Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорт спеціальності 19.00.11 - політична психологія

      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії ВАК
                   України
                   09.11.2006 N 39-06/10
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI
         19.00.11 - політична психологія
 
 
           I. Формула спеціальності
 
   Галузь науки,  яка  вивчає  психологічні  механізми  та
закономірності становлення та функціонування політичної свідомості
окремих осіб, груп, мас і спільнот, їх поведінки  у  сфері
політичних відносин;  досліджує процеси політичного лідерства,
прийняття політичних   рішень;    розробляє    технології
політико-психологічного впливу.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   1. Iсторія  становлення,  предмет і структура політичної
психології. Місце політичної психології в системі політичних і
психологічних наук.
 
   2. Політична  культура  в  системі  суспільних відносин.
Психологічні механізми та закономірності політичної соціалізації
особистості.
 
   3. Психологія політичної участі й електоральної поведінки.
 
   4. Політико-психологічні аспекти соціальної стратифікації.
Психологічні чинники зародження, еволюції та взаємодії політичних
еліт.
 
   5. Психологія політичної влади, становлення та функціонування
владно-підвладних стосунків.
 
   6. Політичне лідерство та його психологічні характеристики.
Психологічний портрет політика.
 
   7. Психологічні  особливості  політичної  діяльності  та
політичної боротьби.
 
   8. Політико-психологічні феномени масової  свідомості  та
поведінки.
 
   9. Психологічні передумови утвердження засад громадянського
суспільства. Психологія територіальної громади.
 
   10. Етнопсихологічні аспекти політики.
 
   11. Психологічні проблеми інституціалізації  та  розвитку
групових суб'єктів політики (політичних партій, масових рухів
тощо).
 
   12. Психологічні  механізми  політичної  комунікації  та
політичного впливу.
 
   13. Психологія   політичної  деструктивності  (агресії,
насильства, тероризму тощо).
 
   14. Психологічні чинники виникнення та шляхи врегулювання
політичних конфліктів.
 
   15. Психологія міжнародних відносин та зовнішньої політики.
 
   16. Порівняльний  психологічний  аналіз політичного життя
різних країн. Політико-психологічні аспекти глобалізації.
 
   17. Технології  психодіагностики  політичних  ситуацій,
політичної діяльності, ресурсів особистості політика, політичних
організацій.
 
   18. Психотехнології політичного прогнозування.
 
   19. Технології  психологічного  забезпечення  політичних
кампаній, підготовки та супроводу політичних акцій.
 
   20. Психотехнології формування політичного іміджу.
 
   21. Методика вивчення політичної психології у вищій школі та
системі післядипломної освіти. Навчально-тренінгові технології в
політичній психології.
 
          III. Галузь науки, з якої
         присуджуються наукові ступені:
            психологічні науки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка