Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2006-2007 навчальному році

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 907
 
 
         Про проведення Всеукраїнського
       конкурсу-захисту науково-дослідницьких
       робіт учнів-членів Малої академії наук
        України у 2006-2007 навчальному році
 
 
   Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом  Міністерства  освіти  України  N  305
( z0598-98 ) від 18.08.98, та з метою виявлення, підтримки
обдарованої учнівської  молоді,  залучення  її  до  наукових
досліджень, створення умов для самореалізації творчої особистості
в сучасному суспільстві Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
   склад оргкомітету  та  умови  проведення  III  етапу
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук України (далі - конкурс-захист) у
2006-2007 навчальному році.
 
   2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Провести:
   до 1 лютого 2007 року I етап конкурсу-захисту;
   до 5 березня 2007 року II етап конкурсу-захисту.
 
   2.2. До 15 березня 2007 року  організувати  направлення
науково-дослідницьких робіт   до   оргкомітету  III  етапу
конкурсу-захисту.
 
   2.3. Забезпечити участь команд від територіальних відділень
Малої академії наук України у III етапі конкурсу-захисту.
 
   3. Державному  позашкільному  навчальному  закладу  Малій
академії наук учнівської молоді (Лісовий О.В.), Національному
еколого-натуралістичному центру     учнівської     молоді
(Вербицький В.В.), Українському державному центру позашкільної
освіти (Ткачук В.В.), Українському державному центру туризму і
краєзнавства учнівської  молоді  (Матющенко  О.К.)  в  межах
відповідних наукових відділень:
 
   3.1. До 1 березня 2007 року підготувати пропозиції щодо
складу журі III етапу конкурсу-захисту.
 
   3.2. До 21 березня 2007 року підготувати програму проведення
III етапу конкурсу-захисту.
 
   3.3. До 27 березня 2007 року організувати підготовку текстів
контрольних завдань з базових дисциплін.
 
   3.4. Забезпечити належні умови для роботи журі та секцій
III етапу конкурсу-захисту.
 
   3.5. До 15 травня 2007 року підготувати списки переможців та
учасників III етапу конкурсу-захисту дослідницьких робіт для
підготовки  наказу  "Про  підсумки III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України у 2006-2007 навчальному році".
 
   4. Державному  позашкільному  навчальному  закладу  Малій
академії наук учнівської молоді (Лісовий О.В.):
 
   4.1. Здійснити організаційні заходи  щодо  проведення  у
квітні-травні 2007 року у м. Києві III етапу конкурсу-захисту.
 
   4.2. Узагальнити  пропозиції щодо складу журі III етапу
конкурсу-захисту.
 
   4.3. Підготувати проект наказу "Про підсумки III  етапу
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук України у 2006-2007 навчальному
році".
 
   5. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
забезпечити фінансування III етапу конкурсу-захисту.
 
   6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого
заступника Міністра Жебровського Б.М. та заступника Міністра
Тесленка В.В. відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН України
                   29.12.2006 N 907
 
 
               СКЛАД
       оргкомітету III етапу Всеукраїнського
      конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
       учнів-членів Малої академії наук України
 
 
 Ніколаєнко С.М.   - Міністр освіти і науки України, співголова
           оргкомітету
 
 Довгий С.О.     - Президент Малої академії наук України,
           співголова оргкомітету (за згодою)
 
 Члени оргкомітету:
 
 Мадзігон В.М.    - віце-президент Академії педагогічних наук
           України (за згодою)
 
 Рудковська Р.А.   - начальник відділу позашкільної освіти,
           виховної роботи та захисту прав дитини
           Міністерства освіти і науки України
 
 Буденна I.М.    - заступник директора департаменту загальної
           середньої та дошкільної освіти, начальник
           відділу взаємодії з місцевими органами
           виконавчої влади та самоврядування
           Міністерства освіти і науки України
 
 Рудакова З.М.    - головний спеціаліст відділу позашкільної
           освіти, виховної роботи та захисту прав
           дитини Міністерства освіти і науки України
 
 Лісовий О.В.    - директор державного позашкільного
           навчального закладу Малої академії наук
           учнівської молоді, керівник наукових
           відділень МАН: фізико-математичного та
           економічного, філології та мистецтвознавства,
           обчислювальної техніки та програмування
 
 Вербицький В.В.   - директор Національного
           еколого-натуралістичного центру учнівської
           молоді, керівник хіміко-біологічного
           відділення МАН
 
 Матющенко О.К.   - директор Українського державного центру
           туризму і краєзнавства учнівської молоді,
           керівник історико-географічного відділення
           МАН
 
 Ткачук В.В.     - директор Українського державного центру
           позашкільної освіти, керівник
           науково-технічного наукового відділення МАН
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН України
                   29.12.2006 N 907
 
 
               УМОВИ
      проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
       науково-дослідницьких робіт учнів-членів
          Малої академії наук України
          у 2006-2007 навчальному році
 
 
            1. Мета та завдання
 
   Всеукраїнський конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук України проводиться з метою
виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її
до наукових досліджень та створення умов для самореалізації
творчої особистості в сучасному суспільстві.
 
        2. Місце, час та умови проведення
 
   2.1. Конкурс-захист проводиться у три етапи:
   I етап проводиться безпосередньо у районних, міських наукових
товариствах учнів та у Республіканському (Автономної Республіки
Крим),  обласних,  Київському  та  Севастопольському  міських
територіальних відділеннях Малої академії наук України до 5 лютого
2007 року;
   II етап проводиться Республіканським (Автономної Республіки
Крим),  обласними,  Київським  та  Севастопольським  міськими
територіальними відділеннями  Малої  академії наук України до
5 березня 2007 року;
   III етап проводиться у м. Києві у квітні-травні 2007 року
Міністерством освіти і науки України, державним позашкільним
навчальним  закладом Малою академією наук учнівської молоді,
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді,
Українським державним центром позашкільної освіти, Українським
державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.
 
   2.2. III етап конкурсу-захисту проводиться у таких секціях
відповідно до наукових відділень Малої академії наук України:
 
------------------------------------------------------------------
¦ Назва відділення  ¦    Секція    ¦ Базова дисципліна ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦I. Iсторико-     ¦1. Iсторія України  ¦Iсторія       ¦
¦географічне     ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦2. Археологія    ¦Iсторія       ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦3. Iсторичне     ¦Iсторія       ¦
¦           ¦краєзнавство     ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦4. Етнологія     ¦Iсторія       ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦5. Географія     ¦Географія,     ¦
¦           ¦           ¦математика     ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦6. Геологія     ¦Географія,     ¦
¦           ¦           ¦математика     ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦7. Право       ¦Основи правознавства¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦II. Науково-технічне ¦1. Промислове,    ¦Фізика, математика ¦
¦           ¦технологічне     ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦обладнання та    ¦          ¦
¦           ¦технології      ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦2. Електроніка та  ¦Фізика, математика ¦
¦           ¦приладобудування   ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦3. Транспортні    ¦Фізика, математика ¦
¦           ¦системи, засоби   ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦та обладнання    ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦4. Iнформаційні,   ¦Фізика, математика ¦
¦           ¦телекомунікаційні  ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦системи, обладнання ¦          ¦
¦           ¦та прилади      ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦5. Сільськогоспо-  ¦Фізика, математика ¦
¦           ¦дарська техніка,   ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦обладнання та    ¦          ¦
¦           ¦технології      ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦III. Обчислювальна  ¦1. Комп'ютерні    ¦Математика     ¦
¦техніка та      ¦навчальні програми  ¦          ¦
¦програмування    ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦2. Комп'ютерні    ¦Математика     ¦
¦           ¦мережі, бази та   ¦          ¦
¦           ¦банки даних     ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦3. Системне     ¦Математика     ¦
¦           ¦програмування та   ¦          ¦
¦           ¦заходи інформаційної ¦          ¦
¦           ¦безпеки       ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦4. Комп'ютерні    ¦Математика     ¦
¦           ¦програми для     ¦          ¦
¦           ¦автоматизації    ¦          ¦
¦           ¦наукових досліджень ¦          ¦
¦           ¦та розрахунків    ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦5. Мультимедійні   ¦Математика     ¦
¦           ¦системи, комп'ютерна ¦          ¦
¦           ¦графіка, ігрові   ¦          ¦
¦           ¦програми       ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦IV. Філологія та   ¦1. Українська    ¦Українська мова та ¦
¦мистецтвознавство  ¦література      ¦література     ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦2. Зарубіжна     ¦Українська мова та ¦
¦           ¦література      ¦література,     ¦
¦           ¦           ¦російська мова та  ¦
¦           ¦           ¦література,     ¦
¦           ¦           ¦зарубіжна      ¦
¦           ¦           ¦література     ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦3. Фольклористика  ¦Українська мова та ¦
¦           ¦           ¦література     ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦4. Українська мова  ¦Українська мова та ¦
¦           ¦           ¦література     ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦5. Мистецтвознавство ¦Українська мова та ¦
¦           ¦           ¦література,     ¦
¦           ¦           ¦образотворче    ¦
¦           ¦           ¦мистецтво      ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦6. Літературна    ¦Українська мова та ¦
¦           ¦творчість      ¦література     ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦7. Англійська мова  ¦Англійська мова   ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦8. Німецька мова   ¦Німецька мова    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦9. Французька мова  ¦Французька мова   ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦V. Фізико-математичне¦1. Математика    ¦Математика     ¦
¦та економічне    ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦2. Прикладна     ¦Математика     ¦
¦           ¦математика      ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦3. Економічна теорія ¦Математика,     ¦
¦           ¦           ¦економіка      ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦4. Мікроекономіка та ¦Математика,     ¦
¦           ¦макроекономіка    ¦економіка      ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦5. Астрономія    ¦Фізика, математика ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦6. Фізика      ¦Фізика, математика ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦VI. Хіміко-біологічне¦1. Біологія людини та¦Біологія      ¦
¦           ¦загальна біологія  ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦2. Ботаніка та    ¦Біологія      ¦
¦           ¦зоологія       ¦          ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦3. Психологія    ¦Біологія,      ¦
¦           ¦           ¦математика, хімія  ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦4. Хімія       ¦Хімія        ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦5. Сільське     ¦Біологія, хімія   ¦
¦           ¦господарство     ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦6. Лісове      ¦Біологія,      ¦
¦           ¦господарство     ¦математика, хімія  ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦7. Медицина     ¦Біологія, хімія,  ¦
¦           ¦           ¦фізика       ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦8. Екологія     ¦Біологія, хімія,  ¦
¦           ¦           ¦фізика, математика ¦
¦           ¦           ¦(за вибором)    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2.3. Терміни  проведення  III  етапу  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та умови фінансування
повідомляються Міністерством освіти і науки України.
 
      3. Керівництво III етапом конкурсу-захисту
 
   Керівництво III   етапом   конкурсу-захисту  здійснюють
Міністерство освіти і науки України та державний позашкільний
навчальний заклад Мала академія наук учнівської молоді.
   Відповідальні за проведення наукових відділень:
   історико-географічного - Український державний центр туризму
і краєзнавства учнівської молоді;
   хіміко-біологічного -  Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді;
   науково-технічного - Український державний центр позашкільної
освіти;
   філології та  мистецтвознавства,  фізико-математичного  та
економічного, обчислювальної техніки та програмування - державний
позашкільний навчальний заклад Мала академія наук учнівської
молоді.
 
          4. Учасники конкурсу-захисту
 
   4.1. У конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11  класів
загальноосвітніх,  вихованці,  слухачі  професійно-технічних,
позашкільних навчальних закладів (відповідно віку), які є членами
територіальних відділень Малої академії наук України.
 
   4.2. До участі в I етапі допускаються члени територіальних
відділень Малої академії наук України та наукових товариств учнів.
   До участі у наступних етапах допускаються переможці (як
виняток - призери) попереднього етапу.
   До участі у III етапі конкурсу-захисту у кожному науковому
відділенні допускається по одній команді від Республіканського
(Автономної  Республіки  Крим),  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських територіальних відділень Малої академії
наук  України.  Кількісний склад команди повинен відповідати
кількості секцій  наукового  відділення  (не  більше  одного
представника у секції). Заміна представництва по секціях не
допускається.
   У III етапі конкурсу-захисту можуть брати участь вихованці
(учні-члени Малої академії наук України) всеукраїнських заочних
шкіл  державних  позашкільних  навчальних  закладів* в межах
профільного наукового відділення за погодженням з Міністерством
освіти і науки України та за умови оформлення документації згідно
з вимогами, викладеними в пункті 5.1 цих умов.
 
---------------
   * державний позашкільний навчальний заклад Мала академія наук
учнівської молоді, Національний еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді,  Український державний центр позашкільної
освіти, Український державний центр туризму  і  краєзнавства
учнівської молоді.
 
   Будь-які винятки щодо участі у III етапі конкурсу-захисту, не
передбачені даними умовами, є неприпустимими.
 
   4.3. У конкурсі-захисті  може  брати  участь  обдарована
учнівська молодь з інших країн.
 
   4.4. Учасники конкурсу-захисту повинні дотримуватись програми
і умов проведення конкурсу-захисту, норм і правил техніки безпеки,
виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у
використанні обладнання, приладів тощо. У разі порушення цих вимог
спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від
конкурсу-захисту та дискваліфіковані.
 
      5. Документація III етапу конкурсу-захисту
 
   5.1. Республіканське (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київське та Севастопольське міські територіальні відділення Малої
академії наук України, державні позашкільні навчальні заклади до
15 березня 2007 року подають оргкомітету такі документи:
   копію підсумкового наказу Міністерства  освіти  і  науки
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій "Про
результати проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії  наук
України у 2006/2007 навчальному році" та копію наказу Міністерства
освіти і науки України "Про персональний склад команди вихованців
(учнів-членів Малої академії наук України) Всеукраїнської заочної
школи державного позашкільного навчального закладу для участі у
III етапі конкурсу-захисту".
   У разі представлення на конкурс-захист науково-дослідницьких
робіт призерів (II-III місця) разом з заявкою подається пояснення,
завірене відповідним органом управління освітою;
   заявки на участь у III етапі конкурсу-захисту на кожного
учасника, за формами, що додаються;
   науково-дослідницькі роботи, оформлені відповідно до вимог,
що додаються;
   паспорти експонатів  (за  їх  наявності)  за формою, що
додається;
   тези в друкованому вигляді у кожній роботі та тези всіх робіт
від територіального відділення в електронному вигляді на одній
дискеті 3,5 дюйма (текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраному
в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з
полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) - 20 мм);
   анкети учасників III етапу конкурсу-захисту за формою, що
додається (фотографія в двох екземплярах).
 
   5.2. Під  час  реєстрації  керівник команди подає наказ
Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських
державних  адміністрацій,  державних  позашкільних  навчальних
закладів "Про направлення та склад команди для участі у III етапі
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук України".
 
   5.3. Кожен учасник конкурсу додає:
   посвідчення члена територіального відділення Малої академії
наук України;
   паспорт (для учасників до 16 років - свідоцтво про народження
та учнівський квиток або завірену директором навчального закладу
довідку з фотографією, яка перекривається печаткою на 1/3);
   медичну довідку  про щеплення та відсутність інфекційних
захворювань.
 
   5.4. У випадку недотримання вимог пунктів 5.1-5.3 учасники до
участі у конкурсі-захисті не допускаються.
 
          6. Програма конкурсу-захисту
 
   6.1. Програма роботи кожної секції передбачає:
   конкурс науково-дослідницьких робіт;
   виконання контрольних завдань з базових дисциплін;
   захист науково-дослідницьких робіт.
   Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх етапах програми
конкурсу-захисту становить 100 балів.
 
   6.2. Конкурс науково-дослідницьких робіт.
   Попереднє оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться
членами журі з 16 до 31 березня 2007 року.
   Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт (крім секції
літературної творчості):
   - складність, науковість, актуальність       - 8 балів;
   - системність і повнота у розкритті теми      - 6 бали;
   - аргументованість висновків            - 4 балів;
   - грамотність викладу та культура оформлення    - 4 бали;
   Максимальна кількість балів - 22.
   Критерії оцінювання  науково-дослідницьких  робіт  секції
літературної творчості:
   - повнота розкриття теми та художніх образів    - 8 балів;
   - оригінальність образно-художнього мислення    - 6 бали;
   - власна творча неповторність           - 4 балів;
   - грамотність викладу та культура оформлення    - 4 бали;
   Максимальна кількість балів - 22.
 
   6.3. Виконання контрольних завдань з базових дисциплін.
   Контрольні завдання  готуються заздалегідь і передбачають
9 завдань за трьома рівнями складності:
   1 рівень - 3 завдання - по 2 бали за кожне;
   2 рівень - 3 завдання - по 4 бали за кожне;
   3 рівень - 3 завдання - по 7 балів за кожне.
   Максимальна кількість балів - 39.
   Для виконання контрольних завдань дається 3 години.
 
   6.4. Захист науково-дослідницьких робіт.
   Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. В
залежності від конкретних умов проведення захисту оргкомітет може
надати право присутності на захисті керівників делегації.
   Для захисту надається до 10 хвилин. Оцінюється захист за
такими критеріями:
   - аргументація вибору теми та розкриття
   дослідження з урахуванням власного вкладу
   дослідника                    - 14 балів;
   - логічність, послідовність, лаконічність
   викладення матеріалу дослідження         - 12 балів;
   - компетентність, етика і культура учасника    - 9 бали;
   - активна кваліфікована участь у веденні дискусій - 4 бали.
   Максимальна кількість балів - 39.
 
   6.5. Оцінки оголошуються після завершення кожного  етапу
конкурсу.
   Попередня оцінка за конкурс науково-дослідницьких робіт може
бути змінена членами журі після захисту робіт.
   Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом
однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не
буде подано офіційної апеляції у письмовій формі. Розгляд апеляції
проводиться членами журі безпосередньо з учасником конкурсу,
втручання  керівників  команди  та  інших  сторонніх  осіб
забороняється.
 
    7. Визначення переможців та нагородження учасників
 
   7.1. Конкурс-захист носить особистий характер.
 
   7.2. Переможці визначаються за сумою балів, одержаних на всіх
етапах конкурсу-захисту.
   Кількість перших, других, третіх місць може становити до
50 відсотків від загальної кількості учасників у секціях  з
орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.
   Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів.
   Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.
   Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.
   Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт вказана
мінімальна кількість балів для визначення призових місць може бути
збільшена.
   При рівності залікових балів декількох  учасників  місця
визначаються  за результатом виконання контрольних завдань з
базових дисциплін.
 
   7.3. Переможці та  призери  III  етапу  конкурсу-захисту
нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України I,
II, III ступенів.
   Окремі учасники за високий рівень науково-дослідницьких робіт
за поданням журі можуть бути відзначені грамотами,  призами
організаторів.
   Відповідно до Положення про стипендії Президента України для
переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України, затвердженого
Указом Президента України від 16.05.2006 N 398/2006 ( 398/2006 ),
переможці та призери III етапу конкурсу-захисту у  кількості
120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.
 
        8. Журі III етапу конкурсу-захисту
 
   Головами журі  секцій призначаються науковці Національної
академії наук України та Академії педагогічних наук України,
науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України.
   Склад журі погоджується з Президією Малої академії наук,
затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та
оголошується на відкритті конкурсу-захисту.
 
         9. Фінансування конкурсу-захисту
 
   Фінансові витрати на проведення всіх етапів конкурсу-захисту
здійснюються відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські
олімпіади  з  базових  і  спеціальних  дисциплін,  турніри,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України
від 18.08.98 N 305 ( z0598-98 ).
 
 
                   Додаток
                   до пункту 5.1 Умов
                   проведення Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Начальник управління освіти
                   і науки
                   ____________________________
                      обласної (міської)
                      держадміністрації
                   ____________________________
                   "___"___________ 2007 р.
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у III етапі Всеукраїнського
      конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
         учнів-членів Малої академії наук
 
 
 Секція __________________________________________________________
 
 Базова дисципліна _______________________________________________
 
 Тема роботи _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Прізвище ________________________________________________________
 
 Iм'я ____________________________________________________________
 
 По батькові _____________________________________________________
 
 Рік народження __________________________________________________
 
 Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік,
 предмет, тема роботи) ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Територіальне відділення МАН ____________________________________
 
 Базовий позашкільний навчальний заклад __________________________
 _________________________________________________________________
 
 Навчальний заклад _______________________________________________
 
 Клас ____________________________________________________________
 
 Науковий керівник _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Необхідність у технічних засобах:
 
 1. ______________________________________________________________
 
 2. ______________________________________________________________
 
 3. ______________________________________________________________
 
 Домашня адреса __________________________________________________
 
 Контактний телефон, електронна пошта ____________________________
 
 
                   Додаток
                   до пункту 5.1 Умов
                   проведення Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Міністр освіти і науки
                   України
                   "___"___________ 2007 р.
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у III етапі Всеукраїнського
      конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
      учнів-членів Малої академії наук вихованця
       Всеукраїнської заочної школи державного
        позашкільного навчального закладу
 
 
 Секція __________________________________________________________
 
 Базова дисципліна _______________________________________________
 
 Тема роботи _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Прізвище ________________________________________________________
 
 Iм'я ____________________________________________________________
 
 По батькові _____________________________________________________
 
 Рік народження __________________________________________________
 
 Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік,
 предмет, тема роботи) ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Територіальне відділення МАН ____________________________________
 
 Базовий позашкільний навчальний заклад __________________________
 _________________________________________________________________
 
 Навчальний заклад _______________________________________________
 
 Клас ____________________________________________________________
 
 Науковий керівник _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Необхідність у технічних засобах:
 
 1. ______________________________________________________________
 
 2. ______________________________________________________________
 
 3. ______________________________________________________________
 
 Домашня адреса __________________________________________________
 
 Контактний телефон, електронна пошта ____________________________
 
 
                   Додаток
                   до пункту 5.1 Умов
                   проведення Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Начальник управління освіти
                   і науки
                   ____________________________
                      обласної (міської)
                      держадміністрації
                   ____________________________
                   "___"______________ 2007 р.
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у III етапі Всеукраїнського
      конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
       учнів-членів Малої академії наук України
     у науковому відділенні обчислювальної техніки
             та програмування
 
 
 Секція __________________________________________________________
 
 Базова дисципліна _______________________________________________
 
 Тема роботи _____________________________________________________
 
 Об'єм роботи (в байтах) _________________________________________
 
 Прізвище ________________________________________________________
 
 Iм'я ____________________________________________________________
 
 По батькові _____________________________________________________
 
 Рік народження __________________________________________________
 
 Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік,
 предмет, тема роботи) ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Територіальне відділення ________________________________________
 
 Базовий позашкільний навчальний заклад __________________________
 
 Навчальний заклад _______________________________________________
 
 Клас ____________________________________________________________
 
 Науковий керівник _______________________________________________
 
 Об'єм роботи (в байтах) _________________________________________
 
 Мінімальні вимоги до комп'ютера:
 
 монітор _________________________________________________________
 
 процесор ________________________________________________________
 
 пам'ять _________________________________________________________
 
 відеокарта ______________________________________________________
 
 звукова карта ___________________________________________________
 
 колонки, мікрофон _______________________________________________
 
 мережа __________________________________________________________
 
 вхід в Iнтернет _________________________________________________
 
 необхідне програмне забезпечення, його об'єм ____________________
 
 носії ___________________________________________________________
 
 Домашня адреса __________________________________________________
 
 Контактний телефон, електронна пошта ____________________________
 
 
                   Додаток
                   до пункту 5.1 Умов
                   проведення Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
 
               ВИМОГИ
        до написання, оформлення і подання
          науково-дослідницьких робіт
 
 
   Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не
обмежується.
 
   Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного
дослідження  -  Державний  стандарт  України.  ДСТУ  3008-95
("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).
 
   Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та
експериментальній базі і  містити  посилання  на  відповідну
літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.
 
   Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати
30 друкованих сторінок.
 
   Наукова робота обов'язково має містити оцінки,  рецензії
відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста
певної галузі).
 
   Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України
"Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ). Робота з іноземної мови
виконується на державній мові.
 
   Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до
участі в конкурсі-захисті не допускаються.
 
   Захист здійснюється   на  основі  другого  примірника
науково-дослідницької роботи.
 
   Подані учасниками  конкурсу-захисту  науково-дослідницькі
роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність
наведених результатів та  можливість  опублікування  завірені
науковими керівниками.
 
   Учасник конкурсу-захисту  зобов'язаний  подати тези своєї
роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та
прізвище автора та наукового керівника; назва територіального
відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального
закладу; клас; населений пункт.
 
 
                   Додаток
                   до пункту 5.1 Умов
                   проведення Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
 
               ПАСПОРТ
            експонату (розробки)
 
 
 Назва експонату розробки) _______________________________________
 
 Прізвище, ім'я автора (авторів) експонату (розробки) ____________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факс ________
 _________________________________________________________________
 
 Назва гуртка ____________________________________________________
 
 Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка ____________________
 _________________________________________________________________
 
 Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса,
 тел/факс ________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Примітка ________________________________________________________
 
 Керівник навчального закладу
 
   М.П.
 
 
                   Додаток
                   до пункту 5.1 Умов
                   проведення Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
 
 ----------
 ¦    ¦
 ¦ ФОТО ¦
 ¦ 3х4 см ¦
 ¦    ¦
 ----------
               АНКЕТА
          учасника III Всеукраїнського
       конкурсу-захисту науково-дослідницьких
         робіт учнів-членів МАН України
 
 
 Прізвище, ім'я, по-батькові учасника (розбірливо)
 
 ----------------------------------------------------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------------------------------------------------------
 
 Дата, місяць, рік народження -------------------------------
                ¦ ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                -------------------------------
 Домашня адреса: _________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Конт.тел. -------------------------------------------------------
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
      -------------------------------------------------------
 
 E-mail ----------------------------------------------------------
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
    ----------------------------------------------------------
 
 Відомості про батьків:
 
 Батько: _________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада,
            контактний телефон)
 
 Мати: ___________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада,
            контактний телефон)
 
 Місце навчання __________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (назва, адреса, ПIБ директора, тел. приймальної)
 
 клас/курс _______________________________________________________
 
 Відділення МАН __________________________________________________
 
 Секція __________________________________________________________
 
 Базова дисципліна _______________________________________________
 
 Назва дослідницької роботи ______________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Науковий керівник _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, посада,
            контактний телефон)
 
 Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались _______________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (назва, адреса, ПIБ директора, тел. приймальної)
 
 Скільки років займаєтесь в МАН __________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Є кандидатом в члени МАН / дійсним членом МАН ___________________
 _________________________________________________________________
 
 Чим обумовлений Ваш вибір напрямку наукового дослідження ________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань
 (перерахувати) __________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння) ___________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ) ________
 
 Сфера інтересів _________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 В яких вищих учбових закладах Ви мрієте здобути освіту __________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Якою професією хотіли б оволодіти _______________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 В якій  сфері  Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому
 (політика, наука, бізнес, інше) _________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Ваш улюблений письменник ________________________________________
        художник __________________________________________
        артист ____________________________________________
        співак ____________________________________________
        спортсмен _________________________________________
 
 Хто є найбільшим авторитетом для Вас:
 
 Iсторичний державний діяч України _______________________________
              світу _________________________________
 
 Державний діяч сучасності в Україні _____________________________
              у світі _______________________________
 
 Відомий вчений України __________________________________________
        світу ____________________________________________
 
 З ким із сучасних відомих особистостей України Ви хотіли б
 поспілкуватися:
 
 Державні діячі __________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Політики ________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Науковці ________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Діячі культури __________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Спортсмени ______________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Iнші ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Під час перебування в Києві Ви хотіли б відвідати (вказати
 назви):
 
 Iсторичні пам'ятки ______________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Музеї ___________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Театри __________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Iнше ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 
 Які побажання  Ви  маєте  щодо діяльності МАН та процедури
 проведення конкурсу-захисту   науково-дослідницьких   робіт
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка