Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про окремі питання щодо оподаткування прибутку підприємств


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15-0115а/11-1765 від 30.12.96
                   Фонду державного майна
                   України
 
  Про окремі питання щодо оподаткування прибутку підприємств
 
   Державна податкова  адміністрація України розглянула лист
Фонду державного майна України стосовно збереження пільг щодо
податку на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями у разі
приватизації державної частки майна і повідомляє.
   Підприємства з  іноземними  інвестиціями, зареєстровані у
порядку, визначеному Декретом Кабінету Міністрів України від
20 травня 1993 року N 55-93 ( 55-93 ) "Про режим іноземного
інвестування", до набрання чинності Законом України від 28 грудня
1994 року N 334/94-ВР ( 334/94-вр ) "Про оподаткування прибутку
підприємств", користуються пільгами щодо податку на прибуток
протягом  п'яти  років  з  моменту  внесення кваліфікаційної
інвестиції, за винятком тих видів діяльності, прибуток від яких
оподатковується за підвищеними ставками (пункт 7.1 статті 7).
   Указом Президента України від 19 березня 1996 року N 194/96
( 194/96 ) "Про завдання та особливості приватизації державного
майна у 1996 році" (пункт  17)  передбачено,  що  суб'єкти
підприємницької діяльності зі змішаною формою власності (спільні
підприємства), які відносяться до об'єктів приватизації групи Е,
підлягають приватизації шляхом продажу часток (паїв, акцій), що
належать державі, на аукціоні або на фондових біржах, за умови
наявності  згоди  інших  співвласників  підприємства.  Тобто
приватизація державної частки майна у спільному підприємстві, яке
може бути і підприємством з іноземними інвестиціями, виходячи із
вимог зазначеного Указу потребує у разі  згоди  недержавних
засновників  (учасників), перетворення вказаних підприємств у
відкрите акціонерне товариство.
   Згідно із Законом України від 19 вересня 1991 року N 1576-XII
( 1576-12 ) "Про  господарські  товариства"  для  створення
акціонерного товариства засновники (учасники) повинні зробити
повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити
підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію
акціонерного товариства.
   Таким чином,  у разі згоди іноземного інвестора змінити
організаційно-правову  форму  підприємства  з   іноземними
інвестиціями,  форму  власності у зв'язку з продажем частки
державного майна, зокрема створити відкрите акціонерне товариство,
виникає необхідність у внесенні відповідних змін до установчих
документів підприємства стосовно розміру та порядку утворення
статутного фонду, складу засновників і учасників товариства.
   Згідно із "Положенням про державну реєстрацію  суб'єктів
підприємницької  діяльності  (із  змінами  та доповненнями)",
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня
1996 року N 125 ( 125-96-п ), зміни в установчих документах
суб'єкта  підприємницької  діяльності  підлягають  державній
реєстрації.
   У разі внесення до установчих документів змін (доповнень),
пов'язаних  із зміною назви, організаційної форми або форми
власності суб'єкта підприємницької діяльності, проводиться його
перереєстрація в порядку, встановленому для реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності.
   Враховуючи вищевикладене,  за  умови  згоди  іноземного
засновника підприємства з іноземними інвестиціями на реорганізацію
(перетворення) зазначеного підприємства у відкрите акціонерне
товариство, повинна бути  здійснена  його  перереєстрація  у
встановленому вищеназваним Положенням ( 125-96-п ) порядку з
урахуванням вимог Законів України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ).
   З урахуванням наведеного, Державна податкова адміністрація
України вважає, що пільга щодо податку на прибуток згідно із
статтею 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-вр ) може бути збережена, якщо в установчих документах
буде  передбачено,  що  вся  сукупність  прав та обов'язків
підприємства з іноземними інвестиціями  переходить  до  його
правонаступників, а також за умови, що кваліфікаційна іноземна
інвестиція зберігає свій статус і не відчужується.
 
 Заступник Голови адміністрації             О.І.Шитря
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка