Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію Навчально-методичного кабінету з професійного навчання робітничих кадрів

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.11.2006 N 684
 
 
        Про ліквідацію Навчально-методичного
         кабінету з професійного навчання
            робітничих кадрів
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      аграрної політики
    N 781 ( v0781555-06 ) від 19.12.2006 
    N 130 ( v0130555-07 ) від 28.02.2007 }
 
 
 
   Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ) та з метою приведення у відповідність до
діючої системи фінансового забезпечення підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управління Міністерства аграрної
політики України, та уникнення дублювання функцій Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 781 ( v0781555-06 ) від 19.12.2006 }
 
   1. Ліквідувати Навчально-методичний кабінет з професійного
навчання робітничих кадрів (надалі - Навчально-методичний кабінет)
(03151, м. Київ, Солом'янський район, вул. Смілянська, 11).
{ Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 781
( v0781555-06 ) від 19.12.2006 }
 
   2. Затвердити    склад    ліквідаційної    комісії
Навчально-методичного кабінету, що додається.
 
   3. Голові ліквідаційної комісії Шиманському В.М.:
 
   3.1. Організувати  розміщення вдрукованих засобах масової
інформації повідомлення про припинення діяльності юридичної особи
Навчально-методичного  кабінету  та  про  порядок  і  строки
пред'явлення кредиторами вимог до комісії.
 
   3.2. Забезпечити інвентаризацію  та  оцінку  майна,  яке
знаходиться на балансі Навчально-методичного кабінету.
 
   3.3. Провести  у  відповідності до чинного законодавства
звільнення працівників.
 
   3.4. Матеріали з ліквідації Навчально-методичного кабінету
(ліквідаційний баланс, звіт про роботу комісії з ліквідації)
подати на затвердження Мінагрополітики України та у встановленому
порядку здати на збереження в архів міністерства.
 
   3.5. Здійснити  інші  дії та заходи щодо Ліквідаційного
процесу, передбачені законодавством України.
 
   4. Затвердити склад комісії з передачі-приймання майна з
балансу   Навчально-методичного   кабінету   на   баланс
Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної
політики України, що додається.
 
   5. Голові   комісії   з   передачі-приймання   майна
Шиманському В.М.:
 
   5.1. Здійснити в установленому порядку передачу-приймання
майна, що знаходиться на балансі Навчально-методичного кабінету на
баланс Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства
аграрної політики України.
 
   5.2. Акт передачі-приймання майна в установленому порядку
подати на затвердження міністерству.
 
   6. Директору Науково-методичного центру  аграрної  освіти
Міністерства аграрної політики України (Iщенко Т.Д.) в місячний
термін внести відповідні зміни до штатного розпису центру станом
на 1 січня 2007 року. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 130 ( v0130555-07 ) від
28.02.2007 }
 
   7. Департаменту фінансів (Зуб Г.I.) внести пропозиції до
проекту Державного бюджету України на 2007 рік щодо  зміни
відповідних  обсягів  фінансування  Науково-методичного центру
аграрної освіти Міністерства аграрної політики України.
 
   8. Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин  (Савицька О.П.) передати Науково-методичному центру
аграрної освіти Міністерства аграрної політики України згідно
штатного розпису чисельність працівників Навчально-методичного
кабінету станом на 1 січня 2007 року.
 
   9. Департаменту аграрної освіти,  науки  та  дорадництва
(А.Ф. Гойчук):
 
   9.1. Здійснювати координацію діяльності Науково-методичного
центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України в
частині забезпечення професійного навчання робітничих кадрів на
виробництві.
 
   9.2. Довести наказ до відома керівників професійно-технічних
навчальних закладів та керівників підприємств, в яких здійснюється
професійне навчання робітничих кадрів на виробництві.
 
   10. Департаменту економіки та управління державною власністю
(Дробот В.I.) врахувати зміни, пов'язані з припиненням діяльності
Навчально-методичного  кабінету,  при  розробці  прогнозів
економічного і соціального розвитку та внести відповідні зміни до
переліку державних підприємств і організацій, що входять до сфери
управління Міністерства аграрної політики України.
 
   11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.I.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   20.11.2006 N 684
 
 
                СКЛАД
      ліквідаційної комісії Навчально-методичного
    кабінету з професійного навчання робітничих кадрів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Шиманський В.М. ¦заступник директора Департаменту аграрної   ¦
¦        ¦освіти, науки та дорадництва, начальник відділу¦
¦        ¦вищих навчальних закладів 3-4 рівнів      ¦
¦        ¦акредитації та післядипломної освіти - голова ¦
¦        ¦комісії                    ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦Саніцька В.Р.  ¦в.о. директора Навчально-методичного кабінету з¦
¦        ¦професійного навчання робітничих кадрів -   ¦
¦        ¦заступник голови комісії            ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦Члени комісії: ¦                        ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦Даниленко Л.П. ¦начальник відділу бюджетного фінансування   ¦
¦        ¦Департаменту фінансів             ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦Лобченко В.Ф.  ¦головний спеціаліст Департаменту аграрної   ¦
¦        ¦освіти, науки та дорадництва          ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦Берегова Н.В.  ¦головний спеціаліст Департаменту з контролю  ¦
¦        ¦апарату та роботи з персоналом         ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦Чистякова Л.I. ¦помічник директора Науково-методичного центру ¦
¦        ¦аграрної освіти Міністерства аграрної політики ¦
¦        ¦України                    ¦
------------------------------------------------------------------
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 781 ( v0781555-06 ) від 19.12.2006 }
 
 Заступник директора Департаменту
 аграрної освіти, науки та науки          В.М.Шиманський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   20.11.2006 N 684
 
 
               СКЛАД
        комісії з переачі-приймання майна
       з балансу Навчально-методичного кабінету
        з професійного навчання робітничих
        кадрів на баланс Науково-методичного
        центру аграрної освіти Міністерства
          аграрної політики України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Шиманський В.М.  ¦заступник директора Департаменту аграрної  ¦
¦         ¦освіти, науки та дорадництва, начальник   ¦
¦         ¦відділу вищих навчальних закладів 3-4 рівнів ¦
¦         ¦акредитації та післядипломної освіти - голова¦
¦         ¦комісії                   ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Iщенко Т.Д.    ¦директор Науково-методичного центру аграрної ¦
¦         ¦освіти Міністерства аграрної політики України¦
¦         ¦Ц заступник голови комісії          ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Члени комісії:  ¦                       ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Даниленко Л.П.  ¦начальник відділу бюджетного фінансування  ¦
¦         ¦Департаменту фінансів            ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Лобченко В.Ф.   ¦головний спеціаліст Департаменту аграрної  ¦
¦         ¦освіти, науки та дорадництва         ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Саніцька В.Р.   ¦в.о. директора Навчально-методичного кабінету¦
¦         ¦з професійного навчання робітничих кадрів - ¦
¦         ¦заступник голови комісії           ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Бирченко Л.М.   ¦головний бухгалтер Науково-методичного центру¦
¦         ¦аграрної освіти Міністерства аграрної    ¦
¦         ¦політики України               ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту
 аграрної освіти, науки
 та дорадництва                   В.М.Шиманськи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка