Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про бухгалтерський облік доходів підприємств і організацій

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 18-430 від 20.03.92
   м.Київ
 
    ( Лист втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
     N 159 ( z0310-97 ) від 24.07.97 )
 
         Про бухгалтерський облік доходів
          підприємств і організацій
 
       ( Iз змінами, внесеними згідно з Листом
                Міністерства фінансів
        N 18-408 ( z0003-93 ) від 03.02.93
                      Наказами
                Міністерства фінансів
        N 25 ( z0052-93 ) від 07.05.93 
        N 29 ( z0063-94 ) від 25.03.94 ) 
 
 
 
   У зв'язку із введенням з 2 лютого 1992 року Закону України
"Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 )
Міністерство фінансів України повідомляє порядок бухгалтерського
обліку окремих господарських  операцій  на  підприємствах,  в
об'єднаннях і організаціях, пов'язаних з визначенням фінансових
результатів і звітністю по них.
 
   1. Реалізація основних фондів на підприємствах, в об'єднаннях
і в організаціях відображається:
   - на залишкову вартість (первісна за вирахуванням зносу) - по
дебету рахунку 85 "Статутний фонд" і кредиту рахунку 01 "Основні
засоби";
   - на суму зносу реалізуємого об'єкта - по дебету рахунку
02 "Знос основних засобів" і кредиту рахунку 01 "Основні засоби";
   - на суму витрат по розбиранню і демонтажу реалізуємого
об'єкта - по дебету рахунку 85 "Статутний фонд" і кредиту рахунку
60, 69, 70 і т.і.;
   - на продажну вартість - по дебету рахунку 76 "Розрахунки з
різними дебіторами і кредиторами" і кредиту рахунку 85 "Статутний
фонд";
   - на різницю між продажною і первісною (за вирахуванням
зносу) вартістю та сумою витрат по розбиранню і демонтажу - по
дебету рахунку 85 "Статутний фонд" і кредиту рахунку 80 "Прибутки
і збитки".
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 25
( z0052-93 ) від 07.05.93 )
 
   2. Малі підприємства всіх форм власності, які використовують
Рекомендації по веденню бухгалтерського обліку і застосуванню
облікових регістрів на малих підприємствах*, а також спільні
підприємства за участю іноземних юридичних осіб і господарські
товариства реалізацію основних засобів відображають:
ДДДДДДДДДДДДДДД
   *Повідомлено листом Міністерства  фінансів  України  від
27 вересня 1991 року N 18-09.
 
   - на первісну вартість - по дебету рахунку 46 "Реалізація"
(окремий субрахунок) і кредиту рахунку 01 "Основні засоби";
   - на суму зносу - по дебету рахунку 02 "Знос (амортизація)
майна" і кредиту рахунку 46 "Реалізація";
   - на  витрати  по  демонтажу  і розбиранню об'єкта, що
реалізується, - по дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту
рахунків 60, 69, 70;
   - на продажну вартість реалізованого об'єкта - по дебету
рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і
кредиту рахунку 46 "Реалізація".
   Дебетове  (збиток)  або  кредитове  (прибуток) сальдо з
рахунку 46 "Реалізація" у поточному звітному періоді списується на
рахунок 80 "Прибутки і збитки".
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 25
( z0052-93 ) від 07.05.93 )
 
   3. Реалізація нематеріальних активів відображається:
   - на  суму  витрат,  пов'язаних  з  продажем (комісійні
винагороди) - по  дебету  рахунку  46 "Реалізація" і кредиту
рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";
   - на продажну вартість нематеріальних активів - по дебету
рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і
кредиту рахунку 46 "Реалізація".
   Одночасно на первісну вартість  дебетується  рахунок  46
"Реалізація" (окремий  субрахунок)  і кредитується рахунок 04
"Нематеріальні активи" та на суму зносу дебетується рахунок 02
"Знос (амортизація) майна" і кредитується рахунок 46 "Реалізація".
   Дебетове або кредитове сальдо з рахунку 46 "Реалізація" у
поточному звітному періоді списується на рахунок 80 "Прибутки і
збитки".
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 25
( z0052-93 ) від 07.05.93 )
 
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Листа Міністерства
фінансів N 18-408 ( z0003-93 ) від 03.02.93 )
 
 
   5. Прибутки та збитки від реалізації основних фондів та
наматеріальних активів показуються у рядку 060 "Результат від
іншої реалізації" бухгалтерського Звіту про фінансові результати
та їх використання (форма N 2), а результат від ліквідації
основних засобів відображається у рядку 070 "Доходи і видатки від
позареалізаційних операцій" того ж звіту.
 
   6. Підприємства-постачальники  (підрядники)  одержані  від
підприємств-покупців (замовників) кошти на власні потреби (понад
вартість продукції, робіт, послуг), що не віднесені на рахунок
реалізації, відображають у складі коштів, які мають цільовий
характер, на рахунках 87 "Фонди економічного стимулювання", 96
"Цільове  фінансування і цільові надходження". Вказані кошти
довідково показуються у рядку 103 "Одержано на власні потреби"
бухгалтерського Звіту про фінансові результати та їх використання
(форма N 2).
 
   7. Підприємства  й  організації  у  випадках  одержання
податкового кредиту на підставі укладеної з податковим органом
кредитної угоди його суму відображають по дебету рахунку 82
"Використання позикових  коштів"  і кредиту рахунку 95 "Iнші
позикові кошти" субрахунок 3 "Податковий кредит". При погашенні
податкового кредиту  дебетується  рахунок  95  субрахунок  3
"Податковий кредит" і кредитується рахунок 51  "Розрахунковий
рахунок". Одночасно  на  таку ж суму дебетується рахунок 81
"Використання прибутку" і кредитується рахунок 82 "Використання
позикових коштів".
   Проценти за користування податковим кредитом нараховуються
щоквартально (щомісячно)  державною  податковою  інспекцією  і
повідомляються підприємству письмово, на підставі чого вказані
суми підприємства відносять у дебет рахунку 81 "Використання
прибутку" з кредиту відповідних рахунків.
   Заборгованість по  податковому  кредиту відображається по
статті "Довгострокові  позикові  кошти"  балансу підприємства
(форма N 1).
 
 
   ( Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Наказу
Мінфіну N 29 ( z0063-94 ) від 25.03.94 )
 
 
   8. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), що
реалізована, визначаються по всьому колу затрат, які відносяться
на собівартість, включаючи витрати на оплату праці.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Листом Міністерства
фінансів N 18-408 ( z0003-93 ) від 03.02.93 )
 
 
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Листа Міністерства
фінансів N 18-408 ( z0003-93 ) від 03.02.93 )
 
 
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Листа Міністерства
фінансів N 18-408 ( z0003-93 ) від 03.02.93 )
 
 
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Листа Міністерства
фінансів N 18-408 ( z0003-93 ) від 03.02.93 )
 
 
 Заступник Міністра               П.В.Сліпченко
 
 Начальник Відділу бухгалтерського
 обліку і звітності               В.М.Пархоменко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка