та печаткою депозитарію
інвестиційного фонду (депозитарію взаємного фонду інвестиційної
компанії) довідки про вартість чистих активів фонду та про
фінансові вкладення фонду за станом на останню звітну дату перед
прийняттям  рішення  про  ліквідацію, складені відповідно до
Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних
фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
7 жовтня 1997 року N 30/1 ( v0030312-97 ) (із змінами та
доповненнями);
   е) копію наказу Фонду державного майна України про анулювання
дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними
паперами, що був наданий заявнику  (для  закритих  фондів),
засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою
товариства (заявника);
   є) пронумеровані,  прошиті та засвідчені підписом голови
ліквідаційної комісії і печаткою товариства (заявника) копії
протоколів аукціонів, на яких здійснювалась реалізація майна фонду
в процесі його ліквідації і які засвідчені підписом голови
ліквідаційної комісії та печаткою товариства (заявника). Якщо
відкритий фонд  здійснив  повний  (100%)  викуп  розміщених
інвестиційних  сертифікатів  у  терміни,  встановлені  його
інвестиційною декларацією, то до моменту прийняття рішення про
ліквідацію  фонду  зазначені  копії  протоколів аукціонів не
подаються;
   ж) засвідчені  підписом  голови ліквідаційної комісії та
печаткою товариства (заявника) копії ліквідаційного балансу та
довідки про ліквідаційну вартість чистих активів фонду, складені
на дату, наступну за датою здійснення останнього платежу на
користь  кредиторів  (крім  засновників  та учасників - для
інвестиційного  фонду;  учасників  -  для  взаємного  фонду
інвестиційної компанії);
   з) звіт ліквідаційної комісії про здійснені розрахунки з
кредиторами та учасниками фонду, засвідчений підписами всіх членів
ліквідаційної комісії та печаткою товариства (заявника), а також
підписом уповноваженої посадової особи та печаткою депозитарію
інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії);
   и) документи, що підтверджують депонування до уповноваженого
банку або депозиту нотаріальної контори за місцем державної
реєстрації товариства (заявника) грошових коштів, що залишились
унаслідок непред'явлення учасниками до  викупу  інвестиційних
сертифікатів  фонду  в  межах  установленого  терміну викупу
інвестиційних сертифікатів (у разі ліквідації інвестиційного фонду
або інвестиційної компанії), або документи, що підтверджують
узяття інвестиційною компанією на свій баланс зобов'язань щодо
розрахунків з учасниками взаємного фонду, які не пред'явили до
викупу належні їм інвестиційні сертифікати в межах установленого
терміну.
   2.2. Для  скасування  реєстрації  випуску  (випусків)
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної
компанії), у разі реорганізації шляхом злиття або приєднання
(перетворення із закритого у відкритий) інвестиційного фонду або
перетворення закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у
відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії, інвестиційний фонд
(інвестиційна компанія) подає до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку такі документи:
   а) заяву  про  скасування  реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів, підписану уповноваженою  посадовою
особою інвестиційного фонду (інвестиційної компанії) і засвідчену
печаткою інвестиційного фонду (інвестиційної компанії) (згідно з
додатком 1 до цього Положення);
   б) протокол рішення вищого органу товариства (заявника) про
реорганізацію  шляхом  злиття  або  приєднання  (тільки  для
інвестиційних фондів), або перетворення товариства (філії  -
взаємного фонду), засвідчений підписом уповноваженої посадової
особи товариства (заявника) та печаткою товариства (заявника);
   в) прошиту, пронумеровану і засвідчену підписом уповноваженої
посадової особи та печаткою заявника копію договору про злиття
(тільки у випадку реорганізації шляхом злиття) або договору про
приєднання (тільки у разі реорганізації шляхом приєднання);
   г) копії  публікацій  інформації  заявника  про  його
реорганізацію  (перетворення)  або  перетворення  його  філії
(взаємного фонду), засвідчені підписом уповноваженої посадової
особи заявника та печаткою товариства (заявника).  Зазначені
публікації повинні бути здійснені в одному з центральних органів
преси (органах преси);
   ґ) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів;
   д) засвідчений  висновком  аудитора  (аудиторської фірми)
передавальний баланс (акт) фонду (за станом на останню звітну дату
перед прийняттям рішення про реорганізацію або перетворення);
   е) засвідчені підписом уповноваженої посадової особи  та
печаткою інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), а також
підписом уповноваженої посадової особи та печаткою депозитарію
інвестиційного фонду (депозитарію взаємного фонду інвестиційної
компанії) довідки про вартість чистих активів фонду та про
фінансові вкладення фонду за станом на останню звітну дату перед
прийняттям рішення про реорганізацію (перетворення), складені
відповідно до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів
інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній
( v0030312-97 );
   є) копію наказу Фонду державного майна України про анулювання
дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними
паперами,  що  був  наданий заявнику (для закритих фондів),
засвідчену підписом уповноваженої посадової особи та печаткою
товариства (заявника);
   ж) звіт про здійснені розрахунки з учасниками фонду, які не
виявили  бажання  стати  учасниками  фонду  правонаступника,
засвідчений підписом уповноваженої посадової особи і печаткою
товариства (заявника), а також підписом уповноваженої посадової
особи та печаткою депозитарію інвестиційного фонду (взаємного
фонду інвестиційної компанії);
   з) документ, що підтверджує фактичний перехід активів та
зобов'язань  фонду  попередника  до  фонду  правонаступника
(засвідченого в порядку, установленому чинним  законодавством
України).
   2.3. Документи, зазначені в п. 2.1 та п. 2.2 цього Положення,
подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
протягом п'яти робочих днів з моменту:
   а) затвердження звіту ліквідаційної комісії про здійснені
розрахунки з кредиторами (якщо всі учасники фонду пред'явили до
викупу належні їм інвестиційні сертифікати в установлений для
цього термін);
   б) отримання ліквідаційною комісією документа, що підтверджує
фактичне депонування до уповноваженого банку або до депозиту
нотаріальної  контори  коштів,  які  залишились  унаслідок
непред'явлення для здійснення розрахунків належних учасникам фонду
інвестиційних сертифікатів у встановлений для цього термін);
   в) підписання документа, який підтверджує фактичний перехід
усіх активів та  зобов'язань  фонду  попередника  до  фонду
правонаступника - при реорганізації фонду шляхом злиття або
приєднання (або в разі перетворення закритого фонду у відкритий).
   2.4. Управління регулювання інвестиційної діяльності протягом
15 робочих днів з моменту надходження до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку документів, оформлених згідно з
вимогами  чинного законодавства та цього Положення, здійснює
розгляд зазначених документів на предмет їх відповідності вимогам
чинного законодавства та цього Положення і робить висновок щодо
можливості  (чи  неможливості)  скасування реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів. Управління готує проект
розпорядження  про  скасування  реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних  сертифікатів  (у  разі  відповідності  наданих
документів вимогам чинного законодавства та цього Положення) або
проект  відмови  у  скасуванні реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів із зазначенням порушень вимог чинного
законодавства та/або цього Положення, а також терміну, протягом
якого зазначені порушення слід усунути (у разі невідповідності
наданих  документів  вимогам  чинного законодавства та цього
Положення), та надсилає відповідне подання (службову записку) на
ім'я уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з доданням усіх потрібних документів.
   2.5. Скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку шляхом видання Розпорядження про
скасування  реєстрації  випуску  (випусків)  інвестиційних
сертифікатів за поданням Управління регулювання інвестиційної
діяльності  протягом  п'яти робочих днів від дати отримання
відповідного  подання (службової записки) та всіх необхідних
документів від зазначеного управління.
   2.6. Відмова  у скасуванні реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних  сертифікатів  надається  уповноваженою  особою
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за поданням
управління регулювання інвестиційної діяльності протягом п'яти
робочих днів з моменту отримання відповідного подання (службової
записки) та всіх потрібних документів від управління регулювання
інвестиційної діяльності та доводиться до заявника письмово.
   2.7. На підставі Розпорядження про скасування реєстрації
випуску  (випусків)  інвестиційних  сертифікатів  управлінням
регулювання інвестиційної діяльності протягом п'яти робочих днів
від дати видання зазначеного Розпорядження здійснюється скасування
реєстрації  випуску  (випусків)  інвестиційних  сертифікатів
інвестиційного  фонду  (інвестиційної  компанії),  скасування
реєстрації відповідної інформації  про  випуск  інвестиційних
сертифікатів, а також анулювання свідоцтва (свідоцтв) про випуск
інвестиційних сертифікатів та інформування заявника про вчинення
зазначених дій.
   2.8. Повідомлення учасників фондового ринку України щодо
скасування  реєстрації  випуску  (випусків)  інвестиційних
сертифікатів та анулювання свідоцтва (свідоцтв)  про  випуск
інвестиційних  сертифікатів здійснюються Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку  шляхом  опублікування  у
двотижневий термін Розпорядження про скасування реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів  в  офіційному  виданні
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   2.9. У разі отримання відмови у скасуванні реєстрації випуску
(випусків)  інвестиційних  сертифікатів  заявник  зобов'язаний
протягом терміну, зазначеного у відмові, усунути вказані в цій
відмові  порушення  вимог чинного законодавства та/або цього
Положення і повторно надати пакет документів (підготовлений згідно
з вимогами чинного законодавства та цього Положення) до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   2.10. Знищення  викуплених  інвестиційних сертифікатів та
невикористаних бланків інвестиційних сертифікатів здійснюється
відповідно  ліквідаційною  комісією або спеціальною комісією,
створеною інвестиційним фондом (інвестиційною компанією),  на
підставі  Розпорядження  про  скасування  реєстрації  випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів у порядку, встановленому
чинним законодавством України з обов'язковим наданням до Комісії
(у 5-денний термін з моменту підписання) відповідного акта.
   2.11. Відповідальність за несвоєчасне подання, неподання або
подання заздалегідь не достовірних документів, зазначених у п. 2.1
цього Положення, несе голова ліквідаційної комісії (інвестиційна
компанія) відповідно до Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні".
   2.12. Відповідальність за несвоєчасне подання, неподання або
подання заздалегідь не достовірних документів, зазначених у п. 2.2
цього Положення, несе  інвестиційний  керуючий  (інвестиційна
компанія) відповідно до Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні".
   2.13. За невиконання або несвоєчасне виконання вимог п.2.9 та
п.2.10 цього Положення  голова  ліквідаційної  комісії  несе
відповідальність,  установлену  Законом України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) (при
ліквідації фонду).
   2.14. За невиконання або несвоєчасне виконання вимог п.2.9
цього Положення інвестиційний керуючий (інвестиційна компанія)
несе відповідальність, установлену Законом України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" (при реорганізації або
перетворенні фонду).
                    Додаток 1
            до Положення  про  порядок  скасування
            реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
            сертифікатів   інвестиційного   фонду
            (інвестиційної компанії)
 
               Заява
      про скасування реєстрації випуску (випусків)
          інвестиційних сертифікатів
 
------------------------------------------------------------------
|    Повне найменування заявника     |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Вид інвестиційного фонду (тільки для     |         |
|інвестиційних фондів)            |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Вид взаємного фонду, через який розміщувався |         |
|випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів |         |
|(тільки для інвестиційної компанії)     |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Код за ЄДРПОУ                |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Код ЗКГНГ                  |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Місцезнаходження               |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Код міста, телефон, факс           |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Причина скасування реєстрації випуску    |         |
|(випусків) інвестиційних сертифікатів    |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дані про випуск (випуски) інвестиційних   |         |
|сертифікатів, реєстрація яких скасовується  |         |
|(за кожним випуском окремо):         |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|номер та дата свідоцтва про реєстрацію    |         |
|випуску інвестиційних сертифікатів      |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|найменування установи, що зареєструвала   |         |
|випуск інвестиційних сертифікатів      |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|загальна сума випуску (грн.)         |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|кількість інвестиційних сертифікатів (шт.)  |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|номінальна вартість інвестиційного      |         |
|сертифіката (грн.)              |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|вид сертифікатів (з розбивкою за видом):   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|кількість іменних інвестиційних сертифікатів |         |
|(шт.);                    |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|на загальну суму (грн.);           |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|кількість інвестиційних сертифікатів на   |         |
|пред'явника (шт.);              |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|на загальну суму (грн.).           |         |
------------------------------------------------------------------
   Додаток. Пакет документів на ___ аркушах в 1 примірнику.
 
Голова ліквідаційної
комісії (при ліквідації фонду)
 
Уповноважена посадова особа
товариства (при перетворенні ______________ (прізвище, ініціали)
або реорганізації)        (підпис)
 
"___" ____________ 199_ року.
 
Печатка товариства
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка