Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку присвоєння нових позначень модернізованим моделям вантажних вагонів

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           29.11.2005 N 825/445
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2005 р.
                   за N 1502/11782
 
 
    Про затвердження Порядку присвоєння нових позначень
       модернізованим моделям вантажних вагонів
 
 
 
   Відповідно до п.4 Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку України, затвердженого  Указом  Президента  України
від 27.08.2004 N 1009 ( 1009/2004 ), Положення про Міністерство
промислової політики України, затвердженого Указом Президента
України від 21.09.2001 N 849 ( 849/2001 ), та з метою встановлення
єдиних вимог щодо присвоєння нових позначень  модернізованим
моделям вантажних вагонів для суб'єктів господарювання усіх форм
власності Н А К А З У і М О:
 
   1. Затвердити  Порядок  присвоєння  нових   позначень
модернізованим моделям вантажних вагонів, що додається.
 
   2. Укрзалізниці (Афтаназіву З.С.):
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції
України в установленому порядку для державної реєстрації;
 
   2.2. Довести зазначений Порядок до  відома  користувачів
вантажних вагонів усіх форм власності.
 
   3. Держдепартаменту   науково-технічного,   інноваційного
забезпечення Мінпромполітики України забезпечити публікацію цього
наказу  в  "Iнформаційному  бюлетені Міністерства промислової
політики України з стандартизації, метрології та  управління
якістю".
 
   4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
директора Департаменту розвитку та координації систем транспорту
та зв'язку   Міністерства  транспорту  та  зв'язку  України
Легенького Г.М. та на директора Департаменту науково-технічного,
інноваційного  забезпечення  Міністерства промислової політики
України Ноговіцина О.В.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту та зв'язку України - генерального директора
Укрзалізниці Афтаназіва З.С. та на заступника Міністра промислової
політики України Баранчука В.М.
 
 Міністр транспорту
 та зв'язку України                    В.Бондар
 
 Міністр промислової
 політики України                     В.Шандра
 
 ПОГОДЖЕНО:р
рр
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництвар              А.Дашкевич
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України,
                   Міністерства промислової
                   політики України
                   29.11.2005 N 825/445
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2005 р.
                   за N 1502/11782
 
 
               ПОРЯДОК
      присвоєння нових позначень модернізованим
          моделям вантажних вагонів
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок присвоєння  нових  позначень  модернізованим
моделям вантажних вагонів (далі - Порядок) установлює взаємодію
фізичних та юридичних осіб, незалежно від їх форми власності та
підпорядкування, що діють на території України та розробляють
технічні умови або проекти модернізацій  вантажних  вагонів,
виробляють,  ремонтують, закуповують та експлуатують вантажні
вагони  (далі  -  вагони)  з  Укрзалізницею,  Головним
інформаційно-обчислювальним центром Укрзалізниці, Дирекцією Ради
із залізничного транспорту держав-учасниць  Співдружності  та
Iнформаційно-обчислювальним центром залізничних адміністрацій.
 
   1.2. Цей  Порядок  визначає  процедуру  присвоєння нових
позначень модернізованим моделям вагонів.
 
   1.3. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для виконання
фізичними та юридичними особами незалежно від їх форм власності та
підпорядкування, що діють на території України та розробляють
проекти модернізацій вагонів, виробляють, ремонтують, закуповують
та експлуатують вагони у взаємодії з  Головним  управлінням
вагонного   господарства   Укрзалізниці   та   Головним
інформаційно-обчислювальним центром Укрзалізниці.
 
   1.4. У цьому порядку скорочення мають такі значення:
   ЦВ УЗ  -  Головне  управління  вагонного  господарства
Укрзалізниці;
   ГIОЦ УЗ  -  Головний  інформаційно-обчислювальний  центр
Укрзалізниці;
   ТУ - Технічні умови;
   Комісія фахівців вагонного господарства - Комісія Ради із
залізничного  транспорту  повноважних  фахівців  вагонного
господарства залізничних адміністрацій країн СНД, Латвійської
Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки;
   Організація-розробник - організація-розробник ТУ або проектів
модернізації вагонів;
   IСЦ залізниць України -  Iнформаційно-статистичні  центри
залізниць України;
   ЦСЖТ -  Дирекція  Ради  із  залізничного  транспорту
держав-учасниць Співдружності;
   МД-ГР -  Класифікатор  "Модернизация  грузовых  вагонов"
(затверджено протоколом Комісії Ради із залізничного транспорту
повноважних  фахівців  вагонного  господарства  залізничних
адміністрацій від 21-22.03.2002);
   МД-ГР містить перелік модернізацій, які виконуються вантажним
вагонам,  і  відповідних  їм  кодів,  що використовуються в
автоматизованих системах з обліку та контролю за технічним станом
вагонного парку. Класифікатор також містить відомості про рік
початку дії модернізації, технічні умови та проекти, за якими
проводиться модернізація;
   СМ-ГР - "Справочник моделей грузовых вагонов" (затверджено
протоколом Комісії Ради із залізничного транспорту повноважних
фахівців вагонного  господарства  залізничних  адміністрацій
від 10-11.07.2002);
   СМ-ГР містить перелік моделей вагонів, що  експлуатують,
будують (закуповують) держави-учасниці Співдружності, Латвійської
Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, які
мають право виходу на колії загального користування з їх основними
технічними і експлуатаційними характеристиками та інформацією про
проведені ремонти;
   ИВЦ ЖА -  Iнформаційно-обчислювальний  центр  залізничних
адміністрацій.
 
   1.5. Базовий вагон, який підлягає модернізації, повинен мати
позначення моделі, надане підприємством-виробником.
   Зміна позначень моделей вагонів проводиться при виконанні
робіт,  пов'язаних  з   модернізацією   кузова   вагона,
вантажно-розвантажувальних пристроїв, а також з модернізацією
знімного і незнімного устаткування вагона, що призводить до зміни
тари вагона та його вантажопідйомності, пристроїв і пристосувань
для перевезення обмеженої номенклатури вантажів.
 
   1.6. Позначення  моделей  вагонів  не  змінюються  при
модернізації гальмового обладнання, ходових частин, автозчепних
пристроїв та іншого обладнання, наведеного у МД-ГР.
 
   1.7. Нове  позначення  моделей  вагонів,  що  пройшли
модернізацію, присвоюється при зміні:
   - облікового роду вагона (універсальний, спеціалізований);
   - спеціалізації вагона (рід вантажу, що перевозиться);
   - основних геометричних розмірів вагона, що перевищують межі,
встановлені в конструкторській документації на базову модель
вагона;
   -  основних  технічних  характеристик  вагона  (тара,
вантажопідйомність, осьове навантаження), які перевищують межі,
встановлені  конструкторською  документацією на базову модель
вагона.
 
   1.8. Організація-розробник, яка розробляє технічні умови або
проекти модернізації вагонів, пропонує варіант зміни позначення
(нове позначення) моделі вагона шляхом додавання до позначення
базової моделі цифрового двозначного індексу, що характеризує
проведену за розробленим проектом першу або чергову модернізацію
вагона.
 
   1.9. У  разі, якщо модернізація не призводить до змін,
зазначених у п. 1.7 цього Порядку, але призводить до зміни норм
витрат  матеріалів і собівартості вагона, рішення про зміну
позначення моделі  вагона  приймає  організація-розробник  за
узгодженням з ЦВ УЗ.
 
   1.10. Iнформація про модель вагона, що модернізується, номери
ТУ та проекту модернізації направляються до ЦСЖТ для розгляду та
затвердження на Комісії фахівців вагонного господарства.
 
   Приклади:
   1. Фрагмент файла-копії СМ-ГР із зареєстрованою базовою
моделлю вагона та модернізованими моделями вагонів, яким на основі
базової моделі змінено позначення згідно з п.1.5 цього Порядку.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ¦ Код ¦ Модель ¦Род¦Осо- ¦Учет¦Мат.¦Ваго-¦Гру- ¦  Тара  ¦Длина¦Ос- ¦Осе- ¦Пе- ¦Объем¦Ка- ¦Те-¦Га-¦  Год
 ¦моде-¦     ¦  ¦бен- ¦спе-¦ку- ¦но- ¦зо- ¦-----------¦по  ¦ность¦вая ¦ре- ¦кузо-¦либр ¦ле-¦ба-¦---------
 ¦ ли ¦     ¦  ¦ность¦циа-¦зова¦стр. ¦подъ-¦ min ¦ max ¦осям ¦   ¦наг- ¦ход ¦ва  ¦котл.¦жка¦рит¦вы- ¦сня-
 ¦   ¦     ¦  ¦моде-¦ли- ¦  ¦завод¦ем- ¦   ¦   ¦авто-¦   ¦руз- ¦пло-¦   ¦   ¦  ¦  ¦пус-¦тия
 ¦   ¦     ¦  ¦ли  ¦за- ¦  ¦   ¦ность¦   ¦   ¦сцеп-¦   ¦ка(т)¦щад.¦   ¦   ¦  ¦  ¦ка ¦
 ¦   ¦     ¦  ¦   ¦ция ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ки  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦  ¦
 ¦-----+---------+---+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+---+---+----+----
 ¦ 1  ¦   2  ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17¦ 18¦ 19 ¦ 20
 ¦----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ¦0128 13-401   4  06  04  02  0133 063.0 020.3 021.5 14620  04 00.00  0 037.0 00  09  6 1964 1978
**¦0132 13-401-03 4  09  54  04  0133 066.0 023.3 024.0 14620  04 00.00  0 000.0 00  09  6 1964 0000
**¦0133 13-401-04 4  11  54  02  0133 062.0 025.2 026.0 14620  04 22.00  0 000.0 00  09  6 1970 1984
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Код ¦ Модель ¦Срок¦  Деп.рем-т после  ¦ Кап. рем. ¦  Тип  ¦     Пробег после     ¦ Код груза ¦
моде-¦     ¦слу-¦---------------------¦  после  ¦     ¦-------------------------------+-----------¦
 ли ¦     ¦жбы ¦постр-¦деп.¦деп.¦ка- ¦------------+---------¦постр- ¦ деп. ¦ кап. ¦кап.  ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦
   ¦     ¦  ¦ ки  ¦до ¦пос ¦пит.¦постр¦капит.¦инв.¦соб-¦ ки  ¦ рем. ¦ рем. ¦вост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   ¦     ¦  ¦   ¦1 к ¦1 к ¦  ¦   ¦   ¦  ¦ств.¦-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   ¦     ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦т. ¦год¦т. ¦год¦т. ¦год¦т. ¦год¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   ¦     ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦км ¦  ¦км ¦  ¦км ¦  ¦км ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------+----+------+----+----+----+-----+------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--¦
 1  ¦   2  ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30¦ 31¦ 32¦ 33¦ 34¦35 ¦ 36¦ 37¦38¦39¦40¦41¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
0128 13-401   32  3.0  2.0 2.0 2.0  15  12  404 5404 210 3.0 110 2.0 160 2.0 210 3.0 00 00 00 00¦
0132 13-401-03 32  3.0  2.0 1.0 2.0  17  00  927 5406 210 3.0 110 2.0 160 2.0 210 3.0 00 00 00 00¦
0133 13-401-04 32  3.0  2.0 1.0 2.0  17  00  000 0000 210 3.0 110 2.0 160 2.0 210 3.0 00 00 00 00¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Знак "*" означає базову модель.
   Знак "**" означає моделі, яким змінено позначення.
 
   2. Фрагмент файла-копії СМ-ГР із зареєстрованою базовою моделлю вагона та модернізованими моделями вагонів, 
яким на основі базової моделі присвоєно нове позначення згідно з п.1.7 цього Порядку.
 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ¦ Код ¦ Модель ¦Род¦Осо- ¦Учет¦Мат.¦Ваго-¦Гру- ¦  Тара  ¦Длина¦Ос- ¦Осе- ¦Пе- ¦Объем¦Ка- ¦Те-¦Га-¦  Год
  ¦моде-¦     ¦  ¦бен- ¦спе-¦ку- ¦но- ¦зо- ¦-----------¦по  ¦ность¦вая ¦ре- ¦кузо-¦либр ¦ле-¦ба-¦---------
  ¦ ли ¦     ¦  ¦ность¦циа-¦зова¦стр. ¦подъ-¦ min ¦ max ¦осям ¦   ¦наг- ¦ход ¦ва  ¦котл.¦жка¦ри-¦вы- ¦сня-
  ¦   ¦     ¦  ¦моде-¦ли- ¦  ¦завод¦ем- ¦   ¦   ¦авто-¦   ¦руз- ¦пло-¦   ¦   ¦  ¦ты ¦пус-¦тия
  ¦   ¦     ¦  ¦ли  ¦за- ¦  ¦   ¦ность¦   ¦   ¦сцеп-¦   ¦ка(т)¦щад.¦   ¦   ¦  ¦  ¦ка ¦
  ¦   ¦     ¦  ¦   ¦ция ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ки  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦  ¦
  ¦-----+---------+---+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+---+---+----+----
  ¦ 1  ¦   2  ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17¦ 18¦ 19 ¦ 20
  ¦---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ¦0128 13-401   4  06  04  02  0133 063.0 020.3 021.5 14620  04 00.00  0 037.0 00  09  6 1964 1978
***¦0815 13-401-21 9  44  54  04  0133 066.0 020.6 022.1 14620  04 22.03  0 140.0 00  09  3 1964 0000
***¦0696 13-401-22 9  87  56  02  0133 065.0 025.2 026.8 14620  04 22.75  0 079.0 00  09  6 1964 1985
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Код ¦ Модель ¦Срок¦ Деп.рем-т после  ¦Кап. рем. ¦  Тип  ¦     Пробег после     ¦ Код груза ¦
моде-¦     ¦слу-¦---------------------¦  после  ¦     ¦-------------------------------+-----------¦
 ли ¦     ¦жбы ¦постр-¦деп.¦деп.¦ка- ¦-----------+---------¦постр- ¦ деп. ¦ кап. ¦кап.  ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦
   ¦     ¦  ¦ ки  ¦до ¦пос ¦пит.¦постр¦капит¦инв.¦соб-¦ ки  ¦ рем ¦ рем. ¦вост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   ¦     ¦  ¦   ¦1 к ¦1 к ¦  ¦   ¦   ¦  ¦ств.¦-------+-------+-------+-------¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   ¦     ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦т. ¦год¦т. ¦год¦т. ¦год¦т. ¦год¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   ¦     ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦км ¦  ¦км ¦  ¦км ¦  ¦км ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------+----+------+----+----+----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--¦
 1  ¦   2  ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30¦ 31¦ 32¦ 33¦ 34¦35 ¦ 36¦ 37¦38¦39¦40¦41¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
0128 13-401   32  3.0  2.0 2.0 2.0  15  12 404 5404 210 3.0 110 2.0 160 2.0 210 3.0 00 00 00 00¦
0815 13-401-21 32  3.0  2.0 1.0 2.0  17  00 000 0000 210 3.0 100 2.0 160 2.0 210 3.0 00 00 00 00¦
0696 13-401-22 32  3.0  1.0 1.0 2.0  11  08 965 5965 210 3.0 100 2.0 160 2.0 210 3.0 00 00 00 00¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Знак "*" означає базову модель.
   Знак "***" означає моделі, яким присвоєно нове позначення.
 
   1.11. У цьому Порядку терміни мають такі значення:
   модернізація -  створення  продукції  з   поліпшеними
властивостями, обмеженою зміною початкової продукції та на заміну
її;
   модернізований вагон  -  вагон,  створений  в результаті
модернізації;
   проект модернізації - сукупність документів (розрахунків,
креслень, макетів тощо),  необхідних  для  зведення  споруд,
виготовлення машин, приладів і та ін. з поліпшеними властивостями;
   модель вагона - тип, марка конструкції вагона, включає номер
підгрупи  і  вид  вищих класифікаційних групувань та індекс
конструкторської документації, разом складає базову модель вагона;
   двозначний індекс  -  цифровий  двозначний  індекс,  що
характеризує проведену за розробленим проектом або ТУ першу або
чергову модернізацію вагона;
   цифровий індекс вагона при модернізації - система цифрових
умовних позначень, яка надається вагону організацією-розробником
проектів модернізації або ТУ, як правило, і додається до базової
моделі  вагона.  Разом  з номером групи, видом та індексом
конструкторської документації складає модернізовану модель вагона;
   присвоєння нового позначення модернізованим моделям вагонів
(зміна позначення або присвоєння нового позначення) - присвоєння
індексу базовій моделі, що пройшла модернізацію, яка разом з
номером групи складає модель вагона.
 
   2. Процедура присвоєння  нових  позначень  модернізованим
моделям вантажних вагонів
 
   2.1. ЦВ  УЗ  та  організація-розробник  ТУ  або проекту
модернізації вагона на підставі письмового звернення власника
вагона визначають необхідність присвоєння нового позначення моделі
вагона відповідно до цього Порядку при узгодженні ТУ або проекту
модернізації вагона.
 
   2.2. Організація-розробник, у разі необхідності присвоєння
нового позначення моделі вагона, після узгодження проекту ЦВ УЗ
направляє підприємству-виробнику базової моделі вагона погоджений
проект модернізації і запит на виділення вільного за заводською
документацією  індексу  для  позначення  моделі вагона, який
модернізується. У разі потреби присвоєння нового позначення моделі
вагона, що пройшов модернізацію, виготовленого заводом, який в
даний час припинив своє існування, запит на виділення індексу до
базового позначення моделі вагона направляється до ИВЦ ЖА. У цьому
разі виділення цифрового індексу проводиться на підставі наявності
вільного індексу до базової моделі, зареєстрованої в СМ-ГР.
 
   2.3. Після одержання погодженого з ЦВ УЗ ТУ або проекту
модернізації підприємство-виробник базової моделі вагона вносить
документацію в заводський архів (реєструє її) і при цьому виділяє
вільний номер - індекс, що додається до позначення базової моделі
вагона.
 
   2.4. Виділення одного індексу більш ніж до одного проекту
модернізації, а також їх повторення не допускається.
 
   2.5. Після   реєстрації   проекту   на   модернізацію
підприємство-виробник письмово інформує про виділений цифровий
індекс організацію-розробника проекту модернізації і ЦВ УЗ.
 
 Начальник Головного
 управління вагонного
 господарства Укрзалізниці                В.Мархай
 
 Директор департаменту
 науково-технічного,
 інноваційного забезпечення
 Мінпромполітики України                О.Ноговіци
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка