Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення конкурсу на написання проекту Гімну міста Києва

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 102 від 06.02.2007
 
 
        Про проведення конкурсу на написання
          проекту Гімну міста Києва
 
 
   Відповідно до  статті  22  Закону  України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 3 Закону України
"Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), статті 4
Статуту територіальної  громади  Києва   (   ra0371023-02,
raa371023-02 ), на виконання рішення Київської міської ради від
28.09.2006 N 15/72 ( ra-015023-06 ) "Про проведення конкурсу на
написання проекту Гімну (музика та слова) міста Києва" та з метою
впорядкування використання місцевої символіки міста Києва:
 
   1. Головному управлінню культури і мистецтв  виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) провести з 1 березня до 1 квітня 2007 року конкурс
на написання проекту Гімну міста Києва (далі - конкурс).
 
   2. Створити  комісію з проведення конкурсу на написання
проекту Гімну міста Києва (далі - комісія) та затвердити її склад,
що додається.
 
   3. Затвердити Положення про проведення конкурсу на написання
проекту Гімну міста Києва, що додається.
 
   4. Покласти на Головне управління культури  і  мистецтв
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) координацію  питань,  пов'язаних  із
забезпеченням належного організаційного рівня проведення конкурсу.
   Проект - переможець конкурсу внести на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради в термін до 1 травня 2007
року.
   Перше офіційне виконання Гімну-переможця забезпечити під час
святкування Дня Києва.
 
   4. Головному управлінню культури і мистецтв  виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) здійснити видатки на організацію і проведення
конкурсу  на  написання  проекту Гімну міста Києва та його
презентацію в межах загального обсягу асигнувань, передбачених в
бюджеті м. Києва на 2007 рік ( ra-531023-06 ) по галузі "культура
і мистецтво" на проведення культурно-мистецьких заходів згідно з
додатком.
 
   5. Виконуючому обов'язки першого заступника голови Київської
міської державної адміністрації Бассу Д.Я. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Журавського В.С.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 06.02.2007 N 102
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про проведення конкурсу на написання
          проекту Гімну міста Києва
 
           I. Загальні положення
 
   1. Конкурс на написання проекту Гімну (музика та слова) міста
Києва проводиться згідно з рішенням Київської міської ради від
28.09.2006 N 15/72 ( ra-015023-06 ) "Про проведення конкурсу на
написання проекту Гімну (музика та слова) міста Києва" з метою
впорядкування використання місцевої символіки міста Києва.
 
   2. Проект-переможець до 1 травня 2007 року має бути внесений
на розгляд пленарного засідання сесії Київради.
 
   3. Перше офіційне виконання Гімну-переможця відбудеться під
час святкування Дня Києва.
 
         II. Умови проведення конкурсу
 
   1. У конкурсі беруть участь автори незалежно від професійного
рівня та громадянства, які надають до комісії власний твір.
 
   2. Проекти Гімну подаються до Головного управління культури і
мистецтв в термін до 1 березня 2007 року за адресою:
   01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3, тел. 279-61-09.
   Головне управління культури і мистецтв, отримавши проекти
Гімну, передає їх комісії.
 
   3. Проекти Гімну, надані після зазначеного терміну, до участі
в конкурсі не допускаються.
 
   4. До 10 березня 2007 року комісія забезпечує публікацію в
засобах масової інформації переліку  учасників  конкурсу  та
найменувань їх творів.
 
   5. На розгляд комісії авторами (чи автором) проекту Гімну
подаються:
   - анкета-заява згідно із затвердженою формою;
   - копія паспорта авторів (чи автора);
   - кольорова фотографія (10 х 15) авторів (чи автора);
   - нотний та текстовий матеріал проекту Гімну (бажано додати
фонограму твору (+1), записану на CD- або MD-диску).
 
   6. Автори репрезентують на конкурс тільки один твір державною
мовою.
 
   7. Проект Гімну, що подається на конкурс, оцінюється за
наступними критеріями:
   - дотримання тематики твору  (патріотична  спрямованість,
почуття любові до рідного міста і громадянського обов'язку тощо);
   - високий художній рівень музики та віршів.
 
   8. У разі невідповідності проекту Гімну умовам конкурсу
комісія має право зняти його з розгляду.
 
   9. Всі проекту Гімну, що надаються на розгляд комісії, не
рецензуються та авторам не повертаються.
 
       III. Фінансові умови проведення конкурсу
 
   1. Пересилання проекту Гімну на адресу Головного управління
культури і мистецтв здійснюється за рахунок відправника.
 
   2. Участь у конкурсі безкоштовна. Приїзд та проживання в
м. Києві авторів проектів Гімну фінансується за рахунок самих
авторів.
 
   3. Оплата  праці  членів комісії здійснюється згідно із
законодавством України.
 
            IV. Комісія конкурсу
 
   1. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням
Київської міської державної адміністрації.
 
   2. Основною формою роботи комісії є засідання.
 
   3. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини його складу.
 
   4. Рішення  комісії  приймається  відкритим  голосуванням
більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У випадку
коли при голосуванні результати розподілилися порівну, голос
головуючого на засіданні комісії є вирішальним.
 
   5. Рішення комісії оформлюється протоколами.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 06.02.2007 N 102
 
               СКЛАД
      комісії з проведення конкурсу на написання
      проекту Гімну (музика та слова) міста Києва
 
 Авдієвський      - Герой України, народний артист України
 Анатолій Тимофійович та СРСР, лауреат Національної премії
            України імені Тараса Шевченка, професор,
            почесний доктор, академік АПН
            та АМ України, голова Національної
            всеукраїнської музичної спілки
            художній керівник і головний диригент
            Державного заслуженого академічного
            українського народного хору ім. Г.Верьовки
            голова комісії
 
 Баранов        - заслужений діяч мистецтв України, лауреат
 Віктор Федорович   Міжнародної премії Олекси Гірника,
            Міжнародної премії "Тріумф" та мистецької
            премії "Київ" імені Євгена Плужника, голова
            Київської організації Національної спілки
            письменників України, головний редактор
            журналу "Київ" (за згодою)
 
 Бригинець       - секретар Постійної комісії Київради з
 Олександр Михайлович питань культури, інформаційної політики
            (за згодою)
 
 Гобдич        - заслужений діяч мистецтв України,
 Микола Миколайович  художній керівник - директор
            Муніципального академічного камерного
            хору "Київ"
 
 Зоріна        - начальник Головного управління культури
 Світлана Іванівна   і мистецтв, заступник голови Постійної
            комісії Київради з питань місцевого
            самоврядування, регіональних та міжнародних
            зв'язків, член Київської організації
            Національної спілки письменників України
 
 Коробко        - художній керівник - директор Київського
 В'ячеслав Іванович  академічного муніципального духового
            оркестру
 
 Перебийніс      - поет, заслужений працівник культури
 Петро Мойсеєвич    України, член ради Національної спілки
            письменників України, головний редактор
            газети "Літературна Україна", лауреат
            літературної премії імені Володимира
            Свідзинського (за згодою)
 
 Скорик        - народний артист України, лауреат
 Мирослав Михайлович  Національної премії України імені
            Тараса Шевченка, член-кореспондент
            Академії мистецтв України, професор,
            кандидат мистецтвознавства, секретар
            Спілки композиторів України (за згодою)
 
 Щербаков       - лауреат Національної премії України
 Ігор Володимирович  імені Тараса Шевченка та мистецької
            премії "Київ" імені Артемія Веделя,
            заслужений діяч мистецтв України,
            професор, голова Київської організації
            Національної спілки композиторів України
            (за згодою).
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   Додаток
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 06.02.2007 N 102
 
               КОШТОРИС
      витрат на проведення конкурсу на написання
          проекту Гімну міста Києва
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування витрат        |Кошторисна вартість,|
|  |                    |   тис. грн.   |
|---+---------------------------------------+--------------------|
| 1.|Експлуатаційні витрати приміщення   |    9120,00   |
|  |(3 дні)                |   в т. ч. ПДВ  |
|---+---------------------------------------+--------------------|
| 2.|Аранжування твору           |    1860,00   |
|  |                    |   в т. ч. ПДВ  |
|---+---------------------------------------+--------------------|
| 3.|Виготовлення партитури твору      |    2000,00   |
|  |                    |   в т. ч. ПДВ  |
|---+---------------------------------------+--------------------|
| 4.|Оплата праці виконавців        |    5000,00   |
|  |(хору та оркестру)           |    без ПДВ   |
|---+---------------------------------------+--------------------|
| 5.|Виготовлення диску           |    3000,00   |
|  |                    |   в т. ч. ПДВ  |
|---+---------------------------------------+--------------------|
| 6.|Оплата праці членів Комісії      |    9000,00   |
|  |                    |    без ПДВ   |
|-------------------------------------------+--------------------|
|      Всього з ПДВ:          |    29980,00   |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинськи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка