Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до Положення про органи дізнання в системі МНС України, затвердженого наказом МНС від 27.04.2004 N 187, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 9 червня 2004 року за N 711/9310

    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   21.11.2006 N 738
                   ( z1288-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1290/13164
 
 
            ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до Положення про органи дізнання в системі
       МНС України, затвердженого наказом МНС
       від 27.04.2004 N 187, зареєстрованого
         у Міністерстві юстиції України
         9 червня 2004 року за N 711/9310
              ( z0711-04 )
 
 
   1. У абзаці другому пункту 2.2 слова "МНС України" вилучити.
 
   2. У абзаці першому пункту 2.4 після слів "або досвіду
роботи"  доповнити  слова  "в органах держпожнагляду", слова
"пожежно-технічних" вилучити.
 
   3. У пункті 2.5:
 
   3.1. Абзац другий вилучити.
   При цьому   абзаци  третій-десятий  вважати  абзацами
другим-дев'ятим.
 
   3.2. Після абзацу п'ятого доповнити новим шостим абзацом
такого змісту:
   "штатних посадових осіб центрального  та  територіального
підрозділів дізнання в оперативному режимі".
   При цьому  абзаци  шостий-десятий  вважати   абзацами
сьомим-одинадцятим.
 
   3.3. Абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
   "начальники місцевих  органів  держпожнагляду  та  їх
заступники".
 
   3.4. Абзац десятий вилучити.
 
   4. У пункті 3.5 слова "центральним органом виконавчої влади"
замінити словами "урядовим органом державного управління".
 
   5. У абзаці дев'ятому пункту 5.2 після слів "для виконання"
доповнити слова "начальниками територіальних підрозділів, місцевих
органів дізнання".
 
   6. У пункті 5.13 після слів "органів дізнання з" доповнити
словами "Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки
МНС України".
 
   7. Після абзацу п'ятого пункту 5.14 доповнити новий 6 розділ
такого змісту:
   "6. Права  та  обов'язки  посадової  особи  центрального
підрозділу дізнання (далі - посадова особа):
 
   6.1. Посадова особа має право:
   самостійно здійснювати процесуальні дії і приймати відповідні
рішення у справах про пожежі і порушення протипожежних правил;
   порушувати кримінальні справи  про  пожежі  і  порушення
протипожежних правил й доручати дізнання уповноваженій на це
особі,   керуючись   правилами   кримінально-процесуального
законодавства;
   перевіряти справи про пожежі, які перебувають у провадженні в
територіальних і місцевих органах дізнання;
   здійснювати контроль за організацією проведення попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі і
здійсненням дізнання  у  справах  про  пожежі  і  порушення
протипожежних правил;
   брати участь у процесуальних діях у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил.
   Указівки посадової особи є обов'язковими  для  виконання
начальниками  територіальних  підрозділів та місцевих органів
дізнання, особою, яка здійснює дізнання з питань проведення
пожежно-технічних  розслідувань,  попередніх  перевірок  заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі та провадження дізнання
у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
 
   6.2. В оперативному режимі здійснює керівництво діяльністю
територіальним та місцевими органами дізнання та контроль за їх
роботою з проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі,
провадження  дізнання  у  справах  про  пожежі  і порушення
протипожежних правил.
 
   6.3. Посадова особа при виконанні покладених на неї функцій
зобов'язана:
   за дорученням керівництва виїжджати на пожежі для провадження
дізнання у справах;
   після прибуття організовувати проведення пожежно-технічних
розслідувань, попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі та провадження дізнання у справах про пожежі
і порушення протипожежних правил;
   інформувати керівництво органу управління МНС і начальника
відділу (сектору) дізнання про недоліки в роботі та вносити
пропозиції для вжиття заходів впливу, а також щодо усунення
недоліків".
   При цьому розділи 6-9 уважати розділами 7-10.
 
   8. У абзаці дев'ятому пункту 6.1 перше речення викласти в
редакції:
   "Указівки начальника  відділу  (сектору)  дізнання  є
обов'язковими  для  виконання  начальниками  місцевих органів
дізнання, особою, яка здійснює дізнання з питань проведення
технічних розслідувань, попередніх перевірок заяв, повідомлень та
іншої інформації про пожежі та провадження дізнання у справах про
пожежі і порушення протипожежних правил".
 
   9. У пункті 6.4 після слів "взаємодію підрозділу з" доповнити
словами "дослідно-випробувальною лабораторією".
 
   10. За текстом слова "Держпожбезпеки МНС України" замінити
словом "Держпожбезпеки".
 
 Перший заступник начальника
 Держпожбезпеки генерал-майор
 служби цивільного захисту                I.Я.Кріса
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка