Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
        АКАДЕМIЯ ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 592/33 від 15.08.2001
 
 
     Про забезпечення розвитку психологічної служби
           в системі освіти України
 
 
   У січні 1991 р. на  базі  Науково-дослідного  інституту
психології було створено науково-методичний центр психологічної
служби освіти України. В загальноосвітніх навчальних закладах
активно  почали  вводитись  посади психологів. Цьому сприяло
прийняття Тимчасового положення про психологічну службу (1991 р.),
Положення про  психологічну службу в системі освіти України
( z0101-93 ) (1993 р.), затвердження  нормативів  чисельності
психологів у підрозділах системи освіти (1995 р.),  прийняття
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (1996 р.). У 1996 р. в
загальноосвітніх  навчальних закладах  практичних  психологів
нараховувалося близько 5,5 тис. чол.
   Психологічна служба пройшла етап становлення, довівши свою
необхідність для соціальної і педагогічної практики. Практичні
психологи  (соціальні  педагоги),  здійснюючи свої професійні
обов'язки, вирішували актуальні завдання сучасної освітянської
галузі - оновлення змісту й форм навчально-виховного процесу,
психологічний супровід педагогічних новацій, пошук і робота з
обдарованими  дітьми,  захист  психічного  здоров'я учасників
навчально-виховного процесу, профілактика алкоголізму, наркоманії,
СНIДу, протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення
психологічної культури учнів, батьків,  учителів,  керівників
освітніх закладів тощо.
   Відповідно до завдань та змісту діяльності психологічної
служби   почала   формуватися  структура  управління  та
науково-методичного забезпечення діяльності практичних психологів
дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
загальної середньої освіти. Великий досвід в організації та
діяльності  психологічної  служби  накопичився  у Львівській,
Донецькій, Запорізькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській,
Одеській та ряді інших областей.
   Проте, з прийняттям у 1996 р. Тимчасових типових штатних
нормативів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, ситуація
в психологічній службі системи освіти значно погіршилась. Майже на
60 % було скорочено посади соціальних педагогів, на 30 % -
практичних психологів. У багатьох регіонах ліквідовано обласні,
районні (міські) навчально методичні центри практичної психології.
Чисельність психологічної служби скоротилася до 4 тис. чол.
   У липні  1998 р. Міністерство освіти України спільно з
Академією  педагогічних  наук  України  створили  Український
науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
(наказ від 07.07. 1998 р. N 254/24) як наукову установу Академії
педагогічних наук України і як головну організацію психологічної
служби системи освіти України.
   За три останні роки Міністерство освіти і науки України
видало ряд нормативно-правових документів, які істотно мають
вплинути на розвиток психологічної служби галузі. Серед них:
   Положення про психологічну службу системи освіти України,
затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р.
N 127 ( z0922-99 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
30.12.1999 р. за N 922/4215;
   Типове положення  про  центри  практичної  психології  і
соціальної роботи, затверджене наказом Міністерства освіти і науки
України від 14.08.2000 р. N 385 ( v0385290-00 );
   Положення про  експертизу психологічного і соціологічного
інструментарію,  що  застосовується  в  навчальних  закладах
Міністерства  освіти  і  науки  України, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. N 330
( v0330290-01 );
   наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001 р.
N 439  (  z0570-01  ) "Про внесення змін до Положення про
психологічну службу системи освіти України", зареєстрований  в
Міністерстві юстиції України 09.07.2001 р. за N 570/5761.
   Деякі питання діяльності практичних психологів (соціальних
педагогів) загальноосвітніх навчальних  закладів  вирішувалися
окремими листами Міністерства освіти і науки України, наприклад:
   лист Міністерства освіти і науки України від 12.04.2000 р.
N 1/9-100 про призупинення процесу скорочення посад практичних
психологів (соціальних педагогів) у дошкільних,  усіх  типах
загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної
середньої освіти;
   лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р.
N 1/9-352  ( v-352290-00 ) про планування діяльності, ведення
документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи
освіти України;
   лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2001 р.
N 1/9-193 щодо зарахування часу роботи на посаді "психолог" до
стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх
та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
   Психологічна служба в структурі освіти є важливою складовою
державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих
громадян  України.  Тому  проектом  "Концепції  12-річної
загальноосвітньої школи" визначено, що особистісно орієнтована
система шкільної освіти вимагає психологізації навчально-виховного
процесу,  опори на надійну діагностичну основу, впровадження
моніторингового супроводу управління школою.
   У зв'язку з відзначенням 10-річчя створення психологічної
служби в системі освіти України та з метою її подальшого розвитку
Н А К А З У Ю:
 
   1. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій до 30.12.2001 р.:
   завершити створення обласних, районних (міських)  центрів
практичної психології і соціальної роботи та введення посад
методистів-психологів, які відповідають за психологічну службу
районів;
   сприяти введенню посад практичних психологів  (соціальних
педагогів) в дошкільних загальноосвітніх та інших навчальних
закладах системи загальної середньої освіти;
   зобов'язати керівників загальноосвітніх навчальних закладів
забезпечити практичним психологам (соціальним педагогам) належні
умови праці, виділити окремі кабінети з відповідним обладнанням та
устаткуванням;
   відзначити за сумлінну працю кращих практичних психологів
(соціальних педагогів) навчальних закладів, керівників районних
(міських) психологічних служб.
 
   2. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної   освіти   (Романенко   В.П.),   Українському
науково-методичному центру практичної психології і соціальної
роботи (Панок В.Г.), Iнституту психології ім. Г.С. Костюка АПН
України (Максименко С.Д., за згодою):
   підготувати серію публікацій в періодичних виданнях Міні
стерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук
України присвячених історії і сьогоденню діяльності психологічної
служби системи освіти України (серпень-грудень 2001 р.);
   підготувати до видання навчально-методичний посібник  для
керівників  дошкільних,  загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних  закладів,  педагогічних  працівників,  практичних
психологів (соціальних педагогів) "Організаційно-методичні засади
діяльності психологічної служби в  системі  освіти  України"
(листопад-грудень 2001 р.);
   розробити проект  положення  "Про  кабінет  практичного
психолога", механізм атестації практичних психологів (соціальних
педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів (серпень-вересень
2001 р.);
   організувати курси  підвищення  кваліфікації  практичних
психологів  (соціальних  педагогів), педагогічних працівників,
керівників  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  питань
практичної психології і соціальної роботи (з вересня 2001 р.);
   провести спільну прес-конференцію керівництва Міністерства
освіти і науки України та Академії педагогічних наук України із
залученням  представників   засобів   масової   інформації
(серпень-вересень 2001 р.);
   організувати в м. Запоріжжі міжнародну  науково-практичну
конференцію "Психологічній службі системи освіти України 10 років:
здобутки, проблеми і перспективи" (жовтень 2001 р.).
 
   3. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков
П.М.), першому віце-президенту Академії педагогічних наук України
(Мадзігон В.М.), згідно з  Установчим  договором Міністерства
освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 7
липня 1998 р. N 254/24, виділити Українському науково-методичному
центру практичної психології і соціальної роботи приміщення та
устаткування відповідно до штатного розпису та нормативів.
 
   4. Директору  Українського  науково-методичного  центру
практичної психології і соціальної роботи (Панок В. Г.):
   представити в  установленому  порядку  на  затвердження
відповідні заявки та кошториси проведення заходів;
   підготувати подання для нагородження фахівців психологічної
служби системи освіти України, які зробили вагомий внесок у її
становлення та розвиток;
   розробити веб-сторінку центру.
 
   5. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника міністра Огнев'юка В.О. та  віце-президента Академії
педагогічних наук України Савченко О.Я.
 
 Перший віце-президент АПН України          В.М.Мадзігон
 
 Міністр освіти і науки України            В.Г.Кремень
 
 "Iнформаційний збірник Міністерства
 освіти і науки України", N 1/2002
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка