Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технологічної схеми проведення аналізу та перевірки документів, що надаються громадянами під час декларування транспортних засобів, товарів та інших предметів для митного оформлення з наданням пільг і створення комісії для надання ви...


          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 763 від 21.09.2001
   м.Київ
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Київської
                    регіональної митниці
    N 955 ( v0955483-02 ) від 06.12.2002 )
  Про затвердження Технологічної схеми проведення аналізу та
   перевірки документів, що надаються громадянами під час
 декларування транспортних засобів, товарів та інших предметів
  для митного оформлення з наданням пільг і створення комісії
  для надання висновків щодо здійснення митного оформлення у
            пільговому режимі
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Київської
                   регіональної митниці
     N 818 ( v0818483-01 ) від 15.10.2001 
     N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - 
                з 19.11.2001 по 25.11.2001 )


   З метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення
транспортних засобів, товарів та інших предметів, що увозяться на
митну територію України громадянами-резидентами, які виїжджали за
межі України у службові відрядження, у відповідності до вимог
пункту 3  Постанови Верховної Ради України від 05.05.1996 р.
N 162/96-ВР ( 162/96-вр ) "Про проект Закону України про порядок
обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами
через митний кордон України", постанови Кабінету Міністрів України
від 01.06.1998 р. N 761 ( 761-98-п ) "Про порядок підтвердження
суми іноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, які
виїжджали   у    службові відрядження за межі України" і від
27.08.96 р. N 1010 ( 1010-96-п ) "Про вдосконалення порядку
ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну"
та на виконання вимог наказу Держмитслужби України від 06.05.01 р.
N 296  (  v0296342-01  ) "Про проведення митного оформлення
транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при
переселенні на постійне місце проживання" і листів від 02.04.01 р.
N 2/09-1604-ЕП ( v1604342-01 ), від 08.05.01 р. N 2/09-2365-ЕП
( v2365342-01 ), від 14.08.2001 р. N 11/2-09/6422, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Технологічну схему проведення  аналізу  та
перевірки  документів,  що  надаються  громадянами  під  час
декларування транспортних засобів, товарів та інших предметів для
митного оформлення з наданням пільг (Додаток N 1).
   2. Створити комісію (Додаток N 2) для проведення аналізу та
перевірки документів, що надаються громадянами.
   3. Начальникам: м/п "Жуляни" (Дісенко С.Я.), м/п "Гостомель"
(Безрученков О.В.), відділу несупроводжуваного багажу (Судорженко
В.Р.), відділу оформлення транспортних засобів (Халай В.В.),
відділу оформлення кур'єрських служб (Алєксєєв В.В.), поштового
відділу (Дроздовський В.М.), відділу контролю за вантажами та
багажем  дипломатичного  корпусу  та інофірм (Вишняков Г.Г.)
опрацювати з особовим складом Технологічну схему та керуватися нею
під  час  здійснення митного контролю та митного оформлення
транспортних засобів, товарів та інших предметів, що ввозяться на
митну територію України відповідними категоріями громадян.
   4. Начальнику загального відділу (Груша В.М.) довести цей
наказ до відома підрозділів митниці.
   5. Начальникам зазначених структурних підрозділів митниці до
1 (першого) числа кожного місяця інформувати відділ оформлення
транспортних засобів про проведення перевірок зазначених вище
документів, а начальнику відділу оформлення транспортних засобів
до 5 (п'ятого) числа кожного місяця надавати до Управління
оргмитконтролю  Держмитслужби  України  зведену інформацію за
встановленою формою (Додаток N 3).
   6. Накази Київської регіональної митниці від 28.08.01 р.
N 723,  від 29.08.01 р. N 725 ( v0725483-01 ) та від 06.09.01 р.
N 738 вважати такими, що втратили чинність.
   7. Контроль за виконанням  даного  наказу  покладаю  на
заступників начальника митниці Дворака Ю.М. та Ольховика О.М.
   8. Загальний контроль залишаю за собою.
 
 Начальник митниці                   О.І.Симонов
 


                      Додаток N 2
                      до наказу КРМ
                      від 21.09.2001 р. N 763
 
   Склад комісії:
   1. Начальник відповідного підрозділу Київської регіональної
митниці,  у якому здійснюється митне оформлення транспортних
засобів, товарів та інших предметів, що ввозяться на митну
територію України зазначеною категорією громадян:
   1) Начальник м/п "Жуляни" - Дісенко С.Я.;
   2) Начальник м/п "Гостомель" - Безрученков О.В.;
   3) Начальник   відділу   несупроводжуваного   багажу -
Судорженко В.Р.;
   4) Начальник відділу оформлення   транспортних  засобів -
Халай В.В.;
   5) Начальник відділу   оформлення  кур'єрських  служб -
Алєксєєв В.В.;
   6) Начальник поштового відділу - Дроздовський В.М.;
   7) Начальник ВКВБДК (дипломатичний відділ) - Вишняков Г.Г.
   2. Начальник оперативного відділу - Демченко О.М.
   3. Начальник відділу власної   безпеки  та  контролю -
Бєлокопитов С.П.
   4. Начальник   відділу   тарифів  та митної вартості -
Мінічев С.В.


                      Додаток N 1
                      до наказу КРМ
                      від 21.09.2001 р. N 763
 
    Технологічна схема проведення аналізу та перевірки
  документів, що надаються громадянами під час декларування
  транспортних засобів, товарів та інших предметів для митного
          оформлення з наданням пільг
   ( В тексті додатку N 1: "... на зворотному боці заяви
    громадянина зазначає:" замінено словами "... в акті
    про проведення  аналізу та перевірки документів,
    згідно з додатком N 4, зазначає ..." згідно з
    Наказом  Київської  регіональної  митниці N 818
    ( v0818483-01 ) від 15.10.2001 )
   1. Митне оформлення транспортних засобів, товарів та інших
предметів,  що  ввозяться  на  митну  територію  України
громадянами-резидентами  працівниками  Міністерства закордонних
справ України
   1.1. Для здійснення митного оформлення транспортних засобів,
товарів та  інших  предметів  громадянин  надає  керівництву
відповідного підрозділу митниці письмову заяву щодо здійснення
митного оформлення у пільговому режимі, довідку про зароблену за
межами України валюту відповідно до вимог пункту 3 Постанови
Верховної Ради України від 05.05.1996 р. N 162/96-ВР ( 162/96-вр )
"Про проект Закону України про порядок обкладення податками
предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон
України", постанови  Кабінету Міністрів України від 01.06.1998 р.
N 761 ( 761-98-п ) "Про порядок підтвердження суми іноземної
валюти,  заробленої  громадянами-резидентами, які виїжджали у
службові відрядження за межі України" та інші необхідні для
здійснення митного контролю та митного оформлення документи.
   1.2. Начальник структурного підрозділу Київської регіональної
митниці, що здійснює митне оформлення, перевіряє надані до митного
оформлення документи щодо їх достовірності і після закінчення
перевірки документів начальник відділу, в акті про проведення
аналізу та перевірки документів, згідно з додатком N 4, зазначає:
   "Надані документи    відповідають   вимогам   чинних
нормативно-правових актів.
   Громадянин за період перебування у службовому відрядженні за
межами України з __________ по __________,  отримав зарплату
________ доларів США, в Україну не в'їжджав і має право ввезти в
Україну транспортний засіб (товари та інші предмети) на суму
_______ доларів США без обкладання ввізним митом, акцизним збором
та податком на додану вартість".
   1.3. Якщо  надані  документи  не  відповідають  вимогам
нормативно-правових актів щодо надання пільг, то митне оформлення
здійснюється на загальних підставах зі сплатою всіх необхідних
митних платежів.
   1.4. У  разі  позитивної  резолюції  начальника  відділу
здійснюється митне оформлення транспортного засобу (товарів та
інших  предметів) у відповідності з існуючими Технологічними
схемами митного оформлення у митниці. Після закінчення митного
оформлення комплект документів в одноденний термін передається у
загальний відділ митниці для опрацювання членами комісії.
   ( Дію пункту 1.5 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.6 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.7 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.8 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.9 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.10 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.11 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.12 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.13 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.14 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.15 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.16 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.17 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   ( Дію пункту 1.18 скасовано на підставі Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   1.5. Комплект документів тотчас передається до загального
відділу Київської регіональної митниці в якому вони реєструються й
терміново (з зазначенням часу отримання та передачі документів)
передаються до відділу тарифів та митної вартості, відділу власної
безпеки та контролю, оперативного відділу відділення по боротьбі з
контрабандою - для подальшого опрацювання документів. Документи
повинні  бути  розглянуті  у стислі строки, але не пізніше
одноденного  терміну з моменту їх первинного надходження до
загального відділу. Результати перевірок відображаються відповідно
до вимог наказу КРМ від 15.10.2001 р. N 818.
   Відповідальність за своєчасне виконання одноденного терміну
розгляду документів покладається  на  начальників  зазначених
відділів. Загальний контроль на начальника загального відділу.
( Пункт 1.5 в редакції Наказу Київської регіональної митниці N 864
( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з 19.11.2001 по 25.11.2001 )
   1.6.  Загальним  відділом комплект документів  надається
заступнику начальника митниці, який згідно з функціональними
обов'язками  відповідає  за  роботу  відділу  по  оформленню
транспортних  засобів.  ( Пункт в редакції Наказу Київської
регіональної митниці N 818 ( v0818483-01 ) від 15.10.2001 )
   1.7.  Загальним  відділом комплект документів  надається
начальнику митниці для прийняття остаточного рішення. ( Додаток 1
доповнено пунктом згідно з Наказом Київської регіональної митниці
N 818 ( v0818483-01 ) від 15.10.2001 )
   2. Митне оформлення транспортних засобів, товарів та інших
предметів,  що  ввозяться  на  митну  територію  України
громадянами-резидентами працівниками Міністерства внутрішніх справ
України та Міністерства оборони України
   2.1. Для здійснення митного оформлення транспортних засобів,
товарів  та  інших  предметів  громадянин  надає керівництву
відповідного підрозділу митниці письмову заяву щодо здійснення
митного оформлення у пільговому режимі, довідку про зароблену за
межами України валюту відповідно до вимог пункту 3 Постанови
Верховної Ради України від 05.05.1996 р. N 162/96-ВР ( 162/96-вр )
"Про проект Закону України про порядок обкладення податками
предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон
України", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.1998 р.
N 761 ( 761-98-п ) "Про порядок підтвердження суми іноземної
валюти,  заробленої  громадянами-резидентами, які виїжджали у
службові відрядження за межі України" та інші необхідні для
здійснення митного контролю та митного оформлення документи.
   2.2. Наступні операції здійснюються у відповідності до п.п.
1.2; 1.3; 1.5-1.7. ( Пункт 2.2 в редакції Наказу Київської
регіональної митниці N 864 ( v0864483-01 ) від 31.10.2001 - з
19.11.2001 по 25.11.2001 )
   3. Митне  оформлення  транспортних засобів, що ввозяться
громадянами у разі переселення на постійне місце проживання
   3.1. Для здійснення митного оформлення транспортних засобів у
разі переселення на постійне місце проживання в Україну громадянин
надає начальнику відділу оформлення транспортних засобів письмову
заяву на ім'я начальника митниці  щодо  здійснення  митного
оформлення у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України
від 27.08.96 р. N 1010 ( 1010-96-п ) та необхідні документи, що
підтверджують переселення на постійне  місце  проживання,  й
необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення.
   3.2. Начальник відділу перевіряє надані до митного контролю
документи щодо їх достовірності і після перевірки, в акті про
проведення аналізу та перевірки документів, згідно з додатком N 4,
зазначає:
   "Надані документи відповідають вимогам постанови Кабінету
Міністрів України від 27.08.96 р. N 1010 і надають право для
здійснення митного оформлення транспортного засобу без сплати
ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість."
   У разі невідповідності документів вимогам нормативно-правових
актів, транспортний засіб оформлюється на загальних підставах зі
сплатою всіх необхідних митних платежів.
   3.3. Комплект документів в одноденний термін передається у
загальний відділ митниці для опрацювання членами комісії.
   3.4. Загальним відділом комплект документів надається для
розгляду у оперативний відділ відділення боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил.
   3.5. Оперативним відділом перевіряється комплект документів
щодо  відсутності  порушень  митних правил. Після закінчення
перевірки начальник відділу в акті про проведення аналізу та
перевірки документів, згідно з додатком N 4, зазначає:
   "Транспортний засіб ввозиться без порушень (з порушеннями)
митних правил."
   3.6. Комплект документів в одноденний термін передається в
загальний відділ митниці.
   3.7. Загальним відділом комплект документів передається у
відділ власної безпеки та контролю.
   3.8. Начальником відділу  власної  безпеки  та  контролю
перевіряє комплект документів та результати перевірок оперативних
відділів і в акті про проведення аналізу та перевірки документів,
згідно з додатком N 4, зазначає:
   "Комплект документів  відповідає  (не відповідає) вимогам
постанови  Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. N 1010
( 1010-96-п ) і громадянин ________ має (не має) право на
пільговий режим митного оформлення транспортного засобу у зв'язку
з переїздом на постійне місце проживання."
   3.9. Комплект документів в одноденний термін передається в
загальний відділ митниці.
   3.10. Загальним відділом  комплект  документів  надається
начальнику митниці для прийняття остаточного рішення.
   4. Завершення перевірки документів, які є підставою для
надання пільг під час митного оформлення.
   4.1. Комплект документів з резолюцією начальника митниці
повертається у загальний відділ митниці.
   4.2. Загальним відділом комплект документів у одноденний
термін надається до відповідного підрозділу митниці:
   - з метою формування архівних документів у разі отримання
позитивного висновку комісії щодо здійсненого митного оформлення
транспортного засобу, товарів та інших  предметів  на  ім'я
громадянина працівника Міністерства закордонних справ України;
   - з метою здійснення митного оформлення транспортного засобу,
товарів та інших предметів з наданням пільг на ім'я громадянина
працівника Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
оборони України та у разі переїзду громадянина на постійне місце
проживання, якщо отримано позитивний висновок комісії;
   - з метою здійснення митного оформлення транспортного засобу,
товарів та інших предметів на загальних підставах, у  разі
отримання висновку комісії, що надані документи не надають права
для застосування пільгового режиму;
   - з метою складання протоколу про порушення митних правил, у
разі наявності підстав щодо ухилення громадянина від сплати
необхідних митних платежів.
   4.3. Комплекти документів, згідно з якими було здійснено
митне оформлення транспортних засобів, товарів та інших предметів
із застосуванням пільг щодо обкладення ввізним митом, акцизним
збором та податком на додану вартість, зберігаються у окремих
теках.
           5. Заключні положення
   5.1. Недотримання вимог даної Технологічної схеми є грубим
порушенням трудових обов'язків.
   5.2. Термін розгляду заяв громадян не повинен перевищувати
термінів  визначених Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-вр ).
 


                       Додаток N 3
                       до наказу КРМ
                       від 21.09.01 р. N 763
                Звіт
  Про проведення перевірок документів, визначених постановою
  Кабінету Міністрів України від 01.06.98 N 761 ( 761-98-п )
    "Про порядок підтвердження суми іноземної валюти,
    заробленої громадянами-резидентами, які виїжджали у
     службові відрядження за межі України" в період
  з ______ по_____, проведеної Київською регіональною митницею
 
---------------------------------------------------------------------------------
N |митниця|П.І.Б. громадянина, |N та дата видачі   |сума заробленої |примітки|
з/п|    |який виїжджав у   |документа, ким видано|іноземної валюти|    |
  |    |службове відрядження|           |        |    |
---+-------+--------------------+---------------------+----------------+--------|
  |    |          |           |        |    |
---------------------------------------------------------------------------------
 
                      Додаток 4
                      до наказу КРМ
                      від 21.09.2001р. N 763
           Рішення членів комісії
     по результатам проведення аналізу та перевірки
    документів, що надані громадянином _______________
    під час декларування транспортних засобів, товарів
  та інших предметів для митного оформлення з наданням пільг
    Структурний підрозділ Київської регіональної митниці
   "Надані документи   відповідають   вимогам    чинних
нормативно-правових актів. Громадянин за період перебування у
службовому відрядженні за межами України з ________ по ________ ,
отримав зарплату _________ доларів США, в Україну не в'їжджав і
має право ввезти в Україну транспортний засіб (товари та інші
предмети) на суму _________ доларів США без обкладання ввізним
митом, акцизним збором та податком на додану вартість".
 
 Начальник відділу_________________________________________ підпис
             (П.І.Б.), дата
         Відділ несупроводжуваного багажу
   "Митне оформлення товарів та інших предметів у пільговому
режимі на ім'я громадянина ______________ за період з________ по
________ здійснювалось на суму _________ (не здійснювалось)."
 
 Начальник відділу ________________________________________ підпис
             (П.І.Б.), дата
             Поштовий відділ
   "Митне оформлення товарів та інших предметів у пільговому
режимі на ім'я громадянина ______________ за період з___________
по  ___________  здійснювалось  на  суму  __________  (не
здійснювалось).
 
 Начальник відділу ________________________________________ підпис
             (П.І.Б.), дата
        Відділ тарифів та митної вартості
   "Митна вартість транспортного засобу складає _________. За
період з ________ по ________ митна вартість товарів та інших
предметів на ім'я громадянина ______________ відділом визначалась
на суму _________ грн. (не визначалась)."
 
 Начальник відділу ________________________________________ підпис
              (П.І.Б.), дата
   Оперативний відділ відділення боротьби з контрабандою
          та порушеннями митних правил
   "Транспортний засіб (товари та інші предмети) ввозяться в
Україну без порушення митних правил. За період з ________ по
________ протоколи про порушення митних правил на ім'я громадянина
______________ не  складалися   (складалися у відповідності з
ст. __ Митного кодексу України)".
 
 Начальник відділу ________________________________________ підпис
             (П.І.Б.), дата
        Відділ власної безпеки та контролю
   "Комплект документів   відповідає   вимогам   чинних,
нормативно-правових актів, громадянин ______________ має (не має)
право на пільгове митне оформлення транспортного засобу (товарів
та інших предметів)."
 
 Начальник відділу _______________________________________ підпис
             (П.І.Б.), дата
 
 Заступник начальника митниці:
______________________________________________________ Ю.М.Дворак
  Рішення начальника митниці:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
(  Схему  доповнено  Додатком 4 згідно з Наказом Київської
регіональної митниці N 818 ( v0818483-01 ) від 15.10.2001 )
 


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка