Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо заповнення форми звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії"

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   23.11.2005 N 1044
                   ( z0179-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 лютого 2006 р.
                   за N 184/12058
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
         щодо заповнення форми звітності
     6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про ліцензовану
    діяльність суб'єктів господарювання з виробництва
         електричної та теплової енергії"
              ( zf179-06 )
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція поширюється на суб'єкти господарювання, що
мають ліцензії на виробництво електричної енергії,  теплової
енергії, комбіноване виробництво теплової і електричної енергії,
незалежно від форм власності  та  підпорядкування  (далі  -
ліцензіат).
 
   1.2. Iнструкція визначає порядок заповнення форми звітності
та терміни її подання до Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
 
   1.3. Iнструкція розроблена відповідно до:
   Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР );
   Господарського кодексу України ( 436-15 );
   Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання  Національної  комісії  регулювання електроенергетики
України";
   Умов та Правил здійснення підприємницької  діяльності  з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
08.02.96 N 3 ( z0174-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.04.96 за N 174/1199 (із змінами);
   інших нормативно-правових  актів,   якими   регулюється
ліцензована  діяльність  суб'єктів господарської діяльності з
виробництва електричної та теплової енергії.
 
   2. Порядок та термін надання інформації
 
   2.1. Форму  звітності  6-НКРЕ-енерговиробництво  подають
ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з виробництва
електричної та теплової енергії незалежно від форм власності та
підпорядкування, щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця
після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною
поштою до НКРЕ та відповідного територіального представництва НКРЕ
(далі - ТП НКРЕ).
   Форма 6-НКРЕ-енерговиробництво  направляється  поштою  за
адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська,19, електронною поштою за
адресою: f1-6ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний
шаблон звіту.
 
   2.2. Звітним періодом є квартал.  Звітність  складається
щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року.
 
   3. Пояснення  щодо  заповнення  звітності  за  формою
6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)
 
   3.1. Ліцензіати одержують  два  файли:  інструкцію  щодо
заповнення  форми (ins17.doc) та таблицю-шаблон (SHAB17.XLS).
Необхідно створити на диску С папку NKRE_6 і перенести до неї
(шляхом копіювання) одержані файли.
 
   3.2. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB17.XLS
потрібно скопіювати в папку NKRE_6 з ім'ям, яке формується так:
   17_kkkkkk_nxx_рр,
   де kkkkkk - код ліцензіата;
   n - ознака;
   xx - квартал;
   рр - рік.
 
   Приклад. Для заповнення звіту за 1 квартал 2005 року про ВАТ
"Херсонська ТЕЦ" таблицю SHAB17.XLS необхідно скопіювати в нову
таблицю з ім'ям 17_003402_n01_05.xls.
 
   Назву нової таблиці необхідно формувати лише так, як це
описано вище.
 
   3.3. Таблиця  SHAB17.XLS  залишається  незмінною.  Вона
щокварталу використовується для роботи як шаблон. Iнформація
заноситься в отриману копію.
 
   3.4. На початку утвореної таблиці-копії заповнюється адресна
частина:
 
    -----------------------------------
    ¦ макет ¦ код  ¦ рік ¦ квартал ¦
    ¦-------+--------+------+---------¦
    ¦ 17  ¦ xxxxxx ¦ 20pp ¦  00  ¦
    -----------------------------------
 
   де макет - не змінюється;
   код ліцензіата - надається НКРЕ;
   рік - звітний рік;
   відповідний квартал.
 
   Приклад. Для ВАТ "Херсонська ТЕЦ" адресна частина форми на
1 квітня 2005 року буде мати вигляд:
 
    -----------------------------------
    ¦ макет ¦ код  ¦ рік ¦ квартал ¦
    ¦-------+--------+------+---------¦
    ¦ 17  ¦ 003402 ¦ 2005 ¦  01  ¦
    -----------------------------------
 
   3.5. Далі таблиця заповнюється інформацією щодо виробництва
електричної та теплової енергії. Дані заносять лише в клітини
білого кольору. Клітини зеленого кольору будуть розраховуватись і
заповнюватись автоматично згідно з визначеними формулами. Клітини
жовтого кольору не заповнюються.
 
   3.6. Ні в якому разі не можна додавати або вилучати рядки та
графи, змінювати формули, вилучати листи (Лист 1, Лист 2, Лист 3)
або змінювати їх назву. Форма і формули будуть коригуватися шляхом
одержання нового шаблону.
 
   3.7. Якщо на підприємстві відсутній один з видів продукції
(електрична  або  теплова  енергія), відповідні стовпчики не
заповнюються.
 
   3.8. Розшифрування рядків 120 "на соціальний розвиток" і 125
"інші витрати" потрібно надавати до НКРЕ щокварталу у вигляді
додатка до форми 6-НКРЕ-енерговиробництво.
 
   3.9. Грошові показники наводяться в тис. грн з точністю до
одного знака після коми, корисний відпуск електроенергії - у
млн.кВт.год з трьома знаками після коми, корисний відпуск теплової
енергії - у тис. Гкал з трьома знаками після коми, тариф - у
коп/кВт.год, грн/Гкал з двома знаками після коми, рентабельність -
у відсотках з двома знаками після коми.
 
   3.10. Після заповнення таблиці необхідно натиснути кнопку
"ФОРМУВАННЯ МАКЕТА". На моніторі з'явиться екран "ФОРМУВАННЯ
ВИХIДНОГО ФАЙЛА". Необхідно обов'язково перевірити часовий період
(звітний квартал, рік), ім'я ліцензіата (залежить від  коду
ліцензіата). Якщо ці параметри неправильні, - натиснути кнопку
"ВIДМIНА", відкоригувати адресну частину таблиці і знову натиснути
кнопку "ФОРМУВАННЯ МАКЕТА". Якщо параметри правильні, - натиснути
кнопку "ОК". На всі питання EXCEL на заміщення існуючого файла
відповідати "ДА".
 
   3.11. Після цього сформується текстовий файл для передачі в
НКРЕ (ім'я файла і папка, у якій він знаходиться, відображені у
відповідних  вікнах).  Отриманий  текстовий  файл  надсилати
електронною поштою до НКРЕ з тим самим ім'ям.
 
   3.12. Якщо з технічних причин не вдається отримати текстовий
файл, необхідно надіслати заповнену EXCEL-таблицю в електронному
вигляді. Електронні таблиці мають зберігатися протягом року.
 
   3.13. Якщо немає можливості передавати макет електронною
поштою, заповнену таблицю необхідно надіслати за факсом та поштою.
 
   3.14. Зв'язок рядків і граф таблиці, визначений у формулах,
виконується автоматично.
 
       Зв'язок інформації за рядками та графами
 
------------------------------------------------------------------
¦ Рядки ¦ Графи ¦ Знак ¦                ¦ Графи ¦
¦    ¦    ¦рівності¦                ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            Зв'язок за графами            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦005-85,¦  1  ¦  =  ¦                ¦ 3 + 5 ¦
¦255-270¦    ¦    ¦                ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            Зв'язок за рядками            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 005 ¦ 1-5 ¦  =  ¦  010 + 015 + 020 + 025 +  ¦    ¦
¦    ¦    ¦    ¦    030+035+040+045    ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 050 ¦ 1-5 ¦  =  ¦  055 +060 +065 +070 + 075  ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 110 ¦ 1-5 ¦  =  ¦     115+120+125     ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 130 ¦ 1-5 ¦  =  ¦     005+050+110     ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 140 ¦ 1-5 ¦  =  ¦      130+135      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 155 ¦ 1-5 ¦  =  ¦      145-130      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 160 ¦ 1-5 ¦  =  ¦      145-140      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 170 ¦ 1-5 ¦  =  ¦      160-165      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 205 ¦ 2-5 ¦  =  ¦      145 / 200      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 210 ¦ 2-5 ¦  =  ¦      130 / 200      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 215 ¦ 2-5 ¦  =  ¦      20 / 200      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 220 ¦ 2-5 ¦  =  ¦      210 - 215      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 225 ¦ 2-5 ¦  =  ¦      205 - 210      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 230 ¦ 2-5 ¦  =  ¦      160/200      ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 235 ¦ 1-5 ¦  =  ¦   (145-(005+050+115)) /   ¦    ¦
¦    ¦    ¦    ¦   (005+050+115)*100%    ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 240 ¦ 1-5 ¦  =  ¦ (145-150) -- (005+050+115) / ¦    ¦
¦    ¦    ¦    ¦   (005+050+115)*100%    ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 245 ¦ 1-5 ¦  =  ¦    160 / 140*100%     ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 250 ¦ 1-5 ¦  =  ¦  (145-150-140) / 140*100%  ¦    ¦
¦-------+-------+--------+-------------------------------+-------¦
¦ 260 ¦ 1-5 ¦  =  ¦      265+270      ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. НКРЕ може вносити зміни до Iнструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та з метою покращення роботи НКРЕ  і
ліцензіатів.
   У разі зміни форми таблиці, кількості рядків та граф, їх
змісту ліцензіати отримають новий шаблон.
 
 Начальник відділу ціноутворення
 генеруючих підприємств                В.Волошенюк
 
 Начальник управління
 енергоринку                     С.Вишинськи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка