Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 лютого 2007 р. N 200
                Київ
 
          Про внесення змін до актів
        Кабінету Міністрів України з питань
        діяльності Національної акціонерної
           компанії "Украгролізинг"
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до актів Кабінету  Міністрів  України  з  питань
діяльності  Національної  акціонерної компанії "Украгролізинг"
зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 лютого 2007 р. N 200
 
               ЗМIНИ,
       що вносяться до актів Кабінету Міністрів
       України з питань діяльності Національної
        акціонерної компанії "Украгролізинг"
 
 
   1. У  Статуті   Національної   акціонерної   компанії
"Украгролізинг",  затвердженому  постановою Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2001 р. N 354 ( 354-2001-п ) "Про утворення
Національної  акціонерної  компанії "Украгролізинг" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 15, ст. 656; 2004 р., N 43, ст. 2831):
 
   пункт 1.3 викласти у такій редакції:
 
   "1.3. Повноваження з  управління  корпоративними  правами
держави  стосовно  Компанії  здійснюються Кабінетом Міністрів
України. Компанія у своїй діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР )  і законами України, а також указами Президента
України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України і цим Статутом.";
 
   у пункті 4.4 слова "суді, арбітражному та третейському"
замінити словами "судах, у тому числі третейських";
 
   доповнити Статут пунктами 4.11 і 4.12 такого змісту:
 
   "4.11. Державні пакети акцій (часток, паїв) та державне
майно, передані до статутного фонду Компанії, не можуть бути
продані або іншим способом відчужені, перебувати в заставі,
використовуватися для формування статутних  фондів  будь-яких
підприємств без прийняття відповідного рішення засновником.
 
   4.12. Компанія може виступати учасником (засновником) інших
господарських товариств згідно із законодавством і цим Статутом та
здійснювати  внески (вклади) до статутних фондів за рахунок
власного прибутку за умови  прийняття  відповідного  рішення
Кабінетом Міністрів України.";
 
   абзац третій пункту 6.1 викласти у такій редакції:
 
   "майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником на
праві господарського відання;";
 
   у першому реченні пункту 8.2 слово "документальній" замінити
словом "документарній";
 
   у підпункті 10.2.2 "г" слова "голови і членів правління"
замінити словами "генерального директора і членів дирекції";
 
   у підпункті 10.4.4:
 
   в абзаці другому слово "його" замінити словом "її";
 
   в абзаці  третьому  слово  "головою"  замінити  словами
"генеральним директором";
 
   доповнити підпункт 10.4.5 абзацами такого змісту:
 
   "Дирекція приймає  за  погодженням із спостережною радою
Компанії рішення про участь і/або заснування Компанією інших
господарських товариств за рахунок власного прибутку Компанії та
управління такими товариствами.
 
   Дирекції забороняється приймати рішення про додатковий випуск
акцій в акціонерних товариствах, державні пакети акцій яких
передано до статутного фонду Компанії, без погодження з Фондом
державного майна.";
 
   в абзаці  першому  підпункту 10.4.6 слова "його голова"
замінити словами "її генеральний директор";
 
   пункт 15.1 викласти у такій редакції:
 
   "15.1. Припинення Компанії здійснюється в результаті передачі
всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам -
правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в
результаті ліквідації.";
 
   у пункті 15.2:
 
   в абзаці  першому  слово "Реорганізація" замінити словом
"Припинення";
 
   в абзаці другому слово "реорганізації"  замінити  словом
"припинення";
 
   у пункті 15.3:
 
   у підпункті "в" слова "або арбітражного суду" виключити;
 
   у підпункті "г" слово "арбітражного" виключити;
 
   у пункті  15.4  слово  "реорганізацію"  замінити  словом
"припинення";
 
   у пункті 15.5 слова ", арбітражного суду" виключити;
 
   у пункті 15.8 слово "моменту" замінити словом "дня", а слово
"ліквідацію" - словом "припинення";
 
   у тексті Статуту слова "правління" і "голова правління" в
усіх відмінках  замінити  відповідно  словами  "дирекція"  і
"генеральний директор" у відповідному відмінку.
 
   2. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від
6 серпня 2003 р. N 498 ( 498-2003-р ) "Про утворення Міжвідомчої
експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві
нової  техніки  та  обладнання  для  сільськогосподарських
товаровиробників" позицію "Голова правління НАК "Украгролізинг"
замінити такою позицією:
 
   "Генеральний директор НАК "Украгролізинг".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка