Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про торговельно-економічні відносини між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам


               Угода
       про торговельно-економічні відносини між
       Урядом України і Урядом Соціалістичної
            Республіки В'єтнам
  
   Дата підписання:    23.01.1992
   Дата набуття чинності: 18.10.1994
 
   Уряд України і Уряд Соціалістичної Республіки В'єтнам, які
надалі іменуються Договірними Сторонами,
   маючи на меті зміцнювати і розвивати торговельно-економічне
співробітництво між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам,
   керуючись при здійсненні  взаємних  економічних  зв'язків
принципами рівноправності, взаємної вигоди і нормами міжнародного
права,
   домовилися про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Договірні  Сторони  здійснять всі необхідні заходи щодо
сприяння    безперервному   і   стабільному   розвитку
торговельно-економічних відносин між обома державами і створять
для цього сприятливі умови.
 
               Стаття 2
 
   З метою здійснення торговельних та економічних  зв'язків
необхідні для обох Договірних Сторін обсяги і асортимент товарів і
послуг, що надаються, в їх основній частині будуть визначатися
індикативними списками погоджених поставок, як правило, на кожний
рік.
   Поставки товарів  і надання послуг понад номенклатури і
обсягу, що передбачені індикативними списками, можуть  також
здійснюватися учасниками зовнішньоекономічних зв'язків на основі
відповідних домовленостей згідно з законодавством країн Договірних
Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони  будуть  створювати необхідні юридичні,
економічні, фінансові та інші умови, які сприятимуть збереженню та
розвитку  різних  форм  торговельно-економічних  зв'язків між
учасниками зовнішньоекономічних зв'язків країн Договірних Сторін,
включаючи прямі зв'язки, спільні підприємства, спеціалізацію і
кооперацію у виробництві.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони згідно з законодавством, яке діє в обох
країнах, дозволятимуть компаніям, підприємствам і організаціям
іншої країни, які здійснюють торговельно-економічну діяльність між
обома країнами, створити представництво на території своєї країни
і нададуть необхідні умови для його нормальної діяльності.
 
               Стаття 5
 
   Договірні Сторони погоджуються надати одна одній безумовний
режим  найбільшого сприяння в усіх питаннях, які стосуються
торгівлі. Зокрема, стосовно мита на експортні та імпортні товари
обох держав, інших зборів, оплат, правил митного регулювання і
виконання митних формальностей.
   Вищевказаний режим не поширюється на:
   1. Привілеї і пільги, які одна із Договірних Сторін надала
або  надаватиме  сусіднім державам для торгівлі в прикордонних
районах.
   2. Привілеї і пільги, які одна із Договірних Сторін надала
або надаватиме державам-членам  митних союзів  і зон вільної
торгівлі.
 
               Стаття 6
 
   Ціни на товари і послуги у торговельно-економічних зв'язках
між обома  країнами  узгоджуватимуть   в  контрактах,  що
укладаються учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, на підставі
поточних світових цін.
 
               Стаття 7
 
   Розрахунки і  платежі  за  товари  і  послуги   у
торговельно-економічних  зв'язках  між  обома країнами будуть
здійснюватись у вільно конвертованій валюті через уповноважені
банки Договірних Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Уповноважені банки Договірних Сторін не пізніше місяця з дня
підписання цієї Угоди укладуть Міжбанківську угоду про порядок
здійснення  розрахунків  і  платежів  по зовнішньоекономічних
операціях.
 
               Стаття 9
 
   Товари, які поставляються відповідно до цієї Угоди, можуть
реекспортуватися до третіх країн лише за попередньою письмовою
згодою експортера.
 
              Стаття 10
 
   Для розгляду  ходу  виконання  цієї  Угоди  уповноважені
представники Договірних Сторін  зустрічатимуть   почергово в
Києві та Ханої і при необхідності прийматимуть відповідні рішення.
 
              Стаття 11
 
   Спори щодо тлумачення і застосування цієї Угоди  будуть
вирішуватися шляхом переговорів.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набирає чинності в день, коли Договірні Сторони
повідомлять одна одну про виконання вимог, необхідних для набрання
нею чинності згідно з законодавством кожної із країн і буде діяти
протягом 5 (п'яти) років.
   Строк її дії буде автоматично продовжуватись на наступні
річні періоди, якщо одна із Договірних Сторін в письмовій формі не
пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку її дії не повідомить
іншу про свій намір припинити дію цієї Угоди.
   Після припинення  дії  цієї  Угоди  її положення будуть
застосовуватись до всіх контрактів, зобов'язання по яких виникли в
період чинності і не виконані до моменту припинення строку дії
Угоди.
 
   Здійснено 23 січня 1992 року в двох примірниках, кожний
українською, в'єтнамською і російською мовами, причому всі три
тексти мають однакову силу.
 
 За уповноваженням              За уповноваженням
 Уряду України                Уряду Соціалістичної
                       Республіки В'єтнам
  (підпис)                   (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка