Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про бухгалтерський облік бартерних (товарообмінних) операцій

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 18-4147 від 30.11.92
   м.Київ
 
 vd921130 vn18-4147
                   Міністерства і   відомства
                   України, державні концерни,
                   корпорації,   об'єднання,
                   асоціації  і  союзи  Рада
                   Міністрів Республіки Крим,
                   державні    адміністрації
                   областей,  міст  Києва  і
                   Севастополя    Фінансові
                   управління Ради  Міністрів
                   Республіки Крим, державних
                   адміністрацій областей, міст
                   Києва і Севастополя Державні
                   і податкові інспекції  по
                   Республіці Крим, областях,
                   містах Києву і Севастополю
 
     ( Лист втратив чинність з 1 липня 2000 року
              на підставі Наказу Мінфіну
       N 115 від 26.05.2000 )
 
        Про бухгалтерський облік бартерних
          (товарообмінних) операцій
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Листом Мінфіну
      N 18-429 ( v_429201-95 ) від 24.02.95 ) 
 
 
   Міністерство фінансів  України  у  зв'язку  із  запитами
повідомляє  порядок   бухгалтерського   обліку   суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності України бартерних (товарообмінних)
операцій.
 
   1. Готова продукція, товари і матеріали, роботи і послуги,
що  відвантажені  (виконані)  суб'єктами  зовнішньоекономічної
діяльності в рахунок бартерного контракту на суму, обчислену
шляхом перерахунку вартості бартерного контракту в іноземній
валюті в грошову одиницю, що діє на території України, по курсу
Національного банку на дату  проходження  митного  контролю,
відображається по кредиту рахунку 46 "Реалізація" і  дебету
рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" або рахунку 76
"Розрахунки з іншими дебеторами і кредиторами". ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Листом Мінфіну N 18-429 
( v_429201-95 ) від 24.02.95 )
   Фактична собівартість відвантаженої по бартеру продукції,
товарів і матеріалів, виконаних робіт і наданих послуг списується
в  дебет  рахунку 46 "Реалізація". До витрат, пов'язаних з
реалізацією продукції (робіт, послуг) відносяться також витрати за
проведення митних процедур та сплата мита.
   Сума попереднього імпортного депозиту, що  відкривається
суб'єктом  зовнішньоекономічної   діяльності   України   в
уповноваженому банку, відображається по кредиту  рахунку  51
"Розрахунковий рахунок" і дебету рахунку 55 "Iнші рахунки в
банках",  субрахунок  8  "Iмпортні  депозити".  Повернення
попереднього  імпортного  депозиту  відображається  зворотніми
записами. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Листа Мінфіну 
N 18-429 ( v_429201-95 ) від 24.02.95 )
   Фінансовий результат від реалізації продукції,  товарів,
робіт, послуг по бартеру відноситься на рахунок 80 "прибутки і
збитки".
 
   2. Після надходження на підприємство по бартерному контракту
(товарообмінній операції) товарів, матеріалів (виконання робіт,
послуг) на суму, обчислену шляхом перахунку вартості бартерного
контракту в іноземній валюті в грошову одиницю, що діє на
території України, по курсу  Національного  банку  на  дату
оприбуткування  (виписки  прибуткових  документів,  підписання
документів про виконання  робіт)  на  підприємстві  товарів,
матеріалів, робіт, послуг дебетуються рахунки обліку виробничих
запасів, товарів або інших рахунків в кореспонденції з рахунками:
   60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або 76
"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - на суму, яка
дорівнює вартості відвантаженої продукції, товарів, матеріалів
(виконаних робіт, послуг), що відображена у складі виручки від
реалізації експоту по бартеру (пункт 1);
   80 "Прибутки  і  збитки"  (фінансові  результати  від
позареалізаційних  операцій) - на суму різниці між вартістю
відвантаженою продукції та вартістю одержаних товарів, матеріалів
в перерахунку в грошову одиницю, що діє в Україні.
   3. Одночасно на суму заборгованості по експортній частині
бартерного  контракту  дебетується  рахунок  60  (або 76) і
кредитується рахунок 62 (або 76).
   4. Витрати, пов'язані з проведенням митних процедур імпортної
частини бартерного контракту, відносяться на збільшення вартості
одержаних товарів, матеріалів тощо.
   5. Бухгалтерський облік операцій по акцизному  збору  з
товарів, які експортуються по бартерних операціях, ведеться у
загальному порядку.
 
 Заступник Міністра             П.В.Сліпченко
 Начальник Відділу
 бухгалтерського
 обліку і звітності             В.М.Пархоменко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка