Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Програму інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової адміністрації м. Києва на 2007-2009 роки в першу чергу по платежах, що надходять до бюджету м. Києва

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія V скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 535/592 від 28.12.2006
 
 
       Про Програму інформування громадськості
      та розміщення соціальної реклами з питань
     оподаткування та діяльності органів Державної
        податкової адміністрації м. Києва
      на 2007-2009 роки в першу чергу по платежах,
         що надходять до бюджету м. Києва
 
 
   Відповідно до статті 67 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), статей 12, 18  Закону  України  "Про  рекламу"
( 270/96-ВР ) та з метою інформування суспільства про позитивні
зміни в житті столиці завдяки добровільній сплаті податків та
зборів  до бюджетів всіх рівнів; забезпечення прозорості та
гласності в діяльності органів державної податкової  служби,
своєчасної  та  сумлінної  сплати  податків;  запобігання
правопорушенням   у   сфері   оподаткування;   проведення
масово-роз'яснювальної роботи серед широких верств населення,
спрямованої на  виховання  соціальної  свідомості,  поширення
податкових знань в суспільстві та досягнення взаєморозуміння та
налагодження партнерських відносин між платниками податків та
державою Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  Програму  інформування  громадськості  та
розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності
органів Державної податкової адміністрації м. Києва на 2007-2009
роки в першу чергу по платежах, що надходять до бюджету м. Києва
(додається).
 
   2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) включити пропозиції щодо  обсягу  фінансування
заходів щодо виконання Програми інформування громадськості та
розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності
органів Державної податкової адміністрації м. Києва до проекту
бюджету м. Києва на 2007-2009 роки в першу чергу по платежах, що
надходять до бюджету м. Києва.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію
Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
 
 Київський міський голова              Л.Черновецький
 
                   Додаток
                   до рішення Київради
                   від 28.12.2006 N 535/592
 
               ПРОГРАМА
    інформування громадськості та розміщення соціальної
      реклами з питань оподаткування та діяльності
    органів Державної податкової адміністрації м. Києва
      на 2007-2009 роки в першу чергу по платежах,
         що надходять до бюджету м. Києва
 
   Програма інформування громадськості та розміщення соціальної
реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної
податкової адміністрації м. Києва на 2007-2009  роки в першу
чергу по платежах, що надходять до бюджету м. Києва (далі -
Програма)  -  це  комплексний,  системний  план  по наданню
інформаційних послуг (в тому числі засобами масово-роз'яснювальної
роботи) платникам податків та висвітленню діяльності органів
податкової системи м. Києва, який розроблений відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Закону України "Про
рекламу" (  270/96-ВР  ),  Закону  України  "Про інформацію"
( 2657-12 ) та інших чинних законодавчих і нормативно-правових
актів.
 
           I. Загальні положення
 
   1. Необхідність проведення інформаційної та рекламної
      роботи серед населення та платників податків
 
   Законом України "Про Державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) визначено, що головним завданням Державної податкової
служби є здійснення контролю за своєчасним та повним надходженням
до  бюджету та державних цільових фондів податків і зборів
(обов'язкових платежів). Виконання цього  важливого  завдання
неможливе без постійного підвищення рівня добровільного виконання
суб'єктами господарської діяльності та громадянами, які згідно з
законодавством  мають податкові зобов'язання, обов'язків щодо
сплати податків. Це, у свою чергу, безпосередньо залежить від
обсягів охоплення та якості інформування населення взагалі і
платників податків особливо. Зокрема через розміщення соціальної
реклами з цієї тематики на усіх доступних інформаційних носіях.
 
   Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи набирає
особливого значення в сучасних умовах, коли одним із ключових
напрямів діяльності Уряду стає стабілізація переходу до ринкових
механізмів управління економікою. Вже підготовлені законопроекти,
які стосуються зміни в роботі податкової системи, - відмова від
силових методів та максимізація добровільної сплати податків.
 
   Забезпечення податкових надходжень у повному  обсязі  на
добровільній  основі передусім залежить від рівня податкової
культури населення. З метою забезпечення своєчасної та сумлінної
сплати податків, запобігання правопорушенням у сфері оподаткування
Державна податкова адміністрація у м. Києві постійно сприяє
поширенню  інформації  щодо  підвищення податкової свідомості
платників податків, особливо через ефективні механізми соціальної
реклами,  яка,  в  першу  чергу,  спрямована  на досягнення
взаєморозуміння та  налагодження  партнерських  відносин  між
платниками податків та державою.
 
   Рекламна та інформаційно-роз'яснювальна кампанія у м. Києві
проводиться з 2001 року. Завдяки цій планомірній, комплексній,
системній  роботі та наявності стабільного й передбачуваного
джерела фінансування - міського бюджету - весь цей час неухильно
збільшуються надходження до бюджету. Внесок Державної податкової
адміністрації у м. Києві, як однієї з найважливіших  ланок
податкової служби країни, до казни держави залишається стабільно
високим, в 2005 році становив 35,5%, в 2006 році за період січень
- вересень - 40,3%.
 
   До бюджету м. Києва в 2005 році мобілізовано 4,0 мільярди
гривень, що на 33,2% (на 1,0 млрд. грн.) більше ніж за 2004 рік.
Надходження податку з доходів фізичних осіб у 2005 році становили
2,9 мільярда гривень, плати за землю - 427,0 мільйонів гривень,
єдиного податку на підприємницьку діяльність - 186,7 мільйонів
гривень.
 
   У 2006 році тільки за період січень - вересень до столичного
бюджету надійшло майже 4,5 мільярда гривень, що на 56,1% (на
1604,7 млн. грн.) більше за січень - вересень 2005 року.
 
   Аналіз підсумків декларування доходів громадян за минулі роки
також свідчить, що проведення роз'яснювальної роботи у пресі та на
телебаченні дає позитивні наслідки та піднімає рівень довіри
громадян  до  держави  в цілому. Так, у більшості громадян
спостерігається підвищення рівня податкової свідомості, з'явилось
розуміння сплати податків як соціальної необхідності, яка дедалі
частіше спонукає думати про те, яку зароблену частину матеріальних
благ людина має залишити собі, а якою поділитися зі своєю
державою. Про позитивні зміни у суспільній свідомості свідчить
рівень  добровільності виконання податкових зобов'язань. Так,
всього по місту Києву громадянами подано 27 тисяч 492 декларації
про отримані доходи протягом 2005 року (задекларовано громадянами
доходів на загальну суму 7,4 мільярда гривень), в  т.  ч.
громадянами, які зобов'язані подати декларацію згідно з чинним
законодавством, подано 6 тисяч 369 декларацій (задекларовано
доходів на загальну суму 7,1 мільярда гривень).
 
   Кількість поданих  декларацій  громадянами,  які  були
зобов'язані подати декларації відповідно до чинного законодавства,
збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на
1 тисячу 514 декларацій (тобто на 31%). Суми нарахованого до
сплати податку з доходів фізичних осіб також значно збільшились та
становлять 592,5 мільйона гривень, що в 13,4 рази більше в
порівнянні з відповідним періодом минулого року (було нараховано
44,1 мільйона гривень). Таким чином, спостерігається тенденція
добровільного декларування громадянами значних сум доходів.
 
   І немає сумнівів, що таким змінам в свідомості громадян
сприяли нові ефективні форми та методи роботи податкових органів
міста Києва.
 
   Окремо слід відмітити ту роботу, яку проводять працівники
органів ДПС м. Києва щодо наведення порядку у сфері грального
бізнесу, під час надання послуг з паркування автотранспортних
засобів, що, у свою чергу, призводить до збільшення надходжень до
бюджету м. Києва.
 
   Ця робота, яка проводиться за дорученням Київського міського
голови, потребує додаткового інформаційного забезпечення, завдяки
чому  має підвищитись обізнаність громадян щодо необхідності
проведення вищезазначених заходів, умов, за якими можуть існувати
ці  різновиди  підприємницької діяльності, та обмеження, які
покладаються на суб'єктів господарської діяльності, що працюють у
сферах  грального  бізнесу  та  надання послуг з паркування
автотранспорту.
 
   Особливу увагу при проведенні кампанії в 2007-2009 роках слід
приділити  інформуванню громадськості щодо питання підвищення
ставки податку з доходів фізичних осіб. З 1 січня 2004 року ставка
оподаткування доходів громадян становила 13%. Відповідно до Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ),
починаючи з 1 січня 2007 року набирають чинності зміни щодо
збільшення ставки цього податку до 15%. Проведення роботи щодо
інформування  населення та роз'яснення законодавства стосовно
вказаних змін дасть змогу органам Державної податкової служби
виконувати одне із пріоритетних завдань, яке стоїть сьогодні перед
ними, щодо легалізації заробітної плати.  Громадяни  повинні
усвідомити, що приховування реальної зарплати або ж виплата її в
так званих "конвертах" безпосередньо відіграється на рівні їхнього
добробуту та всієї держави, а саме: на рівні освіти, медичних
послуг тощо.
 
   Враховуючи вищезазначене, вважаємо за необхідне забезпечити
продовження  фінансування  проведення соціального інформування
населення та розміщення соціальної реклами у 2007-2009 роках.
 
      2. Цілі соціального інформування населення
         та розміщення соціальної реклами
 
   Кінцева мета проведення заходів, що плануються, - збільшення
рівня добровільних надходжень від  сплати  податків,  що  є
конституційним обов'язком кожного.
 
   Завданнями кампанії, що забезпечать досягнення кінцевої мети,
є розповсюдження податкових знань у суспільстві, формування серед
киян відповідального ставлення до сплати податків, створення
позитивної суспільної думки щодо сфери оподаткування.
 
   Основними напрямами інформаційно-роз'яснювальної роботи  є
розширення поінформованості киян про діяльність податкової служби,
поглиблення обізнаності щодо податкового законодавства та змін у
ньому, попередження щодо відповідальності за його порушення.
 
            3. Цільова аудиторія
 
   Усе працездатне населення Києва - у віці від 15 до 65 років.
Цільова аудиторія поділяється на 2 підгрупи:
 
   - Первинна цільова аудиторія - особи, що самостійно приймають
рішення  про  сплату  податків  (приватні підприємці, дрібні
бізнесмени, фізичні особи, що мають незадекларовані прибутки). Ця
підгрупа цікавить, в першу чергу, як потенційне джерело підвищення
податкових надходжень. Крім того, на цю групу орієнтується у своїх
діях новий Уряд.
 
   - Вторинна цільова аудиторія - всі інші мешканці Києва. Ця
підгрупа цікавить, насамперед, як носій громадської думки щодо
податкової системи та як потенційне джерело поповнення первинної
цільової аудиторії.
 
          4. Аналіз поточної ситуації
 
   У суспільстві ще не сформовано думку про те, що Державна
податкова служба виконує вкрай необхідну для існування держави
роботу. Податкові органи сприймаються як караючий механізм, що
обмежує свободу громадян, а не діє на користь суспільству. Рядові
платники податків не усвідомлюють, що основне завдання Державної
податкової служби - не припинити діяльність підприємства, а
організувати правильне ведення облікової та звітної документації,
допомогти виправити помилки, якщо вони раптом виникають.
 
   Державна податкова адміністрація України оголосила про зміну
філософії податкових органів. Надзвичайно велику увагу приділено
розвитку малого та середнього бізнесу, діяльність якого ретельно
захищається. Керівництво  Державної  податкової  адміністрації
України  створює  умови,  щоб податкова служба не зашкодила
соціально-економічному розвитку країни з огляду на фінансові
ресурси, необхідні для стабільного розвитку бізнесу.
 
   Інформування суспільства  щодо  виведення  підприємницької
діяльності з тіні, спрощення системи реєстрації платників податків
(створення  "єдиного вікна"), зміни в оподаткуванні прибутку
підприємств неодмінно призводять до зростання платежів до бюджетів
всіх рівнів, до зростання кількості платників податків - юридичних
осіб.
 
   Загалом до свідомості широких верств населення необхідно
донести  інформацію,  що робота податкових органів стає все
прозорішою й ефективнішою, а органи Державної податкової служби
України працюють виключно для блага країни та кожного з її
громадян.
 
   Слід зазначити, що завдяки  кампаніям  попередніх  років
ставлення населення до діяльності органів Державної податкової
адміністрації міста Києва і міської влади значно поліпшилося.
 
   Підсумки опитування у 2005 році засвідчили, що 52,2% опитаних
громадян оцінюють діяльність органів державної податкової служби
щодо налагодження партнерських відносин з платниками податків як
добру, 16,7% - як дуже добру, 29,5% - як задовільну, 1,6% - як
незадовільну. Таким чином, понад 30%  платників  податків  є
аудиторією цільового впливу. Проведення інформаційно-рекламної
кампанії Державною податковою адміністрацією у м. Києві у 2007
році буде сприяти зміні негативного ставлення цієї категорії
громадян до діяльності органів податкової служби на позитивне.
 
   Дослідження громадської думки, яке проведено у 2006 році,
свідчить, що відносини між органами Державної податкової служби та
платниками податків змінюються на  краще,  50%  респондентів
підтверджують це. Також 53,1% респондентів задоволені роз'ясненням
податкового законодавства, яке проводиться податковими органами.
 
   Вагому роль у формуванні позитивних відкликів щодо роботи
податкових органів відіграє прозорість роботи податківців, яка
досягається інформуванням всіх верств населення та розміщенням
соціальної реклами з податкової тематики.
 
   Моніторинг громадської  думки  буде  продовжено у рамках
виконання цієї Програми шляхом анкетування громадян під час взяття
на  облік  суб'єктів  підприємницької  діяльності, проведення
семінарів, лекцій для платників податків, засідань "круглого
столу" за участю підприємців, зустрічей з трудовими колективами
підприємств, організацій,  установ,  відвідування  громадянами
податкових органів, яке буде проводитись силами підрозділів по
зв'язках з громадськістю,  засобами  масової  інформації  та
масово-роз'яснювальної роботи податкових органів міста Києва з
метою встановлення ефективності заходів, передбачених Програмою.
 
            5. Позиціонування
 
   Безумовно, інформаційно-рекламна   кампанія,   присвячена
вирішенню  проблеми наповнення бюджету за рахунок податкових
надходжень, не повинна випадати із загального інформаційного
контексту  суспільного  життя.  Кампанія,  що провадитиметься
Державною податковою адміністрацією у м. Києві, буде продовжувати
і розвивати проголошену в заявах державних діячів генеральну
лінію, в основу якої покладено формування нових довірчих і
прозорих відносин між владою і платниками податків.
 
   Враховуючи вищевикладене, можна сформулювати наступні основні
характеристики кампанії:
   - характер кампанії повинен відповідати духові часу і стилю
нової влади: бути рішучим, енергійним, переконливим, позитивним;
   - кампанія повинна пов'язати суспільні очікування змін зі
зміною ставлення індивідуумів до сплати податків;
   - кампанія повинна носити швидше емоційний, ніж раціональний
характер;
   - враховуючи специфіку аудиторії, основний акцент має бути
зроблений на індивідуальних вигодах від добросовісного ставлення
до сплати податків, а не на суспільному благу;
   - основне посилання: настали нові часи - пора змінити своє
ставлення до податків.
 
        6. Стратегія інформаційної кампанії
           та соціальної реклами
 
   Виходячи з цілей  кампанії  та  вищевикладеного  аналізу
ситуації, можна зробити висновок, що основним завданням кампанії є
зміна взаємовідносин влади і бізнесу, необхідно, щоб бізнес
підтримав дії влади. Безумовно, що змінити взаємини між владою і
бізнесом можуть тільки конкретні  економічні  кроки  держави
назустріч підприємцям. Але інформаційно-роз'яснювальна кампанія
може вирішити наступні завдання:
   - привернути увагу населення до проблеми оподаткування;
   - продемонструвати можливі переваги чесного ставлення до
сплати податків;
   - підготувати основу для широкої суспільної дискусії на цю
тему;
   - створити емоційний фон, що сприяє конкретним діям держави у
податковій сфері.
 
    II. Заходи щодо проведення соціального інформування
      населення та розміщення соціальної реклами
           з податкової тематики
 
      1. Розробка концепції та плану проведення
            соціальної реклами
 
   Соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена
в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних
цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження
якої не має на меті отримання прибутку.
 
   Відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР )
соціальна реклама має бути  чітко  відокремлена  від  іншої
інформації, незалежно від форм чи засобів розповсюдження, таким
чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу. Основними
принципами створення соціальної реклами є: законність, точність,
достовірність.
 
   Реклама з питань  оподаткування  та  діяльності  органів
Державної  податкової  служби  м. Києва - це інформація та
роз'яснювальні матеріали,  що  спрямовані  на  розповсюдження
податкових знань у суспільстві, формування у киян відповідального
ставлення до сплати податків, створення позитивної суспільної
думки щодо сфери оподаткування.
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            Термін виконання: січень - березень
 
     2. Забезпечення інформування цільової аудитори
     щодо проведення кампанії декларування доходів
             фізичних осіб
 
   Інформаційна кампанія та проведення соціальної реклами у
2007-2009 роках матимуть кілька етапів. Найактивнішими мають стати
заходи першого півріччя, коли потрібно буде донести нововведення в
політиці влади до якнайширшого кола громадян і успішно провести
кампанію декларування доходів за попередній рік.
 
   Кампанія декларування повинна починатися з роз'яснювальних
заходів і публікації серії матеріалів щодо набрання чинності
певними  змінами  у  законодавстві. Водночас слід нагадувати
громадянам про терміни подання податкових декларацій і про режим
роботи податкових служб у цей дуже відповідальний період.
 
   Таким чином, роз'яснювальна інформація на цьому етапі має
містити:
   - відповіді на найбільш поширені та актуальні запитання
громадян щодо оподаткування;
   - терміни декларування доходів та адреси районних інспекцій,
де можна подати декларацію;
   - конкретні суми зібраних податків, інформацію про порушення
кримінальних справ через їхню несплату тощо.
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві,
            в т. ч. управління податкової міліції
            - ДПІ у районах м. Києва
            Термін виконання: березень
 
     3. Розробка та адаптування рекламних макетів,
     що формують іміджеву частину рекламної кампанії
 
   Наступним етапом має стати іміджева кампанія. Її заходи мають
продемонструвати загальну тенденцію підтримки підприємцями дій
влади.  Розміщення  іміджевої  реклами  має  супроводжуватися
публікацією  інформаційно-роз'яснювальних  матеріалів,  які  б
пояснювали підприємцям мотиви змін відношення до дій влади і
податків, які треба сплачувати. Основною метою цього етапу має
бути  формування позитивного ставлення до податкової системи
взагалі та сплаті податків кожним конкретним громадянином.
 
   Роз'яснювальна інформація на цьому етапі має містити:
   - інформацію  про  поліпшення механізмів оподатковування,
спрямованих на спрощення обліку та звітності;
   - відомості про повсякденну діяльність податкової служби, про
пріоритети її роботи, про структурні зміни,  спрямовані  на
формування  умов  для  партнерських,  паритетних відносин із
платниками податків;
   - опис прав громадян і демонстрацію готовності податкових
органів не тільки поновити порушені права платників податків, але
й запобігти такому порушенню надалі.
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            Термін виконання: березень - квітень
 
   4. Публікація матеріалів про суб'єктів господарювання,
        які мають податкову заборгованість
 
   Одним з етапів  соціального  інформування  є  публікація
матеріалів про суб'єктів господарювання, які мають податкову
заборгованість. Публікація таких матеріалів у минулі роки довела
свою ефективність. Одночасне розміщення даних про керівників
підприємств-боржників значно підвищить ефект цих публікацій.
 
   Конкретні дані свідчать, що після розміщення таких матеріалів
чимало підприємств поквапилися ліквідувати свою заборгованість
перед державою.
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві,
            в т. ч. управління податкової міліції
            - ДПІ у районах м. Києва
            Термін виконання: щоквартально
 
     5. Виготовлення та розміщення соціальної реклами
           та інформації в пресі
 
   Оскільки акцент у кампанії, особливо на початковому етапі,
буде зроблений на інформаційно-роз'яснювальній складовій,  то
основним видом ЗМІ має бути обрана преса. Крім того, преса краще
відповідає особливостям соціальної  реклами:  індивідуальність
контакту дозволяє представникам цільової аудиторії асоціювати себе
з поданими у рекламі персонажами. Особливого значення набуває
публікація  тематичних  матеріалів,  які  можуть поширюватися
безпосередньо серед платників податків через районні Державні
податкові інспекції.
 
   В умовах міста саме ці засоби масової інформації мають
найменшу вартість контакту з аудиторією. При цьому у читачів є
достатньо  багато  часу  для усвідомлення наданої соціальної
інформації та реклами.
 
   Для розміщення соціальної інформації та  реклами  будуть
залучені найбільш популярні видання різноманітного спрямування
(для повного охоплення цільової аудиторії) - газети  "РІО",
"Хрещатик", "Киевские Ведомости", "Ділова столиця", "Сегодня",
"Податковий, банківський, митний консультант".
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            - ДПІ у районах м. Києва
            Термін виконання: березень - грудень
 
    6. Виготовлення та розміщення зовнішньої соціальної
           реклами та інформації
 
   Зовнішня реклама повинна використовуватися відповідно  до
особливостей конкретних її типів. У першу чергу буде використано
розміщення соціальної інформації та реклами на зупинках міського
транспорту і на станціях метрополітену, оскільки такі засоби мають
досить тривалий контакт зі споживачем реклами.
 
   Етапи виконання цього пункту заходів:
   виготовлення постерів для сіті-лайтів та зупинок громадського
транспорту;
   виготовлення постерів для білбордів;
   розміщення реклами на сіті-лайтах та  зупинках  міського
транспорту;
   розміщення реклами на білбордах.
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            - Термін виконання: квітень - грудень
 
     7. Виготовлення та розміщення соціальної реклами
           та інформації в метро
 
   Розміщення соціальної  реклами у метрополітені забезпечує
тривалий період для спостерігання сюжетів реклами та вивчення
наданої інформації представниками цільової аудиторії, що дає
необхідний результат.
 
   Етапи виконання цього пункту заходів:
   - виготовлення стікерів для метро;
   - розміщення стікерів у вагонах метро.
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            Термін виконання: квітень - грудень
 
     8. Виготовлення та розміщення соціальної реклами
           та інформації на радіо
 
   Наступним значущим засобом розповсюдження інформації є радіо.
Текстові матеріали, що передаються  по  радіо,  сприймаються
слухачами як новини і привертають до себе значну увагу.
 
   Етапи виконання цього пункту заходів:
   - виготовлення аудіоролика;
   - розміщення реклами на радіостанціях:
   - "Наше радио",
   - "Русское радио",
   - УР-1,
   - "Радіо Київ",
   - "Авторадіо",
   - "Европа + Киев",
   - Радіостанція "Голос Києва".
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            - ДПІ у районах м. Києва
            Термін виконання: квітень - грудень
 
     9. Виготовлення та розміщення соціальної реклами
          та інформації на телебаченні
 
   Телевізійна соціальна реклама, на жаль, до цього часу не
використовувалася  через  занадто  високу вартість досягнення
київської  аудиторії.  Телебачення  є  найдорожчим,  але  й
найвпливовішим з вказаних носіїв.
 
   Етапи виконання цього пункту заходів:
   - виготовлення інформаційно-іміджевого сюжету;
   - розміщення інформаційно-іміджевого сюжету на ТРК "Київ".
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            - ДПІ у районах м. Києва
            Термін виконання: квітень - грудень
 
    10. Виготовлення та розміщення соціальної реклами
         та інформації в мережі Інтернет
 
   Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
4 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади" створено Web-сайт Державної податкової адміністрації у
м. Києві.
 
   На Web-сайті  ДПА  у  м.  Києві розміщується інформація
відкритого характеру, яка готується відповідно до Положення про
порядок  підготовки  матеріалів,  призначених  для відкритого
публікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 року N 419 ( 419-92-п ), наказу ДПА України від
1 липня 1999 року N 340 "Про перелік конфіденційної інформації",
положення ДПА України від 15 червня 2000 року "Про надання
інформації для розміщення її на Web-сайті Державної податкової
адміністрації України", наказу ДПА України від 25 липня 2001 року
N 298 "Про підтримку в актуальному стані Web-сайту Державної
податкової адміністрації України в мережі Інтернет".
 
   З метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації
громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними
справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів
виконавчої влади, забезпечення гласності та відкритості діяльності
органів  Державної  податкової  служби,  а  також  належного
інформування громадськості, надання достовірної та актуальної
інформації, розміщення соціальної реклами буде здійснено:
   - виготовлення банерів;
   - розміщення банерів;
   - обмін банерами з популярними ресурсами;
   - розміщення текстової інформації;
   - розміщення аудіофайлів;
   - розміщення відеофайлів;
   - проведення чат-конференцій;
   - створення форуму.
 
            Відповідальний за виконання пункту заходів:
            - ДПА у м. Києві
            Термін виконання: квітень - грудень
 
          III. Прикінцеві положення
 
   1. Для  фінансування  першочергових заходів, передбачених
Програмою, вирішити питання щодо щорічного виділення коштів.
 
   2. Для забезпечення належного рівня виконання заходів щодо
проведення соціальної реклами та інформування населення Київська
міська рада на підставі бюджетних запитів щорічно передбачає в
міському бюджеті асигнування на виконання Програми.
 
   3. Постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку:
 
   3.1. Заслухати річний інформаційний звіт керівників Державної
податкової адміністрації у м. Києві, щоквартально заслуховувати
Державне казначейство у м. Києві  про  використання  коштів,
направлених ДПА у м. Києві.
 
   3.2. Звіт ДПА у м. Києві про використані кошти надавати
депутатам Київради на підставі їх запитів.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    О.Довги
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка