Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.12.2005 N 742
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2006 р.
                   за N 18/11892
 
 
     Про Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс
      на кращий стан фізичного виховання та спорту
        у вищих навчальних закладах України
 
 
   Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки
України, затвердженого  Указом  Президента   України   від
7 червня 2000 року N 773 ( 773/2000 ) (із змінами), та на
виконання  розпоряджень  Президента  України  від  02.11.2004
N 265/2004-рп ( 265/2004-рп ) "Про організацію проведення в
Україні у 2005 році Міжнародного року спорту  і  фізичного
виховання", Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 N 985-р
( 985-2004-р ) "Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні
у 2005 році Міжнародного року спорту і фізичного виховання" та з
метою  пропаганди  здорового  способу  життя,  стимулювання
педагогічних колективів до творчої роботи з фізичного виховання зі
студентською молоддю Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на
кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних
закладах України (далі - Положення), що додається.
 
   2. Започаткувати  з  2006  року  проведення  щорічних
Всеукраїнських  оглядів-конкурсів  на  кращий  стан фізичного
виховання та спорту у вищих навчальних закладах України.
 
   3. Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України (Операйло С.I.), Науково - методичному
центру вищої освіти (Левківський К.М.) відповідно до Положення
забезпечити проведення огляду-конкурсу та підбиття підсумків.
 
   4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, Кримському республіканському,
обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням з
фізичного виховання та спорту, Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України провести відповідно до
затвердженого  Положення  міські  та обласні - в Автономній
Республіці Крим та республіканський огляди-конкурси на кращий стан
фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.
 
 Міністр                       С.Ніколаєнко
 
 ПОГОДЖЕНО:р
р
 В.о. Міністра України у 
 справах молоді та спорту                I.М.Шевляк
 
 Міністр аграрної 
 політики Українир                О.П.Баранівський
 
 Заступник Міністра охорони
 здоров'я Українир                  С.П.Бережнов
 
 Генеральний секретар Студентської
 спортивної спілки Українир              В.К.Гаврилко
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   освіти і науки України
                   20.12.2005 N 742
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2006 р.
                   за N 18/11892
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан
       фізичного виховання та спорту у вищих
          навчальних закладах України
 
 
           1. Загальні положення
 
   Всеукраїнський огляд-конкурс  на  кращий  стан  фізичного
виховання та спорту у вищих навчальних закладах України (далі -
ВНЗ) незалежно від їх  форм  власності  та  підпорядкування
спрямований  на  активізацію  роботи  з фізичного виховання,
пропаганду здорового способу життя, стимулювання педагогічних
колективів навчальних закладів до творчої діяльності.
 
           2. Мета огляду-конкурсу
 
   Головною метою огляду-конкурсу є піднесення ролі фізичного
виховання та спорту, пропагування засад здорового способу життя
серед студентської молоді, сприяння самореалізації особистості
студентів та підготовки до майбутньої  успішної  професійної
діяльності.
 
          3. Завдання огляду-конкурсу
 
   3.1. Виявлення стану організації роботи та підвищення якості
і результативності навчального процесу з фізичного виховання та
спорту у ВНЗ.
 
   3.2. Сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення
студентів з використанням засобів фізичної культури і спорту.
 
   3.3. Визначення  кращих  вищих  навчальних  закладів,
розповсюдження  новаторських  досягнень,  пропагування кращого
досвіду організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
 
   3.4. Визначення ефективності діяльності засновників ВНЗ щодо
їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення навчального
процесу з фізичного виховання та спорту.
 
         4. Керівництво оглядом-конкурсом
 
   4.1. Керівництво Всеукраїнським оглядом-конкурсом здійснює
Організаційний комітет (далі - Оргкомітет). Призерів і переможців
завершального туру огляду-конкурсу визначає журі. До  складу
Оргкомітету та журі, який затверджується відповідним наказом,
входять представники Міністерства освіти і науки України та
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.
 
   4.2. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі огляди-конкурси проводять відповідно республіканський,
обласні та міські оргкомітети і журі, до складу яких входять
представники регіональних структурних підрозділів Міністерства
освіти і науки України та Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту, представники регіональних управлінь Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України,
досвідчені  науково-педагогічні  та  педагогічні  працівники,
представники професійних та творчих спілок.
 
       5. Порядок проведення огляду-конкурсу
 
   5.1. Огляд-конкурс проводиться щорічно впродовж навчального
року з 1 вересня до 31 серпня наступного року в 2 тури:
   I тур - по завершенні навчального року вищий навчальний
заклад (далі - ВНЗ) заповнює подання (додається) з показниками
роботи за навчальний рік та до 15 вересня надсилає його в обласне
(міське, республіканське) журі для участі в огляді-конкурсі.
Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське
міські журі визначають кращих ВНЗ (у кожній номінації згідно з п.
2 розділу VI Положення) і до 10 жовтня надсилають матеріали до
журі за місцезнаходженням Оргкомітету.
   II тур - журі розглядає подання регіональних журі та до
30 жовтня приймає остаточне рішення про переможців і призерів
огляду-конкурсу,  яке  затверджується відповідним наказом МОН
України.
   Для участі у II турі огляду-конкурсу допускаються:
   від Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської,
Львівської, Одеської, Харківської областей та м. Києва - по три
ВНЗ у кожній номінації;
   від Автономної    Республіки    Крим,    Вінницької,
Iвано-Франківської, Полтавської,  Тернопільської,  Херсонської,
Хмельницької, Черкаської областей - по два ВНЗ у кожній номінації;
   від Волинської,  Закарпатської,  Житомирської,  Київської,
Кіровоградської,   Миколаївської,   Рівненської,   Сумської,
Чернівецької, Чернігівської областей та м. Севастополя - по одному
ВНЗ у кожній номінації.
 
   5.2. Конкурс проводиться з розділів "Організація навчального
процесу   з   фізичного    виховання",    "Організація
фізкультурно-оздоровчої  та  спортивно-масової  роботи"  та
"Організація спортивної роботи".
   Оргкомітет і  журі  всіх  рівнів мають право перевіряти
достовірність інформації, наданої ВНЗ.
 
          6. Учасники огляду-конкурсу
 
   6.1. Огляд-конкурс проводиться в трьох номінаціях:
   6.1.1. ВНЗ III-IV рівнів акредитації (крім ВНЗ з факультетами
фізичного виховання та ВНЗ, підпорядкованих Міністерству України у
справах сім'ї, молоді та спорту) за згодою.
   6.1.2. ВНЗ III-IV рівнів акредитації з факультетами фізичного
виховання та ВНЗ, підпорядкованих Міністерству України у справах
сім'ї, молоді та спорту.
   6.1.3. ВНЗ I-II рівнів акредитації (крім спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю та коледжів фізичного
виховання) за згодою.
 
     7. Показники роботи та оцінка огляду-конкурсу
 
   7.1. Організація навчального процесу з фізичного виховання
   7.1.1. Кількість студентів, що відвідують навчальні заняття з
фізичного виховання та спорту (у відсотковому відношенні до
загальної кількості контингенту денної форми навчання), оцінюється
з розрахунку 1% - 5 очок.
   7.1.2. Кількість студентів, що відвідують 4 навчальні години
фізичного виховання на тиждень упродовж навчального року (у
відсотковому відношенні до загального контингенту денної форми
навчання), оцінюється з розрахунку 1% - 5 очок.
   7.1.3. Кошти, витрачені на фізичне виховання та спорт на
1 студента (у т.ч. - на капітальний, поточний ремонти спортспоруд,
придбання спортінвентарю, спортформи, відрядження на змагання,
заробітну   плату  тренерів,  обслуговувального  персоналу
спортспоруд), оцінюються з розрахунку 1 грн. - 10 очок.
   7.1.4. Наявність спортивних споруд (за наявності паспорта
спортивної споруди встановленого  зразка,  зареєстрованого  в
установленому порядку):
   пристосованих приміщень для занять фізичною культурою  і
спортом площею на 1 студента оцінюється з розрахунку - 1 кв. м -
2 очки;
   майданчиків площею на 1 студента оцінюється з розрахунку -
1 кв. м - 1 очко;
   капітальних споруд (басейни, спортзали) площею на 1 студента
оцінюється з розрахунку - 1 кв. м - 10 очок.
 
   7.2. Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи
   7.2.1. Наявність  спортивного  клубу,  зареєстрованого  в
установленому порядку або затвердженого наказом керівника ВНЗ,
оцінюється з розрахунку у 500 очок.
   7.2.2. Кількість  видів  спорту,  які  культивуються  у
спортивному клубі, оцінюється з розрахунку - 1 вид спорту -
10 очок.
   7.2.3. Кількість тренерів, які працюють у спортивному клубі,
з них штатних, оцінюється з розрахунку - 1 штатний тренер -
50 очок.
   7.2.4. Кількість  студентів,  що займаються у спортивних
секціях (у відсотковому відношенні  до  загальної  кількості
контингенту денної форми навчання), оцінюється з розрахунку - 1% -
20 очок.
   7.2.5. Кількість студентів, які були охоплені різними формами
фізкультурно-оздоровчої роботи у спортивно-оздоровчих таборах (у
відсотковому відношенні до загальної кількості контингенту денної
форми навчання), оцінюється з розрахунку - 1% - 10 очок.
 
   7.3. Організація спортивної роботи
   7.3.1. Участь у змаганнях
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Міс-¦Олім- ¦Всес-¦Чемпіонати      ¦Перш. мол. юніор.   ¦Першість юнаки    ¦Кубок дорослі  ¦
¦ця ¦пійсь-¦вітні¦----------------------+----------------------+----------------------+----------------¦
¦  ¦кі,  ¦ігри,¦сві-¦Євро-¦Укра-¦об- ¦сві-¦Євро-¦Укра-¦об- ¦сві-¦Євро-¦Укра-¦об- ¦сві-¦Євро-¦Укра-¦
¦  ¦Пар- ¦Спе- ¦ту ¦пи  ¦їни ¦ласті¦ту ¦пи  ¦їни ¦ласті¦ту ¦пи  ¦їни ¦ласті¦ту ¦пи  ¦їни ¦
¦  ¦алім- ¦ці- ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦пійсь-¦альні¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦кі,  ¦олім-¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦Деф- ¦піади¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦лім- ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦пійсь-¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦кі  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦ігри ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦1  ¦ 600 ¦540 ¦480 ¦300 ¦60  ¦15  ¦240 ¦150 ¦30  ¦10  ¦120 ¦75  ¦15  ¦8  ¦240 ¦150 ¦30  ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦2  ¦ 520 ¦468 ¦416 ¦260 ¦52  ¦13  ¦208 ¦130 ¦26  ¦8  ¦104 ¦65  ¦13  ¦6  ¦208 ¦130 ¦26  ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦3  ¦ 440 ¦396 ¦352 ¦220 ¦44  ¦11  ¦176 ¦110 ¦22  ¦6  ¦88 ¦55  ¦11  ¦4  ¦176 ¦110 ¦22  ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦4  ¦ 360 ¦324 ¦288 ¦180 ¦36  ¦9  ¦144 ¦90  ¦18  ¦5  ¦72 ¦45  ¦9  ¦3  ¦144 ¦90  ¦18  ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦5  ¦ 320 ¦288 ¦256 ¦160 ¦32  ¦8  ¦128 ¦80  ¦16  ¦4  ¦64 ¦40  ¦8  ¦2  ¦128 ¦80  ¦16  ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦6  ¦ 280 ¦252 ¦224 ¦140 ¦28  ¦7  ¦112 ¦70  ¦14  ¦3  ¦56 ¦35  ¦7  ¦1  ¦112 ¦70  ¦14  ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦7  ¦ 240 ¦216 ¦192 ¦130 ¦24  ¦6  ¦96 ¦60  ¦12  ¦2  ¦48 ¦30  ¦6  ¦   ¦96 ¦65  ¦12  ¦
¦----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¦
¦8  ¦ 200 ¦180 ¦160 ¦120 ¦20  ¦5  ¦80 ¦50  ¦10  ¦1  ¦40 ¦25  ¦5  ¦   ¦80 ¦60  ¦10  ¦
¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   7.3.2. Участь у студентських змаганнях
 
------------------------------------------------------------------
¦Місця¦Чемпіонати, Універсіади  ¦Європейський¦Всеукраїнські  ¦
¦   ¦---------------------------¦юнацький  ¦спортивні ігри  ¦
¦   ¦ обласні ¦України ¦ світу ¦олімпійський¦серед студентів- ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦фестиваль  ¦інвалідів    ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦та Всеукраїнські ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦відомчі змагання ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦      ¦серед студентів ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 1 ¦  15  ¦  30  ¦ 120  ¦   60   ¦    25    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 2 ¦  12  ¦  26  ¦ 104  ¦   52   ¦    22    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 3 ¦  10  ¦  22  ¦  88  ¦   44   ¦    19    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 4 ¦  8  ¦  18  ¦  72  ¦   36   ¦    16    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 5 ¦  6  ¦  16  ¦  64  ¦   32   ¦    14    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 6 ¦  4  ¦  14  ¦  56  ¦   28   ¦    12    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 7 ¦  2  ¦  12  ¦  48  ¦   24   ¦    10    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 8 ¦  1  ¦  10  ¦  40  ¦   20   ¦    8    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 9 ¦     ¦  8  ¦  32  ¦   16   ¦    6    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 10 ¦     ¦  6  ¦  24  ¦   12   ¦    4    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 11 ¦     ¦  4  ¦  16  ¦   8   ¦    2    ¦
¦-----+---------+--------+--------+------------+-----------------¦
¦ 12 ¦     ¦  2  ¦  8  ¦   4   ¦    1    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   7.3.3. Очки за встановлення рекордів
 
------------------------------------------------------------------
¦Категорія¦Олімпійських ¦ світу ¦ Європи ¦ України ¦ області ¦
¦     ¦ігор     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------+-------------+---------+---------+---------+----------¦
¦Дорослі ¦       ¦  480  ¦  300  ¦  60  ¦  20  ¦
¦---------+       +---------+---------+---------+----------¦
¦Юніори  ¦  600   ¦  240  ¦  150  ¦  30  ¦  10  ¦
¦---------+       +---------+---------+---------+----------¦
¦Юнаки  ¦       ¦  60  ¦  40  ¦  10  ¦  5   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   7.3.4. Присвоєння спортивних звань та розрядів  протягом
навчального року:
   МСУМК             60
   МСУ              10
   КМС (для ВНЗ I-II р.а.)    10
   1-й р-д (для ВНЗ I-II р.а.)  5
   7.3.5. Заохочувальні очки за участь:
   Олімпійські, Паралімпійські,
   Дефлімпійські, Всесвітні ігри,
   Спеціальні олімпіади       160
   Чемпіонати Світу         120
   Чемпіонати Європи        100
   Першість Світу          60
   Першість Європи         30
   Кубок Світу           20
   7.3.6. Кількість студентів, які входять до складу збірних
команд з видів спорту, що визнані в Україні:
   Член збірної України   30
   Кандидат збірної України 20
   Резерв збірної України  10
   За умови показаних результатів на першостях України, які
відповідають  нормативам МСУМК та МСУ, очки нараховуються з
коефіцієнтом:
   серед молоді та юніорів МСУМК - 2,0; МСУ - 1,5;
   серед юнаків МСУ - 2,0.
 
       8. Підбиття підсумків огляду-конкурсу
 
   Переможці визначаються за найбільшою кількістю  очок  за
показники роботи в трьох розділах.
   У разі однакової кількості очок переможець визначається за
найбільшою кількістю I, II та ін. місць за показники роботи.
   За підсумками проведення огляду-конкурсу складається рейтинг
ВНЗ,  який  затверджується  відповідним  наказом з подальшим
висвітленням у засобах масової інформації.
 
          9. Нагородження переможців
 
   Нагороджуються:
   навчальні заклади,  які  посіли  I,  II,  III  місця у
Всеукраїнському огляді-конкурсі в кожній номінації;
   керівники і фахівці фізичного виховання ВНЗ, які посіли I,
II, III місця.
   Нагородження кубками,  дипломами  та  цінними подарунками
здійснюється за рахунок коштів Спортивної студентської спілки
України.
 
 Голова                         С.Операйло
 
 
                   Додаток
                   до пункту 5.1 Положення
                   про Всеукраїнський
                   огляд-конкурс на кращий
                   стан фізичного виховання
                   та спорту у вищих навчальних
                   закладах України
 
 
               ПОДАННЯ
      про участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі
      на кращий стан фізичного виховання та спорту
        у вищих навчальних закладах України
           за 200_/200_ навч. рік
 
 
  ___________________________________________________________
      (назва ВНЗ, місцезнаходження, телефон, факс)
  ___________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові керівника ВНЗ)
  ___________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові декана факультету фізичного
            виховання, телефон)
  ___________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові завідувача кафедри, керівника
         фізичного виховання, телефон)
 
   Кількість студентів денної форми навчання ________чол.
 
   Кількість викладачів кафедри, предметної (циклової) комісії
фізичного виховання ___________ чол.
 
   Кількість студентів,  віднесених  до  спецмедгруп  (у
відсотковому відношенні до загального контингенту денної форми
навчання) ________ %.
 
   Кількість студентів, звільнених від занять  з  фізичного
виховання  за станом здоров'я (у відсотковому відношенні до
загального контингенту денної форми навчання) ________ %.
 
        1. Організація навчального процесу
           з фізичного виховання
 
                   Таблиця до пункту 7.1.1
 
------------------------------------------------------------------
¦Кількість студентів         ¦% від загальної кількості ¦
¦-------------------------------------¦контингенту денної форми ¦
¦усього  ¦відвідують заняття з    ¦навчання         ¦
¦     ¦фізичної культури і спорту ¦             ¦
¦---------+---------------------------+--------------------------¦
¦     ¦              ¦             ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Таблиця до пункту 7.1.2
 
------------------------------------------------------------------
¦    Кількість студентів     ¦% від загальної кількості ¦
¦-------------------------------------¦контингенту денної форми ¦
¦усього  ¦відвідують 4 години занять ¦навчання         ¦
¦     ¦з фізичного виховання на  ¦             ¦
¦     ¦тиждень          ¦             ¦
¦---------+---------------------------+--------------------------¦
¦     ¦              ¦             ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Таблиця до пункту 7.1.3
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Витрачено коштів на фізичне виховання та спорт на одного    ¦
¦студента                            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦усьо-¦ремонт    ¦придбання   ¦заробітна    ¦відрядження¦
¦го  ¦спортспоруд  ¦       ¦платня     ¦на змагання¦
¦   ¦--------------+--------------+----------------+-----------¦
¦   ¦капі- ¦поточ-¦спорт- ¦спорт-¦тренери¦обслуг. ¦      ¦
¦   ¦тальний¦ний  ¦інвент.¦форми ¦    ¦перс.  ¦      ¦
¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦спорт- ¦      ¦
¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦споруд ¦      ¦
¦-----+-------+------+-------+------+-------+--------+-----------¦
¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Таблиця до пункту 7.1.4
 
------------------------------------------------------------------
¦Пристосованих приміщень для¦Кількість    ¦Загальна площа,  ¦
¦занять фізичною культурою і¦         ¦кв. м       ¦
¦спортом          ¦         ¦         ¦
¦---------------------------+-----------------+------------------¦
¦Майданчиків        ¦         ¦         ¦
¦---------------------------+-----------------+------------------¦
¦Капітальних споруд:    ¦         ¦         ¦
¦басейни          ¦         ¦         ¦
¦---------------------------+-----------------+------------------¦
¦спортзали         ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Таблиця до пункту 7.2
 
------------------------------------------------------------------
¦Наявність                    ¦Кількість   ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Спортивного клубу, зареєстрованого в       ¦       ¦
¦установленому порядку або затвердженого наказом ¦       ¦
¦керівника ВНЗ                  ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Видів спорту, які культивуються в спортивному  ¦       ¦
¦клубі                      ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Штатних тренерів, які працюють в спортивному   ¦       ¦
¦клубі                      ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Студентів, що займаються у спортивних секціях та ¦       ¦
¦фізкультурно-оздоровчих групах (у % до загального¦       ¦
¦контингенту денної форми навчання)        ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Студентів, які були охоплені різними формами   ¦       ¦
¦фізкультурно-оздоровчої роботи у         ¦       ¦
¦спортивно-оздоровчих таборах (у % відношенні до ¦       ¦
¦загального контингенту денної форми навчання)  ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
         3. Організація спортивної роботи
 
   3.1. Результати участі у змаганнях:
 
------------------------------------------------------------------
¦Прізви- ¦Рік  ¦Факу- ¦Вид ¦Назва ¦Термін та¦Вид   ¦Прізви-¦
¦ще, ім'я¦народ-¦льтет,¦спор-¦змагань¦місце  ¦програми,¦ще,  ¦
¦спортс- ¦ження ¦курс, ¦ту  ¦    ¦проведе- ¦зайняте ¦ініціа-¦
¦мена  ¦   ¦група ¦   ¦    ¦ння   ¦місце,  ¦ли   ¦
¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦рекорд  ¦тренера¦
¦--------+------+------+-----+-------+---------+---------+-------¦
¦    ¦   ¦   ¦   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3.2. Присвоєння спортивних звань  та  розрядів  протягом
навчального року:
 
------------------------------------------------------------------
¦П.I.Б.     ¦Спортивне звання,¦Назва організації, N, дата  ¦
¦        ¦розряд      ¦наказу            ¦
¦---------------+-----------------+------------------------------¦
¦        ¦         ¦               ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3.3. Кількість студентів, які входять до складу збірних
команд з видів спорту, що визнані в Україні:
 
------------------------------------------------------------------
¦Прізвище,¦Рік  ¦Вид  ¦Спортив-¦Місце ¦До складу якої¦Прізвище,¦
¦ім'я   ¦народ-¦спорту¦не   ¦прожи-¦команди    ¦ ініціали¦
¦спортс- ¦ження ¦   ¦звання ¦вання ¦входить    ¦ тренера ¦
¦мена   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦(основний,  ¦     ¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦кандидат,   ¦     ¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦резерв), рік ¦     ¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦зарахування  ¦     ¦
¦---------+------+------+--------+------+--------------+---------¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦       ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник ВНЗ                  ___________ підпис
 
 (печатка)
 
 Зав. кафедрою, керівник
 фізичного виховання              ___________ підпис
 
 Голова                        С.I.Операйл
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка