Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку в Управлінні державної охорони України

        УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.12.2005 N 421
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1481/11761
 
 
      Про затвердження Iнструкції про організацію
      санаторно-курортного лікування та відпочинку
       в Управлінні державної охорони України
 
 
   Відповідно до Законів України "Про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ), "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ), "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх
соціальний захист" ( 203/98-ВР ),  "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),  "Про боротьбу із
захворюванням  на  туберкульоз" ( 2586-14 ), постанови Ради
Міністрів  СРСР  від  17.02.81 N 193 ( v0193400-81 ) "Про
затвердження  Положення  про  пільги для військовослужбовців,
військовозобов'язаних, осіб, звільнених з військової служби у
відставку, і їх сімей", багатосторонньої угоди (СНД) від 14.02.92
"Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав
про  соціальні і правові гарантії військовослужбовців, осіб,
звільнених  з  військової  служби,  та  членів їхніх сімей"
( 997_021 ), з метою подальшого вдосконалення санаторно-курортного
лікування й відпочинку в Управлінні державної охорони України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про організацію санаторно-курортного
лікування та відпочинку в Управлінні державної охорони України
(додається).
 
   2. Керівникам підрозділів:
   на підставі    даних    щорічної    диспансеризації
військовослужбовців,   висновків   військово-лікарських   та
санаторно-відбіркових  комісій  визначати кількість осіб, які
потребують санаторно-курортного лікування та відпочинку.
 
   3. Начальнику кадрового підрозділу  Управління  державної
охорони України:
   щороку до 30 червня поточного року подавати до фінансового
підрозділу  Управління  державної  охорони України заявку на
наступний рік на необхідну кількість путівок для осіб, на яких
поширюється дія цієї Iнструкції, та осіб, які згідно із Законом
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) користуються безоплатним санаторно-курортним
лікуванням відповідно до обсягів асигнувань, що передбачаються на
ці потреби;
   складати план розподілу санаторних путівок у  санаторії,
узгоджувати його з начальником фінансового підрозділу Управління
державної охорони України та подавати на затвердження Начальнику
Управління державної охорони України;
   уживати заходів  щодо  поліпшення  відбору  осіб,  які
направляються до санаторіїв.
 
   4. Начальнику фінансового підрозділу Управління державної
охорони України щороку здійснювати розрахунок коштів, необхідних
для забезпечення санаторно-курортного лікування у санаторіях і
відпочинку в центрах оздоровлення на наступний рік.
 
   5. Наказ довести до особового складу Управління державної
охорони України.
 
 Начальник Управління                  П.В.Плюта
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                  Ю.В.Поляченко
 
 Міністр праці і соціальної
 політики України                    I.Я.Сахань
 
 Голова ЦК профспілки
 працівників державних
 установ України                   Т.В.Нікітіна
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Управління
                   державної охорони України
                   02.12.2005 N 421
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1481/11761
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
        про організацію санаторно-курортного
           лікування та відпочинку
       в Управлінні державної охорони України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. До  санаторіїв,  центрів оздоровлення та відпочинку
Управління державної охорони України (далі - УДО  України),
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України
за наявності медичних показів  і  відсутності  протипоказань
направляються:
   військовослужбовці УДО  України,  які проходять військову
службу за контрактом;
   військовослужбовці, які перебувають у запасі або переведені у
відставку, пенсійне забезпечення яких здійснюється УДО України
(пенсіонери УДО України);
   працівники УДО України;
   члени сімей військовослужбовців, пенсіонерів, працівників УДО
України.
   До членів сімей належать:
   дружина (чоловік);
   неповнолітні діти;
   повнолітні діти  -  учні та студенти середніх та вищих
навчальних закладів з денною формою навчання, які перебувають на
утриманні військовослужбовця;
   непрацездатні батьки військовослужбовця та  його  дружини
(чоловіка), які перебувають на його утриманні;
   брати, сестри військовослужбовця та його дружини (чоловіка),
які перебувають на його утриманні;
   члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких
членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні
діти, а також діти-інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).
   Належність до членів сім'ї та вік підтверджуються довідкою
кадрового  підрозділу,  органу соціального захисту за місцем
військового або пенсійного обліку, а факт навчання - довідкою
навчального закладу.
 
   1.2. Військовослужбовці, пенсіонери, працівники УДО України,
члени їх сімей можуть скористатись санаторно-курортним лікуванням
та відпочинком з оплатою путівок на умовах, визначених даною
Iнструкцією, не більше двох разів протягом року.
   Військовослужбовці, пенсіонери, працівники УДО України, члени
їх  сімей,  які  використали  протягом  року своє право на
санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, можуть бути
направлені повторно на санаторне лікування у поточному році з
дозволу Начальника Управління державної охорони  України  на
підставі висновку Військово-лікарської комісії з оплатою цими
особами повної вартості (собівартості) санаторної путівки.
 
   1.3. Iз загальної кількості путівок, які призначаються для
військовослужбовців, пенсіонерів, працівників УДО України  та
членів їх сімей, виділяються:
   для військовослужбовців, пенсіонерів УДО України -  50%
путівок;
   для членів  сімей військовослужбовців та пенсіонерів УДО
України - 45% путівок;
   для працівників УДО України та членів їх сімей - 5% путівок.
   Кількість путівок  може  змінюватись  у  залежності  від
відповідного їх розподілу між категоріями осіб.
   Путівки для працівників УДО України та членів їх сімей
розподіляються за участю профспілкової організації за місцем їх
роботи.
   У разі необхідності направлення хворих на лікування  до
спеціалізованих санаторіїв УДО України здійснює закупівлю або
отримання санаторно-курортних путівок з наданням їх на пільгових
умовах.
 
     2. Порядок медичного відбору і направлення на
      санаторно-курортне лікування та відпочинок
 
   2.1. Санаторно-курортне лікування як одна з ланок загальної
системи лікувально-профілактичних заходів має бути тісно пов'язане
з попереднім лікуванням у госпіталі та поліклініці. Висновок про
потребу в санаторно-курортному лікуванні і сам вибір санаторію
здійснюються з урахуванням результатів медичного обстеження, даних
динамічного лікарського спостереження та лікування.
 
   2.2. Відбір військовослужбовців, пенсіонерів, працівників УДО
України, членів їхніх сімей, що потребують санаторно-курортного
лікування   або  організованого  відпочинку,  здійснюється
санаторно-відбірковою комісією  Управління  державної  охорони
України (далі - СВК УДО України) на підставі поданої медичної
документації (результатів медичного обстеження, даних динамічного
лікарського спостереження, лікування, направлення та висновків
лікарів тощо). Склад СВК УДО України затверджується наказом
начальника УДО України.
   Особи, які направляються на санаторно-курортне лікування,
повинні  мати документи за переліком, визначеним відповідним
закладом.
 
   2.3. СВК УДО України веде таку документацію:
   книгу обліку путівок;
   книгу протоколів засідань СВК;
   журнал обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому
забезпеченню санаторним лікуванням;
   справу нормативних документів з питань санаторно-курортного
лікування та відпочинку (накази УДО  України,  розпорядження
Начальника Управління державної охорони України, плани роботи
тощо);
   справу прибуткових та витратних документів (накладні, заявки,
звіти тощо);
   справу з  листуванням  щодо  питань  санаторно-курортного
забезпечення.
 
   2.4. Відповідальність за черговість, правильний відбір на
санаторно-курортне  лікування  й  організований  відпочинок
покладається на СВК УДО України.
 
         3. Порядок придбання, розподілу,
           обліку і видачі путівок
 
   3.1. Придбання путівок у санаторії, центри оздоровлення і
відпочинку міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади здійснюється фінансовим підрозділом УДО України, розподіл -
СВК УДО України.
   Придбання путівок  у  санаторії,  центри  оздоровлення і
відпочинку міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади (у разі відсутності санаторіїв потрібного профілю або
потреби санаторного лікування (реабілітації) за місцем служби
(проживання),  за  наявності  протипоказань  для  переїзду)
допускається тільки з дозволу Начальника Управління державної
охорони України, попередньо узгодивши з начальником фінансового
підрозділу  УДО  України.  У  разі  самостійного  придбання
санаторно-курортних путівок без дозволу Начальника Управління
державної охорони України і попереднього погодження з фінансовим
підрозділом УДО України їх вартість не відшкодовується.
 
   3.2. СВК УДО України на підставі результатів  медичного
обстеження складає зведені заявки на санаторно-курортні путівки
для  осіб,  що  потребують  санаторно-курортного  лікування,
оздоровлення або організованого відпочинку, і подає їх один раз на
квартал до 10 числа місяця, що передує наступному кварталу, до
фінансового підрозділу УДО України. Пенсіонери УДО України і члени
їхніх сімей подають заяви про придбання  санаторно-курортних
путівок безпосередньо до регіональних підрозділів УДО України за
місцем проживання з доданням висновків лікувально-профілактичних
закладів, у яких вони перебувають на медичному обліку, про потребу
в санаторно-курортному лікуванні (оздоровленні).
   Кількість санаторних  путівок  для  військовослужбовців,
пенсіонерів, працівників УДО України, членів їх сімей щороку
визначається  планом  розподілу  путівок, який затверджується
начальником УДО України.
 
   3.3. СВК УДО України з урахуванням заявок, планів і виходячи
з можливостей придбання путівок у санаторно-курортні заклади
міністерств та інших центральних органів  виконавчої  влади,
розподіляє путівки щокварталу між черговиками.
 
   3.4. Отримані путівки обліковуються у спеціальній книзі і
зберігаються як бланки суворої звітності. При цьому спеціально
призначена посадова особа забезпечує зберігання, облік путівок і
відповідає за їх видачу.
 
   3.5. У дитячі санаторії або спеціалізовані дитячі відділення
санаторіїв для дорослих направляються діти у віці, визначеному
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади,
яким підпорядковані санаторії.
 
   3.6. Повернення  невикористаних  путівок допускається при
їхньому надходженні в УДО України не пізніше ніж за 10 діб до
початку терміну путівки із супровідним листом, підписаним особою,
якій вона видавалась.
   У разі повернення в УДО України прострочених путівок посадові
особи, винні в затримці хворого (відпочивальника) або затримці
відправлення прострочених путівок, притягаються до дисциплінарної
та матеріальної відповідальності.
 
          4. Порядок оплати путівок
 
   4.1. Оплата путівок хворими (відпочивальниками) здійснюється
в касах фінансового підрозділу УДО України.
 
   4.2. Протягом календарного року на пільгових умовах путівками
забезпечуються:
   одна  путівка  на  особу, на яку поширюється дія цієї
Iнструкції;
   особи, на яких поширюється дія цієї Iнструкції, незважаючи на
використання путівки в поточному році на пільгових умовах, у разі
потреби в продовженні лікування в санаторії безпосередньо після
стаціонарного  лікування  згідно  із  спеціальним  висновком
військово-лікарської  комісії  з урахуванням пункту 1.3 цієї
Iнструкції.
 
   4.3. Путівки в санаторії, центри оздоровлення та відпочинку
видаються з оплатою особою 25% їх собівартості, а саме:
   а) військовослужбовцям, що перебувають на військовій службі в
УДО України;
   б) ветеранам військової служби із числа пенсіонерів УДО
України;
   в) членам  сімей  осіб  із  числа  військовослужбовців,
пенсіонерів, працівників УДО України, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, а саме: дружині (чоловікові), дітям віком до
18 років.
 
   4.4. Путівки в санаторії, центри оздоровлення та відпочинку
видаються з оплатою особою 50% їх собівартості, а саме:
   членам сімей військовослужбовців, ветеранів військової служби
із числа пенсіонерів УДО України.
   До членів сімей, які мають право на отримання такої путівки,
належать:
   дружина (чоловік);
   неповнолітні діти;
   повнолітні діти - учні та студенти з денною формою навчання
середніх та вищих навчальних закладів, які  перебувають  на
утриманні військовослужбовця;
   члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби.
 
   4.5. Путівки в санаторії, центри оздоровлення та відпочинку
видаються безоплатно:
   а) військовослужбовцям, які направляються безпосередньо після
стаціонарного лікування для продовження лікування відповідно до
спеціального висновку військово-лікарської комісії;
   б) ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань з числа
військовослужбовців, пенсіонерів, працівників УДО України:
   учасникам бойових дій;
   інвалідам війни;
   особам, зазначеним в абзацах другому - третьому частини
першої  статті  6  Закону  України  "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 );
   учасникам війни 1 раз на 2 роки;
   особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту"
( 3551-12 ), 1 раз на 2 роки;
   особам, зазначеним в абзацах четвертому - п'ятому частини
першої  статті  6  Закону  України  "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ), 1 раз на 2 роки;
   особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
   На санаторно-курортних путівках для цих осіб повинна бути
зроблена  відмітка.  Наприклад:  "Безоплатна.  Ветеран війни.
Посвідчення    особи     (орденська        книжка)
N __ від "___" _____ 200_ р.", яка завіряється головою СВК УДО
України і засвідчується печаткою. Iнваліди I групи всіх категорій
(крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та
спинного мозку, яким може видаватися путівка терміном лікування 45
днів) у разі  направлення  на  санаторно-курортне  лікування
забезпечуються безоплатною путівкою і на супровідну особу за
наявності  висновку  лікувально-профілактичного  закладу  про
необхідність  супровідника.  На  путівці  робиться  помітка
"Супровідник";
   в) особам, які занедужали й перенесли променеву хворобу,
викликану наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідам,
стосовно  яких  установлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, ліквідацією ядерних аварій, ядерними
випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної
зброї, або особам, що постраждали за  інших  обставин  від
радіаційного випромінювання не з власної вини, а також особам, що
брали участь у 1986-1987 роках у роботах з ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС;
   г) дітям (віком від 3 до 15 років) військовослужбовців,
ветеранів військової служби з числа пенсіонерів УДО України при
направленні їх у спеціалізовані відділення, відділення матері і
дитини  при санаторіях для дорослих або в дитячі санаторії
Міністерства охорони здоров'я, інших міністерств та центральних
органів виконавчої влади.
   У разі супроводу дітей, що направляються у санаторії за
путівками матері і дитини, путівка для супровідників може бути
видана на пільгових умовах (з урахуванням пунктів 4.4, 4.5, 4.6,
4.7 розділу 4 цієї Iнструкції);
   ґ) військовослужбовцям, ветеранам військової служби з числа
пенсіонерів УДО України, хворим на туберкульоз при направленні для
продовження лікування згідно з рішенням  військово-лікарської
комісії у спеціалізовані туберкульозні санаторії міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади.
 
   4.6. Путівки в санаторії, центри оздоровлення та відпочинку
видаються з оплатою особою у розмірі 100% собівартості, а саме:
   а) працівникам УДО України, якщо  інше  не  передбачено
положеннями колективного договору між УДО України та профспілковою
організацією;
   б) пенсіонерам УДО України, які не мають статусу ветерана
військової служби та ветерана війни;
   в) членам сімей працівників, пенсіонерів УДО України.
 
   4.7. Якщо виділені санаторно-курортні путівки не можуть бути
використані в установленому порядку на пільгових умовах, то
путівки можуть бути реалізовані за повну вартість тим категоріям
осіб, що не мають права на одержання путівок на пільгових умовах.
 
     5. Вимоги до документів та осіб, яким надаються
    санаторно-курортні путівки за рахунок УДО України
 
   5.1. Особи,  на  яких  поширено  дію  цієї  Iнструкції,
направляються в санаторії, центри оздоровлення та відпочинку
тільки за іменними путівками, засвідченими печаткою УДО України.
 
   5.2. На путівках у центри оздоровлення та відпочинку, виданих
безоплатно на підставі розділу 4 цієї Iнструкції, робиться помітка
"Безоплатна", а також помітка відповідно до встановленого статусу
особи і номер відповідного посвідчення.
   Зазначені дані підтверджуються підписом посадової особи, що
оформляла путівку, печаткою УДО України.
 
   5.3. У відпускному квитку військовослужбовців повинна бути
зроблена  відмітка  про  день  прибуття  в санаторій, центр
оздоровлення та відпочинку і вибуття з нього.
 
   5.4. Особи, що направляються на лікування від УДО України у
лікувально-оздоровчі заклади міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, повинні дотримуватись установленого там
розпорядку та правил.
 
 Начальник юридичної групи
 Управління державної охорони
 України підполковник юстиції              С.С.Мазур
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка