Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища ...

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
        МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
       МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
       27.11.2006 N 1158/1028/895/808/570/1218
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2007 р.
                   за N 33/13300
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Державної митної служби України,
      Адміністрації Державної прикордонної служби
     України, Міністерства охорони здоров'я України,
       Міністерства аграрної політики України,
        Міністерства охорони навколишнього
         природного середовища України,
       Міністерства культури і туризму України
       від 31.08.2005 N 819/641/435/441/310/592
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
13.04.2005 N 269 ( 269-2005-п ) "Про здійснення попереднього
документального  контролю  товарів  у пунктах пропуску через
державний кордон України" (зі змінами) та з метою вдосконалення
процедури  здійснення контролю за переміщенням товарів через
державний кордон України Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести до наказу Державної  митної  служби  України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства
охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,
Міністерства культури  і  туризму  України  від  31.08.2005
N 819/641/435/441/310/592  (  z1062-05  )  "Про  затвердження
Iнструкції з організації здійснення попереднього документального
контролю товарів, що ввозяться на митну територію України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2005  за
N 1062/11342, такі зміни:
   в абзаці третьому пункту 2 цифри "15.10.2005"  замінити
цифрами "01.03.2007";
   у пункті 3 слова "та  Адміністрації  Держприкордонслужби
України" виключити;
   пункт 8 виключити.
 
   2. Унести до Iнструкції з організації здійснення попереднього
документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію
України,  затвердженої  наказом  Державної  митної  служби,
Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства охорони
здоров'я, Міністерства аграрної політики, Міністерства охорони
навколишнього  природного середовища, Міністерства культури і
туризму від 31.08.2005 N 819/641/435/441/310/592 ( z1062-05 ) і
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції України 16.09.2005 за
N 1062/11342, такі зміни:
   в абзаці  другому  пункту  2  слова  "та  Адміністрації
Держприкордонслужби України" виключити;
   у пункті 3 слова "органами охорони державного кордону й"
виключити;
   в абзаці першому пункту 4 слова "органу охорони державного
кордону й" виключити;
   абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
   "Попередній контроль здійснюється посадовою особою митного
органу під час проведення митного контролю й передбачає вивчення й
аналіз інформації про підконтрольний товар, яка міститься в
товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документах. За
результатами аналізу посадова особа митного органу приймає рішення
про вид огляду, про потребу залучення до проведення контролю
посадових осіб інших органів державного контролю";
   абзац четвертий пункту 4 виключити;
   в абзаці п'ятому пункту 6 та пункті 7 слова "органу охорони
державного кордону чи" виключити;
   підпункт 9.3 викласти в такій редакції:
   "9.3. У  разі  проведення  митного  оформлення  товарів,
призначених для вільного обігу на території України, у митному
органі, у зоні діяльності якого розташований власник товару, або в
іншому митному органі у випадках, визначених законодавством, факт
здійснення попереднього контролю товарів засвідчується шляхом
учинення посадовою особою митного органу на товаросупровідних
(товаротранспортних) документах і на зворотному боці документа
контролю за доставкою товарів запису "Направляється для проведення
_________________________ контролю в ___________________ митницю".
(зазначається вид контролю)     (назва митниці призначення)
   Запис завіряється особистою номерною печаткою посадової особи
митного органу";
   підпункт 9.4 викласти в такій редакції:
   "9.4. У разі зміни митного режиму під час переміщення товарів
через митну територію України митне оформлення в іншому митному
режимі може бути здійснене після проведення відповідних видів
контролю в повному обсязі".
 
   3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) та
Юридичному департаменту (Будаков А.Ю.) Держмитслужби  України
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів
після його офіційного опублікування.
 
   Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
 
 Голова Державної
 митної служби України                 О.Б.Єгоров
 
 Голова Державної
 прикордонної служби України              М.М.Литвин
 
 Міністр охорони здоров'я України          Ю.В.Поляченко
 
 Міністр аграрної політики України           Ю.Ф.Мельник
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України             В.Г.Джарти
 
 Міністр культури і туризму України         Ю.П.Богуцький
 
 ПОГОДЖЕНО:р
р
 Перший заступник
 Міністра фінансів Українир              В.А.Копилов
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництвар             А.В.Дашкевич

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка