Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 1985 рік


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 8 травня 1986 р. N 171
                Київ
     Про підсумки фінансово-господарської діяльності
     Міністерства культури УРСР, Державного комітету
    УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової
       торгівлі та Державного комітету УРСР по
          кінематографії за 1985 рік
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерство
культури УРСР, Державний комітет УРСР у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі та Державний комітет УРСР по
кінематографії в минулому році здійснили ряд заходів, спрямованих
на поліпшення фінансово-господарської діяльності підпорядкованих
об'єднань, підприємств і організацій,  забезпечили  виконання
планових завдань з основних виробничих і фінансових показників.
   Разом з тим Міністерство і зазначені комітети не повністю
виконали постанову Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1985 р. N 196
про підсумки їх фінансово-господарської діяльності за 1984 рік і
не добилися повного усунення відмічених недоліків.
   Міністерство культури УРСР та його органи на місцях повільно
перебудовують роботу театрально-видовищних підприємств у світлі
сучасних вимог. У 1985 році 37 закладів мистецтва, або  30
процентів їх загальної кількості, допустили надпланові збитки в
сумі 1,4 млн. крб., 16 - недоодержали 0,8 млн. крб. планових
доходів, 17 театрів і концертних організацій недообслужили понад
0,5 млн. глядачів. Через недоліки в  фінансово-господарській
діяльності окремими театрально-видовищними підприємствами допущено
недостачу власних оборотних коштів, яка на 1 січня 1986 р.
становила  2  млн.  крб.,  у  тому  числі по підприємствах
республіканського підпорядкування - 1,1 млн. карбованців. На
низькому рівні залишається розрахункова дисципліна.
   Обласні управління  культури не приділяли належної уваги
розширенню платних послуг населенню і забезпеченню рентабельної
роботи  парків  культури  і  відпочинку,  музеїв  та  інших
культурно-освітніх закладів.
   Внаслідок недоліків у роботі Державного комітету УРСР у
справах  видавництв,  поліграфії  і  книжкової  торгівлі  на
підпорядкованих промислових підприємствах в 1985 році допущені
втрати і непродуктивні витрати на суму 2 млн. крб., значні втрати
робочого часу, нераціональне використання наявного устаткування,
непоодинокі випадки неякісного поліграфічного виконання видавничої
продукції; багато підприємств працюють неритмічно, мають низький
рівень механізації праці. В цілому більше третини, а на фабриках
паперово-білових виробів майже половина робітників зайняті ручною
працею. Поліграфічні підприємства систематично відвертають значні
суми  власних  оборотних  коштів  у  наднормативні  запаси
товарно-матеріальних цінностей. Допускаються порушення тематичних
планів і діючих прейскурантів на видавничу продукцію.
   Державний комітет УРСР по кінематографії та ряд обласних
управлінь  кінофікації  неефективно  використовували  наявні
можливості для дальшого поліпшення кінообслуговування населення. В
1985 році державною кіномережею недообслужено 4,6 млн. глядачів у
містах  Донецької,  Закарпатської,  Львівської, Миколаївської,
Одеської та деяких інших областей. В цілому по республіці близько
3,3  тис.  кіноустановок  не  виконали  планових завдань по
обслуговуванню кіноглядачів і валових доходах від демонстрації
кінофільмів. У державній кіномережі значні простої кіноустановок,
з яких майже половина через відсутність кіномеханіків.
   На кіностудіях  порушуються  строки  випуску кінофільмів,
фінансова і штатно-кошторисна дисципліна. Лише на  Київській
кіностудії  імені  Довженка  з  цих причин та у зв'язку з
недодержанням існуючого порядку сумісництва незаконно витрачено
майже 300 тис. карбованців.
   План державних капітальних вкладень у 1985 році виконано
Міністерством культури УРСР на 87 і Державним комітетом УРСР по
кінематографії  -  на 80,2 процента. Будівництво Керченської
фільмобази Комітету проводиться з 1982 року, строк введення
об'єкта  в  експлуатацію переноситься втретє, проте технічна
готовність його на початок 1986 року становила лише 35,4 процента.
Незадовільно здійснюється будівництво ряду об'єктів Державного
комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і  книжкової
торгівлі.
   Вкрай незадовільно здійснювалось будівництво кінотеатрів за
рахунок кредитів Держбанку СРСР. За роки минулої п'ятирічки
введено в експлуатацію лише 35 із 67 запланованих кінотеатрів,
причому більшість з них збудовано і введено в дію з порушенням
строків, внаслідок чого затрати в сумі понад 8 млн. крб. довелось
відшкодовувати за рахунок коштів місцевих бюджетів.
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Зобов'язати Міністерство культури УРСР, Державний комітет
УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та
Державний комітет УРСР по кінематографії, виходячи з рішень XXVII
з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України, здійснити заходи,
спрямовані на забезпечення безумовного виконання підвідомчими
виробничими  об'єднаннями,  підприємствами,  установами  й
організаціями планових завдань на 1986 рік, усунення наявних
істотних  недоліків  і  порушень  у  фінансово-господарській
діяльності, посилення режиму економії у витрачанні матеріальних,
паливно-енергетичних, трудових і фінансових ресурсів. Оперативно
реагувати на кожний випадок невиконання встановлених планів і
завдань, порушення фінансової, штатно-кошторисної дисципліни та
притягати винних осіб до суворої відповідальності.
   2. Міністерству культури УРСР:
   докорінно поліпшити організацію роботи театрально-видовищних
підприємств,  які  допускають надпланові збитки, систематично
контролювати  стан  розрахункової  дисципліни  в  кожному
театрально-видовищному  підприємстві,  забезпечувати  своєчасне
здавання виручки уповноваженими по розповсюдженню театральних
квитків;
   активізувати роботу  по  створенню  культурно-спортивних
комплексів, зміцненню їх матеріальної бази, розвитку мережі парків
культури і відпочинку, атракціонів, збільшенню обсягів платних
послуг населенню; забезпечити повне й ефективне використання
бюджетних асигнувань, що виділяються на культурно-освітні заходи
та підготовку кадрів.
   3. Державному  комітетові  УРСР  у  справах  видавництв,
поліграфії  і  книжкової  торгівлі забезпечити високу якість
художнього і поліграфічного виконання всієї видавничої продукції,
збільшення  випуску  підвідомчими  підприємствами  товарів
культурно-побутового призначення, поліпшити використання власних
оборотних  коштів  і  протягом  1986  року  знизити  запаси
товарно-матеріальних цінностей до встановлених нормативів.
   4. Прийняти пропозиції Міністерства  фінансів  УРСР  про
внесення на підставі звітів за 1985 рік змін до балансів доходів і
видатків Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у
справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Державного
комітету УРСР по кінематографії, Державного комітету УРСР по
телебаченню і радіомовленню, Державного комітету УРСР по фізичній
культурі і спорту, Академії наук УРСР і друкарні Управління
Справами Ради Міністрів УРСР на 1986 рік згідно з додатками N 1-7.
   5. Вилучити до республіканського бюджету  лишок  власних
оборотних  коштів,  що  утворився  на 1 січня 1986 р., по
господарських організаціях Держплану УРСР в сумі 13 тис. крб. і
Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті в сумі
22 тис. карбованців.
 
   Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 28, 26
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 8 травня 1986 р. N 171
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінкультури УРСР на 1986 рік
                           (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
 Статті балансу доходів і видатків,     |   Збільшення
    до яких вносяться зміни       |
------------------------------------------------------------------
    Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                        180
 
Лишок власних оборотних коштів             100
---------------
Разом доходів і надходжень коштів           280
    Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів       130
 
Перевищення доходів над видатками           150
    Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку            75
 
Відрахування від прибутку поточного року        55
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів        20
 
Разом платежів до бюджету               150
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 8 травня 1986 р. N 171
               ЗМІНИ,
         що вносяться до балансу доходів
         і видатків Держкомвидаву УРСР на
               1986 рік
                           (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
 Статті балансу доходів і видатків,     |   Збільшення
    до яких вносяться зміни       |
------------------------------------------------------------------
    Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                       1100
    Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів       400
 
Перевищення доходів над видатками           700
    Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку            700
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 8 травня 1986 р. N 171
               ЗМІНИ,
        що вносяться до балансу доходів і
        видатків Держкіно УРСР на 1986 рік
                           (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
 Статті балансу доходів і видатків,     |
    до яких вносяться зміни       |   Збільшення
------------------------------------------------------------------
    Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                        169
 
Лишок власних оборотних коштів             14
---------------
Разом доходів і надходжень коштів           183
    Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку             5
 
Відрахування від прибутку поточного року        164
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів        14
---------------
Разом платежів до бюджету               183
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 8 травня 1986 р. N 171
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
         Держтелерадіо УРСР на 1986 рік
                           (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті балансу доходів і видатків,      |
   до яких вносяться зміни        |   Збільшення
------------------------------------------------------------------
Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                        410
 
Лишок власних оборотних коштів             59
---------------
Разом доходів і надходжень коштів           469
 
Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів       157
 
Відрахування до:
 
фонду матеріального заохочення             36
 
фонду соціально-культурних заходів
і житлового будівництва                 7
---------------
Разом видатків і відрахувань              200
 
Перевищення доходів над видатками           269
 
Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку            95
 
Відрахування від прибутку поточного року        115
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів        59
---------------
Разом платежів до бюджету               269
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 8 травня 1986 р. N 171
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
         Держкомспорту УРСР на 1986 рік
                           (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті балансу доходів і видатків, |       |
   до яких вносяться зміни    | Збільшення | Зменшення
------------------------------------------------------------------
Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                  121      -
 
Амортизаційні відрахування - всього     26      -
 
в тому числі на:
 
капітальні вкладення            13      -
 
капітальний ремонт             13      -
---------------
Разом доходів і надходжень коштів     147      -
 
Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів 95      -
 
Витрати на капітальний ремонт        13      -
 
Збитки від експлуатаційної діяльності    -      156
спортивних споруд
 
Прибуток, що залишається в розпорядженні
господарства                -       16
 
Прибуток, що підлягає внесенню до бюджету
в наступному році              11      -
---------------
Разом видатків і відрахувань        -       53
 
Перевищення доходів над видатками     200      -
 
Платежі до бюджету
 
Вилучення невикористаних амортизаційних
відрахувань на капітальні вкладення     13      -
 
Прибутковий податок з Республіканської
оптовоторговельної бази
"Укрспортінвентар"             31      -
---------------
Разом платежів до бюджету          44      -
 
Асигнування з бюджету
                      -      156
На державну дотацію
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету          200      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
                       Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 8 травня 1986 р. N 171
               ЗМІНИ,
         що вносяться до балансу доходів
      і видатків Академії наук УРСР на 1986 рік
                           (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті балансу доходів і видатків,      |
   до яких вносяться зміни         |   Збільшення
------------------------------------------------------------------
Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                        95
 
Амортизаційні відрахування - всього          48
 
в тому числі на:
 
капітальні вкладення                  26
 
капітальний ремонт                   22
---------------
Разом доходів і надходжень коштів           143
 
Видатки і відрахування
 
Витрати на капітальний ремонт             22
 
Перевищення доходів над видатками           121
 
Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди                27
 
Внески вільного залишку прибутку            13
 
Відрахування від прибутку               55
 
Вилучення невикористаних амортизаційних відрахувань
на капітальні вкладення                26
---------------
Разом платежів до бюджету               121
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 8 травня 1986 р. N 171
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
     друкарні Управління Справами Ради Міністрів УРСР
              на 1986 рік
                           (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті балансу доходів і видатків, |       |
   до яких вносяться зміни    | Збільшення | Зменшення
------------------------------------------------------------------
Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                  -       7
 
Видатки і відрахування
 
Збитки                   9       -
 
Перевищення доходів над видатками      -      16
 
Платежі до бюджету
 
Відрахування від прибутку          -       7
 
Асигнування з бюджету
 
На державну дотацію             9       -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка