Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про правову допомогу та співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Литовської Республіки


               Угода
     про правову допомогу та співробітництво між
     Генеральною прокуратурою України і Генеральною
        прокуратурою Литовської Республіки
 
 
   Дата підписання:    08.12.1992
   Дата набуття чинності: 08.12.1992
 
   Генеральна прокуратура України та Генеральна  прокуратура
Литовської Республіки, які далі іменуються Сторони,
   - виходячи з принципу державного суверенітету,
   - грунтуючись на загальних нормах міжнародного права,
   - надаючи важливого значення зміцненню співробітництва в
галузі правових відносин для забезпечення захисту прав громадян і
юридичних осіб,
   - керуючись принципами рівноправності, взаєморозуміння та
взаємних інтересів,
   - з метою визначення умов співробітництва в сфері діяльності
Прокуратур,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
           Обсяг правової допомоги
 
   1.1. Правова  допомога  надається  Сторонами в межах їх
компетенції з питань:
   - що випливають з міжнародних договорів і угод;
   - правопорушень  в  економічній  та  зовнішньоекономічній
діяльності;
   - охорони навколишнього середовища;
   - пересилки матеріалів дослідчої перевірки;
   - порушення кримінальних справ і розслідування злочинів;
   - виконання окремих прохань по кримінальних і цивільних
справах;
   - розшуку підозрюваних, обвинувачених, а також відправлення
етапом заарештованих та засуджених осіб;
   - видачі осіб, які скоїли злочин;
   - розшуку осіб, які пропали безвісти;
   - розшуку викраденого майна і повернення незаконно придбаних
предметів і цінностей;
   - надання можливості використання архівних матеріалів, що не
пов'язані з державною таємницею;
   - реабілітації жертв політичних репресій;
   - що виникають у процесі перевірки обґрунтованості вироків,
які вступили в законну силу, та їхнього виконання відносно
засуджених судами держав Сторін, котрі відбувають покарання у
виправно-трудових установах відповідних держав.
   1.2. Сторони вважають за можливе надавати й іншу правову
допомогу з питань прокурорської діяльності, а також розширювати
непроцесуальне співробітництво, в тому числі обмін досвідом,
надання допомоги у підвищенні кваліфікації працівників прокуратур,
обмін статистичною та іншою інформацією.
 
               Стаття 2
 
           Форми співробітництва
 
   2.1. Прокуратури за домовленістю повідомляють одна одну про
кримінальне переслідування осіб, які виявлені на території держави
однієї Сторони, але скоїли злочини на території держави іншої
Сторони.  Організацію  розслідування  таких  справ визначають
керівники договірних Сторін або їхні заступники.
   2.2. Сторони за взаємною домовленістю подають відомості про
порушення кримінальної справи, а також про вирок, що набуває
законної сили, відносно громадян держави іншої Сторони.
   2.3. Прокуратури зобов'язуються інформувати одна одну та
координувати дії:
   - у боротьбі з окремими видами злочинів;
   - з питань екологічних катастроф і лих;
   - з питань охорони прав людини.
 
               Стаття 3
 
      Форма прохання про надання правової допомоги
 
   3.1. Прохання про надання правової допомоги має подаватися у
письмовій формі і містити такі дані:
   - найменування прокуратур Сторін;
   - зміст прохання та інформацію, необхідну для його виконання;
   - прізвище, ім'я, по батькові осіб, щодо яких чиняться
конкретні дії, їхнє місце проживання або місце перебування та інші
відомості, необхідні для задоволення прохання.
   3.2. Для виконання дій, що потребують винесення спеціальних
постанов або санкцій прокурорів,  ці  документи  і  рішення
приймаються  відповідними  прокурорами  і  посадовими особами
зацікавленої Сторони тільки відносно громадян своєї держави і
додаються до прохання.
   3.3. Прохання про надання правової допомоги залежно від того,
кому  воно  адресується, підписується Генеральним прокурором,
обласними і прирівняними  до  них  прокурорами  або  їхніми
заступниками і скріплюється печаткою.
   3.4. У невідкладних випадках прохання можуть бути направлені
телетайпом, телеграфом, факсом або іншим способом, після чого вони
негайно мають бути підтверджені письмово.
 
               Стаття 4
 
         Видача осіб, котрі скоїли злочин
 
   4.1. Видача осіб, які скоїли злочин на території держави
однієї з Сторін і перебувають на території держави іншої Сторони,
допускається тільки у відповідності з чинним законодавством обох
держав  або  з  міждержавними  угодами, якщо це питання не
врегульоване в законодавчому порядку.
   4.2. Прохання про видачу особи, яка вчинила злочин, подається
в письмовій формі. До нього додається:
   - оригінал постанови про арешт, що містить короткі відомості
про обставини злочину, його кваліфікацію, розмір матеріальної
шкоди, дані про особу обвинуваченого (дата і місце народження,
громадянство, національність, місце перебування та інше);
   - оригінал постанови про відправлення етапом даної особи;
   - населений пункт держави, куди необхідно доставити цю особу.
   4.3. Одержавши прохання про видачу, Сторона, до якої звернене
прохання, при його обґрунтованості, негайно вживає заходів  до
взяття такої особи під варту, за винятком тих випадків, коли
відповідно до законодавства держави Сторони видача не може мати
місця.
 
               Стаття 5
 
          Порядок виконання прохань
 
   5.1. При виконанні прохань про надання правової допомоги,
кожна з Сторін керується законодавством своєї держави.
   5.2. Допомога не надається, якщо це суперечить законодавству
договірних Сторін,  міжнародним  угодам  або  порушує  їхній
суверенітет.
   5.3. Після виконання прохання Сторона, яка його виконала,
повертає  іншій Стороні всі документи про це або своєчасно
повідомляє прокуратуру, від якої виходить прохання, про затримку,
перешкоди або неможливість виконання прохання. В разі пересилки
клопотання до іншої прокуратури чи іншого  органу  про  це
повідомляється прокуратура, яка звернулася.
   5.4. Прохання про правову допомогу виконується не пізніше
місячного строку.
 
               Стаття 6
 
     Витрати, пов'язані з наданням правової допомоги
 
   Договірні Сторони самі несуть витрати при наданні правової
допомоги на їхній території.
 
               Стаття 7
 
       Порядок взаємовідносин між прокуратурами
 
   При наданні правової допомоги прокуратури зносяться через
прокурорів областей і прирівняних до них прокурорів.
 
               Стаття 8
 
    Користування мовами при наданні правової допомоги
 
   У взаємовідносинах з питань надання правової допомоги Сторони
користуються своєю державною мовою. За домовленістю можливий
переклад тексту прохання (клопотання) на російську мову. В цих
випадках переклад має бути завірений підписом і печаткою.
 
               Стаття 9
 
           Набуття чинності угоди
 
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання Сторонами і
оголошується наказами Генеральних прокурорів.
 
              Стаття 10
 
             Термін дії Угоди
 
   10.1. Угода діє протягом одного року з дня набуття її
чинності. За згодою прокуратур обох держав до Угоди можуть
вноситися зміни й доповнення.
   10.2. Термін дії Угоди вважається продовженим на такий самий
строк, якщо жодна з Сторін за місяць до закінчення терміну
письмово не повідомила іншу Сторону про відмову від Угоди.
   10.3. У  разі  прийняття  в  державі  однієї  з Сторін
законодавчого акта, що виключає або обмежує дію цієї Угоди, про це
негайно повідомляється інша Сторона.
 
              Стаття 11
 
            Аутентичність тексту
 
   Ця Угода складена в двох примірниках, кожний українською та
литовською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.
   Кожній Стороні разом з примірником цієї Угоди видається
офіційний текст перекладу російською мовою.
 
   Укладено 8 грудня 1992 року в місті Вільнюсі.
 
 Генеральний прокурор            Генеральний прокурор
 України                   Литовської Республіки
 
   В.Шишкін                  А.Паулаускас
 
   (підпис)                   (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка