Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)"

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.11.2005 N 389
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1480/11760
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики
    N 476 ( z1133-06 ) від 09.10.2006 }
 
          Про затвердження Iнструкції
         щодо заповнення форми державного
          статистичного спостереження
        N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції
      в основний капітал (капітальні вкладення)"
  
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), ураховуючи положення частини восьмої
статті 19 Господарського кодексу України ( 436-15 ), статті 95
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), з метою  подальшого
вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
інвестицій в основний капітал та отримання повної, всебічної та
об'єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  та ввести в дію, починаючи зі звіту за
2005  рік  Iнструкцію  щодо  заповнення  форми  державного
статистичного  спостереження  N  1-інвестиції  "Звіт  про
інвестиції  в  основний  капітал  (капітальні  вкладення)"
( va378202-05 )(додається).
 
   2. Управлінню  статистики  будівництва  та  інвестицій
департаменту статистики виробництва (Луценко Н.Г.) підготувати і
передати адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.I.) оригінали Iнструкції, затвердженої пунктом 1 цього
наказу, для виготовлення.
 
   3. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.I.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та доставкою Iнструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу, на
адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві  та  Управління  статистики  в  місті
Севастополі.
 
   4. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна I.Ю.) забезпечити фінансування робіт з
виготовлення та доставки Iнструкції, затвердженої пунктом 1 цього
наказу.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Головка В.А.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   29.11.2005 N 389
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1480/11760
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
         щодо заповнення форми державного
          статистичного спостереження
        N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції
      в основний капітал (капітальні вкладення)"
 
 
            Загальні положення
 
   Форма державного статистичного спостереження N 1-інвестиції
"Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)"
( va378202-05 ) складається один раз на рік одночасно з формою
N 2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції", затвердженою
наказом Держкомстату України від 12 грудня 2001 року N 491
( z1076-01 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2001 року за N 1076/6267 (далі - форма N 2-інвестиції)
за січень-грудень звітного року.
 
   1. Iнвестиції в основний капітал за видами робіт і витрат
 
   1.1. У розділі I із загального обсягу інвестицій в основний
капітал, наведених за формою N 2-інвестиції  (  z1076-01  )
(розділ 1, ряд. 011, гр. 1), відображаються дані за окремими
видами робіт та витрат.
 
   1.2. У рядку 030 наводяться дані з капітальних робіт і
витрат, що за технологічною структурою обліковуються як "інші
капітальні роботи і витрати".
 
   1.3. З рядка 030:
   - у рядку 031 наводяться дані з вартості проектних та
вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва
майбутніх  років,  витрати  на  розробку  техніко-економічних
обґрунтувань, що здійснюються за рахунок капітальних вкладень; у
рядку 032 (з рядка 031) - вартість проектно-вишукувальних робіт за
титульними списками для будівництва майбутніх років;
   - у рядку 033 відображається вартість багаторічних насаджень
(садів, виноградників та інших  багаторічних  плодово-ягідних
культур, полезахисних, садозахисних, водорегулювальних та інших
лісових смуг);
   - у рядку 036 відображаються витрати на роботи з глибокого
розвідувального буріння на нафту, газ і термальні води;
   - у  рядку  037  відображаються  витрати  на  роботи з
експлуатаційного буріння на нафту, газ і термальні води.
 
   1.4. У рядку 034 відображаються витрати  на  поліпшення
земель - проведення культуртехнічних робіт на землях, що не
потребують осушення (планування земельних ділянок, корчування площ
під ріллю, очищення поля від каміння та валунів, розчищення
заростей, терасування крутих схилів); рекультивацію земельних
ділянок; меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи (витрати на
спорудження  ставків,  водоймищ,  водосховищ  і  лиманів,
протиерозійних  гідротехнічних,  протисельових,  протизсувних,
протилавинних та берегоукріплювальних споруд, на підсипання та
намивання ґрунту, роботи з осушення земель) тощо.
 
   1.5. Iз загального обсягу інвестицій в основний капітал,
відображених за формою N 2-інвестиції ( z1076-01 ) (розділ 1,
ряд. 011, гр. 1) у довідці до розділу 1, виділяються дані з
обсягів витрат, які здійснено та списано у звітному році в
установленому порядку, та суми податку на додану вартість у складі
освоєних обсягів інвестицій в основний капітал.
 
   2. Iнвестиції в основний капітал на охорону навколишнього
природного  середовища  і  раціональне використання природних
ресурсів
 
   2.1. У розділі 2 із загального обсягу капітальних інвестицій,
відображених за формою N 2-інвестиції ( z1076-01 ) (розділ 1,
рядки 010, 025 гр. 1), наводяться дані з обсягів інвестицій в
основний капітал (капітальних вкладень) на охорону навколишнього
природного середовища і  раціональне  використання  природних
ресурсів. У розділ включаються дані з капітального будівництва
природоохоронних об'єктів, будівель і споруд; витрат на придбання
машин та обладнання (без здійснення будівництва); інших робіт та
витрат з охорони довкілля капітального характеру.
 
   2.2. У рядку 071 відображаються витрати на  охорону  і
раціональне  використання водних ресурсів: будівництво нових,
розширення та реконструкцію діючих споруд для очищення стічних
вод; дослідних та дослідно-промислових установок; берегових споруд
для прийняття та очищення стічних  вод;  систем  роздільної
каналізації,  каналізаційних  мереж; систем водопостачання із
замкнутими циклами та оборотних систем виробничого водоочищення;
руслових  аераційних  станцій;  на  придбання  насосного  і
технологічного обладнання на каналізаційних системах, установок,
обладнання і технічного флоту для збирання нафти, сміття та інших
рідких, твердих відходів із суден тощо.
 
   2.3. У рядку  072  відображаються  витрати  на  охорону
атмосферного повітря: установлення та реконструкцію обладнання для
очищення газопилового потоку від забруднювальних речовин хімічного
та біологічного походження, що викидаються в атмосферне повітря,
та зниження рівня впливу фізичних та біологічних факторів на
атмосферне повітря; будівництво дослідних та дослідно-промислових
установок для розроблення методів очищення газів, що відводяться
від джерел шкідливих викидів в атмосферу; спорудження й оснащення
контрольно-регулювальних пунктів  для  перевірки  і  зниження
токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів, виробництво
пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів та оснащення
ними транспортних засобів тощо.
 
   2.4. У  рядку 073 відображаються витрати на охорону та
раціональне використання земель: будівництво нових, розширення та
реконструкцію  протиерозійних,  гідротехнічних, протикарстових,
берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних
і  протиселевих  споруд;  рекультивація  порушених земель та
використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт,
пов'язаних з порушенням земель; засипка і виположування ярів;
терасування крутих схилів; поліпшення малопродуктивних земельних
угідь; придбання та реконструкцію обладнання для знезараження,
очищення землі, забрудненої пестицидами й агрохімікатами тощо.
 
   2.5. У рядку 074 відображаються витрати на охорону  та
раціональне  використання  природних  рослинних  ресурсів:
спорудження, реконструкцію установок для утилізації  відходів
лісозаготівельної  та деревообробної промисловості, станцій і
лабораторій біологічного та хімічного захисту лісових насаджень
тощо.
 
   2.6. У  рядку 075 відображаються витрати на охорону та
раціональне використання  мінеральних  ресурсів:  будівництво,
розширення  та  реконструкцію  комплексів  для  закладки
відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми
породами, що не утилізуються; придбання обладнання для вилучення
супутніх цінних компонентів з мінеральної сировини, відходів
виробництва, з уловлюваних продуктів при газо- і водоочищенні
тощо.
 
   2.7. У рядку 076 відображаються витрати на охорону  та
збереження природно-заповідного фонду: будівництво, обладнання,
реконструкцію і розширення приміщень, призначених для проведення
науково-дослідних робіт, а також інших об'єктів (майстерень,
кордонів, установок для миття машин з безстічним циклом, мостів,
доріг, вольєрів), будівництво гідротехнічних та інших споруд,
об'єктів зв'язку в заповідниках, національних природних парках з
метою збереження та відтворення природних екологічних систем і
пов'язаних з діяльністю цих установ; придбання  спеціального
обладнання, транспортних засобів і засобів зв'язку, віднесених до
організацій заповідників та інших природоохоронних установ тощо.
 
   2.8. У рядку 077 відображаються витрати на  раціональне
використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва та
побутових відходів: будівництво,  технічне  переобладнання  і
реконструкцію  сміттєпереробних  і сміттєспалювальних заводів,
споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин
для  збору,  транспортування,  перероблення,  знешкодження та
складування  побутових,  сільськогосподарських  і  промислових
відходів виробництва, кубових залишків, установок, виробництв,
цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів
виробництва та побутових відходів, цехів утилізації осадів на
очисних каналізаційних та водопровідних комплексах тощо.
 
   2.9. У рядку 078 відображаються витрати на охорону  та
раціональне використання ресурсів тваринного світу: будівництво,
розширення та реконструкцію розплідників і ферм для розведення
диких звірів та птахів з метою їх розселення в природному
середовищі; механічних, гідравлічних, фізіологічних рибозахисних
пристроїв на промислових, комунальних і сільськогосподарських
водозаборах;   оснащення   риборозводних   підприємств   і
виробничо-акліматизаційних баз тощо.
 
   2.10. У рядку 079 відображаються інші витрати з охорони
довкілля капітального характеру.
 
   2.11. Iз загального обсягу інвестицій в основний капітал на
охорону і раціональне використання земель (розділ 2, ряд. 073,
гр. 1) у довідці до розділу 2 виділяються дані за окремими
напрямками витрат: на протиерозійні, гідротехнічні, протисельові,
протизсувні,  протилавинні  та  берегоукріплювальні  споруди,
терасування  крутих схилів, створення захисних лісових смуг,
рекультивацію земель (включаючи приведення земель, які порушені
торфорозробниками,  до стану, придатного для використання за
призначенням). Сума даних за графами 1-6 ряд. 081 має бути менша
або дорівнювати даним ряд. 073, гр. 1.
 
   3. Iнвестиції в основний капітал за видами будівель і споруд
 
   3.1. Iз загального обсягу інвестицій в основний капітал,
відображених за формою N 2-інвестиції ( z1076-01 ) (розділ 1,
рядок 011, гр. 1) виділяються дані за окремими видами будівель та
споруд.
   Сума даних за рядками (220-222, 223, 230) має дорівнювати
сумі даних за рядками 201 та 204 розділу 2 форми N 2-інвестиції
( z1076-01 ).
 
   3.2. У рядку 226 відображаються дані з обсягів інвестицій в
основний капітал, освоєних у ході будівництва офісних будинків та
будівель для надання послуг у сфері транспорту, оптової та
роздрібної торгівлі, готельного та ресторанного господарства, а
також для надання платних послуг госпрозрахунковими підприємствами
та організаціями з охорони здоров'я, освіти, культури та ін.
 
   3.3. У рядку 227 відображаються дані з обсягів інвестицій в
основний капітал, освоєних у ході будівництва адміністративних
будівель органів виконавчої, законодавчої та судової  влади,
будівель підприємств та організацій з охорони здоров'я, освіти,
культури та ін., що утримуються за рахунок коштів державного
бюджету, а також службових приміщень громадських організацій
(уключаючи релігійні).
 
   3.4. У рядку 235 згідно з Державним класифікатором будівель
та споруд,  затвердженим  наказом  Держстандарту  України від
17 серпня 2000 року N 507 ( va507565-00 ), відображаються дані
щодо споруд гірничопромислових та добувних підприємств, споруд
підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та чорної
металургії.
 
   3.5 У рядку 236 відображаються дані щодо інших споруд, дані
про які не наведено в рядках 231-235.
 
   4. Відтворювана структура інвестицій в основний капітал за
видами економічної діяльності (без витрат на експлуатаційне і
глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і термальні води і на
проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх років)
 
   У розділі 4 із загального обсягу інвестицій в основний
капітал, відображених за формою N 2-інвестиції ( z1076-01 )
(розділ 1, рядок 011, гр. 1), виділяються дані за основними
напрямками відтворюваної структури та окремими видами економічної
діяльності.
   У розділ не включаються дані з витрат на експлуатаційне і
глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і термальні води і на
проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх років,
вартості обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво
(рухомий склад), якщо це не передбачено проектно-кошторисною
документацією на технічне переоснащення та реконструкцію об'єкта.
 
 Заступник директора департаменту
 статистики виробництва -
 начальник управління статистики
 будівництва та інвестицій               Н.Г.Луценко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка