Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом ядерного регулювання України та Державним Департаментом США

              Меморандум
      про взаєморозуміння між Державним комітетом
      ядерного регулювання України та Державним
            Департаментом США
 
 
   Дата підписання:    28.10.2004 
   Дата набуття чинності: 28.10.2004 
 
   Державний комітет ядерного регулювання України (ДКЯРУ) та
Державний Департамент США, далі - Сторони,
 
   Беручи до уваги існуючі чинні домовленості, а саме:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки
про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 7 травня
1992 року ( 840_295 ), та
 
   Угоду про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами
Америки стосовно мирного використання ядерної енергії від 6 травня
1998 року ( 840_020 ),
 
   намагаючись розвивати співробітництво між Сторонами в сфері
підвищення  безпеки  та  збереженості  джерел  іонізуючого
випромінювання в Україні,
 
   усвідомлюючи необхідність   укріплення   інфраструктури
регулювання  безпеки  та  збереженості  джерел  іонізуючого
випромінювання в Україні,
 
   Досягли взаєморозуміння у наступному:
 
   I. Державний Департамент США через Фонд нерозповсюдження
зброї та роззброєння планує надавати Державному комітету ядерного
регулювання України фінансову підтримку у сумі 250 тис. доларів
США для реалізації наступних цілей:
 
   a Створення  та  підтримка  Українського регістру джерел
іонізуючого випромінювання, включаючи створення та  підтримку
матеріально-технічної бази Головного реєстрового центру та мережі
реєстрових центрів, навчання персоналу Головного  реєстрового
центру та мережі реєстрових центрів;
 
   b Здійснення  навчання  персоналу  в  сфері  безпеки та
збереженості джерел іонізуючого випромінювання;
 
   c Надання іншої допомоги щодо впровадження діяльності у сфері
підвищення  безпеки  та  збереженості  джерел  іонізуючого
випромінювання в Україні, а також іншої пов'язаної діяльності.
 
   II. Сторони усвідомлюють, що ця програма є  чинною  за
наявності відповідних фондів США, виділених та затверджених для
реалізації згаданої програми.
 
   У випадку припинення фінансування Сторони шляхом консультацій
мають вирішити подальші шляхи реалізації цієї програми.
 
   Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності з моменту
підписання обома Сторонами та залишається чинним протягом п'яти
років. Будь-яка  із  Сторін  може припинити його дію шляхом
письмового повідомлення іншої Сторони про такій намір за шість
місяців.
 
   Сторони мають провести попередні консультації у разі внесення
значних змін до цього Меморандуму або до програми загалом.
 
   Вчинено в м. Києві 28 жовтня 2004 року, в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами.
 
 ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ               ЗА ДЕРЖАВНИЙ
 ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ               ДЕПАРТАМЕНТ США
 УКРАЇНИ
 
 (підпис)                     (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка