Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо заповнення форми звітності 11-НКРЕ "Звіт про використання грошових коштів за видами ліцензованої діяльності"

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   23.11.2005 N 1044
                   ( z0179-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 лютого 2006 р.
                   за N 188/12062
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       щодо заповнення форми звітності 11-НКРЕ
       "Звіт про використання грошових коштів
        за видами ліцензованої діяльності"
              ( zk179-06 )
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція поширюється на суб'єкти підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на виробництво, передачу електричної
енергії магістральними та міждержавними, місцевими (локальними)
мережами та на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, незалежно від форм власності та підпорядкування.
 
   1.2. Iнструкція визначає порядок заповнення форми звітності
та  терміни  подання її до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
   Подання до НКРЕ звітності здійснюється з метою врахування
звітних даних при встановленні або перегляді тарифів, здійснення
контролю за фінансуванням інвестиційних програм, а також для
перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах,
виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення.
 
   1.3. Ця Iнструкція розроблена відповідно до:
   Господарського кодексу України ( 436-15 );
   Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР );
   Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання  Національної  комісії  регулювання електроенергетики
України";
   Умов та Правил здійснення підприємницької  діяльності  з
постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) і
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції  України  08.08.96 за
N 433/1458 (із змінами та доповненнями);
   Умов та  Правил  здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджених  постановою  НКРЕ  від  13.06.96 N 15
( z0408-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.08.96 за N 408/1433 (із змінами та доповненнями);
   інших нормативно-правових  актів,   якими   регулюється
ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
 
   2. Порядок та терміни надання інформації
 
   2.1. Форму звітності  11-НКРЕ  ліцензіати  надають  НКРЕ
щокварталу до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду,
поштою на  паперовому  носії  за  адресою:  03680,  м.Київ,
вул.Смоленська, 19, та за електронною адресою: fa11@nerc.gov.ua,
за якою можна отримати електронний шаблон звіту. Другий екземпляр
на паперовому носії - у відповідне територіальне представництво
НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням ліцензіата.
 
   2.2. Звітним періодом є квартал.
 
   2.3. Звіт підписується керівником  організації,  головним
бухгалтером,  відповідальною  особою,  яка  його складає, та
скріплюється печаткою.
 
   2.4. ТП НКРЕ контролює надання звіту в установлені терміни,
перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних,
що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та
вимагає їх усунення.
 
   2.5. Відповідальним  за складання звіту та достовірність
наданої інформації є ліцензіат.
 
   3. Пояснення щодо  заповнення  форми  звітності  11-НКРЕ
(квартальна)
 
   3.1. У рядках 01-02 "Залишок грошових коштів на поточному
рахунку" зазначається залишок грошових коштів на поточному рахунку
на початок звітного року та початок звітного періоду, за який
наводяться дані.
 
   3.2. У рядку 03 "Надходження грошових  коштів.  Усього"
зазначаються грошові кошти, які фактично отримані на поточний
рахунок від ліцензованої та інших видів діяльності ліцензіатів за
відповідний звітний період.
 
   3.3. У  рядку  04  "Витрачено  грошових коштів. Усього"
зазначається загальна сума витрачених ліцензіатом грошових коштів
з його поточного рахунку за відповідний звітний період.
 
   3.4. У рядку 05 "На куповану електроенергію" зазначається
сума витрачених  ліцензіатами  грошових  коштів  на  купівлю
електричної енергії, у т.ч. на оплату ОРЕ (рядок 05 [1]),
генеруючим компаніям (рядок 05[2]) та іншим суб'єктам (рядок
05[3]), протягом відповідного звітного періоду.
 
   3.5. У рядку 06 "На придбання палива" зазначається сума
грошових коштів, яка витрачена ліцензіатами електричної енергії на
придбання палива, у т.ч. вугілля (рядок 06[1]), газу (рядок
06[2]), мазуту (рядок 06[3]), ядерного палива (рядок 06[4]) та
інших видів палива (рядок 06[5]), за відповідний звітний період.
 
   3.6. У рядку 07 "За виробничі послуги" зазначається сума
витрачених грошових коштів ліцензіатами за послуги виробничого
характеру, у т.ч. на ремонт (підрядним способом) (рядок 07[1]), за
відповідний звітний період.
 
   3.7. У рядку 08 "Лічильники" зазначається сума грошових
коштів,  витрачених ліцензіатом на придбання лічильників, за
відповідний звітний період.
 
   3.8. У рядку 09 "На сировину, запчастини та  допоміжні
матеріали" зазначаються грошові кошти, витрачені ліцензіатами на
придбання сировини, запчастин, а також на допоміжні матеріали, у
т.ч. плата за воду (рядок 09[1]), за відповідний звітний період.
 
   3.9. У рядку 010 "На енергію для господарських потреб"
зазначається сума грошових  коштів  за  електричну  енергію,
використану ліцензіатами на господарські потреби, за відповідний
звітний період.
 
   3.10. У рядку 011 "На використання електричних мереж інших
ліцензіатів" зазначається сума грошових коштів, яка витрачена
ліцензіатом за використання електричних мереж інших ліцензіатів,
за відповідний звітний період.
 
   3.11. У рядку 012 "На заробітну плату з нарахуваннями"
зазначається сума грошових коштів, які витрачені ліцензіатом на
заробітну плату разом з нарахуваннями до Фондів соціального
страхування, у т.ч. на виплату заробітної плати (рядок 012[1]), за
відповідний звітний період.
 
   3.12. У  рядку  013  "На страхування" зазначається сума
платежів, сплачених ліцензіатом за страховку згідно з договором
страхування, за відповідний період.
 
   3.13. У  рядку  014 "Сплата податків" зазначається сума
грошових коштів, витрачених ліцензіатом на сплату податків, у т.ч.
податок на додану вартість (рядок 014[1]), податок на прибуток
(рядок 014[2]), виплату дивідендів (рядок 014[3]), за відповідний
звітний період.
 
   3.14. У рядку 015 "На інші цілі" зазначаються суми грошових
коштів, витрачених ліцензіатом на інші цілі, у т.ч. ремонт
непромислових фондів (рядок 015[1]), утримання непромислової сфери
(рядок (015[2]), обладнання та  устаткування  (рядок(015[3]),
оренда, зв'язок, комунальні платежі, комунальний податок (рядок
(015[4]), дивіденди (рядок 015[5]), відрядження (рядок (015[6]),
послуги банку (рядок 015[7]), повернення кредиту (рядок (015[8]),
проценти за кредит (рядок (015[9]) та інші згідно з переліком,
наданим у звіті, за відповідний звітний період.
 
   3.15. У рядку 016 "Iнші витрати" зазначаються всі інші
витрати  ліцензіата  за  відповідний  період  з  детальним
розшифруванням до звіту.
 
   3.16. У рядку 017 "Залишок грошових коштів на кінець звітного
періоду" зазначається фактичний залишок грошових коштів ліцензіата
на кінець звітного періоду.
 
   4. Порядок виправлення звітних даних
 
   4.1. Якщо у звітності поточного року при перевірках та в
інших випадках виявлені помилки у звітних даних, то виправлення
робляться у звітах за той період (квартал і т.ін.), у якому були
допущені помилки, а також у підсумкових даних цього звіту (з
початку кварталу, року) і всіх наступних звітах. Усі розбіжності
та виправлення мають бути відображені в примітках до звіту.
 
   4.2. НКРЕ може вносити зміни до Iнструкції у зв'язку із
змінами законодавства України та з метою удосконалення звітності
та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
 
 Начальник управління ліцензійного
 контролю та територіальних
 представництв                      К.Красю
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка