Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 11 липня 2001 р. N 787
                Київ
 
        Про заходи щодо залучення державою
      або під державні гарантії іноземних кредитів
          і надання державних гарантій
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005
      N 618 ( 618-2007-п ) від 13.04.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Ліквідувати  Валютно-кредитну  раду Кабінету Міністрів
України.
 
   2. Установити, що центральним органом виконавчої влади, який
координує роботу з підготовки та впровадження проектів, які
передбачають залучення іноземних кредитів під державні гарантії, є
Міністерство економіки.
 
   Проекти рішень  Кабінету  Міністрів України щодо надання
кредитів за рахунок коштів, залучених державою або під державні
гарантії  на виконання зобов'язань юридичних осіб-резидентів,
розглядаються Урядовим комітетом з питань економічної політики та
європейської інтеграції. { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1020 ( 1020-2005-п ) від
14.10.2005, N 618 ( 618-2007-п ) від 13.04.2007 }
 
   3. Агентські функції стосовно  окремого  кредитора  щодо
залучення,  погашення  та  обслуговування іноземних кредитів,
повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, та
надання юридичним особам-резидентам кредитів за рахунок залучених
коштів виконують банки-агенти, визначені Кабінетом  Міністрів
України  за  результатами конкурсу, порядок проведення якого
встановлює Міністерство фінансів.
 
   Iз зазначеними банками-агентами Міністерство фінансів від
імені Кабінету Міністрів України укладає агентські угоди, в яких
визначається порядок виплати комісійної винагороди банку-агенту за
виконання агентських функцій.
 
   4. Установити, що:
 
   а) у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
надання юридичним особам-резидентам іноземних кредитів, залучених
державою або під державні гарантії, вони вносять до державного
бюджету в порядку, визначеному внутрішньою кредитною угодою,
укладеною з банком-агентом, плату за надання кредиту та/або
державної  гарантії   виконання   зобов'язань   юридичними
особами-резидентами в такому розмірі:
 
   0,5 відсотка річних частини непогашеної суми кредиту, якщо
його погашення та обслуговування передбачається здійснювати за
рахунок коштів державного бюджету;
 
   2 відсотків  річних непогашеної суми кредиту, якщо його
погашення та обслуговування передбачається здійснювати за рахунок
небюджетних коштів;
 
   б) у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
надання відповідно до законів України державних гарантій виконання
зобов'язань юридичних осіб-резидентів перед іноземними замовниками
за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) ці юридичні
особи вносять до державного бюджету в порядку, визначеному угодою
про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть
виникнути внаслідок виконання гарантійних зобов'язань Кабінетом
Міністрів України, укладеною між юридичною особою-резидентом і
Міністерством фінансів, плату за надання державної гарантії в
розмірі 1 відсотка річних суми наданої гарантії.
 
   5. Міністерству економіки разом з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади у двомісячний  термін
розробити та затвердити положення про порядок залучення державою
або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних
гарантій на виконання зобов'язань юридичними особами-резидентами.
 
   6. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України
зміни, що додаються.
 
   7. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р.
N 337 ( 337-92-п ) "Про створення Валютно-кредитної ради Кабінету
Міністрів України" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 158);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1996 р.
N 1027 ( 1027-96-п ) "Про гарантії Кабінету Міністрів України за
іноземними кредитами".
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 40
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 11 липня 2001 р. N 787
 
               ЗМIНИ,
         що вносяться до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
17 серпня 1995 р. N 655 ( 655-95-п ) "Про додаткове забезпечення
гарантій або інших зобов'язань Уряду України, які надаються
іноземним кредиторам щодо погашення кредитів в іноземній валюті,
що залучаються  українськими юридичними особами" (ЗП України,
1996 р., N 1, ст. 6, N 4, ст. 131; Офіційний вісник України,
1997 р., число 19, с. 32; 1998 р., N 33, ст. 1228):
 
   в абзаці  першому  після  слів  "на  умовах  валютної
самоокупності"  доповнити  словом  "розглядаються",  а  слова
"Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України розглядає" і
"про доцільність" виключити;
 
   в абзаці другому слова "Валютно-кредитна рада"  замінити
словами "Міністерство економіки".
 
   2. У  Положенні  про  супроводження  кредитних проектів,
фінансування яких здійснюється за рахунок іноземних кредитів,
залучених  державою або під державні гарантії, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 р. N 23
( 23-99-п ) "Про заходи щодо здійснення контролю за цільовим та
ефективним використанням іноземних кредитів, залучених державою
або під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 2, ст. 59):
 
   у пункті 6 слова "Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів
України" замінити словами "Кабінет Міністрів України";
 
   у пункті 11 слова "Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів
України" замінити словом "Мінекономіки";
 
   у пункті 14 слова "та Національне агентство України з питань
розвитку та європейської інтеграції" виключити;
 
   у пункті 15 слова "Мінфін та Мінекономіки у 10-денний термін
подають Національному агентству з питань розвитку та європейської
інтеграції" замінити словами "Мінфін у 10-денний термін подають
Мінекономіки";
 
   розділ "Прикінцеві положення" виключити.
 
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 травня
1997 р. N 414 ( 414-97-п )  "Про впорядкування залучення і
використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується
Кабінетом  Міністрів України, вдосконалення системи залучення
зовнішніх фінансових ресурсів та  обслуговування  зовнішнього
державного боргу" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19,
с. 32; 1998 р., N 4, ст. 144):
 
   а) у пункті 1:
 
   в абзацах  другому  і  третьому  слова  "за  поданням
Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "Валютно-кредитна рада Кабінету
Міністрів України" замінити словами "Міністерство економіки";
 
   б) визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 в частині
затвердження Положення про порядок залучення іноземних кредитів та
надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення
зобов'язань юридичних осіб-резидентів щодо їх повернення;
 
   в) у пункті 4:
 
   абзац другий виключити;
 
   в абзаці третьому слова "затверджуються Валютно-кредитною
радою Кабінету Міністрів України за  поданням  Національного
агентства з реконструкції та розвитку, Міністерства економіки,
Міністерства  фінансів  та  банку-агента"  замінити  словами
"затверджуються наказом Міністерства економіки", а слова "та на
розгляд Валютно-кредитної ради  Кабінету  Міністрів  України"
виключити;
 
   г) у пункті 5 слова "Національному агентству з реконструкції
та розвитку" замінити словами "Міністерству економіки".
 
   4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 р. N 1280 ( 1280-98-п )  "Про  впровадження  механізму
страхування експортних та кредитних ризиків" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 33, ст. 1228):
 
   а) у  пункті  1 слова "Валютно-кредитною радою Кабінету
Міністрів України" виключити;
 
   б) у пункті 3:
 
   в абзаці першому підпункту 3 слова "Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, Національного агентства з питань
розвитку та європейської інтеграції, Комітету у справах нагляду за
страховою діяльністю" виключити;
 
   в абзаці третьому підпункту 3 слова "Валютно-кредитній раді
Кабінету Міністрів України"  замінити  словами  "Міністерству
економіки", а слова "з апаратом Валютно-кредитної ради Кабінету
Міністрів України" замінити словами "з Міністерством економіки";
 
   в абзаці шостому підпункту 4 слова "у Національному агентстві
з питань розвитку та європейської інтеграції і Валютно-кредитній
раді Кабінету Міністрів України" замінити словами "у Міністерстві
економіки".
 
   5. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 листопада
1998 р. N 1879 ( 1879-98-п )  "Про заходи щодо додаткового
забезпечення гарантійних або інших зобов'язань Кабінету Міністрів
України, які надаються в забезпечення зобов'язань  юридичних
осіб-резидентів,  та вдосконалення системи відшкодування ними
витрат державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 48, ст. 1754):
 
   в абзаці першому пункту 1 слова "уповноваженим Кабінетом
Міністрів України фінансовим агентом (далі - банком-агентом)" і
"банку-агента" замінити відповідно словами "комерційним банком" і
"такого комерційного банку";
 
   в абзаці третьому пункту 8 слова "Національного агентства з
питань розвитку та європейської інтеграції" виключити;
 
   пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   "9. Установити, що у разі залучення іноземного кредиту з
наданням  Кабінетові  Міністрів  України  комерційним  банком
зустрічних гарантій щодо його повернення відповідальність за
цільове та ефективне використання коштів і повернення іноземного
кредиту несе комерційний банк".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка