Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством сільського господарства і продовольства України від імені Уряду України та Товарно-кредитною корпорацією Сполучених Штатів Америки

               Угода
      між Міністерством сільського господарства
      і продовольства України від імені Уряду
      України та Товарно-кредитною корпорацією
          Сполучених Штатів Америки
 
 
   Дата підписання:    21.11.1994
   Дата набуття чинності: 21.11.1994
 
   Міністерство сільського господарства і продовольства України
від імені Уряду України та Товарно-кредитна корпорація, агентство
та повноважний орган Сполучених Штатів Америки:
 
   визнаючи бажаність розширення торгівлі сільськогосподарськими
продуктами  між  Сполученими  Штатами  Америки  (далі  -
країна-експортер) і Україною (далі - країна-імпортер) у такий
спосіб, щоб не вплинути негативно на звичайний маркетинг цих
товарів країни-експортера та не порушити надмірно світові ціни на
сільськогосподарську продукцію або нормальні схеми комерційної
торгівлі з іншими країнами;
 
   визнаючи політику  країни-експортера,   спрямовану   на
використання продуктивності сільського господарства для того, щоб
поліпшити забезпечення продуктами харчування населення планети
шляхом  боротьби  з  голодом  і  недоїданням у країнах, що
розвиваються,  заохочення  цих  країн  удосконалювати  власне
сільськогосподарське виробництво, а також допомогти їм у їх
економічному розвитку;
 
   визнаючи рішучість країни-імпортера підвищувати забезпечення
продуктами  харчування  та сприяти широкому, справедливому і
невпинному розвитку, включаючи удосконалення у галузі сільського
господарства;
 
   бажаючи сприяти  взаєморозумінню,  яке має бути керівним
принципом під час реалізації сільськогосподарської  продукції
країні-імпортеру згідно із статтею 1 "Закону про розвиток і
сприяння сільськогосподарській  торгівлі"  США  із  внесеними
поправками (далі - Закон), і колективними та індивідуальними
заходами, які обидва Уряди вживатимуть при проведенні вищезгаданої
політики;
 
   погодились про таке:
 
         ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
               Стаття 1
 
   А. Угода про фінансування продажу товарів
 
   Товарно-кредитна корпорація зобов'язується фінансувати продаж
сільськогосподарської продукції  визначеним  країною-імпортером
покупцям відповідно до умов цієї Угоди.
 
   Б. Дозвіл на купівлю
 
   Фінансування сільськогосподарської продукції, зазначеної у
Частині II цієї Угоди, залежатиме від надання Товарно-кредитною
корпорацією дозволів на купівлю та одержання згоди на них з боку
країни-імпортера.
 
   В. Запит про дозвіл на купівлю
 
   Запит про дозвіл на купівлю буде подано протягом 90 діб після
того, як ця Угода набуде чинності, а що стосується будь-яких
додаткових товарів або обсягів товарів, передбачених будь-яким
додатком до цієї Угоди - протягом 90 діб після того, якщо даний
додаток до цієї Угоди набуде чинності. Дозволи на купівлю мають
включати положення відносно продажу та доставки таких товарів та
інші відповідні питання.
 
   Г. Термін доставки
 
   За винятком тих випадків, коли термін доставки визначається
Товарно-кредитною корпорацією, всі доставки товарів, що продаються
за умовами цієї Угоди, повинні здійснюватись у строки, передбачені
таблицею товарів у Частині II.
 
   Д. Максимальна вартість експорту
 
   Уряд країни-експортера  може змінювати загальну кількість
кожного товару, що фінансується за умовами цієї Угоди, якщо
витрати на морське перевезення, які фінансуються згідно з Частиною
I, Статті 1, розділ Е, відрізняються від оцінок витрат на морське
перевезення, визначених у Частині II, так, щоб загальний обсяг
фінансування  за  умовами  кредиту,  здійснюваного  Урядом
країни-експортера, не  перевищив максимальну ринкову вартість
експорту, зазначену в Частині II.
 
   Е. Морський фрахт та витрати на інші вантажні перевезення
 
   1. Товарно-кредитна корпорація має покрити різницю у тарифах
на морський фрахт для товарів, які Товарно-кредитній корпорації
потрібно перевезти кораблями під прапором Сполучених  Штатів
Америки. Різницею у тарифах на морський фрахт вважається сума, яка
визначається Товарно-кредитною корпорацією, на яку витрати на
морські перевезення перевищують (на відміну від протилежного
випадку)  раніше  визначену  суму  за  вимогу,  щоб  товари
транспортувалися кораблями під прапором Сполучених Штатів Америки.
Країна-імпортер не  повинна  мати  ніяких  зобов'язань  щодо
відшкодування Товарно-кредитній корпорації різниці у тарифах на
морський фрахт, яку сплачує Товарно-кредитна корпорація.
 
   2. Крім виплати різниці у тарифах на  морський  фрахт,
країна-експортер фінансуватиме на умовах кредиту або 90% різниці
витрат  на  морські  перевезення,  коли  фрахтові  контракти
передбачають, що витрати на розвантаження, включаючи виплати
портовим вантажникам, та інші портові збори, здійснюються за
рахунок судна або 98% різниці всіх витрат на поставку на умовах
"фрі-аут", як визначено, залежно від вибору, відділом, який веде
роботу з PL-480. Країна-імпортер має внести витрати за портові
збори у порту розвантаження і повинна передбачати їх при складанні
фрахтових кредитних листів.
 
   3. Сума транспортних витрат, що включається до кожної таблиці
товарів для фінансування на умовах кредиту, не включає різницю
вартості  морських  вантажних перевезень, яку має сплачувати
країна-експортер, і є лише оціночною сумою, яка буде потрібна для
покриття транспортних витрат, що мають фінансуватися на умовах
кредиту урядом країни-експортера. Реальна вартість фрахту буде
визначена у листах зобов'язання та відповідних формах вказівок,
які  стосуються  ухвалення  кораблів,  що   випускаються
Товарно-кредитною корпорацією згідно з дозволами на купівлю на
виконання цієї Угоди.
 
   Є. Фрахтовий акредитив
 
   Одразу ж після підписання контракту про використання кораблів
під прапором Сполучених Штатів для перевезення ними товарів і у
будь-якому випадку не пізніше  моменту  подання  судна  під
завантаження країна-імпортер або уповноважені нею покупці повинні
відкрити акредитив у доларах США на суму оціночної вартості
морського перевезення даних товарів.
 
               Стаття 2
 
   А. Форми фінансування
 
   Продаж товарів, вказаних у Частині II, буде фінансуватися
відповідно до форми  фінансування,  яка  визначається  далі.
Спеціальні  положення,  що  стосуються  цього продажу, також
формулюються у Частині II.
 
   Б. Кредитні положення
 
   Такі положення відносяться до продажу, який має фінансуватися
у доларах США на умовах кредиту, які сформульовані у Частині II.
 
   1. Щодо поставки товару, та фінансування фрахту протягом
кожного календарного року згідно з цією Угодою, основний капітал
кредитної лінії (далі - основний капітал) складатиметься із суми,
у доларах США, що сплачена Товарно-кредитною корпорацією за
товари, які закуплені, і сума у доларах США, що виділена нею на
покриття транспортних витрат країни-експортера на умовах кредиту
(проте не включає різницю у тарифах на морський фрахт). Основний
капітал має бути сплачений згідно із графіком, вказаним у Частині
II цієї Угоди. Перша оплата в розстрочку повинна бути здійснена на
дату, яка визначена у Частині II цієї Угоди. Наступні внески
повинні здійснюватися через інтервали в один рік. Будь-яка виплата
основної частини боргу може здійснюватись раніше передбачуваного
строку.
 
   2. Проценти по несплаченому балансу основного капіталу за
доставлені товари та морський фрахт за кожний календарний рік
почнуть наростати з дати останньої поставки цих товарів в кожному
календарному році. Проценти мають  сплачуватись  не  пізніше
установленої дати виплати кожного внеску основного боргу, за
винятком того випадку, коли дата першого внеску перевищує рік
після  дати останньої поставки, перша виплата процентів має
здійснюватися не пізніше одного року від дати останньої поставки.
Після цього виплата процентів повинна здійснюватися кожного року і
не пізніше встановленої дати кожної виплати по основному капіталу.
 
   3. Протягом часу, з якого починається нарахування процентів,
до моменту виплати першого внеску проценти нараховуються згідно з
початковими процентними ставками, зазначеними у Частині II цієї
Угоди. Після цього проценти повинні нараховуватися відповідно до
рівня процентних ставок, які подовжуються і які визначені у
Частині II цієї Угоди.
 
   4. Обрахунки всіх платежів по основному капіталу та по
процентах, згідно з цією Угодою, повинні виконуватись у доларах
Сполучені Штатів Америки.
 
   В. Положення про оплату
 
   Всі розрахунки по оплаті за товари, які фінансуються на
умовах доларового кредиту, повинні  виконуватись  у  доларах
Сполучених Штатів.
 
   Г. Внесення платежів
 
   Уряд країни-імпортера повинен забезпечити виконання платежів
у доларах Сполучених Штатів Америки скарбнику Товарно-кредитної
корпорації (Товарно-кредитна корпорація, Міністерство сільського
господарства Сполучених Штатів Америки, Вашингтон, О.К., 20013 п.
с. 2415), якщо уряди обох країн не погодяться на інший спосіб
оплати.
 
               Стаття 3
 
   А. Світова торгівля
 
   Уряди обох країн повинні зробити максимум застережень, щоб
впевнитись у тому, що продаж сільськогосподарських товарів згідно
з цією Угодою не привів до зміни розташування традиційних ринків
збуту цих товарів у країни-експортера або до надмірного впливу на
світові ціни на сільськогосподарські товари, або до руйнування
сталих зв'язків комерційної торгівлі з іншими країнами.
 
   Для впровадження цього положення країна-імпортер буде:
 
   1. Забезпечувати, щоб загальний імпорт з країни-експортера та
інших країн у країну-імпортер, який оплачується з  ресурсів
країни-імпортера, дорівнював принаймні об'єму.
 
   Б. Приватна торгівля
 
   Під час виконання положень цієї Угоди Уряди обох країн
повинні намагатись сприяти функціонуванню торговельної ланки, щоб
дозволити приватним торгівцям працювати ефективно.
 
   В. Звітування
 
   Додатково до  будь-яких  інших  звітів, погоджених обома
Урядами, Міністерство сільського господарства і продовольства
України повинне надавати за формою та у час, визначені згідно з
запитом Товарно-кредитної корпорації:
 
   1. Звіт про прибуття кожної партії товарів, закуплених згідно
з цією Угодою, який повинен включати: назву кожного судна;
найменування та кількість отриманого товару; порт розвантаження;
дату  закінчення  розвантаження; стан товару після прибуття;
будь-які значні витрати або пошкодження під час транспортування;
будь-які  повідомлення про претензії, або відшкодування, або
зменшення оплати за доставку через витрати або пошкодження при
перевезенні суднами під прапором США.
 
   2. Звіт, який покриває термін поставки, зазначений у Частині
II, пункту 1 цієї Угоди та включає: статистичні дані по імпорту
країни походження для задоволення звичайних вимог маркетингу,
зазначених у Частині II, пункті 3 цієї Угоди; Заяву про заходи,
вжиті для впровадження положень розділу А, пунктів 2 та 3 цієї
Статті; статистичні дані по експорту країни призначення товарів,
такі ж самі або подібні до тих, що імпортуються згідно з цією
Угодою, як це вказано у Частині II, пункті 4 цієї Угоди; Заяву про
використання товарів, які імпортуються згідно з цією Угодою; та
Заяву про Заходи, вжиті для впровадження Положення про інформацію
та рекламу Розділу Є цієї Статті.
 
   Г. Порядок улагодження та погодження рахунків
 
   1. Кожний з обох Урядів повинен встановити необхідний порядок
для сприяння улагодженню їх відповідних записів щодо величин
фінансування, які відносяться до товарів, доставлених протягом
кожного календарного року. Обидва Уряди можуть робити  такі
погодження цих рахунків, які будуть взаємно визнані необхідними.
 
   Д. Визначення
 
   Для застосування у цьому Договорі:
 
   1. Доставка повинна вважатись такою, що відбулася, на дату
розвантаження, зазначену у  морському  коносаменті  (товарній
накладній),  який  підписаний  або  виписаний  за дорученням
перевізника.
 
   2. Iмпорт повинен вважатись таким, що відбувся, коли товар
буде ввезений у країну та пройде митницю, у випадку її існування,
країни-імпортера; та
 
   3. Використання повинне вважатись таким, що відбулося, коли
товар пройде митне очищення та надійде до нормального каналу
розподілу у країні-імпортері, включаючи:  транспортування  до
млинів, комбікормових заводів або інших місць для подальшої
переробки; транспортування для  місцевого  регіонального  або
центрального  зберігання  з  метою подальшого розподілу, або
транспортування безпосередньо до пунктів комерційної або державної
оптової та роздрібної торгівлі.
 
   Е. Консультації
 
   Обидва Уряди повинні, на вимогу будь-якого з них, радитись
стосовно будь-якого питання, яке виникає у зв'язку з цією Угодою,
включаючи виконання приготувань, які проводяться згідно з цією
Угодою.
 
   Є. Iнформація та гласність
 
   Країна-імпортер повинна, за можливим взаємним погодженням
сторін до здійснення доставки, вжити заходів щодо інформування про
товари у місцях їх розподілу на своїй території, як про такі, які
доставляються на концесіональній основі завдяки дружнім відносинам
американського народу через програму "Продовольство для миру".
 
   Ж. Розподіл
 
   1. Уряд країни-імпортера не повинен здійснювати ніяких дій,
результатом  яких  може  стати розподіл сільськогосподарської
продукції,  яка  фінансується  згідно  з  цією  Угодою  у
країні-імпортері на базі політичної приналежності, географічного
розташування, етнічної, національної або релігійної належності
потенційних споживачів або отримувачів.
 
   2. Сільськогосподарські товари, які фінансуються відповідно
до цієї Угоди, не повинні розподілятись, переміщуватись або
розміщуватись Військовими Силами, якщо таке не буде погоджено із
Товарно-кредитною корпорацією.
 
   3. Наявність асигнувань і товарів.
 
   Ця Угода залежить від наявності необхідних асигнувань і
товарів, протягом кожного фінансового року, який охоплюється цією
Угодою.
 
         ЧАСТИНА II. ОСОБЛИВI ПОЛОЖЕННЯ
 
   Пункт 1. Таблиця товарів:
 
------------------------------------------------------------------------
¦   Товар     ¦Період поставки¦Приблизно об'єм¦  Максимальна  ¦
¦          ¦(фінансовий рік¦ (метричних  ¦експортна ринкова¦
¦          ¦   США)   ¦   тонн)   ¦ вартість (млн ¦
¦          ¦        ¦        ¦  дол. США)  ¦
¦--------------------+---------------+---------------+-----------------¦
¦Соєвий шрот     ¦   1995   ¦  101000   ¦   21.0    ¦
¦--------------------+---------------+---------------+-----------------¦
¦Транспортування   ¦        ¦        ¦    4.0    ¦
¦через океан (оцінка)¦        ¦        ¦         ¦
¦--------------------+---------------+---------------+-----------------¦
¦          ¦        ¦        ¦ВСЬОГО: 25.0   ¦
------------------------------------------------------------------------
 
   Пункт 2. Умови оплати: кредит у доларах (дк).
 
   А. Кількість часткових періодичних платежів - дев'ять (9).
 
   Б. Сума кожного з періодичних платежів - приблизно рівні
річні суми.
 
   В. Останній термін першого платежу - сім (7) років після дати
останньої поставки товарів у кожному календарному році.
 
   Г. Початкова процентна ставка - три (3) відсотки.
 
   Д. Подальша процентна ставка - чотири (4) відсотки.
 
   Пункт 3. Типова таблиця торгових операцій.
 
------------------------------------------------------------------
¦ Назва товару ¦Період здійснення імпорту¦ Звичайний ринковий  ¦
¦       ¦ (фінансовий рік США)  ¦ попит (метричні тонни)¦
¦--------------+-------------------------+-----------------------¦
¦Соєвий шрот  ¦     1995      ¦     0      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Пункт 4. Експортні обмеження
 
   А. Період експортних обмежень. Періодом експортних обмежень є
1995 фінансовий рік США або будь-який наступний фінансовий рік
США, протягом якого товари, що постачаються в кредит згідно цієї
Угоди, імпортуються або використовуються.
 
   Б. Товари, які підлягають експортним обмеженням. Для цілей
Частини I, Статті 3, Розділу А, пункту 3 цієї Угоди товари, які не
можуть бути експортовані, якщо це не буде відмічено в пункті В,
такі: соєвий шрот, всі олійні культури, включаючи: сою, арахіс,
соняшник, бавовняне насіння, рапс, всі білкові шроти, включаючи
сорго, арахіс, соняшник або рапс і будь-який інший рослинний шрот
(або ті ж самі продукти під іншою назвою).
 
   В. Експорт 206000 метричних тонн насіння соняшника та 50000
метричних  тонн  насіння рапсу дозволяється протягом періоду
експортних обмежень.
 
   Пункт 5. Плани розвитку
 
   А. Сільськогосподарські товари, які постачатимуться згідно з
цим Договором, або прибутки, отримані від продажу цих товарів,
мають увійти до планів загального розвитку країни-імпортера з
метою поліпшити забезпечення населення продовольством, зменшити
його зубожіння, а також забезпечити на широкій та справедливій
основі підтримку рівня сільського господарства шляхом:
 
   1. Iнвестицій на оновлення сільськогосподарського сектору, а
саме, фермерства, агробізнесу  та  переробної  промисловості.
Особливий наголос буде зроблено на оновлення системи розподілу та
маркетингу сільськогосподарських товарів
 
   2. Підтримки технічного навчання в сільському господарстві з
метою  впровадження  системи  підвищення кваліфікації дрібних
господарів.
 
   Б. Заохочуватиметься   участь   приватного   сектору
країни-імпортера на конкурентній основі в операціях по зберіганню,
торгівлі, транспортуванню та  розподілу  сільськогосподарських
товарів, які зазначені в цьому договорі наступним чином:
 
   1. Шляхом координації з приватним сектором домовленостей
державного сектору по імпорту та маркетингу для того, щоб імпорт
соєвого шроту не був витіснений і приватні українські компанії не
зазнали шкоди.
 
   2. Шляхом забезпечення внутрішнього продажу за  вільними
цінами товарів, які імпортуються згідно з цією Угодою, українським
споживачам соєвого шроту.
 
   3. Шляхом забезпечення рівних можливостей для українських
споживачів щодо купівлі соєвого шроту, який імпортується згідно з
цим Договором.
 
   В. Уряд країни-імпортера звітує на запит країни-експортера
про процес виконання планів розвитку, як зазначено в пункті 5.
Річний звіт має бути наданий не пізніше 30 листопада 1995 року.
 
         ЧАСТИНА III. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   А. Цей Договір, включаючи фінансування, продаж та постачання
товарів,  може  бути  розірваний будь-якою із сторін шляхом
повідомлення про це іншій стороні із зазначенням причини. Таке
розірвання набуває чинності з моменту надання повідомлення. Таке
розірвання не зменшує будь-яких фінансових зобов'язань, які несе
країна-імпортер, на момент розірвання Договору.
 
   Б. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання.
 
   Виходячи з  вищевикладеного,  відповідні  представники,
уповноважені для цього, підписали цей Договір.
 
   Здійснено у Вашингтоні у двох примірниках, українською та
англійською  мовами.  У  випадку  розбіжностей  між текстами
англійською та українською мовами перевагу має текст англійською
мовою.
 
   21 листопада 1994 р.
 
 За Міністерство сільського        За Товарно-кредитну
 господарства та продовольства      корпорацію Сполучених
 від імені Уряду України         Штатів Америки
 
    (підпис)                 (підпис)
 
 Юрій М. ЩЕРБАК              Крістофер ЕГОЛДСВЕЙТ
 
 Надзвичайний і Повноважний        Генеральний комерційний
 Посол України в США           директор. Віце-президент
                     Товарно-кредитної
                     корпорації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка