Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно проведення Доманівською районною державною адміністрацією процедури відкритих торгів на закупівлю вугілля для відділу освіти Доманівської РДА

           ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             В И С Н О В О К
 
           23.01.2007 N в-52/01
 
 
      Стосовно проведення Доманівською районною
      державною адміністрацією процедури відкритих
     торгів на закупівлю вугілля для відділу освіти
             Доманівської РДА
 
 
   Підстава: в порядку громадського контролю Тендерна палата
України проводить дослідження щодо дотримання процедур державних
закупівель відповідно до статті 17-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
 
   Загальна інформація:
 
   Iнформація про Замовника:
   назва: Доманівська районна державна адміністрація.
   адреса: 56400,  Миколаївська  обл.,  смт   Доманівка,
вул. Леніна, 46, тел. (5152) 9-16-88.
   голова тендерного комітету: Пилипюк В.М.
 
   Предмет закупівлі: вугілля.
 
   Процедура закупівлі: відкритті торги.
 
   Джерело фінансування закупівель: кошти районного бюджету.
 
   Період здійснення процедури закупівлі: початок - 20.12.2004,
закінчення - 02.02.2005.
 
   Для розгляду  та  дослідження  надано  копії  наступних
матеріалів:
   Розпорядження від 03.12.2004 N 670 "Про затвердження нового
складу постійно діючого тендерного комітет райдержадміністрації по
здійсненню закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" -
2 арк.
   Оголошення про  проведення відкритих торгів на закупівлю
вугілля за державні кошти - 1 арк.
   Протокол засідання тендерного комітету від 07.12.2004 б/н -
1 арк.
   Тендерна документація  на проведення торгів на закупівлю
вугілля від 17.12.2004 - 7 арк.
   Протокол розкриття тендерних пропозицій від 11.01.2005 N 4 -
2 арк.
   Протокол оцінки від 31.01.2005 N 6 - 1 арк.
   Оголошення про результати проведення торгів на закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти - 1 арк.
   Договір на постачання вугілля від 01.02.2005 N 10 - 2 арк.
   Звіт про  результати  здійснення  процедур  відкритих  і
двоступеневих торгів закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти від 02.02.2005 N 5 - 3 арк.
   Тендерна пропозиція  ТОВ  "Торгово-промышленная  компания
"Николаевоблтопливо" - 5 арк.
   Тендерна пропозиція СПД Головач В.А. - 5 арк.
   Тендерна пропозиція  ТОВ  "Торгово-промышленная  компания
"Украинское угольное топливо" - 4 арк.
   Тендерна пропозиція ТД "Векша" - 7 арк.
   Завдання сформульоване таким чином: "надати висновок про
законність  та обґрунтованість проведення процедури відкритих
торгів  щодо  закупівлі  Доманівською  районною  державною
адміністрацією вугілля".
 
              ДОСЛIДЖЕННЯ:
 
   Об'єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній
частині висновку.
   При дослідженні наданих матеріалів встановлено.
 
   1. Щодо створення та функціонування тендерного комітету,
кваліфікації членів тендерного комітету.
   Відповідно до вимог ч. 1 ст. 12 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )  (далі -
Закон) порядок створення і головні функції тендерних комітетів
визначаються окремим рішенням уповноваженого органу.
   Тендерний комітет   Доманівської   районної   державної
адміністрації (далі - Замовник) створено та затвердженого у
кількості  10 осіб розпорядженням голови райдержадміністрації
(Власик В.Д.) від 03.12.2004 N 670 "Про затвердження нового складу
постійно  діючого тендерного комітету райдержадміністрації по
здійсненню закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти".
   Слід звернути  увагу, що на момент проведення процедури
закупівлі постійно діючий тендерний комітет Доманівської районної
державної  адміністрації  складається  переважно  з  керівних
представників управлінь Доманівської РДА, а саме:
   1) голова  тендерного  комітету  -  заступник  голови
райдержадміністрації;
   2) заступник голови тендерного комітету - старший економіст
відділу освіти райдержадміністрації;
   3) секретар  тендерного  комітету  -  медичний статистик
Доманівської центральної районної лікарні;
   4) члени тендерного комітету:
   заступник голови райдержадміністрації;
   керівник апарату райдержадміністрації;
   начальник фінансово-господарського   відділу    апарату
райдержадміністрації;
   начальник управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації;
   начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
   начальник відділу освіти райдержадміністрації;
   начальник управління економіки райдержадміністрації.
   Слід зауважити, що положеннями Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) (далі - Кодекс) встановлено:
   ст. 2 цього Кодексу  ( 2542-14 )  розпорядники бюджетних
коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення видатків з бюджету;
   ст. 22 цього Кодексу ( 2542-14 ) головні розпорядники коштів
місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет із
дотриманням умов, визначених пунктами 2 і 3 частини першої цієї
статті;
   ст. 51 цього Кодексу  ( 2542-14 )  розпорядники бюджетних
коштів беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки тільки в
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Кошторис є
основним плановим документом бюджетної установи, який  надає
повноваження  щодо  отримання доходів і здійснення видатків,
визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною
установою  своїх функцій та досягнення цілей, визначених на
бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.
   Також, ст. 1 Закону  ( 1490-14 )  замовник - розпорядник
державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному
цим Законом.
   Таким чином, постійно діючий тендерний комітет Замовника
створено в порушення вимог ст. ст. 2, 22, 51 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) та ст. 1 Закону ( 1490-14 ).
   В порушення вимог п. 2.5 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом   Міністерства   економіки   України
від 26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ), положення про порядок створення
та головні функції тендерного комітету щодо організації  та
проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти затверджено не було.
   Положеннями п.  3  постанови  КМУ від 01.06.2002 N 734
( 734-2002-п )   "Про  організацію  навчання  та  підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти" встановлено, що
заступниками  голів  та  секретарями  тендерних  комітетів
організацій-замовників мають право працювати спеціалісти, які
пройшли навчання або підвищили кваліфікацію на курсах і отримали
сертифікат чи свідоцтво встановленого зразка.
   Проте, протягом  2004 року заступник голови та секретар
тендерного комітету Замовника  навчання  у  сфері  державних
закупівель не проходили.
   Таким чином, в порушення  вимог  п.  3  постанови  КМУ
від 01.06.2002 N 734 ( 734-2002-п ) "Про організацію навчання та
підвищення кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" заступником
голови та секретарем тендерного комітету працювали спеціалісти,
які не пройшли навчання у сфері державних закупівель.
 
   2. Фінансування закупівель.
   Кошторис на 2005 рік на дослідження надано не було.
   Відповідно до  протоколу  засідання  тендерного  комітету
від 07.12.2004 б/н очікувана вартість закупівлі вугілля визначена
в сумі 200,00 тис.гривень.
 
   3. Вибір процедури закупівлі.
   Тендерним комітетом Замовника проведено закупівлю вугілля,
очікуваною вартістю 200,00 тис.грн., шляхом застосування процедури
відкритих торгів, що відповідає вимогам ст. ст. 2, 14, 18 Закону
( 1490-14 ).
 
   4. Визначення предмету закупівлі
   Предмет закупівлі визначено Замовником відповідно до вимог
ст. 1 Закону ( 1490-14 ) як товар, а саме "вугілля кам'яне".
   На виконання вимог Порядку визначення предмета закупівлі за
державні  кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки
України від 27.06.2003 N 165 ( z0566-03 ),  тендерним комітетом
сформований  предмет  закупівлі  за показником п'ятого знака
(класифікаційне угруповання "категорія") Державного класифікатора
продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного
комітету України стандартизації,  метрології  та  сертифікації
від 30.12.97 N 822  ( v0822217-97 ),  а саме 10.10.1 "вугілля
кам'яне" ( v1822217-97 ).
 
   5. Публікація оголошення та оприлюднення інформації щодо
закупівлі.
   Тендерним комітетом Замовника було опубліковане оголошення
про здійснення процедури відкритих торгів на закупівлю вугілля
кам'яного в Iнформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних
закупівель" N 35 (168) від 20.12.2004 за N 14371 (ПАЛ).
   В оголошенні, опублікованому тендерним комітетом Замовника,
термін розкриття тендерних пропозицій учасників призначено на
11.01.2005, тобто на 23 календарний день від дати опублікування
оголошення про проведення торгів.
   Відповідно до вимог ч. 3 ст. 19 Закону ( 1490-14 ), строк для
подання тендерних пропозицій має становити 45 календарних днів
від дати опублікування оголошення про проведення  торгів  чи
відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей
строк може  бути  скорочено  до  21  календарного  дня
(до 15 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з
обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звіті;
вони  не  повинні  свідчити  про наміри замовника послабити
конкуренцію між учасниками.
   У звіті про результати здійснення процедури відкритих і
двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти від 02.02.2005 N 5 тендерним комітетом Замовника
причина скорочення строку  подання  тендерних  пропозицій  до
23 календарного  дня,  викладена таким чином "Термін подання
тендерних пропозицій скорочено до 22 днів у зв'язку з необхідністю
та нагальною потребою шкіл району у вугіллі, для оптимального
проведення опалювального періоду".
 
   6. Тендерна документація.
   Тендерна документація  на  закупівлю  "вугілля кам'яного"
затверджена головою тендерного комітету В.М.Пилипюк 17.12.2004.
 
   7. Подання та розкриття тендерних пропозицій.
   Згідно з  протоколом  розкриття  тендерних  пропозицій
від 11.01.2005 N 4 тендерні пропозиції подали 4 учасника, а саме:
   - цінова пропозиція ТОВ "ТПК "Украинское угольное томливо"
від 05.01.2005 N 1;
   - цінова пропозиція ТОВ ТД "Векша" від 10.01.2005 N 2;
   - цінова  пропозиція  ТОВ  "ТПК  "Николаевоблтопливо"
від 11.01.2005 N 3;
   - цінова пропозиція СПД Головач В. А. від 11.01.2005 N 4.
   Усі учасники,  що  подали  свої  тендерні  пропозиції,
відповідають вимогам Замовника та надали і оформили необхідні
документи, які були передбачені тендерної документацією.
   Проте, під час дослідження тендерних пропозицій учасників
встановлено, що всі пропозиції не відповідають кваліфікаційним
вимогам Замовника,  зазначеним  у  тендерній  документації
(додаток 1), а саме відсутня - довідка банку.
   Отже, Замовником порушено вимоги ч. 1  ст.  27  Закону
( 1490-14 ) в частині невідхилення усіх тендерних пропозицій, як
таких що не відповідають кваліфікаційним вимогам та допущення до
оцінки таких тендерних пропозицій.
   Таким чином, тендерним комітетом Замовника на виконання вимог
ч. 1 ст. 28 Закону  ( 1490-14 ) торги мали бути б відмінені,
внаслідок відхилення всіх тендерних пропозицій відповідно до вимог
ч. 1 ст. 27 Закону.
 
   8. Оцінка тендерних пропозицій та визначення переможця.
   Згідно інформації,  викладеної  у  протоколі  засідання
тендерного  комітету,  щодо  оцінки  тендерних пропозицій та
визначення переможця торгів (тендеру)  по  закупівлі  вугілля
від 31.01.2005 N 6 "... для оцінки тендерних пропозицій було
запропоновано врахувати такі критерії: ціна, зольність вугілля,
вологість вугілля, умови постачання, розрахунок. Кожен показник
оцінювався по десятибальній шкалі (8-10 балів - дуже добра
відповідальність; 6-7 балів - добра відповідальність, 3-5 балів -
середня  відповідальність,   1-2   бали   -   мінімальна
відповідальність)".
   Слід зауважити, що ч. 1 ст. 27 Закону    ( 1490-14 )
встановлено, що Замовник відхиляє тендерну пропозицію, зокрема у
разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації.
   Отже, в порушення вимог ст. 27 Закону  ( 1490-14 ), до
тендерної документації включено умови, які дозволяють Замовнику не
відхиляти тендерні пропозиції, які не  відповідають  вимогам
тендерної документації.
   При цьому такі умови, чітко не визначаючи величину балів,
дозволяють Замовнику присуджувати бали та здійснювати оцінку
тендерних пропозицій на власний розсуд, що створює умови для
застосування Замовником непрозорої процедури оцінки тендерних
пропозицій та вибору переможця.
   Слід відзначити, що п. 17.3 тендерної документації Замовника
зазначено:  "з  поданих  тендерних  пропозицій  обиратиметься
переможець серед учасників, у якого ціна найменша, достатньо
широкий асортимент, вигідні умови поставки та розрахунків, які
задовольняють замовника та тендерна пропозиція якого відповідає
вимогам даної тендерної документації".
   Відповідно до вимог ч. 7 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) Замовник
визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції
яких не були відхилені, на основі критеріїв і методики оцінки
тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.
   Отже, в порушення вимог ч. 7 ст. 26 Закону ( 1490-14 )
визначення переможця торгів здійснено за критеріями та методикою
оцінки, які не зазначено Замовником у тендерній документації.
   Згідно інформації, викладеної у протоколі від 31.01.2005 N 6,
тендерним комітетом Замовника переможцем торгів по закупівлі
вугілля визнано - ТОВ ТД "Векша".
 
   9. Iнформування про акцепт тендерної пропозиції та  про
результати торгів.
   Письмові повідомлення про акцепт тендерної пропозиції та про
результати  торгів  із зазначенням назви та місцезнаходження
учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за
результатами оцінки, які надсилаються Замовником протягом п'яти
календарних днів з дня акцепту усім учасникам відповідно до вимог
ч. 2 ст. 29 Закону ( 1490-14 ), на дослідження надано не було.
   Проте, згідно інформації, викладеної у звіті про результати
здійснення  процедур  відкритих  і двоступеневих торгів щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти від 02.02.2005
N 5, повідомлення учасникам про результати проведеної процедури
надіслано - 31.01.2005.
   Оголошення про  результати  відкритих  торгів  N  03473
опубліковано у IАБ "Вісник державних закупівель" від 04.04.2005
N 14(183) та розміщено на сайті www.zakupivli.com.
   Підтверджуючої інформації щодо розміщення оголошення  про
результати  відкритих торгів на сайті www.zakupivli.com., на
дослідження надано не було.
 
   10. Укладення договору.
   Згідно інформації викладеної у протоколі від 31.01.2005 N 6
тендерним комітетом Замовника вирішено, що угоду на постачання
вугілля  з учасником-переможцем ТОВ ТД "Векша" у результаті
проведеної процедури відкритих торгів укладатиме безпосередньо -
відділ освіти Доманівської РДА.
   На дослідження  надано  договір  на  поставку  вугілля
від 01.02.2005 N 10, який було укладено між учасником-переможцем
ТОВ ТД "Векша" та відділом освіти Доманівської РДА на загальну
суму 200,00 тис.гривень.
   Всупереч вимог абз. 2, 17 ст. 1, ч. 1 ст. 34 Закону
( 1490-14 )  договір від 01.02.2005 N 10 на постачання вугілля
укладено між ТОВ ТД "Векша" та відділ освіти Доманівської РДА, а
не з Замовником, як цього вимагає Закон.
   Крім цього, в порушення вимог ч. 2 ст. 29 Закону ( 1490-14 )
договір від 01.02.2005 N 10 укладено у строк раніш ніж через
5 робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення про
акцепт тендерної пропозиції 31.01.2005, а саме через 1 робочий
день.
   Відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону, у разі укладання
договору з порушенням вимог ч. 2, 3 ст. 29  цього  Закону
( 1490-14 ), договір від 01.02.2005 N 10, укладений між відділом
освіти Доманівської РДА та ТОВ ТД "Векша", вважається недійсним.
Відповідно до ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) у
разі встановлення недійсності договору законом, такий договір є
недійсним (нікчемним) і визнання такого договору недійсним судом
не вимагається.
 
   11. Складання звітності.
   Тендерним комітетом Замовника складено звіт про результати
здійснення процедури відкритих і двоступеневих  торгів  щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти від 02.02.2005
N 5.
   Тендерним комітетом Замовника порушено вимоги ст. 17 Закону
( 1490-14 )  та Iнструкції щодо заповнення форми звіту  про
результати здійснення процедур відкритих і двоступеневих торгів
щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні  кошти,
затвердженої наказом Міністерства економіки України від 20.05.2003
N 129 ( z0447-03 ), в частині незазначення обов'язкової інформації
у звіті 02.02.2005 N 5.
 
              ВИСНОВОК:
 
   В результаті  проведеного  дослідження наданих матеріалів
стосовно проведення Доманівською районною державною адміністрацією
процедури відкритих торгів на закупівлю вугілля для відділу освіти
Доманівської РДА, що закупівля  була  здійснена  з  грубими
порушеннями  вимог  чинного  законодавства у сфері державних
закупівель, а саме:
   - в порушення вимог ст. ст. 2, 22, 51 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) та ст. 1 Закону ( 1490-14 ) створено постійно
діючий тендерний комітет Замовника;
   - в порушення вимог п. 2.5 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом   Міністерства   економіки   України
від 26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ), положення про порядок створення
та  головні функції тендерного комітету щодо організації та
проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти затверджено не було;
   - в порушення вимог п. 3 постанови КМУ від 01.06.2002 N 734
( 734-2002-п )   "Про  організацію  навчання  та  підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти" заступником голови та
секретарем тендерного комітету працювали спеціалісти, які не
пройшли навчання у сфері державних закупівель;
   - в порушення вимог ст. 27 Закону ( 1490-14 ), до тендерної
документації включено умови, які дозволяють Замовнику не відхиляти
тендерні пропозиції, які не відповідають  вимогам  тендерної
документації;
   - в порушення вимог ч. 1 ст. 27 Закону ( 1490-14 ) в частині
невідхилення  усіх  тендерних  пропозицій,  як таких, що не
відповідають кваліфікаційним вимогам та допущення до оцінки таких
тендерних пропозицій;
   - в порушення вимог ч. 7 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) визначення
переможця торгів здійснено за критеріями та методикою оцінки, які
не зазначено Замовником у тендерній документації;
   - в порушення вимог ст. 17 Закону ( 1490-14 ) та Iнструкції
щодо заповнення форми звіту про результати здійснення процедур
відкритих і двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти, затвердженої наказом  Міністерства
економіки України від 20.05.2003 N 129 ( z0447-03 ), в частині
незазначення обов'язкової інформації у звіті 02.02.2005 N 5.
   Слід відзначити, що всупереч вимог абз. 2, 17 ст. 1, ч. 1
ст. 34 Закону  ( 1490-14 )  договір від 01.02.2005 N 10 на
постачання вугілля укладено між ТОВ ТД "Векша" та відділ освіти
Доманівської РДА, а не з  Доманівською  районною  державною
адміністрацією, як цього вимагає Закон.
   В порушення вимог ч. 2 ст. 29 Закону ( 1490-14 )  договір
від 01.02.2005 N 10 укладено у строк раніш ніж через 5 робочих
днів з дня відправлення письмового повідомлення про  акцепт
тендерної пропозиції 31.01.2005, а саме через 1 робочий день.
   Відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону ( 1490-14 ), у разі
укладання договору з порушенням вимог ч. 2, 3 ст. 29 цього Закону,
договір від 01.02.2005 N 10, укладений між  відділ  освіти
Доманівської  РДА  та ТОВ ТД "Векша", вважається недійсним.
Відповідно до ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) у
разі встановлення недійсності договору законом, такий договір є
недійсним (нікчемним) і визнання такого договору недійсним судом
не вимагається.
   Враховуючи вищевикладені порушення, державні кошти в сумі
200,00 тис.грн. використано відділ освіти Доманівської РДА за
укладеним договором від 01.02.2005 N 10, з грубим порушенням вимог
чинного  законодавства в сфері державних закупівель, в чому
вбачається можливе нанесення державі збитків на суму закупівлі.
   Дії тендерного  комітету  Доманівської районної державної
адміністрації можуть містити ознаки суспільно-небезпечних діянь,
визначених ст. 364 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка