Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 332 від 10.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2001 р.
                   за N 714/5905
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                 праці та соціальної політики
    N 246 ( z0822-06 ) від 07.07.2006 }
 
      Про умови оплати праці працівників Комітету
      з фізичного виховання та спорту Міністерства
      освіти і науки України та його управлінь в
      Автономній Республіці Крим, областях, містах
            Києві та Севастополі
 
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 492 ( z0806-02 ) від 26.09.2002 - застосовуються
                   з 1 жовтня 2002 року 
    N 199 ( z0651-03 ) від 14.07.2003 
    N 69 ( z0409-04 ) від 19.03.2004
    N 205 ( z1167-04 ) від 10.09.2004
    N 18 ( z0158-05 ) від 25.01.2005
    N 138 ( z0516-05 ) від 22.04.2005 
    N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
 
 
 
   На виконання  пункту  2 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2001 р. N 203 ( 203-2001-р ) "Про
вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та
спорту в навчальних закладах" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів,  службовців та робітників Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його
управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - Комітет та його управління) згідно з додатками
1-3.
 
   2. Надати право керівнику Комітету та керівникам управлінь у
межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисі доходів і
видатків
   1)  установлювати:
   а) посадові  оклади  заступників  керівників  Комітету,
заступників  керівників  управлінь,  заступників  керівників
структурних  підрозділів  -  на 5 - 15 відсотків, головних
бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40
відсотків  нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемами посадових окладів,  затвердженими  цим
наказом;
   б) надбавки:
   за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати);
   за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер
спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного
класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавки за  почесні  та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки  встановлюються  за  одним  (вищим)  званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником Комітету та
керівниками управлінь;
( Підпункт 1 "б" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 138 ( z0516-05 ) від
22.04.2005, в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
   в)  доплати прибиральникам приміщень, які використовують
дезінфікувальні засоби, а також тим, що зайняті прибиранням
туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;
( Підпункт 1 "в" пункту 2 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
   г) доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу: ( Абзац перший підпункту 1 "г" пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
   за виконання обов`язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Комітету,
його заступникам, керівникам управлінь, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів Комітету і  його  управлінь  та  їх
заступникам;
   ґ) доплати працівникам у розмірі до 40 відсотків годинної
тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо
вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з
10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
   д) доплати водіям автомобілів - за ненормований робочий день
у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;
   е) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу:
   за високі досягнення у праці;
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на термін її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
   є) надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу
- 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої
тарифної ставки за відпрацьований час;
   2) надавати працівникам матеріальну допомогу та допомогу на
оздоровлення у розмірі посадового окладу на рік;
   3) преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску
в загальні результати роботи згідно із затвердженими порядком і
розмірами преміювання працівників.
   ж) доплати працівникам за науковий ступінь: доктора наук - у
граничному  розмірі  25  відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати); кандидата наук - у  граничному  розмірі
15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Зазначена доплата встановлюється, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає науковому ступеню.
( Пункт 2 доповнено підпунктом 1 "ж" згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 138 ( z0516-05 ) від 22.04.2005 )
   з) надбавки за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом.
( Пункт 2 доповнено підпунктом 1 "з" згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
 
   3. Преміювання  керівника  Комітету,  його  заступників,
установлення їм надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги
здійснюються за рішенням заступника Міністра освіти і науки
України,  преміювання  керівників  управлінь, їх заступників,
встановлення їм надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги -
за рішенням керівника Комітету.
 
   4. Ці умови застосовуються з 1 серпня 2001 року.
 
 Міністр                        I.Я. Сахань
 
 Погоджено:
 Заступник Міністра фінансів України        В.М. Матвійчук
 
 Заступник Міністра освіти і науки України     А.Г. Богомолов
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   10.08.2001 N 332
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 03.10.2005 N 295
                   ( z1223-05 ) 
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
     та спеціалістів Комітету з фізичного виховання
     та спорту Міністерства освіти і науки України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦          Посада          ¦  Місячний   ¦
¦                       ¦посадовий оклад, ¦
¦                       ¦   гривень   ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Керівник Комітету               ¦    901    ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Начальник управління, самостійного відділу  ¦   560-652   ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Начальник відділу у складі управління     ¦   493-546   ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Головний спеціаліст              ¦   436-493   ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Провідний спеціаліст             ¦   396-412   ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Спеціаліст 1-ї категорії           ¦   367-396   ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Спеціаліст 2-ї категорії           ¦   355-367   ¦
¦----------------------------------------------+-----------------¦
¦Спеціаліст                  ¦   344-355   ¦
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 492 ( z0806-02 ) від 26.09.2002 - застосовуються з
1 жовтня 2002 року, N 199 ( z0651-03 ) від 14.07.2003, N 69
( z0409-04 ) від 19.03.2004, N 205 ( z1167-04 ) від 10.09.2004,
N 18 ( z0158-05 ) від 25.01.2005, N 138 ( z0516-05 ) від
22.04.2005, N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
 
 Начальник управління
 політики оплати праці                О.I. Дворник
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   10.08.2001 N 332
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 03.10.2005 N 295
                   ( z1223-05 ) 
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників
     і спеціалістів управлінь Комітету з фізичного
       виховання та спорту Міністерства освіти
     і науки України в Автономній Республіці Крим,
       областях, містах Києві та Севастополі
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      Посада       ¦  Місячний посадовий оклад,  ¦
¦                ¦      гривень       ¦
¦                ¦--------------------------------¦
¦                ¦   за групами областей    ¦
¦                ¦--------------------------------¦
¦                ¦Автономна ¦ 1-а ¦ 2-а група, ¦
¦                ¦Республіка¦ група ¦м. Севасто- ¦
¦                ¦Крим, поза¦    ¦поль     ¦
¦                ¦групою,  ¦    ¦       ¦
¦                ¦м. Київ  ¦    ¦       ¦
¦-------------------------------+----------+-------+-------------¦
¦Керівник управління      ¦  600  ¦ 571 ¦   546   ¦
¦-------------------------------+----------+-------+-------------¦
¦Начальник відділу у складі   ¦ 518-546 ¦465-518¦  436-493  ¦
¦управління, головний бухгалтер ¦     ¦    ¦       ¦
¦-------------------------------+----------+-------+-------------¦
¦Головний спеціаліст      ¦ 367-412 ¦367-396¦  367-382  ¦
¦-------------------------------+----------+-------+-------------¦
¦Провідний спеціаліст      ¦ 355-367 ¦355-367¦  355-367  ¦
¦-------------------------------+----------+-------+-------------¦
¦Спеціаліст 1-ї категорії    ¦ 344-355 ¦344-355¦  344-355  ¦
¦-------------------------------+----------+-------+-------------¦
¦Спеціаліст           ¦ 330-344 ¦330-344¦  330-344  ¦
------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 492 ( z0806-02 ) від 26.09.2002 - застосовуються з
1 жовтня 2002 року, N 199 ( z0651-03 ) від 14.07.2003, N 69
( z0409-04 ) від 19.03.2004, N 205 ( z1167-04 ) від 10.09.2004,
N 18 ( z0158-05 ) від 25.01.2005, N 138 ( z0516-05 ) від
22.04.2005, N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
 
 Начальник управління
 політики оплати праці                О.I. Дворник
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   10.08.2001 N 332
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 03.10.2005 N 295
                   ( z1223-05 ) 
 
 
               СХЕМА
       посадових (місячних) окладів керівників
      інших підрозділів, службовців та робітників
       Комітету з фізичного виховання та спорту
     Міністерства освіти і науки та його управлінь
       в Автономній Республіці Крим, областях,
          містах Києві та Севастополі
 
 
------------------------------------------------------------------
¦     Посада (професія)           ¦  Місячний  ¦
¦                        ¦  посадовий  ¦
¦                        ¦оклад, гривень ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Завідувач: господарства, складу         ¦   355   ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Технік                     ¦   344   ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Касир                      ¦   330   ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Секретар-друкарка, друкарка           ¦  330-344  ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Прибиральник службових приміщень, сторож,    ¦   320   ¦
¦двірник, комірник                ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Робітник з благоустрою             ¦   330   ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Водій, електрик                 ¦   344   ¦
------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 492 ( z0806-02 ) від 26.09.2002 - застосовуються з
1 жовтня 2002 року, N 199 ( z0651-03 ) від 14.07.2003, N 69
( z0409-04 ) від 19.03.2004, N 205 ( z1167-04 ) від 10.09.2004,
N 18 ( z0158-05 ) від 25.01.2005, N 138 ( z0516-05 ) від
22.04.2005, N 295 ( z1223-05 ) від 03.10.2005 )
 
 Начальник управління
 політики оплати праці                О.I. Дворник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка