Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переведення працівників вугільної промисловості на оплату праці за тарифними ставками, розрахованими виходячи з мінімальної заробітної плати у розмірі 400 гривень

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 631
 
 
       Про переведення працівників вугільної
      промисловості на оплату праці за тарифними
     ставками, розрахованими виходячи з мінімальної
       заробітної плати у розмірі 400 гривень
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                  вугільної промисловості 
    N 92 ( v0092644-07 ) від 26.03.2007 }
 
 
 
   На виконання пунктів 1 та 2 рішення колегії Мінвуглепрому
від 12.12.2006 "Про заходи щодо підвищення тарифних ставок і
посадових окладів та усунення порушень, виявлених перевірками
контролюючих органів на підприємствах вугільної промисловості"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Генеральним директорам державних підприємств з видобутку
вугілля та директорам шахт, щодо яких Міністерство здійснює
корпоративне управління:
 
   1.1. Забезпечити  виконання  заходів  щодо вишукування у
2007 році джерел для відшкодування додаткових витрат, необхідних
для  впровадження  тарифних  ставок  та  посадових  окладів,
розрахованих виходячи із мінімальної заробітної плати у розмірі
400 грн.
 
   1.2. Провести  аналіз положень про оплату праці та про
преміювання і скасувати положення, які не відповідають діючим
нормативним документам.
 
   1.3. Для  унеможливлення  виникнення  заборгованості  із
заробітної плати:
   1.3.1. Забезпечити нарахування та виплату фонду оплати праці
у межах розрахункової величини, яка визначається з урахуванням
виконання завдання з виробництва товарної вугільної продукції у
порядку, встановленому "Умовами зростання фондів оплати праці"
(п. 9.15 Галузевої угоди між Мінвуглепромом і Всеукраїнськими
галузевими профспілками).
   1.3.2. Не допускати збільшення фонду оплати праці у разі
зменшення вартості товарної продукції у грошовому виразі порівняно
з попереднім місяцем.
   1.3.3. Для розгляду причин перевитрат або збільшення фонду
оплати  праці  у разі зменшення вартості товарної вугільної
продукції у грошовому виразі порівняно з попереднім місяцем
надавати  Мінвуглепрому аналіз показників роботи підприємства
відповідно до додатка 2 наказу Мінвуглепрому від 20.02.2006 N 120
( v0120644-06 ), причини перевитрати або збільшення фонду оплати
праці, намічені заходи по погашенню перевитрати або недопущенню
необїрунтованого збільшення фонду оплати праці в подальшому, звіт
про виконання раніше наданих заходів з погашення перевитрат фонду
оплати праці, а також протоколів розгляду на балансовій комісії
причин перевитрати або збільшення фонду оплати праці, накази про
притягнення  винних  осіб  до дисциплінарної та матеріальної
відповідальності.
   1.3.4. Затвердити нові штатні розписи шахт, передбачивши
встановлення  посадових  окладів  керівникам  та  фахівцям,
розрахованих, виходячи із мінімальної заробітної плати у розмірі
400 грн.
 
   { Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
вугільної промисловості N 92 ( v0092644-07 ) від 26.03.2007 }
 
   3. Покласти на генеральних директорів державних підприємств з
видобутку вугілля та директорів шахт персональну відповідальність
за витрачання фонду оплати праці та виконання помісячного графіка
переведення працівників у 2007 році на оплату праці за тарифними
ставками  і  посадовими  окладами, розрахованими виходячи із
мінімальної заробітної плати у розмірі 400 грн.
 
   4. Фінансово-економічному департаменту:
 
   4.1. Забезпечити щомісячний моніторинг виконання затверджених
Міністерством графіків переведення працівників у 2007 році на
новий рівень тарифних ставок та надавати пропозиції щодо усунення
причин, які не дозволяють виконувати ці графіки, а також готувати
розпорядчі документи щодо усунення цих недоліків у оплаті праці та
притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, у
тому числі до звільнення від займаних посад осіб, які  не
забезпечують  виконання  графіка  переведення  працівників на
затверджений рівень тарифних ставок.
 
   4.2. Розглядати  щомісяця   випадки   перевитрат   та
необгрунтованого  збільшення  фонду оплати праці порівняно з
попереднім місяцем, а  також  готувати  розпорядчі  документи
щодо недопущення зазначених порушень в оплаті праці.
 
   4.3. Забезпечити розробку нормативних документів, перелік
яких наведено у додатку 2.
 
   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Зюкова Ю.Є.
 
 Міністр                          С.Тулуб
 
 
   { Додаток 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
вугільної промисловості N 92 ( v0092644-07 ) від 26.03.2007 }
 
 
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінвуглепрому
                   29.12.2006 N 631
 
 
               ПЕРЕЛIК
     нормативних документів, які необхідно розробити
      у 2007 році відповідно до рішення колегії
          Мінвуглепрому від 12.12.2006
 
 
   1. "Типова структура  управління,  штатних  розписів  та
нормативи чисельності працівників апарату управління підприємств з
видобутку вугілля".
 
   2. "Єдині  нормативи  чисельності  почасово  оплачуваних
робітників для вугільних шахт".
 
   3. "Норми часу на ремонт гірничошахного обладнання в умовах
вугільних шахт".
 
   4. "Умови оплати праці перших керівників підприємств, з якими
Мінвуглепромом укладаються контракти".
 
   5. "Типові  структури  управління,  штатних  розписів та
нормативи чисельності працівників  апарату  управління  інших
підприємств вугільної промисловості".
 
 Директор Фінансово-економічного
 департаменту                     Л.Хлапьонов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка