Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок і умови обов"язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 7 червня 1994 р. N 372
                Київ
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
     Про затвердження Положення про порядок і умови
    обов'язкового страхування цивільної відповідальності
         власників транспортних засобів
    ( Додатково див. Постанову ВР N 333/94-вр від 28.12.94 )
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
 
   На виконання Указу Президента України від 15 січня 1994 р. N
7 ( 7/94 ) "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності
власників транспортних  засобів"  Кабінет  Міністрів  України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Положення про порядок і умови обов'язкового
страхування  цивільної відповідальності власників транспортних
засобів, що додається, і ввести його в дію з 1 січня 1995 року.
   2. Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю:
   разом з Урядом Криму, місцевими державними адміністраціями
вжити заходів для укладення до 1 січня 1995  р.  договорів
обов'язкового страхування  цивільної відповідальності власників
транспортних засобів;
   разом із заінтересованими міністерствами і відомствами подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції про механізм реалізації
Положення про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         І. ДОЦЕНКО
   Інд.23
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 7 червня 1994 р. N 372
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної
     відповідальності власників транспортних засобів
           I. Загальні положення
   1. Обов'язкове  страхування  цивільної  відповідальності
власників транспортних засобів здійснюється з метою забезпечення
відшкодування третім  особам  збитків,  завданих  внаслідок
дорожньо-транспортної події (далі - ДТП).
   Положення про  порядок і умови обов'язкового страхування
цивільної відповідальності власників транспортних засобів (далі -
Положення) поширюється  на  власників транспортних засобів, що
призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального
користування, підлягають державній реєстрації та обліку органами
Державтоінспекції МВС (далі - ДАІ) і здійснюють рух по території
України.
   2. Цим Положенням регулюються відносини, що виникають під час
обов'язкового страхування цивільної відповідальності  власників
транспортних засобів (далі - обов'язкове страхування) між:
   страхувальниками -  юридичними  особами  та  дієздатними
громадянами, які володіють транспортними засобами чи експлуатують
їх;
   страховиками - юридичними особами, які отримали відповідну
ліцензію на проведення цього виду страхування і є  членами
Моторного (транспортного) страхового бюро;
   потерпілими - третіми  особами  (юридичними  особами  та
громадянами), яким заподіяна шкода транспортним засобом внаслідок
ДТП;
   Моторним (транспортним)  страховим  бюро  -  об'єднанням
страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування  цивільної
відповідальності власників транспортних засобів.
   3. Об'єктом   обов'язкового  страхування  є  цивільна
відповідальність власників  транспортних  засобів  за  шкоду,
заподіяну потерпілим внаслідок ДТП, а саме життю або здоров'ю
громадян, їхньому майну і майну юридичних осіб.
   4. Застрахованим транспортним засобом у цьому  Положенні
вважається транспортний засіб, власник якого (чи уповноважена ним
особа) уклав договір обов'язкового страхування.
   5. Страхове  зобов'язання  страховика  за   договором
обов'язкового страхування (страхова сума) - це максимальна сума
відшкодування збитків потерпілому, яку сплачує страховик після
настання страхового випадку.
   6. Обов'язкове страхування має проводитись у повному обсязі
за рахунок коштів страхувальників, крім випадків, передбачених
актами чинного законодавства України.
   Страхові платежі юридичних осіб по обов'язковому страхуванню
відносяться на  собівартість  продукції  (робіт,  послуг), що
виготовляється (виконуються, надаються) цими особами.
   Суми, сплачені страхувальником-громадянином за умовами цього
страхування, зменшують сукупний оподаткований доход громадян за
поточний рік.
   7. Страхувальник з моменту придбання транспортного засобу,
зазначеного в  абзаці  другому  пункту  1  цього  Положення,
зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування.
   У разі користування транспортним засобом за межами території
України страхувальник укладає із страховиком додатковий договір
обов'язкового страхування відповідно до вимог міжнародної системи
моторного страхування "Зелена картка" (далі - додатковий договір
обов'язкового страхування).
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
          II. Страхове відшкодування
   8. Страховик здійснює страхові виплати у разі, коли ДТП
призвела до смерті, каліцтва або іншої шкоди здоров'ю та втрати,
пошкодження чи знищення майна третьої особи.
   9. Страхова сума по обов'язковому страхуванню становить 1000
мінімальних заробітних плат на день подання заяви про її виплату.
   10. Якщо сума майнових збитків менша 5 мінімальних заробітних
плат, то страховик звільняється від обов'язків відшкодування таких
збитків.
   11. За шкоду, заподіяну здоров'ю внаслідок ДТП, страховик
здійснює одноразову страхову  виплату  у  разі  встановлення
потерпілому інвалідності:
   I  групи           - 100 відсотків страхової суми
   II  групи           - 75      -"-
   III групи           - 50      -"-
   у разі тимчасової втрати    - 0,2 відсотка, але не більш
   працездатності за кожну добу   як 50 відсотків страхової
                   суми.
   Страховик здійснює одноразову страхову виплату спадкоємцям
померлої внаслідок ДТП третьої особи у розмірі страхової суми.
   12. Якщо  в  одній  ДТП  кілька  потерпілих,  страхове
відшкодування виплачується кожному в межах обсягу відповідальності
страховика.
   13. Якщо  винуватцями  ДТП є кілька чоловік, страховики
відшкодовують збитки потерпілим пропорційно вині страхувальників,
визначеної згідно з чинним законодавством.
   При цьому потерпілий має право звернутися до будь-якого із
страховиків, який  зобов'язаний здійснити страхову виплату. В
подальшому страховик, що здійснив таку виплату, має право одержати
відповідну компенсацію від інших страховиків.
   14. Виплата страхового відшкодування здійснюється не пізніше
10 діб з часу подання документів, що  підтверджують  розмір
заподіяної шкоди згідно з чинним законодавством.
   15. Страховик не відшкодовує збитки:
   якщо факт настання  ДТП  з  участю  третьої  особи  не
підтверджений відповідними документами ДАІ;
   у разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю водія транспортним
засобом, який ним застрахований;
   у разі пошкодження, знищення будь-якого майна, що знаходилося
у застрахованому ним транспортному засобі, у тому числі і вантажу,
а також самого транспортного засобу;
   у разі забруднення або ушкодження навколишнього природного
середовища;
   у разі виникнення пожежі поза межами автомобільної дороги та
прилеглій до неї території;
   якщо такий  випадок  стався  внаслідок  навмисних  дій
потерпілого, визнаних такими в установленому порядку;
   якщо страховий  випадок  стався  внаслідок  громадських
безпорядків, військових конфліктів,  стихійного  лиха,  вибуху
боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з ДТП;
   якщо рух здійснювався на території підприємств, аеродромів,
військових частин та інших об'єктів, що огороджені, охороняються і
мають пропускну систему в'їзду і виїзду.
   16. Відповідальність страховика не настає, а відшкодування
здійснюється Моторним (транспортним) страховим бюро у разі:
   коли транспортний засіб, який спричинив ДТП, не встановлений
або не застрахований;
   коли страховий  випадок  стався  внаслідок  викрадення
застрахованого транспортного засобу;
   передачі застрахованого  транспортного  засобу працівникам
міліції та охорони здоров'я;
   коли страховий випадок спричинений  транспортним засобом,
власник якого уклав договір страхування у країні, яка входить до
міжнародної системи "Зелена картка".
   17. Якщо страховий випадок стався внаслідок навмисних дій
страхувальника або водія застрахованого транспортного засобу, а
також якщо водій керував транспортним засобом у стані алкогольного
чи наркотичного сп'яніння, не мав відповідного дозволу на право
керування цим транспортним засобом, страховик виплачує потерпілому
відшкодування і на таку ж суму застосовує право регресу до
винуватця.
   В інших  випадках страховик не може застосовувати право
регресу до своїх страхувальників.
   У разі коли безпосередньою чи супутньою причиною ДТП були
незадовільні дорожні умови, страховик відшкодовує збитки і має
право одержати відповідну компенсацію від юридичних осіб, винних у
створенні таких умов.
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
     III. Взаємовідносини між суб'єктами страхування
   18. Страхувальник має право вибору страховика для укладання
договору обов'язкового страхування.
   Страховик не  може  відмовити  в  укладанні  договору
обов'язкового страхування будь-якому страхувальнику.
   19. Водій транспортного засобу під час його експлуатації
зобов'язаний мати страхове свідоцтво, поліс, сертифікат (далі -
поліс) і пред'являти його для перевірки службовим особам, яким
надано таке право згідно з чинним законодавством.
   20. Страховики і страхувальники мають право за взаємною
згодою укладати договори обов'язкового страхування на страхову
суму, більшу ніж та, що встановлена цим Положенням.
   21. Договір обов'язкового страхування укладається на 1 рік
або інший термін, кратний місяцю. Можливе укладення договору
обов'язкового страхування на термін 15 діб.
   22. Договір обов'язкового страхування укладається на основі
заяви страхувальника, в якій зазначається тип  транспортного
засобу. Дія договору страхування поширюється на водіїв, які
керують цим транспортним засобом на законних підставах.
   Допускається обов'язкове страхування на користь штатних та
позаштатних працівників,  якщо  вони  використовують  власний
транспортний засіб у службових цілях, що оформлено згідно з чинним
законодавством.
   Договір обов'язкового страхування дійсний з дня, зазначеного
в договорі як дата страхування, але не раніше сплати страхового
платежу.
   23. Після сплати страхового платежу страхувальник одержує від
страховика поліс, який виготовляється за зразком, встановленим
Моторним (транспортним) страховим бюро.
   У полісі  вказується  назва  і адреса страховика, марка
транспортного засобу, державний номерний знак, номери двигуна,
шасі (кузова), початок та закінчення дії договору обов'язкового
страхування, для страхувальника-громадянина - прізвище, ім'я, по
батькові власника  транспортного  засобу, домашня адреса, для
страхувальника - юридичної особи - назва юридичної особи та
юридична адреса, розмір страхового платежу та страхової суми.
   Поліс має розділи, що передбачають можливість добровільного
страхування транспортного  засобу, життя і здоров'я водія та
пасажирів.
   24. У разі зміни власника застрахованого транспортного засобу
дія договору страхування поширюється на нового власника за умови
переоформлення поліса на нового власника.
   25. Обчислення страхового платежу здійснюється з урахуванням
типу транспортного засобу і терміну страхування за ставками,
наведеними в таблиці N 1 (додається).
   Дія договорів  обов'язкового  страхування  із  збільшеною
страховою сумою  додатковий  страховий  платіж  установлюється
страховиком.
   Страховик має право ввести систему зменшення платежів для
заохочення дисциплінованих водіїв, а також підвищення платежів для
водіїв, з вини яких сталися страхові випадки (але не більше 50
відсотків розміру страхового платежу в обох випадках).
   26. Страховик не покриває збитків, які відшкодовуються за
договорами страхування майна або інших видів відповідальності.
   27. Власники, що  експлуатують  транспортний  засіб  без
укладеного договору   обов'язкового   страхування,   несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством.
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
       IV. Взаємовідносини сторін при настанні
            страхового випадку
   28. При  настанні страхового випадку водій транспортного
засобу зобов'язаний:
   виконувати вимоги  Правил  дорожнього  руху, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1094
( 1094-93-п ) "Про затвердження Правил дорожнього руху";
   вжити всіх заходів до запобігання збільшення збитків;
   надавати потерпілим  особам  необхідну  інформацію  для
ідентифікації страхувальника і страховика;
   вживати заходів до термінового повідомлення страховика про
настання страхового випадку;
   протягом 15 діб настання страхового випадку надати страховику
необхідну інформацію щодо завданих збитків.
   Якщо страховий випадок був спричинений невідомим транспортним
засобом або транспортним засобом, який  здійснював  рух  без
укладеного договору обов'язкового страхування, потерпілий протягом
15 діб після настання страхового випадку має право звернутися з
вимогою про  відшкодування  завданих  збитків  до  Моторного
(транспортного) страхового бюро. Моторне (транспортне) страхове
бюро зобов'язане  здійснити відшкодування збитків тільки щодо
заподіяної шкоди життю та здоров'ю потерпілого в термін і на
умовах, визначених цим Положенням для страховиків.
   29. З вимогою відшкодування завданих збитків до страховика
звертається потерпілий або страхувальник.
   30. Під час реєстрації ДТП співробітники  ДАІ  фіксують
відомості про учасників ДТП, назви страховиків та номери страхових
полісів.
   31. Страховик або Моторне  (транспортне)  страхове  бюро
одержують від ДАІ за місцем скоєння ДТП, довідки про обставини
страхового випадку. ДАІ зобов'язані видавати відповідні довідки
протягом 3 днів після звернення.
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
    V. Припинення дії договору обов'язкового страхування
   32. Договір обов'язкового страхування може бути достроково
припинений за бажанням страхувальника протягом 10 днів з дня
подання відповідної заяви страховику.
   33. У разі дострокового припинення договору обов'язкового
страхування за умови відсутності виплат страхового відшкодування
за цим  договором,  страховик  повертає страхувальнику частку
страхового платежу,  яка  обчислюється  пропорційно  періоду
страхування, що  залишився до терміну закінчення договору, з
утриманням страховиком 25 відсотків цієї частки страхового платежу
на ведення справи.
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
           VI. Вимоги до страховика
   34. До  зайняття діяльністю по обов'язковому страхуванню
допускається страховик за умови наявності у нього практичного
досвіду не менше року з майнового страхування засобів наземного
транспорту, особистого страхування від  нещасних  випадків  і
страхування всіх видів відповідальності.
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
       VII. Моторне (транспортне) страхове бюро
   35. Моторне (транспортне) страхове бюро (далі - Бюро) -
юридична особа, членами якої є всі страховики, що  одержали
ліцензію на цей вид страхування.
   36. Страховики  можуть  входити  до  Бюро як повні або
асоційовані члени.
   Право укладання   додаткових   договорів  обов'язкового
страхування надається тільки повним членам Бюро.
   37. Про намір вийти з членів Бюро страховик повідомляє Бюро
та Укрстрахнагляд і припиняє діяльність, пов'язану з укладанням
договорів обов'язкового  страхування.  При  цьому  страховик
зобов'язаний продовжити виконання обов'язків щодо чинних договорів
обов'язкового страхування.
   38. При Бюро створюється наглядова рада, до якої входять:
   голова виконавчого органу Бюро за посадою;
   по одному  представнику  від  Мінфіну,  Мінтрансу,  МВС,
Держмиткому, Укрстрахнагляду;
   сім представників страховиків - членів Бюро.
   39. Основними завданнями Бюро є:
   міжнародне співробітництво в галузі страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів;
   проведення взаєморозрахунків із зарубіжними Бюро - членами
міжнародної системи  моторного  страхування  "Зелена  картка"
відповідно до умов додаткових договорів обов'язкового страхування;
   розгляд претензій іноземних громадян, що мають відповідний
договір обов'язкового  страхування  цивільної відповідальності,
укладений в країнах - членах міжнародної  системи  моторного
страхування "Зелена картка";
   управління централізованими страховими фондами;
   координація прикордонного  страхування  за  погодженням з
Держмиткомом через членів Бюро, що мають відповідне доручення;
   збір статистичної звітності, необхідної для аналізу і обліку
страхових випадків;
   розроблення зразків   полісів  договорів  обов'язкового
страхування;
   затвердження тарифів за додатковими договорами обов'язкового
страхування.
   40. Для забезпечення виконання обов'язків членів Бюро перед
страхувальниками і потерпілими при Бюро створюються:
   Фонд страхових  гарантій,  призначений  для  забезпечення
платоспроможності Бюро при взаєморозрахунках з зарубіжними членами
міжнародної системи  моторного  страхування  "Зелена  картка".
Формування Фонду здійснюється згідно з відповідним положенням Бюро
і має становити не менше 400 000 доларів США;
   Фонд захисту  потерпілих  у дорожньо-транспортних подіях,
призначений для здійснення розрахунків  з  потерпілими,  якщо
винуватець ДТП не встановлений або не застрахований. Формування
Фонду здійснюється за рахунок щомісячних відрахувань членами Бюро
у розмірі 2,5 відсотка страхових премій, отриманих протягом
місяця.
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
   N 1175 ( 1175-96-п ) від 28.09.96 )
     ( Дію Постанови призупинено з 1 січня 1995 р. 
              на підставі Постанови КМ 
      N 21 ( 21-95-п ) від 13.01.95 )
                          Таблиця N 1
       Розміри страхових платежів за договорами
    обов'язкового страхування (у мінімальних зарплатах)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Тип транспортних|     Термін страхування
  засобів   |————————————————————————————————————————————————
         | 15 |1 мі-|2 мі-|3 мі- |4 мі-|6 мі-|9 мі-| 1
         | діб |сяць |сяці |сяці |сяці |сяців|сяців| рік
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Легкові автомо-
 білі та автобуси
 пасажиромісткі-
 стю до 8 чоловік
 включно
 до 1200 куб.см. 0,4  0,6  1   1,3  1,7  2,4  3,4  3,8
 від 1200 до
 1800 куб.см.   0,5  0,7  1,2  1,8  2,3  3,3  4,5  5
 понад
 1800 куб.см.   0,8  0,9  1,9  2,6  3,3  4,8  6,8  7,5
 Причепи до лег-
 кових автомобі-
 лів        0,2  0,3  0,4  0,6  0,7  1   1,4  1,5
 Автобуси
 до 20 чоловік
 включно     0,8  1   2   3   4   6   8,5  9
 понад 20 чоло-
 вік       1   1,4  2,4  3,6  4,8  6,5  9   10
 Вантажні автомо-
 білі до 2 тонн
 включно      0,8  1   2   3   4   6   8,5  9
 понад 2 тонни  1   1,4  2,4  3,6  4,8  6,5  9   10
 Причепи до ван-
 тажних автомо-
 білів       0,3  0,5  0,8  1,1  1,4  2   2,7  3
 Спеціальні авто-
 мобілі      0,5  0,7  1,2  1,8  2,3  3,3  4,5  5
 Мотоцикли та
 моторолери    0,2  0,3  0,4  0,6  0,7  1   1,4  1,5
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка