Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про створення українсько-в'єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва

               Угода
      між Урядом України та Урядом Соціалістичної
   Республіки В'єтнам про створення українсько-в'єтнамської
   Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та
        науково-технічного співробітництва
 
 
   Дата підписання:    17.11.1993 
   Дата набуття чинності: 17.11.1993 
 
   Уряд України та Уряд Соціалістичної Республіки В'єтнам, які
надалі  іменуються  "Сторони",  з  метою подальшого розвитку
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між
Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам,
 
   домовились про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   З метою повного і оперативного виконання завдань розвитку
співробітництва в галузі торговельно-економічних відносин  та
науково-технічних  зв'язків  між  Україною  та Соціалістичною
Республікою В'єтнам, Сторони створюють  українсько-в'єтнамську
Міжурядову  комісію  з  питань  торговельно-економічного  та
науково-технічного  співробітництва,  яка  надалі  іменується
"Комісія".
 
               Стаття 2
 
   Комісія здійснює свою діяльність відповідно до положень цієї
Угоди, а також Положення про українсько-в'єтнамську Міжурядову
комісію з питань торговельно-економічного та науково-технічного
співробітництва, розробленого згідно з  взаємною  домовленістю
Сторін і затвердженим на першому засіданні Комісії.
 
               Стаття 3
 
   Комісія:
 
   1) готує пропозиції і вживає заходів, які спрямовані на
розширення  й  удосконалення  торговельно-економічного  та
науково-технічного співробітництва, приймає рішення, що сприяють
розвитку  торгівлі  та  взаємних  інвестицій  з  урахуванням
зацікавленості обох країн;
 
   2) сприяє розробці та виконанню заходів по співробітництву,
узгоджених між  міністерствами,  відомствами,  регіонами  та
господарськими організаціями;
 
   3) сприяє розробці пропозицій, спрямованих на розширення і
поглиблення науково-технічного співробітництва між Україною та
Соціалістичною Республікою В'єтнам, в тому числі пропозицій по
взаємній передачі технічної документації, обміну  відповідною
інформацією про досягнення обох країн в науково-технічній сфері;
 
   4) здійснює  контроль  за  ходом  виконання  угод  по
торговельно-економічному співробітництву, укладених  між  двома
країнами, і своїх рішень, вживає заходів, що спрямовані на успішне
виконання цих угод та рішень.
 
               Стаття 4
 
   Комісія складається з української та в'єтнамської частин. В
кожній з частин відповідна Сторона призначає Голову, заступника
голови та членів Комісії. Членом відповідної частини Комісії є
також відповідальний секретар.
 
   Про персональний склад частини Комісії і його зміни Голови
обох частин інформують один одного.
 
               Стаття 5
 
   Витрати по  проведенню  засідань  Комісії,  забезпеченню
діяльності її постійних та тимчасових органів несе та Сторона, на
території держави якої проводяться засідання.
 
   Транспортні витрати та витрати по утриманню, що включають
проживання в готелі учасників засідань Комісії, а також членів її
постійних та тимчасових органів, несе Сторона, яка відряджає своїх
представників.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода набуває чинності від дня її підписання і буде діяти
протягом шести місяців з дня отримання однією із Сторін письмового
повідомлення другої Сторони про бажання припинити її дію.
 
   Здійснено в  м.  Ханої  17 листопада 1993 року в двох
примірниках, кожний українською та в'єтнамською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд             За Уряд
 України             Соціалістичної Республіки В'єтнам
 
 (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка