Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл, оформлення і видачу дозволів, які мають обмежені річні квоти (Італія, Угорщина) на поїздку по території іноземних держав в 2007 році

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБIЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 910
 
 
      Про розподіл, оформлення і видачу дозволів,
    які мають обмежені річні квоти (Iталія, Угорщина)
    на поїздку по території іноземних держав в 2007 році
 
 
   З метою ефективного використання в 2007 році дозволів на
виконання перевезень вантажів по території іноземних  держав
автомобільним транспортом, на виконання Порядку оформлення і
видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при
виконанні  перевезень  пасажирів  і  вантажів  автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку,
затвердженого  наказом  Міністерства  транспорту  України від
20.08.2004 року N 757 ( z1075-04 ), із змінами та доповненнями,
внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України від
07.10.2005 року N 625 ( z1276-05 ) та від 12.12.2005 року N 867
( z0008-06 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Умови оформлення і видачі дозволів, які мають
обмежені річні квоти (Iталія, Угорщина), на поїздку по території
іноземних держав в 2007 році, та Порядок розподілу дозволів, які
мають обмежені річні квоти (Iталія, Угорщина), на поїздку по
території іноземних держав в 2007 році, що додаються.
 
   3. Затвердити Комісію розподілу і використання дозволів, які
мають обмежені річні квоти (Iталії, Угорщини) (далі - Комісія
розподілу), що додається.
 
   4. Державному підприємству "Служба міжнародних автомобільних
перевезень" (Ткаченко А. М.):
 
   4.1. Прийняти до відома та використання в роботі "Порядок
розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку по
території іноземних держав в 2007 році" (далі - Порядок розподілу)
та "Умови оформлення і видачі дозволів, які мають обмежені річні
квоти, на поїздку по території іноземних держав в 2007 році" (далі
- Умови).
 
   4.2. Підготувати  проекти  розподілу  дозволів Iталії та
Угорщини на 2007 рік і передати на затвердження до Державного
департаменту автомобільного транспорту в термін до 28.12.2007
року.
 
   4.3. Забезпечити з 1 січня 2007 року оформлення та видачу
українським перевізникам дозволів Iталії, Угорщини (універсальних,
транзитних) на перевезення вантажів  згідно  з  затвердженим
"Розподілом дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку
по території іноземних держав в 2007 році" та відповідно до даних
Умов.
 
   4.4. Запровадити в дію в установлені терміни у відділку ДП
"СМАП" "Чоп" та в центральному апараті ДП "СМАП" відповідне
програмне забезпечення.
 
   5. Сектору зовнішніх зв'язків та організації міжнародних
перевезень Укравтотрансу (Фонтанкін О.С.):
 
   5.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома ДП "СМАП",
АсМАП України та міжнародних автоперевізників.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Директор                        С.Доброход
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту автомобільного
                   транспорту
                   29.12.2006 N 910
 
 
               КОМIСIЯ
     з розподілу і використання дозволів, які мають
       обмежені річні квоти (Iталії, Угорщини)
 
 
   Доброход С.О.  -  директор  Державного   департаменту
автомобільного транспорту, голова комісії.
   Фонтанкін О.С. - завідуючий сектором зовнішніх зв'язків і
організації міжнародних перевезень ДДАТ, заступник голови комісії.
   Постолюк С.О. - начальник відділу координації міжнародних
автомобільних перевезень ДП "СМАП", секретар комісії.
   Члени комісії:
   Деркач С.Т.- перший заступник директора ДП "СМАП".
   Липовський В.В. - президент "УкрАвтотрансЛогистика".
   Фесенко В.В. - начальник управління ДП "СМАП".
   Волк О.М. - радник президента АсМАП України.
   Воронов Є.В.  -  провідний  спеціаліст сектору зовнішніх
зв'язків і організації міжнародних перевезень ДДАТ.
   Скиба Р.Ю.  -  головний спеціаліст відділу транспортного
контролю та внутрішньої безпеки ДП "СМАП".
   Крижанівський Я.В.  -  заступник  начальника департаменту
координації міжнародних автомобільних перевезень АсМАП України.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту автомобільного
                   транспорту
                   29.12.2006 N 910
 
 
               ПОРЯДОК
      розподілу дозволів, які мають обмежені річні
        квоти (Iталія, Угорщина) на поїздку
      по території іноземних держав в 2007 році
 
 
   1. Цей Порядок розроблено відповідно до п. 3.9  наказу
Мінтрансзв'язку N 757 ( z1075-04 ) від 20.08.2004.
 
   2. Міністерство  транспорту  та  зв'язку  України  або
уповноважений ним орган щорічно визначає, які іноземні дозволи
будуть розподілятися згідно з цим порядком та які обмеження щодо
екологічних та вагових параметрів автотранспортних засобів будуть
застосовуватися при розподілі.
 
   3. Збір інформації про перевізника здійснюється ДП "СМАП"
   Починаючи з 15 грудня поточного року кожен зацікавлений
перевізник подає письмову заяву на отримання дозволів, форма
заявки надається в додатку 1.
   Iнформація щодо кількості та екологічної відповідності АТЗ в
розрізі перевізника надається АсМАП України.
 
   4. Розрахунок квоти дозволів по кожному перевізнику та по
кожному виду дозволів виконується ДП "СМАП"
   Розрахунок річної квоти перевізника проводиться у чотири
етапи:
   - на першому етапі визначається кількість  дозволів  із
загальної річної квоти, які компетентний орган буде розподіляти
серед перевізників;
   - на  другому  етапі  враховується  кількість  дозволів,
використаних перевізником у попередній звітний період;
   - на третьому етапі враховується кількість рухомого складу та
відповідність його екологічним вимогам;
   - на четвертому етапі стимулюються перевізники, які мають
рухомий склад, що відповідає найвищим діючим екологічним нормам.
   У розподілі беруть участь перевізники, які подали заяви на
отримання дозволів, і перевізники, що здійснювали перевезення за
цими дозволами у попередній період (12 місяців), та використали
більше одного дозволу.
 
   Перший етап
   Визначається загальна  кількість  дозволів, переданих для
використання українськими перевізниками (Х    ).
                     загалом
 
       Х    = КВОТА - РЕЗЕРВ-1 - РЕЗЕРВ-2
        загалом
   КВОТА - кількість дозволів, погоджених компетентними органами
для використання у наступному році (річна квота);
   РЕЗЕРВ-1 - кількість дозволів з річної квоти, що залишається
у розпорядженні Міністерства транспорту та зв'язку (становить 5 %
від КВОТИ);
   РЕЗЕРВ-2 -  резерв  ризиків  (кількість  визначається
Міністерством транспорту та зв'язку України або уповноваженим ним
органом і становить 5 відсотків).
   Резерв ризиків використовується для залагодження можливих
прорахунків кількості перевезень, здійснених у попередній період,
неправильного визначення кількості та якості рухомого складу, а
також використання перевізниками, які здійснили у попередній
період випадкові перевезення (один рейс за 12 місяців), для нових
підприємств, у випадках відмов у роботі комп'ютерної програми.
   Комісія з розподілу визначає розмір резерву ризику (в межах
його встановленої річної квоти, але не більше 5 відсотків на рік)
на кожні два місяці до наступного перерозподілу.
 
   Другий етап
   75 % від загальної кількості (Х    ) розподіляється серед
                  загалом
перевізників, що здійснили перевезення за дозволами у попередній
звітний період залежно від кількості використаних дозволів.
 
              0,75 Х
                 загалом
           D1 = _____________ х К
               D       вик
                поперед
 
   D1 - перша частина річної квоти конкретного перевізника;
   D    - загальна кількість дозволів,  використаних  у
   поперед
попередній звітний період усіма перевізниками;
   К  -  кількість  дозволів,  використаних  конкретним
   вик
перевізником у попередній звітний період (за даними ДП "СМАП").
 
   Третій етап
   Друга частина загальної кількості дозволів (0,25Х    )
                             загалом
розподіляється  серед  перевізників  залежно  від  наявного
автомобільного  парку,  при  цьому  враховується  коефіцієнт
К
 екологічність.
   К
   екологічність:
   для АТЗ, що відповідають екологічним  вимогам  "особливо
зелений та безпечний" - К       2 = 0.8;
             екологічність
   для АТЗ, що відповідають екологічним вимогам "ЄВРО-3, ЄВРО-4,
ЄВРО-5 безпечний" - К       3 = 1.
           екологічність
   По кожному конкретному перевізнику розраховується "приведена
кількість автомобілів" (автопоїздів) - К     .
                    приведене
 
К     = КЄВРО-2 х К       2 + КЄВРО-3 х К       3
 приведене       екологічність        екологічність
 
   КЄВРО-2 - кількість АТЗ, що відповідають екологічним вимогам
"особливо зелений та безпечний".
   КЄВРО-3 - кількість АТЗ, що відповідають екологічним вимогам
"ЄВРО-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5 безпечний".
 
              0,25 Х
                 загалом
           D2 = _____________ х К
               К       приведене
                авто
 
   D2 - Друга частина річної квоти конкретного перевізника;
   К   - загальна (сумарна) кількість АТЗ "особливо зелених та
   авто
безпечних", "ЄВРО-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5 безпечних" у перевізників, що
приймають участь у розподілі дозволів.
   При розрахунках D1 та D2 у разі отримання не цілого числа,
округлення у сторону збільшення або зменшення проводиться за
математичним правилом до цілого числа.
   При цьому на першому та другому етапах створюються залишки
Y    , Y    .
 залишку1  залишку2
 
   Y     = 0,75 Х    - D1
   залишку1     загалом
 
   Y     = 0,25 Х    - D2
   залишку2     загалом
 
   Четвертий етап
   На четвертому етапі проводиться розподіл залишків Y    ,
                             залишку1
Y     серед перевізників, які мають рухомий  склад,  що
 залишку2
відповідає найвищим діючим екологічним нормам (на даний момент
"ЄВРО-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5 безпечний").
 
          Y     + Y
          залишку1  залишку2
       D3 = ______________________ х КЄВРО-3
          EURO-3, EURO-4, EURO-5
 
   D3 - третя частина річної квоти конкретного перевізника;
   EURO-3, EURO-4, EURO-5 -  загальна  кількість  АТЗ,  що
відповідають  екологічним  вимогам  "ЄВРО-3,  ЄВРО-4,  ЄВРО-5
безпечний";
   КЄВРО-3 -  кількість  АТЗ  конкретного  перевізника,  що
відповідають  екологічним  вимогам  "ЄВРО-3,  ЄВРО-4,  ЄВРО-5
безпечний".
   Річна квота перевізника складається з суми чотирьох частин D
1, D2, D3, D4.
   Річна квота перевізника = Dl + D2 + D3 (плюс) або (мінус) D4.
   D4 - четверта частина річної квоти, що враховує різницю
кількості дозволів ЄКМТ (Iталія, Угорщина), яку мав перевізник у
попередньому та буде мати в наступному роках;
   (плюс) - якщо кількість дозволів ЄКМТ в наступному році
зменшується, то збільшується персональна квота разових дозволів
(на 18 комплектів разових дозволів (Iталія, Угорщина) на один
дозвіл ЄКМТ);
   (мінус) - при збільшені кількості дозволів ЄКМТ - відповідно
зменшується персональна квота разових дозволів (на 18 комплектів
разових дозволів (Iталія, Угорщина) на один дозвіл ЄКМТ).
 
   5. Обмеження річної квоти компетентним органом
   У разі наявності підтверджених фактів порушень перевізником
умов перевезень, міжнародних угод, що стосуються міжнародного
автомобільного сполучення, митних процедур і т. п. компетентний
орган може приймати рішення щодо адресного обмеження річної квоти
перевізника.
 
   6. Перерозподіл дозволів
   У разі,  якщо  підприємство  не  бажає  або  не  може
використовувати виділену квоту дозволів з обмеженими річними
квотами 1/6 від річної квоти кожні два місяці, вони передаються до
перерозподілу серед інших перевізників за підсумками використання
дозволів за кожні два місяці поточного  року  на  підставі
відповідної інформації ДП "СМАП", що надається для розрахунків в
відділ координації міжнародних автомобільних перевезень ДП "СМАП"
не пізніше 10 числа наступного місяця. У разі необхідності
перерозподіл може проводитися щомісячно.
   Забороняється:
   - виділення дозволів за листами перевізників в  рахунок
майбутнього перерозподілу;
   - оформлення дозволів перевізникам, які прибувають на кордон
при відсутності або закінченні квоти;
   - передача дозволів з квоти одного перевізника іншому на
підставі письмових домовленостей між ними.
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 3 Порядку розподілу
                   дозволів, які мають обмежені
                   річні квоти, на перевезення
                   вантажів до іноземних країн
 
 
              ЗАЯВА-АНКЕТА
      перевізника для участі в розподілі дозволів,
     які мають обмежені річні квоти, на перевезення
         по території іноземних держав
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (назва перевізника)
Я, _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (юридична або фізична особа, посада та прізвище керівника
            для юридичної особи)
 
   ознайомився(лась) з Умовами оформлення і видачі дозволів, які
мають обмежені річні квоти, на поїздку по території іноземних
держав в ____ році (далі - Умови) і бажаю одержувати ці дозволи у
____ році.
   Зобов'язуюсь виконувати вимоги цих Умов, законодавчих та
інших  нормативно-правових  документів,  які  регламентують
перевезення вантажів автомобільним транспортом.
   Прошу виділити  нашому  підприємству  наступну  кількість
дозволів, які мають обмежені річні квоти, для виконання перевезень
по території іноземних держав в ____ році:
 
------------------------------------------------------------------
¦N п/п ¦    Країна     ¦  Вид дозволу  ¦ Кількість ¦
¦------+-----------------------+-------------------+-------------¦
¦ 1. ¦            ¦          ¦       ¦
¦------+-----------------------+-------------------+-------------¦
¦ ... ¦            ¦          ¦       ¦
¦------+-----------------------+-------------------+-------------¦
¦ N  ¦            ¦          ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   1. Реквізити претендента
 
------------------------------------------------------------------
¦Реєстр. N¦  Назва  ¦ Код  ¦ Код  ¦ Адреса ¦Телефон¦Факс ¦
¦ в АсМАП ¦підприємст-¦ ЄДРПОУ ¦платника¦(фактична)¦    ¦   ¦
¦     ¦  ва   ¦    ¦ ПДВ  ¦     ¦    ¦   ¦
¦---------+-----------+--------+--------+----------+-------+-----¦
¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. Відомості про наявність рухомого складу*:
 
_______________
   * - необхідно також заповнити додаткову таблицю, наведену в
додатку до цієї анкети.
 
   Всього автотранспортних засобів, зареєстрованих на нашому
підприємстві:
 
------------------------------------------------------------------
¦  Відповідність стандартам  ¦Вантажопідйомність транспортних ¦
¦                ¦   засобів від 10 тонн    ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦Особливо зелені та безпечні  ¦                ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦ЄВРО-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5 безпечні¦                ¦
¦-------------------------------+--------------------------------¦
¦Всього:            ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. Відомості про використання дозволів, які мають обмежені
річні квоти, в період з 01.___.____ по 30.___.____ без врахування
дозволів ЄКМТ.
 
------------------------------------------------------------------
¦ N п/п ¦    Країна    ¦  Вид дозволу  ¦  Кількість  ¦
¦    ¦          ¦         ¦ використаних  ¦
¦    ¦          ¦         ¦  дозволів   ¦
¦-------+--------------------+-----------------+-----------------¦
¦ 1.  ¦          ¦         ¦         ¦
¦-------+--------------------+-----------------+-----------------¦
¦ ... ¦          ¦         ¦         ¦
¦-------+--------------------+-----------------+-----------------¦
¦ N.  ¦          ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Дані, вказані в анкеті, відповідають дійсності.
 
   До заяви додаються:
   1. Копія ліцензії на право виконання міжнародних перевезень
вантажів та копії ліцензійних карток.
   2. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
   3. Копії сертифікатів.
 
 Керівник підприємства ___________________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
               (посада)
 
   М. П.
                   __________
                    (підпис)
 
   Примітки:
   1. Пакет документів, який додається до заяви, має бути
скомплектований у вигляді загальної частини (п. 1 - ліцензія) та
комплекту  на  кожний  автомобіль-тягач  та  на  кожний
причіп/напівпричіп (п. 1 - ліцензійна картка, 2, 3).
   2. Пакети документів мають бути прошиті і засвідчені печаткою
заявника. Усі копії документів, що подаються на конкурс, мають
бути завірені підписом керівника (власника) і печаткою заявника.
   Анкета заповнюється розбірливо печатними літерами
 
 
                   Додаток
                   до п. 2 заяви-анкети
 
 
            РОЗШИРЕНА ТАБЛИЦЯ
          наявності рухомого складу,
     який належить нашому підприємству і відповідає
    екологічним вимогам "особливо зелений та безпечний"
       та "ЄВРО-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5 безпечний"
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Марка¦ Мо- ¦  Рік  ¦Держав-¦Iдентифіка-¦ Вантажопід- ¦Відпові-¦
¦   ¦дель ¦виготов- ¦ ний  ¦ ційний  ¦  йомність ¦дність ¦
¦   ¦   ¦ лення ¦ номер ¦  номер  ¦       ¦екологі-¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦ виробника ¦       ¦ чним  ¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦  (VIN)  ¦       ¦вимогам ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства ___________________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
               (посада)
 
   М. П.
                   __________
                    (підпис)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту автомобільного
                   транспорту
                   29.12.2006 N 910
 
 
               УМОВИ
     оформлення і видачі дозволів, які мають обмежені
      річні квоти (Iталія, Угорщина), на поїздку
      по території іноземних держав в 2007 році
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Умови оформлення і видачі дозволів, які мають обмежені
річні квоти (Iталія, Угорщина), на поїздку по території іноземних
держав в 2007 році (далі - Умови) розроблено відповідно до
положень Угод між Урядом України та Урядами іноземних держав про
міжнародні автомобільні перевезення, домовленостей, досягнутих на
засіданнях Змішаних Комісій з питань міжнародних автомобільних
перевезень, та згідно з положеннями Порядку оформлення і видачі
дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом  у
міжнародному сполученні, їх обміну та обліку (далі - Порядок),
затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня
2004 року за N 757 ( z1075-04 ) і зареєстрованим в Міністерстві
юстиції 31 серпня 2004 року за N 1075/9674.
 
   1.2. Зазначені  Умови  впроваджуються  з метою прозорого
розподілу та більш ефективного використання дозволів, які мають
обмежені річні квоти.
 
   1.3. Ці Умови регулюють питання розподілу, оформлення і
видачі дозволів, які мають обмежені річні квоти і визначаються
заступником  Міністра  транспорту  та  зв'язку  України  або
уповноваженим ним органом чи посадовою особою.
 
   1.4. Iнформація про визначений перелік  країн  та  види
дозволів, що підлягають розподілу, доводиться до перевізників за
допомогою ЗМI та офіційних інтернет-сайтів ДП "СМАП" і АсМАП
України.
 
   1.5. У випадках, що не передбачені цими Умовами, діють
положення Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по
територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх
обміну та обліку ( z1075-04 ).
 
   2. Порядок розподілу дозволів
 
   2.1. Квоти  дозволів, які мають обмежені річні квоти і
підлягають розподілу серед перевізників, установлюються у розмірі
95 % від їх загальних річних квот.
   Резерви Міністерства транспорту та зв'язку України становлять
5 % від загальних річних квот вказаних дозволів.
   Розпорядником резерву Мінтрансзв'язку є заступник Міністра
транспорту  та  зв'язку України або уповноважений ним орган
(посадова особа).
 
   2.2. Отримати  дозволи  можуть  суб'єкти  господарської
діяльності - резиденти України, які мають ліцензію на міжнародні
перевезення вантажів та ліцензійні картки на транспортні засоби,
за  умови,  що  транспортні засоби відповідають установленим
технічним нормам. Оформлення та видачу цих дозволів дозволяється
проводити  лише  на  екологічні  автотранспортні засоби, які
відповідають категорії "особливо зелений та безпечний", "ЄВРО-3,
ЄВРО-4, ЄВРО-5 безпечні" автомобілі, при умові наявності на борту
автотранспортного засобу повного комплекту сертифікатів.
 
   2.3. ДП  "СМАП" готує статистичні дані щодо дозволів з
обмеженими річними  квотами,  які  були  видані  українським
перевізникам за період з січня по листопад поточного року (в
розрізі перевізників).
 
   2.4. Перевізники, які не є учасниками АсМАП України, або які
не використовували дозволи з обмеженими річними  квотами  в
поточному році і бажають отримувати їх в наступному році, подають
в термін з 15 грудня поточного року в ДП "СМАП" письмову заяву
претендента на отримання цих дозволів в наступному році (додаток
1).
 
   Перевізники, що не являються членами  АсМАП  і  бажають
отримувати  вказані  дозволи, подають додатково в ДП "СМАП"
наступний пакет документів:
   - копію ліцензії на право виконання міжнародних перевезень
вантажів та копії ліцензійних карток на кожен транспортний засіб,
заявлений в анкеті;
   - копії свідоцтв про реєстрацію автотранспортних засобів;
   - копії сертифікатів відповідності вимогам щодо шуму та
викидів забруднюючих речовин (екологічний);
   Усі перераховані  копії  документів  мають бути завірені
підписом керівника і печаткою підприємства-заявника.
   При прийманні  від  заявника  вказаних  документів і їх
реєстрації заявнику надається  листок  реєстрації,  в  якому
перелічені  усі  одержані документи, вказані дати подачі та
реєстрації, вказана кількість "особливо зелених і безпечних" та
"ЄВРО-3,  ЄВРО-4,  ЄВРО-5 безпечних" автомобілів, є прізвище
відповідальної особи, яка прийняла документи, та її підпис.
 
   2.5. Не допускається отримання дозволів претендентами, які:
   - визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про
банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
   - подали документи не в повному обсязі, неправильно оформлені
або такі, що містять неправдиву інформацію.
 
   2.6. На підставі статистичних даних ДП "СМАП" щодо вказаних
дозволів, які були видані українським перевізникам за період з
січня по листопад поточного року та пакета документів перевізників
(по п. 2.4), ДП "СМАП" готує проект розподілу цих дозволів на
наступний рік для українських перевізників, із застосуванням
"Порядку розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, на
поїздку по території іноземних держав в 2007 році" (далі - порядок
розподілу),  затвердженого  наказом  Державного  департаменту
автомобільного транспорту __.12.2006 року, N ___.
 
   2.7. Підготовка проекту розподілу дозволів з  обмеженими
річними  квотами  для українських перевізників проводиться з
урахуванням наступних критеріїв:
   - кількості цих дозволів, які були видані перевізнику за
період з січня по листопад поточного року;
   - кількості рухомого складу, який відповідає вимогам до
"особливо зеленого і безпечного" та "ЄВРО-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5
безпечного" вантажного автомобіля;
   - загальної маси автотранспортних засобів (більше 10 тонн);
   - квота, що враховує різницю кількості дозволів ЄКМТ (Iталія,
Угорщина), яку мав отримати перевізник у попередньому та буде мати
в наступному роках;
   - відсутності порушень положень міжурядових угод та митних
процедур при виконанні перевезень вантажів.
 
   2.8. При підготовці проекту розподілу вказаних дозволів по
кожному перевізнику вираховується  персональна  річна  квота.
Розрахунок  персональних  квот  здійснюється,  виходячи  зі
встановлених річних квот цих дозволів, які підлягають розподілу
серед перевізників (п. 2.1), та відповідно до пп. 2.6, 2.7 цих
Умов.
 
   2.9. Проект розподілу дозволів з обмеженими річними квотами
для українських перевізників готується по 28 грудня поточного року
і в термін до 28 грудня надається на розгляд Комісії розподілу і
на затвердження директору Державного департаменту автомобільного
транспорту.
 
   2.10. Після затвердження розподілу дозволів з обмеженими
річними квотами українським міжнародним автомобільним перевізникам
надається інформація щодо виділення їм цих дозволів через засоби
масової інформації та інтернет-сайт ДП "СМАП".
 
   2.11. Перевізники України  планують  свою  діяльність  і
здійснюють перевезення на підставі дозволів з обмеженими річними
квотами лише в межах установлених персональних квот.
   Перевізник має  право  сам  встановлювати  інтенсивність
використання своєї квоти. Для цього, за власним бажанням, два рази
на рік, на протязі січня і червня він письмово повідомляє
Державний департамент автомобільного транспорту і ДП "СМАП" про
кількість дозволів, які плануються до використання у кожен період
між перерозподілами (кожні два місяці, крім листопада та грудня).
 
   2.12. У перевізника, який не використав дозволи, згідно
заявки  інтенсивності використання своєї квоти, дані дозволи
вилучаються для перерозподілу серед інших перевізників.
   Перерозподіл проводиться за підсумками використання дозволів
за кожні два місяці поточного року на підставі відповідної
інформації ДП "СМАП", що надається для розрахунків у відділ
координації міжнародних автомобільних перевезень ДП "СМАП" не
пізніше 5 числа  наступного  місяця.  У  разі  необхідності
перерозподіл може проводитись щомісячно.
   Невикористаними в установлений термін вважаються дозволи, що
були розподілені і доведені перевізнику, але не були отримані ним
до кінця відповідного періоду (кожні два місяці або місяць).
 
   2.13. Проекти перерозподілу дозволів з обмеженими річними
квотами, невикористаних перевізниками за звітний період (кожні два
місяці або місяць), готує ДП "СМАП" в термін з 5 по 8 (крім
вихідних та святкових днів) числа місяця, наступного за звітним, і
в термін до 9 числа цього місяця надає їх на розгляд Комісії
розподілу для погодження і в термін до 10 числа місяця, наступного
за звітним, подає їх на затвердження  директору  Державного
департаменту автомобільного транспорту.
 
   3. Оформлення, видача та повернення дозволів
   3.1. Державний департамент автомобільного транспорту доводить
до ДП "СМАП" затверджений розподіл річної квоти дозволів з
обмеженими річними квотами по кожному перевізнику України.
 
   3.2. Оформлення та видача дозволів з обмеженими річними
квотами здійснюється у відділках ДП "СМАП" за фактом прибуття
автотранспортного засобу, що виконує перевезення при виїзді з
території  України,  при  пред'явленні  ліцензійної  картки,
реєстраційних документів на АТЗ, посвідчення водія та документів
на вантаж, з обов'язковим занесенням отриманих дозволів до реєстру
видачі, в межах діючих обмежень по оформленню зазначених дозволів.
 
   3.3. Якщо по стану на 25 грудня поточного року  квоти
дозволів,  які підлягали розподілу, не використані, подальше
оформлення та видача залишку невикористаних дозволів проводиться в
період з 26 грудня поточного року по 15 січня наступного року всім
перевізникам, яким для виконання перевезення необхідні ці дозволи,
без урахування попереднього розподілу цих дозволів. Оформлення та
їх видача здійснюється за фактом прибуття у відділок ДП "СМАП"
автотранспортного засобу українського перевізника згідно чинного
Порядку ( z1075-04 ).
   Оформлення та видача дозволів квоти наступного року згідно
попереднього розподілу може розпочинатися лише після повного
використання залишку квоти минулого року в період з 1 по 15 січня
або з 16 січня, якщо цей залишок дозволів не буде повністю
використаний.
 
   3.4. Контроль використання виданих перевізникам  дозволів
здійснюють відділи і відділки ДП "СМАП", що працюють у пунктах
пропуску через державний кордон України.
 
   3.5. Повернення   використаних   дозволів  здійснюються
українськими перевізниками у відділку ДП "СМАП", де перевізник
отримав дозволи або в любому відділку ДП "СМАП", де ці дозволи
видаються, або в підрозділі центрального апарату ДП "СМАП". При
поверненні  цих дозволів працівником відділку ДП "СМАП" або
підрозділу центрального апарату ДП "СМАП" у реєстрі  видачі
проставляються відмітки про їх повернення (особисті підпис та
печатка працівника відповідного підрозділу ДП "СМАП", який прийняв
дозволи) та заноситься відповідна інформація про їх повернення до
комп'ютерної бази даних відповідного підрозділу ДП "СМАП".
 
   3.6. Iнформація про видачу дозволів з обмеженими річними
квотами, їх повернення після використання і стан використання
персональних  квот  фіксується  у  комп'ютерній  базі  даних
центрального апарату ДП "СМАП".
 
   4. Контроль  за  оформленням,  видачею, використанням та
поверненням дозволів з обмеженими річними квотами та аналіз
ефективності їх використання
 
   4.1. Згідно пункту 5.4 Порядку оформлення і видачі дозволів
на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному
сполученні, їх обміну та обліку,  що  затверджений  наказом
Міністерства транспорту України N 757 ( z1075-04 ) від 20.08.2004
року "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання
та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом" (зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 31.08.2004 р. за N 1075/9674), перевізники, які допустили
порушення норм, визначених законодавством або цим  Порядком,
позбавляються права одержання дозволів терміном один квартал
рішенням Державного департаменту автомобільного транспорту.
 
   4.2. Контроль оформлення, видачі, використання та повернення
дозволів з обмеженими річними квотами здійснюється ДП "СМАП"
постійно, з використанням комп'ютерних мереж та відповідного
програмного забезпечення.
 
   4.3. До 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
(кожні два місяці або місяць), ДП "СМАП" надає  Державному
департаменту автомобільного транспорту інформаційний звіт про
використання дозволів з обмеженими річними квотами за звітний
період в розрізі перевізників (із зазначенням персональної квоти
перевізника, кількості використаних ним дозволів і їх залишків).
 
   4.4. ДП "СМАП" щоденно через мережу  Iнтернет  інформує
перевізників про кількість наявних дозволів з обмеженими річними
квотами.
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 2.4 Умов оформлення
                   і видачі дозволів, які мають
                   обмежені річні квоти,
                   на поїздку по території
                   іноземних держав в 2007 році
 
 
              ЗАЯВА-АНКЕТА
      перевізника для участі в розподілі дозволів,
     які мають обмежені річні квоти, на перевезення
      по території іноземних держав в 2007 році
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (назва перевізника)
 
Я, _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (юридична або фізична особа, посада
      та прізвище керівника для юридичної особи)
 
   ознайомився(лась) з Умовами оформлення і видачі дозволів, які
мають обмежені річні квоти, на поїздку по території іноземних
держав в 2007 році (далі - Умови) і бажаю одержувати ці дозволи у
2007 році.
   Зобов'язуюсь виконувати вимоги цих Умов, законодавчих та
інших  нормативно-правових  документів,  які  регламентують
перевезення вантажів автомобільним транспортом.
   Прошу виділити  нашому  підприємству  наступну  кількість
дозволів, які мають обмежені річні квоти, для виконання перевезень
по території іноземних держав в 2007 році:
 
------------------------------------------------------------------
¦N п/п ¦    Країна    ¦  Вид дозволу   ¦ Кількість  ¦
¦------+---------------------+--------------------+--------------¦
¦ 1. ¦           ¦          ¦       ¦
¦------+---------------------+--------------------+--------------¦
¦ ... ¦           ¦          ¦       ¦
¦------+---------------------+--------------------+--------------¦
¦ N. ¦           ¦          ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   1. Реквізити претендента
 
------------------------------------------------------------------
¦Реєстр. ¦  Назва  ¦ Код  ¦  Код  ¦ Адреса ¦Телефон¦Факс¦
¦ N в  ¦підприємст-¦ ЄДРПОУ ¦ платника ¦(фактична)¦    ¦  ¦
¦ АсМАП ¦  ва   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦  ¦
¦--------+-----------+--------+----------+----------+-------+----¦
¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. Відомості про наявність рухомого складу*:
 
_______________
   * - необхідно також заповнити додаткову таблицю, наведену в
додатку до цієї анкети.
 
   Всього автотранспортних засобів, зареєстрованих на нашому
підприємстві:
 
------------------------------------------------------------------
¦   Відповідність стандартам   ¦   Вантажопідйомність   ¦
¦                  ¦транспортних засобів від 10 ¦
¦                  ¦      тонн      ¦
¦-----------------------------------+----------------------------¦
¦Особливо зелені та безпечні    ¦              ¦
¦-----------------------------------+----------------------------¦
¦Євро-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5 безпечні  ¦              ¦
¦-----------------------------------+----------------------------¦
¦Всього:              ¦              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. Відомості про використання дозволів, які мають обмежені
річні квоти, в період з 01.01.2006 по 30.11.2006 без врахування
дозволів ЄКМТ.
 
------------------------------------------------------------------
¦N п/п ¦  Країна  ¦  Вид дозволу  ¦ Кількість використаних ¦
¦   ¦       ¦         ¦    дозволів    ¦
¦------+-------------+------------------+------------------------¦
¦ 1. ¦       ¦         ¦            ¦
¦------+-------------+------------------+------------------------¦
¦ ... ¦       ¦         ¦            ¦
¦------+-------------+------------------+------------------------¦
¦ N. ¦       ¦         ¦            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Дані, вказані в анкеті, відповідають дійсності.
 
   До заяви додаються:
   1. Копія ліцензії на право виконання міжнародних перевезень
вантажів та копії ліцензійних карток.
   2. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
   3. Копії сертифікатів.
 
 Керівник підприємства ___________________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
               (посада)
 
   М. П.
                   __________
                    (підпис)
 
   Примітки:
   1. Пакет документів, який додається до заяви, має бути
скомплектований у вигляді загальної частини (п. 1 ліцензія) та
комплекту  на  кожний  автомобіль-тягач  та  на  кожний
причіп/напівпричіп (п. 1 - ліцензійна картка, 2, 3).
   2. Пакети документів мають бути прошиті і засвідчені печаткою
заявника. Усі копії документів, що подаються на конкурс, мають
бути завірені підписом керівника (власника) і печаткою заявника.
   Анкета заповнюється розбірливо печатними літерами
 
 
                   Додаток
                   до п. 2 заяви-анкети
 
 
            РОЗШИРЕНА ТАБЛИЦЯ
     наявності рухомого складу, який належить нашому
     підприємству і відповідає екологічним вимогам
         "особливо зелений та безпечний"
          та "Євро-3, 4, 5 безпечний"
 
------------------------------------------------------------------
¦Марка¦ Мо- ¦  Рік  ¦Держав-¦Iдентифіка-¦ Вантажопід- ¦Відпові-¦
¦   ¦дель ¦виготов- ¦ ний  ¦ ційний  ¦  йомність ¦дність ¦
¦   ¦   ¦ лення ¦ номер ¦  номер  ¦       ¦екологі-¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦ виробника ¦       ¦ чним  ¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦  (VIN)  ¦       ¦вимогам ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
¦-----+-----+---------+-------+-----------+-------------+--------¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦      ¦       ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства ___________________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
               (посада)
 
   М. П.
                   __________
                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка