Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо заповнення форми звітності 1-НКРЕ-газ "Звіт про обсяги постачання природного газу постачальниками природного газу

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   23.11.2005 N 1044
                   ( z0179-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 лютого 2006 р.
                   за N 192/12066
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
      щодо заповнення форми звітності 1-НКРЕ-газ
      "Звіт про обсяги постачання природного газу
         постачальниками природного газу
       за нерегульованим тарифом споживачам"
              ( zo179-06 )
 
 
   1. Загальні положення
   Ця Iнструкція  поширюється  на  суб'єкти  господарської
діяльності, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з транспортування  природного  і  нафтового  газу
магістральними трубопроводами, незалежно від форм власності та
підпорядкування. Iнструкція визначає порядок заповнення форми
звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі -  НКРЕ)  та  територіальних
представництв НКРЕ. Подання до НКРЕ звітності здійснюється з метою
перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, а
також виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення.
 
   2. Iнструкція розроблена відповідно до:
   Господарського кодексу України ( 436-15 );
   Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
природні монополії" ( 1682-14 ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 );
   Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання  Національної  комісії  регулювання електроенергетики
України";
   Ліцензійних умов  провадження  господарської діяльності з
транспортування природного і  нафтового  газу  магістральними
трубопроводами,  затверджених  наказом  Держпідприємництва від
30.09.2005 N 86 ( z1243-05 ), постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 856
( za243-05 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21.10.2005 за N 1243/11523;
   інших нормативно-правових   актів,   якими  регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів господарської  діяльності  з
транспортування  природного  та нафтового газу магістральними
трубопроводами.
 
   3. Порядок та термін надання інформації
 
   3.1. Форму звітності 1-НКРЕ-газ подають ліцензіати,  які
здійснюють господарську діяльність з транспортування природного та
нафтового газу магістральними трубопроводами, щомісяця (до 20
числа місяця, наступного після звітного періоду) на паперових
носіях та в електронному вигляді до НКРЕ та до відповідного
територіального  представництва  НКРЕ  за  місцезнаходженням
ліцензіата (адреса електронної пошти: f1gaz@nerc.gov.ua, за якою
можна отримати електронний шаблон звіту).
   Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми.
 
   3.2. Звітним періодом є календарний місяць.
 
   3.3. Усі дані звітності мають ґрунтуватися на достовірних
даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і
контролю даних. Звіт підписується керівником організації  та
скріплюється  печаткою.  У формі звіту вказуються контактний
телефон, прізвище та ініціали виконавця, який його складає.
 
   3.4. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях
виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.
 
   3.5. Територіальне представництво НКРЕ контролює подання форм
у встановлені терміни, перевіряє дані, аналізує правильність
заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів
щодо виявлених недоліків та пропонує їх усунути.
 
   4. Пояснення щодо заповнення форми 1-НКРЕ-газ (місячна)
 
   4.1. У графі "Назва підприємства-постачальника природного
газу  за нерегульованим тарифом" зазначаються газопостачальні
організації, які здійснюють постачання  природного  газу  за
нерегульованим  тарифом  безпосередньо споживачам на підставі
укладених договорів у поточному році.
 
   4.2. У графі "Iдентифікаційний код за ЄДРПОУ" зазначається
ідентифікаційний код підприємства-постачальника природного газу,
що здійснює господарську діяльність з постачання природного газу
за  нерегульованим  тарифом,  у  Єдиному  державному реєстрі
підприємств та організацій України.
 
   4.3. У графах 3 - 14 "Фактично поставлено природного газу,
тис.куб.м"  наводиться  обсяг природного газу, який фактично
поставлено підприємством-постачальником за кожний місяць протягом
звітного року.
 
   4.4. У графі 15 "З початку року" наводиться сумарний обсяг
природного газу, поставленого підприємством-постачальником за весь
період з початку календарного року до кінця звітного місяця.
 
   4.5. У рядку "Усього" указується підсумок обсягів фактично
поставленого природного газу щомісяця та з початку року всіма
підприємствами-постачальниками природного газу за нерегульованим
тарифом.
 
   5. Порядок виправлення звітних даних
 
   5.1. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших
випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення
робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені
помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з
початку року) та всіх наступних звітах. Усі розбіжності та
виправлення мають бути відображені в примітках до звіту.
 
   5.2. НКРЕ може вносити зміни до Iнструкції у зв'язку із
змінами законодавства України та з метою удосконалення звітності
та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
 
 Начальник управління ліцензійного
 контролю та територіальних
 представництв                      К.Красю
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка