Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            01.10.2003 N 646
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 жовтня 2003 р.
                   за N 996/8317
 
   { Наказ скасовано на підставі Наказу Державної митної
                           служби
    N 753 ( v0753342-07 ) від 13.09.2007 }
 
         Про затвердження Порядку роботи
        відділу номенклатури та класифікації
       товарів регіональної митниці, відділу
       контролю митної вартості та номенклатури
      митниці при вирішенні питань класифікації
         товарів, що переміщуються через
           митний кордон України
 
    { Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
         на підставі Висновку Міністерства юстиції
     N 10/83 ( v10_8323-07 ) від 11.07.2007 }
 
    { Виключено з Державного реєстру нормативно-правових
     актів 31.07.2007 }
 
 
   З метою підвищення ефективності роботи регіональних митниць,
митниць й у зв'язку із змінами в структурі регіональних митниць та
митниць Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  роботи  відділу  номенклатури та
класифікації товарів регіональної митниці, відділу контролю митної
вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань класифікації
товарів, що переміщуються через митний  кордон  України,  що
додається.
 
   2. Начальникам регіональних митниць, митниць:
 
   2.1. Здійснити   заходи  щодо  організаційно-технічного
забезпечення  підрозділів  (приміщення,  меблі,  комп'ютери,
оргтехніка тощо).
 
   2.2. Забезпечити доступ до мережі Internet по комутованих
каналах зв'язку за допомогою модемів через місцевого провайдера
цих послуг.
 
   2.3. Забезпечити проведення робіт з надання регламентованого
доступу  до  програмно-інформаційного  комплексу   "Реєстр
класифікаційних  рішень  відділів тарифів та митної вартості
регіональних митниць, митниць" (згідно з Порядком регламентованого
доступу користувачів до ЄАIС Держмитслужби, затвердженим наказом
Держмитслужби від 20.08.2002 N 452ДСК) посадовим особам, що
здійснюватимуть ведення реєстру (код задачі - 1, код ролі - 19).
 
   2.4. Продовжити       дослідну       експлуатацію
програмно-інформаційного  комплексу  відповідно  до  наказу
Держмитслужби від 21.02.2002 N 103.
 
   3. Iнформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
доопрацювати   програмно-інформаційний   комплекс   "Реєстр
класифікаційних  рішень  відділів тарифів та митної вартості
регіональних митниць, митниць" відповідно до наданих Управлінням
контролю  митної  вартості  та  номенклатури (Войцещук А.Д.)
пропозицій протягом місяця з моменту їх отримання.
 
   4. Порядок роботи відділу тарифів  та  митної  вартості
регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації
та кодування товарів  (  z0913-99  ),  затверджений  наказом
Держмитслужби  України  від 02.12.99 N 782 ( z0911-99 ) і
зареєстрований   в Міністерстві юстиції України 24.12.99 за
N 913/4206, уважати таким, що втратив чинність.
 
   5. Управлінню контролю митної вартості  та  номенклатури
(Войцещук А.Д.) та Управлінню правової роботи (Мельник М.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Дьоміна Ю.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   01.10.2003 N 646
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 жовтня 2003 р.
                   за N 996/8317
 
 
               ПОРЯДОК
      роботи відділу номенклатури та класифікації
     товарів регіональної митниці, відділу контролю
      митної вартості та номенклатури митниці при
      вирішенні питань класифікації товарів, що
      переміщуються через митний кордон України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей  Порядок роботи визначає завдання, функції при
здійсненні контролю  за  правильністю  класифікації  товарів,
прийнятті рішень про визначення коду товару та порядок взаємодії з
іншими структурними підрозділами регіональної митниці, митниці
прямого підпорядкування, митниці (далі - митниці) при вирішенні
питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон
України (далі - товари), а також порядок ведення обліку; звітності
та інші питання роботи відділів номенклатури та класифікації
товарів    регіональної митниці (далі - ВНК) й відділу контролю
митної вартості та номенклатури митниці (далі - ВКМВ   та Н) за
напрямком класифікації товарів.
 
   1.2. Порядок  розроблено  з  метою вдосконалення митного
контролю, митного оформлення, впорядкування процедури класифікації
товарів,   запобігання   випадкам   ухилення   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності від сплати податків у повному
обсязі  та  від установлених заходів нетарифного регулювання
внаслідок декларування товарів не за своїм найменуванням та за
невідповідним кодом товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ).
 
 
   1.3. Терміни, що вживаються в даному Порядку:
   товари групи ризику - товари, які по відношенню до інших
товарів, подібних за складом та функціями, мають значну різницю в
ступені оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до
них застосовуються, й щодо яких існує можливість декларування не
за своїм найменуванням, перелік яких визначається Держмитслужбою
України;
   класифікація товарів - визначення коду товару згідно  з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), до якого товар
належить згідно з Основними правилами інтерпретації класифікації
товарів та вимогами УКТЗЕД.
 
   1.4. До компетенції ВНК й ВКМВ та Н згідно з напрямом
діяльності та цим Порядком належить виконання таких завдань:
   вирішення складних та спірних питань з класифікації товарів
та інших предметів, які виникають при здійсненні їх митного
оформлення і не можуть бути вирішені підрозділом митного органу,
що здійснює митне оформлення цих товарів (далі - підрозділ);
   прийняття рішень про визначення коду товару щодо товарів,
перелік яких установлюється нормативними актами Держмитслужби
України;
   проведення контрольних заходів щодо класифікаційної роботи в
підрозділах регіональної митниці та підпорядкованих  митниць,
митниці;
   здійснення контролю за класифікацією товарів під час митного
оформлення, включаючи вибіркову перевірку оформлених у митному
відношенні вантажних митних декларацій (далі - ВМД ( z0443-97 );
   формування переліків товарів групи ризику та координація
роботи підрозділів регіональної митниці, митниці з цього питання;
   здійснення аналізу  класифікаційної  роботи  регіональної
митниці та підпорядкованих митниць,  митниці  та  підготовка
встановленої звітності.
 
   1.5. Забороняється покладення на ВНК й ВКМВ та Н функцій та
завдань, не передбачених цим Порядком та нормативними документами
Держмитслужби України.
 
     2. Контроль правильності класифікації товару,
      прийняття рішень про визначення коду товару,
   порядок взаємодії з іншими підрозділами митного органу
 
   2.1. Згідно із цим Порядком прийняття Рішення про визначення
коду товару при митному оформленні та контроль правильності
класифікації товарів здійснюються посадовою особою ВНК (ВКМВ та
Н).
 
   2.2. У підрозділах митних органів (митні пости, відділи), у
яких у зв'язку з незначними обсягами митного оформлення не
передбачено присутність представника ВНК (ВКМВ та Н) на постійній
основі, контроль за правильністю класифікації товару та прийняття
Рішення про визначення коду товару здійснюється посадовою особою,
уповноваженою ВНК (ВКМВ та Н), яка пройшла відповідну підготовку
та/або стажування у ВНК (ВКМВ та Н) та має доступ до необхідних
баз даних та інформації, що використовуються для  виконання
покладених на ВНК (ВКМВ та Н) завдань.
   Вповноважені посадові особи  підрозділу,  які  здійснюють
контроль  за  класифікацією товару та приймають Рішення про
визначення коду товару при митному оформленні  товарів  цим
підрозділом,  визначаються  наказом  начальника  митниці  та
перебувають у підпорядкуванні:  з  організаційних  питань  -
начальника підрозділу, з методологічних питань щодо контролю за
правильністю класифікації товару - начальника ВНК (ВКМВ та Н)
митного органу.
 
   2.3. Начальник ВНК (ВКМВ та Н) здійснює координацію та
контроль діяльності працівників (зазначених у п. 2.2) шляхом:
   надання методологічних роз'яснень, інструкцій та  видання
розпоряджень  стосовно їх діяльності в напрямку класифікації
товарів;
   методологічного забезпечення навчання за основними напрямами
роботи;
   контролю за роботою в частині виконання вимог законодавчих та
нормативних актів відповідно до напрямів роботи ВНК (ВКМВ та Н).
 
   2.4. ВНК (ВКМВ та Н) здійснює розгляд питань класифікації
товарів за запитами підрозділів митниці.
   Вирішення питань класифікації товарів здійснюється посадовими
особами ВНК (ВКМВ та Н) згідно з чинним законодавством на основі
поданих до митного оформлення документів, які передаються до ВНК
(ВКМВ та Н) разом із запитом.
 
   2.5. Запит до ВНК (ВКМВ та Н) має бути обґрунтованим. У ньому
зазначаються: причина направлення запиту до ВНК (ВКМВ та Н),
позиція підрозділу з відповідного питання класифікації товару та
пропозиції щодо його  можливого  вирішення,  у  тому  числі
запропонований підрозділом код товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), належність товару, зазначеного у
запиті, до товарів групи ризику (з посиланням на відповідний
нормативний документ Держмитслужби).
   Запит підрозділу до ВНК (ВКМВ та Н) має бути засвідчений
особистою номерною печаткою інспектора підрозділу (за наявністю)
та підписаний керівником цього підрозділу або особою, яка його
заміщує.
   До ВНК (ВКМВ та Н) разом із запитом передаються завірені
штампом "Під митним контролем" оригінали або копії:
   ВМД ( z0443-97 ) (МД-1, поштова декларація тощо), згідно з
якою надано до митного оформлення товар, класифікація якого
викликала ускладнення;
   документів, наданих разом з ВМД ( z0443-97 ), які повинні
включати всю документальну інформацію про характеристики товару,
визначальні для його класифікації. Наприклад, паспорт виробу,
інструкція користувача, фотознімки, креслення, специфікації та
інші документи або будь-яка інша інформація про товар, яка
необхідна  для однозначної ідентифікації товару та прийняття
рішення про визначення коду товару.
   Фотознімки обов'язково  із  зворотного боку засвідчуються
особистою номерною печаткою посадової особи підрозділу та містять
посилання на відповідний реєстраційний номер ВМД ( z0443-97 );
   акта про проведення митного огляду товарів, форма якого
встановлюється  Держмитслужбою України. При цьому в акт про
проведення митного огляду товарів мають бути внесені встановлені
за результатами митного огляду відомості про товар, які дають
змогу однозначно ідентифікувати його (зовнішній вигляд; ступінь
оброблення; розміри; матеріал, з якого вироблено товар; вид
упаковки; маркування тощо), та інформація, що є визначальною для
класифікації товару  згідно  з  УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14,  2371г-14  )  (наприклад,  функції  товару,  його
комплектність, призначення, а також технічні, фізичні, споживчі та
інші характеристики товару, які впливають на його класифікацію);
   акта відбору проб (зразків) товару (оригінал та копія) разом
зі зразками в разі, якщо нормативними актами Держмитслужби до
даного товару в обов'язковому порядку запроваджена така форма
контролю правильності класифікації, як дослідження зразків товару
в митній лабораторії.
 
   2.6. Запит, що надійшов до ВНК (ВКМВ та Н), реєструється у
встановленому порядку в журналі реєстрації та обліку запитів з
питань класифікації та кодування товарів (далі - Журнал, додаток
1).
 
   2.7. ВНК (ВКМВ та Н) має право одержувати у визначеному
чинним  законодавством  порядку  від  декларанта  додаткову
документальну інформацію про певні характеристики товару, які
мають значення для його класифікації. Наприклад, технічної або
технологічної документації на товари, зокрема  оригіналів або
завірених  відправником  (одержувачем)  копій  документів про
фізико-хімічні  властивості,  основні  технологічні  стадії
виробництва та призначення (використання) товарів, результатів
дослідження проб (зразків) товарів, копій  вантажної  митної
декларації країни-експортера тощо.
 
   2.8. ВНК (ВКМВ та Н) у разі потреби може вимагати проведення
підрозділом митниці повторного огляду товару з метою встановлення
конкретної  інформації  про  товар, у тому числі за участю
співробітників ВНК (ВКМВ та Н). За результатами такого огляду
складається акт про проведення митного огляду, який передається до
ВНК (ВКМВ та Н).
 
   2.9. Рішення про визначення коду товару приймається ВНК (ВКМВ
та Н) на підставі встановлених характеристик товару, які є
визначальними для класифікації товару згідно з вимогами   УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
   Код товару, зазначений у будь-яких документах, наданих разом
із запитом, не є визначальним для класифікації при митному
оформленні товарів, а носить інформативний (довідковий) характер.
 
   2.10. ВНК  (ВКМВ та Н) має право готувати запити щодо
класифікації товару до підрозділу митного органу вищого рівня,
якщо не може самостійно розв'язати питання класифікації товару
через його складність.
 
   2.11. Рішення про визначення коду товару оформлюється за
встановленою формою (додаток 2), доводиться до підрозділу і є
обов'язковим для виконання при митному оформленні товару.
   У розділі 4 "Висновки" Рішення про визначення коду товару
обов'язково зазначається інформація, яка має міститись у графі 31
ВМД (  z0443-97  )  згідно  з  вимогами  нормативних  актів
Держмитслужби, та встановлений десятизначний код товару за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
   Рішення про визначення коду товару підписує і проставляє на
ньому відбиток номерного штампа посадова особа ВНК (ВКМВ та Н),
яка готувала Рішення, та начальник ВНК (ВКМВ та Н), якщо Рішення
складається безпосередньо у ВНК (ВКМВ та Н), або начальник
підрозділу, якщо воно складається в підрозділі вповноваженою
особою ВНК (ВКМВ та Н) чи підписується особами, що їх заміщують.
   Якщо ВНК (ВКМВ та Н) приймається Рішення про визначення коду
товару, яке не відповідає інформації, заявленій декларантом у ВМД
( z0443-97 ), то ВМД не може використовуватися для митного
оформлення  класифікованого  товару.  ВМД  скасовується  у
встановленому порядку, а для митного оформлення класифікованого
товару може складатися нова ВМД, у якій у графі 44 у розділі "0"
під  кодом "0029" проставляються номер та дата Рішення про
визначення коду товару, а інформація у графах 31 та 33 повинна
відповідати інформації, зазначеній у Рішенні про визначення коду
товару.
 
   2.12. У справах ВНК (ВКМВ та Н) залишаються копії: примірника
ВМД ( z0443-97 ), акта про проведення митного огляду та документи
(чи їх копії), на підставі яких було прийнято Рішення про
визначення коду товару.
 
   2.13. При митному оформленні товарів групи ризику, щодо яких
раніше вже приймалося Рішення про визначення коду товару, посадова
особа ВНК (ВКМВ та Н) проставляє у відповідних графах Аркуша
контролю, форма якого затверджується Держмитслужбою України, номер
прийнятого Рішення про визначення коду товару,  дату,  своє
прізвище, ініціали та відбиток номерного штампа "Правильність
класифікації перевірено". При цьому в журналі реєстрації в графу
"Номер та дата Рішення про визначення коду товару" вноситься запис
"Погоджено з врахуванням рішення про визначення коду товару КТ*"
та проставляються прізвище, підпис посадової особи, яка прийняла
Рішення, дата. Рішення про визначення коду товару в такому разі за
встановленою формою не оформлюється.
---------------
   * Номер раніше прийнятого Рішення
 
   2.14. Термін розгляду запиту у ВНК (ВКМВ та Н) не повинен
перевищувати 15 календарних днів. У разі потреби направлення
запиту до митної лабораторії або митного органу вищого рівня час з
моменту направлення запиту до одержання відповіді ВНК (ВКМВ та Н)
до строку розгляду не включається. Загальний строк розгляду запиту
про класифікацію товару не повинен перевищувати двох місяців.
 
   2.15. ВНК (ВКМВ та Н) має право скасувати або змінити
прийняте ним Рішення про визначення коду товару, якщо:
   Рішення прийняте з порушенням вимог УКТЗЕД (  2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   надійшла додаткова інформація про класифікований товар;
   внесені зміни до нормативно-правових актів, що регулюють
питання класифікації товарів.
   Митний орган вищого рівня має право скасувати Рішення про
визначення коду товару, прийняте підпорядкованим йому митним
органом або прийняте вповноваженою особою ВНК (ВКМВ та Н), якщо:
   Рішення було прийнято на основі неповної або недостовірної
інформації;
   Рішення було прийнято з порушенням вимог УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
        3. Взаємодія з митними лабораторіями
 
   3.1. Якщо для вирішення питання класифікації товару виникає
потреба в залученні митної лабораторії, то ВНК (ВКМВ та Н)
готується звернення до митної лабораторії у визначеному порядку.
 
   3.2. Залучення  Центральної  митної  лабораторії,  митних
лабораторій (далі - митна лабораторія) для вирішення питань
класифікації товарів здійснюється:
   у разі виникнення сумнівів щодо відповідності задекларованих
у ВМД ( z0443-97 ) характеристик товару, визначальних для його
класифікації;
   у разі проведення лабораторних досліджень як обов'язкової
форми контролю для товарів групи ризику.
 
   3.3. Якщо для вирішення питання класифікації товару виникає
потреба в залученні митної лабораторії, ініціюється відбір проб
(зразків) товарів, для чого направляється лист-звернення на ім'я
начальника митного органу, його заступника або вповноваженої
начальником митного органу посадової особи (додаток 3):
   ВНК (ВКМВ та Н) направляє лист, якщо потреба в проведенні
досліджень товару виникла при розгляді питання класифікації товару
у ВНК (ВКМВ та Н);
   підрозділ -  якщо  розглядається  товар  групи ризику з
відповідною формою контролю.
   Відбір проб (зразків) товарів та складання за встановленою
формою  акта  відбору проб (зразків) проводяться інспектором
підрозділу в рамках процедур митного  контролю  та  митного
оформлення відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 1998 року N 1665 ( 1665-98-п ).
 
   3.4. ВНК (ВКМВ та Н) або підрозділ готує звернення до митної
лабораторії (додаток 4) для проведення експертизи товару.
   У зверненні до митної лабораторії про проведення досліджень
товару, необхідних для прийняття рішення про визначення коду
товару, має бути чітко визначено завдання таких досліджень, тобто
вказано, які відомості про товар (склад, процентне співвідношення
інгредієнтів, фізичні та хімічні характеристики тощо) необхідно
встановити або перевірити в процесі досліджень товару.
 
   3.5. При направленні запитів до митної лабораторії надається
така супровідна документація:
   акт про відбір проб та зразків товарів;
   проби та зразки товарів під митним забезпеченням;
   сертифікати контрольних органів (за наявності);
   сертифікат якості товару, виданий виробником (за наявності);
   технічна або  технологічна  документація  із  зазначенням
відомостей про склад, властивості та призначення товару (технічні
умови, технологія виготовлення, специфікації, каталоги і паспортні
дані на вироби фірм-виробників, дозволи, маркувальні етикетки
тощо), за умови її наявності.
   Акт про відбір проб і зразків товарів надається в оригіналі,
інші документи у вигляді оригіналів або копій, завірених митним
органом.
 
   3.6. Забороняється направлення до митних лабораторій проб і
зразків,  у  тому числі готових виробів, які не потребують
проведення досліджень, зазначених у п. 3.2.
 
   3.7. За результатами проведеного дослідження та  аналізу
документації на товар митна лабораторія направляє до ВНК (ВКМВ та
Н) відповідну інформацію, яка повинна містити відповідь  на
поставлені питання.
   Пропозиції митної лабораторії щодо класифікації товару не є
визначальними для класифікації товару, а носять інформаційний
(довідковий) характер.
 
   4. Контроль за виконанням Рішення про визначення коду
      товару, ведення обліку та подання звітності
 
   4.1. Рішення про визначення коду товару, прийняте ВНК (ВКМВ
та Н), реєструється в журналі під номером "КТ - *** -***- **", де:
   "КТ" - скорочена назва Рішення про визначення коду товару
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   "***" - перші три цифри коду митного органу;
   "***" - порядковий номер Рішення відповідно до нумерації,
прийнятої у ВНК (ВКМВ та Н);
   "**" - останні дві цифри поточного року.
 
   4.2. ВНК (ВКМВ та Н) аналізує запити щодо кодування та
класифікації товарів і на підставі результатів аналізу формує базу
даних із класифікації товарів, які найчастіше з метою ухилення від
заходів тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД декларуються не
за своїм найменуванням (товари групи ризику), та товарів, при
класифікації яких у митниці виникають ускладнення.
 
   4.3. Форма  та  порядок ведення звітності встановлюються
Держмитслужбою України.
 
 Начальник Управління контролю
 митної вартості та номенклатури           А.Д.Войцещук
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 2.6 Порядку роботи
                   відділу номенклатури та
                   класифікації товарів
                   регіональної митниці,
                   відділу контролю митної
                   вартості та номенклатури
                   митниці при вирішенні питань
                   класифікації товарів, що
                   переміщуються через митний
                   кордон України
 
 
               ЖУРНАЛ
       реєстрації та обліку запитів з питань
        класифікації та кодування товарів
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Вхідний¦ N   ¦Категорія¦Назва  ¦Короткий¦Назва ¦ Проведення  ¦Визна-¦Номер  ¦Очіку- ¦Номер ¦Сума  ¦Примітка ¦
¦з/п¦номер ¦ВМД,  ¦запиту  ¦заяв-  ¦зміст  ¦суб'єк-¦ дослідження  ¦чений ¦та дата ¦вана  ¦та  ¦додат- ¦(у т.ч. ¦
¦  ¦та дата¦що за- ¦(група  ¦ника  ¦запиту ¦та ЗЕД ¦  товару   ¦код, ¦рішення ¦сума  ¦дата ¦кових ¦вплив на ¦
¦  ¦запиту ¦явлена,¦ризику  ¦(опера- ¦(заявле-¦    ¦----------------¦ставка¦про виз-¦збіль- ¦офор- ¦нара- ¦нетарифне¦
¦  ¦    ¦дата  ¦/спірне ¦тивний ¦ний код,¦    ¦вих. N,¦N, дата ¦ввіз- ¦начення ¦шення ¦мленої¦хувань ¦регулю- ¦
¦  ¦    ¦    ¦питання) ¦підроз- ¦ставка ¦    ¦дата  ¦висно- ¦ного ¦коду  ¦митних ¦ВМД  ¦митних ¦вання)  ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦діл,  ¦ввізного¦    ¦запиту ¦вку   ¦мита, ¦товару, ¦плате- ¦   ¦плате- ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦митниця)¦мита,  ¦    ¦до   ¦митної ¦назва ¦пріз-  ¦жів,  ¦   ¦жів, у ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦назва  ¦    ¦митної ¦лабора- ¦товару¦вище  ¦у т.ч. ¦   ¦т.ч.  ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦товару) ¦    ¦лабора-¦торії  ¦   ¦посадо- ¦за їх ¦   ¦за їх ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦торії ¦/іншої ¦   ¦вої   ¦видами,¦   ¦видами ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦/іншої ¦експер- ¦   ¦особи  ¦грн.  ¦   ¦(грн.),¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦експер-¦тної  ¦   ¦    ¦    ¦   ¦за офо-¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦тної  ¦устано- ¦   ¦    ¦    ¦   ¦рмленою¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦устано-¦ви,   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦ВМД  ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦ви   ¦дата вх.¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦реєстра-¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ції   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦---+-------+-------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+---------¦
¦ 1 ¦ 2  ¦ 3   ¦ 4   ¦ 5   ¦ 6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13  ¦  14 ¦ 15   ¦
¦---+-------+-------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+---------¦
¦  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до п.2.11 Порядку роботи
                   відділу номенклатури та
                   класифікації товарів
                   регіональної митниці,
                   відділу контролю митної
                   вартості та номенклатури
                   митниці при вирішенні питань
                   класифікації товарів, що
                   переміщуються через митний
                   кордон України
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
      __________________________________ митниця
 
 Відділ __________________________________________________________
    (номенклатури та класифікації товарів регіональної
  митниці/контролю митної вартості та номенклатури митниці)
__________________________________________________________________
 
               РIШЕННЯ
          про визначення коду товару
 
    від "___" _______________ ____ р. N КТ- ______________
 
   1. Перелік поданих для розгляду документів: _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
 
запит:
_________________________________________________________________;
 
суб'єкт ЗЕД:_____________________________________________________;
 
ВМД N ____________ від "___" ____________ ____ р.
 
дані граф 31 та 33 ВМД, за якими задекларовано товар:
 
------------------------------------------------------------------
¦         графа 31          ¦  графа 33    ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦                       ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
контракт N ________________ від "___" ____________ ____ р.
 
інвойс N __________________ від "___" ____________ ____ р.
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Зразки товару (опис товару): _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Документи, якими керувались для прийняття рішення: _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Висновки: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Начальник відділу*    ______________   ____________________
               (підпис)       ( П.I.Б.)
 
 Виконавець ____________________ _______________  ______________
        (посада)      (штамп, підпис)   (П.I.Б.)
 
---------------
   * Якщо Рішення приймається вповноваженою особою підрозділу,
що здійснює митне оформлення, Рішення має право підписувати
начальник цього підрозділу.
 
 
                   Додаток 3
                   до п.3.3 Порядку роботи
                   відділу номенклатури та
                   класифікації товарів
                   регіональної митниці,
                   відділу контролю митної
                   вартості та номенклатури
                   митниці при вирішенні питань
                   класифікації товарів, що
                   переміщуються через митний
                   кордон України
 
 
                 Начальнику _____________________
                      (назва митного органу)
                 ________________________________
                       (П.I.Б.)
 
 
             ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ
     для отримання дозволу на відбір проб (зразків)
 
 
   Прошу Вашого дозволу на уповноваження  посадової  особи
__________________________________________________________________
        (назва підрозділу митного органу)
для здійснення відбору _____________ відповідно до вимог КМУ _____
           (проб/зразків)
товару __________________________________________________________,
           (найменування товару)
що надійшов на адресу ____________________________________________
              (найменування, місцезнаходження
              підприємства-отримувача вантажу)
 
згідно з контрактом _________ і оформлюється у митному відношенні
          (N, дата)
суб'єктом ЗЕД ____________________________________________________
               (найменування)
за ВМД типу _______ N ____________________ від __________________,
для проведення досліджень в лабораторії __________________________
_________________________________________________________________.
(назва митної лабораторії/лабораторії іншої установи (організації)
 
Підстава для проведення досліджень: ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Начальник __________________   ___________    _____________
      (назва підрозділу)    (підпис)      (П.I.Б.)
 
 Виконавець ________________
      (підпис, П.I.Б.)
 
 
                   Додаток 4
                   до п.3.4 Порядку роботи
                   відділу номенклатури та
                   класифікації товарів
                   регіональної митниці,
                   відділу контролю митної
                   вартості та номенклатури
                   митниці при вирішенні
                   питань класифікації
                   товарів, що
                   переміщуються через
                   митний кордон України
 
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
         ________________________ митниця
         (назва митного органу)
 
 
   Відділ ______________________________________________________
       (номенклатури та класифікації товарів регіональної
     митниці/контролю митної вартості та номенклатури митниці)
__________________________________________________________________
 
_______, м. ________, вул. _________, буд. ___  Тел.: (___) _____
(індекс)
 
 
                   Начальнику митної лабораторії
                   _____________________________
                     (назва митного органу)
                   _____________________________
                        (П.I.Б.)
 
 
               ЗАПИТ
     про проведення досліджень зразків товару (ів)
          від ________ N __________
 
 
Найменування товару(ів): _________________________________________
                   (заявлене у ВМД)
_________________________________________________________________,
який(і) надійшов на адресу _______________________________________
               (найменування одержувача вантажу,
                   місцезнаходження)
 
згідно з контрактом від ________ N __________.
Кількість зразків товару(ів) в одиницях виміру __________________;
зразки упаковані в ______________________________________________;
на упаковку накладено митне забезпечення ________________________;
відібрані   зразки   на  підставі акта відбору проб (зразків)
від _____ N ______.
Завдання для дослідження: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Документи, що подаються, на ______ арк., у тому числі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Начальник митниці ______________   ____________________
           (підпис)        ( П.I.Б.)
 
Виконаве
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка