Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання недійсним договору

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
             IМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 06.02.2007                    Справа N 11/223
 
     (ухвалою Судової палати у господарських справах
       Верховного Суду України від 12.04.2007
     відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
 
   Вищий господарський суд України у складі:
   суддя Селіваненко В.П. - головуючий,
   судді Бенедисюк I.М. і Львов Б.Ю.
   розглянув касаційні  скарги  акціонерного  комерційного
промислово-інвестиційного банку  в  особі  філії  "Відділення
Промінвестбанку в м. Костопіль", м. Костопіль Костопільського
району Рівненської області (далі - відділення Промінвестбанку) та
товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Едланд",
м. Київ (далі - ТОВ "ТД "Едланд")
   на рішення господарського суду Рівненської  області  від
07.06.2006 та постанову Львівського апеляційного господарського
суду від 13.11.2006
   зі справи N 11/223
   за позовом Рівненської обласної спілки споживчих товариств,
м. Рівне (далі - Рівненська облспоживспілка)
   до відділення Промінвестбанку та ТОВ "ТД "Едланд"
   про визнання недійсним договору.
   Судове засідання проведено за участю представників сторін:
Рівненської  облспоживспілки  - Грабовського В.А., відділення
Промінвестбанку - Кучми Н.В., ТОВ "ТД "Едланд" - Бицюк Н.П.
   За результатами розгляду касаційних скарг Вищий господарський
суд України В С Т А Н О В И В:
 
   Позов (з урахуванням уточнення до нього) подано про визнання
недійсним договору застави нерухомості від 20.12.2002 N 02-4/86А.
 
   Рішенням господарського  суду  Рівненської  області  від
07.06.2006 (суддя Грязнов В.В.), залишеним без змін постановою
Львівського апеляційного господарського суду від 13.11.2006 (суддя
Краєвська М.В. - головуючий, судді Дух Я.В., Кордюк Г.Т.), позов
задоволено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 11,
215, 572, 589 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статей 4, 11
Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ), статей 10, 41, 59 Закону
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) мотивовано
невідповідністю   оспорюваного  договору  вимогам  чинного
законодавства з огляду на належність спірної будівлі універмагу
позивачеві, а також укладення цього договору без відповідного
рішення зборів учасників ТОВ "ТД "Едланд", як того вимагає
підпункт "и" пункту 16 статуту цього товариства.
 
   У касаційних скаргах до Вищого господарського суду України
відділення Промінвестбанку та ТОВ "ТД "Едланд" просять скасувати
оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій та
припинити провадження в даній справі. Основним мотивом касаційних
скарг зазначено те, що на момент укладення оспорюваного договору
спірний об'єкт нерухомості перебував у власності заставодавця -
ТОВ "ТД "Едланд". Крім того, як зазначає ТОВ "Едланд", відсутність
заперечень з боку учасників останнього (у тому числі і з боку
СП "Хлібокомбінат") щодо укладення оспорюваного договору свідчить
про подальше  схвалення  цього  правочину  усіма  учасниками
ТОВ "ТД "Едланд".
 
   У відзиві на касаційні скарги Рівненська облспоживспілка
зазначає про правильність та обґрунтованість висновків попередніх
судових інстанцій та просить залишити оскаржувані рішення без
змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
 
   Учасників судового процесу відповідно  до  статті  111-4
ГПК України ( 1798-12 ) належним чином повідомлено про час і місце
розгляду скарг.
 
   Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими
інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального  права,  заслухавши  пояснення
представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про відсутність підстав для задоволення касаційних скарг
з огляду на таке.
 
   Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
   - з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором   від   20.12.2002  відділенням  Промінвестбанку
(заставодержатель) та ТОВ "ТД "Едланд" (заставодавець) укладено
договір застави нерухомості від 20.12.2002 N 02-4/86А, предметом
якого є приміщення універмагу, розташоване у м. Костопіль по
вул. Грушевського, 29, вартістю 600000 грн.;
   - рішенням господарського суду Рівненської  області  від
22.07.2004 зі справи N 10/270 право власності на вказаний об'єкт
нерухомості визнано за Рівненською облспоживспілкою; на підставі
цього рішення позивачем було зареєстроване право власності на
зазначене приміщення універмагу;
   - рішенням  арбітражного  суду  Рівненської  області від
27.03.2000 зі справи N 2П/177-А2 встановлено, що:
   рішенням зборів  ради  засновників  спільних  підприємств
Костопільської райспоживспілки  та  споживчих  товариств  від
07.12.1998 надано повноваження СП "Хлібокомбінат" для вступу як
учасника до ТОВ "ТД Едланд" зі статутним внеском - будівлею
універмагу, що   розташована   у   м.   Костополі   по
вул. Грушевського, 29;
   на підставі   протоколу  загальних  зборів  учасників
ТОВ "ТД "Едланд" від 24.12.1998 N 5 у зв'язку зі зміною складу
учасників названого товариства 28-29.12.1998 було прийнято рішення
про внесення  відповідних  змін  до  установчих  документів
ТОВ "ТД "Едланд";
   - вказані зміни та доповнення до статуту та установчого
договору  ТОВ "ТД "Едланд" були зареєстровані розпорядженням
Костопільської райдержадміністрації від 05.01.1999 N 2-р "Про
реєстрацію змін до установчих документів", яке визнано недійсним
названим рішенням арбітражного суду Рівненської області;
   - згідно з підпунктом "и" пункту 16 статуту ТОВ "ТД "Едланд"
до виключної компетенції зборів учасників товариства як вищого
органу управління належить питання затвердження угод, укладених
генеральним директором на суму, що перевищує 30% статутного фонду;
   - договір застави нерухомості від 20.12.2002 N 02-4/86А, за
яким передавалося в  заставу  майно  на  суму  600000  грн.
(що становило 98,69% статутного фонду), було укладено генеральним
директором ТОВ "ТД "Едланд" без наявності відповідного рішення
зборів учасників товариства.
 
   Причиною виникнення спору з даної справи стало питання щодо
відповідності оспорюваного договору застави вимогам дійсності
угоди.
 
   Відповідно до підпункту "і" частини п'ятої статті 41 та
статті 59 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
до виключної компетенції зборів учасників товариства з обмеженою
відповідальністю належить затвердження договорів (угод), укладених
на суму, що перевищує вказану в статуті товариства.
 
   Наведена норма кореспондується з частиною другою пункту 34
Iнструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
14.06.1994 N 18/5 ( z0152-94 ) (що діяла на момент укладення
оспорюваного договору), за змістом якої відчуження або застава
майна, що є колективною власністю, здійснюється за рішенням вищих
органів управління власника (з'їзду, конференції, загальних зборів
тощо).
 
   Як вбачається з установлених судовими інстанціями фактичних
даних, оспорюваний договір застави було укладено з порушенням
наведених законодавчих положень. Відтак з огляду на  приписи
статті 48 Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ) (що діяв
на момент укладення оспорюваного договору застави), за змістом
якої недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону,
господарські суди цілком обґрунтовано  дійшли  висновку  про
правомірність  позовних вимог Рівненської облспоживспілки про
визнання недійсним договору застави нерухомості від 20.12.2002
N 02-4/86А.
 
   Крім того,  Законом  України "Про заставу" ( 2654-12 )
передбачено, що:
   застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. В силу застави
кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником
(заставодавцем)  забезпеченого  заставою зобов'язання одержати
задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими
кредиторами (стаття 1) ( 2654-12 );
   предметом застави може бути майно,  яке  відповідно  до
законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке
може бути звернено стягнення (частина друга статті 4) ( 2654-12 ).
 
   Отже, господарські суди з урахуванням встановленого ними
факту  належності спірної будівлі Рівненській облспоживспілці
правильно зазначили про неможливість перебування  зазначеного
об'єкта нерухомості у заставі за оспорюваним договором.
 
   Таким чином, оскаржувані рішення та постанова місцевого та
апеляційного  господарських  судів  відповідають  встановленим
господарськими судами фактичним обставинам, прийняті з дотриманням
норм матеріального та процесуального права і передбачені законом
підстави для їх скасування відсутні.
 
   Керуючись статтями 111-9 - 111-11 ГПК України ( 1798-12 ),
Вищий господарський суд України П О С Т А Н О В И В:
 
   Рішення господарського  суду  Рівненської  області  від
07.06.2006 та постанову Львівського апеляційного господарського
суду від 13.11.2006 зі справи N 11/223 залишити без змін, а
касаційні     скарги     акціонерного     комерційного
промислово-інвестиційного банку  в  особі  філії  "Відділення
Промінвестбанку  в  м. Костопіль" та товариства з обмеженою
відповідальністю "Торговий дім Едланд" - без задоволення.
 
 Суддя                        В.Селіваненко
 
 Суддя                         I.Бенедисюк
 
 Суддя                           Б.Льво
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка