Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стягнення коштів

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
             IМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 23.01.2007                   Справа N 16/77-06
 
     (ухвалою Судової палати у господарських справах
       Верховного Суду України від 22.03.2007
     відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
 
   Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі:
   Головуючого судді - Кузьменка М.В.,
   суддів - Васищака I.М., Палій В.М.,
   розглянувши касаційну   скаргу  Закритого  акціонерного
товариства "Полтавська пересувна механізована колона N 64" на
постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду
від 19.10.2006 р.
   у справі N 16/77-06 господарського суду Полтавської області
   за позовом   Приватного   підприємства   "Полтавська
аграрно-продовольча компанія"
   до
   відповідачів Закритого акціонерного товариства "Полтавська
пересувна механізована колона N 64", Товариства з  обмеженою
відповідальністю "Ройс", Товариства з обмеженою відповідальністю
"Лаз-контракт СВ", Товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Полтаваторг-ЦБ", Державного підприємства "Виробниче об'єднання
"Знамя", Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та
газифікації "Лубнигаз"
   про стягнення 123 331,60 грн.
   за участю представників:
   ПП "Полтавська   аграрно-продовольча   компанія"   -
Дербеньов О.В.;
   ЗАТ "Полтавська  пересувна  механізована колона N 64" -
Дігтяр Л.А.;
   ТОВ "Ройс" - не з'явилися;
   ТОВ "Лаз-контракт СВ" - не з'явилися;
   ТОВ "Полтаваторг-ЦБ" - не з'явилися;
   ДП "Виробниче об'єднання "Знамя" - не з'явилися;
   ВАТ "Лубнигаз" - не з'явилися;
   В С Т А Н О В И Л А:
 
   Приватне підприємство   "Полтавська   аграрно-продовольча
компанія" звернулося до господарського суду Полтавської області з
позовом  та просило суд стягнути з відповідача - Закритого
акціонерного товариства "Полтавська пересувна механізована колона
N 64":
   - 120 000 грн. основної заборгованості за простими векселями:
N 763314015790, який видано 01.12.98 р. ВАТ "Лубнигаз", зі строком
платежу 07.12.2005 р.; N 763310692131, який видано 02.02.99 р.
ДП "Виробниче об'єднання "Знамя",  зі  строком  платежу  "за
пред'явленням, але не раніше 29.12.2005 р.;
   - 3 331,60 грн. відсотків.
 
   В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те,
що відповідач є індосантом вищевказаних векселів і відповідає за
платіж  (а.с.2-3).  Відповідач  у  справі  - ЗАТ "Пересувна
механізована колона N 64" у відзиві на позов заявлені вимоги
відхиляє, посилаючись на те, що:
   - вказані векселі передані за цивільно-правовими угодами -
договорами купівлі-продажу і він не є індосантом за ними;
   - протести векселів про неоплату складені з  порушенням
встановлених вимог (а.с.40-42.50).
 
   Ухвалою господарського  суду  Полтавської  області  від
05.06.2006 р. до участі у справі в якості інших відповідачів
залучено ТОВ "Ройс", ТОВ "Лаз-контракт СВ", ТОВ "Полтаваторг-ЦБ",
ДП "Виробниче об'єднання "Знамя", ВАТ "Лубнигаз".
 
   Рішенням господарського  суду  Полтавської  області  від
30.06.2006  р.  у  задоволенні  заявлених  вимог  відмовлено
(а.с.84-87).
 
   Відмовляючи у задоволенні заявлених  вимог,  суд  першої
інстанції виходив з того, що:
   - оскільки векселі передавались без вчинення індосаменту, на
підставі цивільно-правових угод, вексельний ряд є перерваним, у
зв'язку з чим відносини сторін мають регулюватись цивільним, а не
вексельним законодавством;
   - позивач не довів виконання умов договорів купівлі-продажу
векселів  і  обов'язків  повіреного та довірителя, не довів
обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог.
 
   Постановою Київського    міжобласного    апеляційного
господарського суду від 19.10.2006 р. рішення господарського суду
Полтавської області від 30.06.2006 р. скасовано та прийнято нове
рішення,  яким  задоволено  позовні  вимоги  ПП  "Полтавська
аграрно-продовольча компанія"  до ЗАТ  "Полтавська  пересувна
механізована колона N 64" про стягнення 120 000 грн. основної
заборгованості, 3 331,60 грн. відсотків; провадження у справі щодо
інших відповідачів припинено на підставі п.11 ч. ст. 80 ГПК
України ( 1798-12 ) (а.с.136-140).
 
   Задовольняючи заявлені позовні вимоги щодо ЗАТ "Пересувна
механізована колона N 64", апеляційна інстанція виходила з того,
що підписавши індосаменти на векселях, відповідач як індосант взяв
на себе обов'язок сплатити суму згідно векселів за вимогою
законного векселедержателя, яким є позивач.
 
   Провадження у справі щодо інших відповідачів припинено з
огляду на те, що позивач не заявляв вимог щодо цих відповідачів і
предмет спору у справі між ними і позивачем відсутній.
 
   Не погоджуючись  з  постановою  апеляційної  інстанції,
ЗАТ "Пересувна механізована колона N 64" звернулося до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою та просить її
скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.
 
   Вимоги поданої касаційної скарги мотивовані порушенням та
неправильним застосуванням норм матеріального права.
 
   Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи у
касаційній інстанції, проаналізувавши  на  підставі  фактичних
обставин справи застосування норм матеріального і процесуального
права при винесенні оспорюваних судових актів, знаходить касаційну
скаргу  такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Предметом спору у даній справі є виконання  відповідачем  -
ЗАТ "Полтавська пересувна механізована колона N 64" як індосантом
зобов'язань за простими векселями NN 763310692131, N 763314015790.
 
   Так, судами встановлено, що простий вексель N 763310692131 на
суму 20 000 видано 02.02.99 р. ДП "Виробниче об'єднання "Знамя" -
ЗАТ "Пересувна механізована колона N 64" зі строком платежу "за
пред'явленням, але не раніше 29.12.2005 р." Простий вексель
N 763314015790 на суму 100 000  грн.  видано  01.12.98  р.
ВАТ "Лубнигаз"  -  АТ  "Укргазпром"  зі  строком  платежу"
07.12.2005 р."
 
   Відповідно до ст. 21 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), вексель - цінний папір, який засвідчує
безумовне грошове зобов'язання  векселедавця  сплатити  після
настання  строку  визначену  суму  грошей  власнику  векселя
(векселедержателю).
 
   На момент видачі векселів, вексельні правовідносини були
врегульовані нормами Положення про переказний і простий вексель,
яке затверджено постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.1937 р.
N 104/1341 ( v1341400-37 ).
 
   06.07.99 р. прийнято Закон України "Про приєднання України до
Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований
закон про переказні векселі та прості векселі" ( 826-14 ). Названа
конвенція ( 995_009 ) набрала чинності для України 06.01.2000 р.
 
   Однак, норми зазначеного Уніфікованого закону ( 995_009 )
помилково  застосовувались  судами,  оскільки, в силу ст. 2
Конвенції, Уніфікований закон не застосовується до переказних і
простих векселів, які вже видані на момент набуття чинності цією
Конвенцією.
 
   Згідно ст. 77 Положення ( v1341400-37 ), до простого векселя
застосовуються,  такі  ж положення, що стосуються переказних
векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих
документів.
 
   Відповідно до ст. 16 Положення ( v1341400-37 ), особа, в якої
знаходиться вексель, вважається законним векселедержателем, якщо
її право базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо
останній індосамент є бланковим.
 
   Між тим, вищевказані векселі були передані позивачу, як
встановлено судом першої інстанції, на виконання цивільно-правової
угоди, без вчинення відповідного напису на векселях.
 
   Так, судом першої інстанції з'ясовано, що 22.05.2005 р. між
ПП "Полтавська аграрно-продовольча компанія" та ТОВ "Лаз-контракт
СВ" укладено договір, предметом якого є купівля-продаж простих
векселів. Зокрема, за умовами вищевказаного договору позивач купив
векселі: N 763314015790 на суму 100000 грн., виданий 01.12.98 р.
ВАТ "Лубнигаз" зі строком платежу "07.12.2005 р."; N 763310692131
на суму 20 000 грн., виданий ДП "Виробниче об'єднання "Знамя"
02.02.99 р., зі строком платежу "за пред'явленням, але не раніше
29.12.2005 р.".  Зазначені   векселі   передані   позивачу
ТОВ "Лаз-контракт СВ" за актом прийому-передачі від 22.04.2005 р.
 
   Встановлений Положенням ( v1341400-37 ), а також Уніфікованим
законом ( 995_009 ) порядок передачі векселів не передбачає
відчуження їх шляхом здійснення цивільно-правових угод, зокрема,
купівлі-продажу. Водночас чинне законодавство України не забороняє
торгівлю векселями, але у цьому випадку послідовну передачу
векселя слід вважати перерваною, і, якщо на векселі відсутній
індосамент, питання, пов'язані із стягненням заборгованості за
векселем, регулюються нормами цивільного права, а не вексельним
законодавством, оскільки у таких випадках вексель втрачає свою
силу і набуває статусу боргового документа (також див. п.13
Iнформаційного листа  ВГСУ  від  13.02.2002  р.  N  01-8/155
( v_155600-02 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і
доповнень до деяких інформаційних листів").
 
   Таким чином, судом першої інстанції обґрунтовано відмовлено у
задоволенні заявлених вимог до ЗАТ "Пересувна механізована колона
N 64", оскільки останній не є векселедателем, до якого можна у
даному випадку, у відповідності з нормами цивільного права,
заявити позовні вимоги щодо стягнення заборгованості за векселями,
які  набули статусу боргових документів. При цьому, невірно
застосувавши  норми  Уніфікованого  закону,  які  визначають
зобов'язання індосанта перед держателем векселя, суд апеляційної
інстанції необґрунтовано скасував рішення суду першої інстанції та
задовольнив заявлені позивачем вимоги щодо вказаного відповідача.
 
   Отже, постанова  Київського  міжобласного  апеляційного
господарського суду в частині задоволення заявлених позивачем
вимог до ПП "Полтавська аграрно-продовольча компанія" підлягає
скасуванню із залишенням в силі рішення господарського суду
Полтавської  області від 30.06.2006 р. в частині відмови у
задоволені заявлених вимог до вказаного відповідача.
 
   При цьому,  касаційна  інстанція  погоджується  з  судом
апеляційної інстанції про те, що провадження у справі щодо інших
відповідачів підлягало припиненню на підставі п.11 ст. 80 ГПК
України ( 1798-12 ), оскільки між ними та позивачем відсутній
предмет спору, враховуючи підстави заявленого позову, які не
змінені позивачем під час вирішення спору у даній справі по суті.
 
   Так, в силу ч.1 ст. 24 ГПК України ( 1798-12 ), господарський
суд має право залучити до участі у справі іншого відповідача за
наявності достатніх на те підстав.
 
   Таким чином,  постанова  апеляційної інстанції в частині
припинення провадження у справі підлягає залишенню без змін.
 
   В силу ст. 49 ГПК України ( 1798-12 ), ЗАТ "Полтавська
пересувна механізована колона N 64" підлягає відшкодуванню за
рахунок позивача 616,66 грн. державного мита, сплаченого ним в
рахунок оплати касаційної скарги державним митом.
 
   На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, 111-5, 111-7,
111-9 - 111-11 ГПК України (  1798-12  ),  колегія  суддів
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Касаційну  скаргу  Закритого  акціонерного  товариства
"Полтавська пересувна механізована колона N 64"  задовольнити
частково.
 
   2. Постанову   Київського   міжобласного   апеляційного
господарського суду від 19.10.2006 р. в частині скасування рішення
господарського суду Полтавської області від 30.06.2006 р. щодо
вимог до Закритого акціонерного товариства "Полтавська пересувна
механізована колона N 64" та задоволення позову в цій частині
скасувати, залишивши  в  силі  рішення  господарського  суду
Полтавської області від 30.06.2006 р. у відповідній частині.
 
   3. В  іншій  частині  постанову  Київського міжобласного
апеляційного господарського суду від 19.10.2006 р. залишити без
змін.
 
   4. Стягнути  з  Приватного  підприємства  "Полтавська
аграрно-продовольча компанія" на користь Закритого акціонерного
товариства "Полтавська  пересувна  механізована  колона N 64"
616,66 грн.
 
   5. Доручити видати наказ на виконання п.4  резолютивної
частини даної постанови господарському суду Полтавської області.
 
 Головуючий суддя                  Кузьменко М.В.
 
 Судді                        Васищак I.М.
                            Палій В.М.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка