Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям за втрату годувальника

 МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ ТА У СПРАВАХ
  ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
 N 28 від 31.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 квітня 1997 р.
 vd961231 vn28            за N 129/1932
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
     України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
        захисту населення від наслідків Чорнобильської
                          катастрофи
    N 444 ( z0833-07 ) від 25.06.2007 }
 
  Про затвердження Положення про порядок виплати одноразової
  компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали
  інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям за
            втрату годувальника
 
 
 
   У зв'язку  з  необхідністю вдосконалення порядку виплати
одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які
стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям за
втрату годувальника відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний захист   громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок виплати  одноразової
компенсації за  шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали
інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям  за
втрату годувальника, що додається.
   2. Начальнику Управління  соціального  захисту  населення
Коржу М.К. довести до відома Уряду Автономної Республіки Крим,
обл(міськ)держадміністрацій це Положення.
   3. Вважати  таким,  що  втратило  чинність,  роз'яснення
Мінчорнобиля України, Мінфіну України, Мінсоцзахисту України та
Мінпраці України від 01.12.92 р. NN 1160/ЗК, 13-412/338, 02-29,
09-4172.
 
 Міністр                        В.Кальченко
 
                         Затверджено
                      наказом МНС України від
                      31 грудня 1996 р. N 28
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 квітня 1997 р.
                   за N 129/1932
 
      Положення про порядок виплати одноразової
      компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю,
      особам, які стали інвалідами внаслідок
      Чорнобильської катастрофи, та сім'ям за
            втрату годувальника
 
   Це Положення розроблено відповідно до статті 48  Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції Закону України
від 19 грудня 1991 року ( 2001-12 ) із змінами і доповненнями від
1 липня 1992 року ( 2532-12 ) та 6 червня 1996 року ( 230/96-ВР ),
визначає  порядок  виплати  одноразової компенсації учасникам
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали
інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які
втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких
пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
   1. Одноразова компенсація встановлена в таких розмірах:
   інвалідам I групи - 60 мінімальних заробітних плат;
   інвалідам II групи - 45 мінімальних заробітних плат;
   інвалідам III групи - 30 мінімальних заробітних плат;
   дітям-інвалідам - 10 мінімальних заробітних плат;
   сім'ям,  які  втратили  годувальника,- 60  мінімальних
заробітних плат;
   батькам померлого - 30 мінімальних заробітних плат.
   Станом на 1 лютого 1996 року розміри вказаних одноразових
компенсацій визначені постановою Кабінету Міністрів України від
10 січня 1996 р. N 35 ( 35-96-п ) "Про компенсаційні  виплати
особам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи".
З 1 серпня 1996 року розміри цих виплат встановлені постановою
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 836 ( 836-96-п )
"Про компенсаційні виплати особам, які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" і становлять:
   Відповідно до Постанови  Верховної  Ради  України  від
20 лютого 1996 року N 49/96-ВР передбачено, що до внесення
відповідних змін до чинного законодавства виплати, крім пенсій,
тарифні ставки та оклади, розраховані на основі  мінімальної
заробітної плати, здійснюються (застосовуються) у розмірах, які
діють за станом на 1 лютого 1996 року.
   інвалідам I групи - 379 грн. 30 коп.;
   інвалідам II групи - 284 грн. 40 коп.;
   інвалідам III групи - 189 грн. 60 коп.;
   дітям-інвалідам - 63 грн. 20 коп.;
   сім'ям, які втратили годувальника,- 379 грн. 30 коп.;
   батькам померлого - 189 грн. 60 коп.
   У разі  встановлення  інвалідності вищої групи інвалідам
виплачується різниця у компенсаціях.
   Надалі розміри вказаних виплат будуть визначатися Кабінетом
Міністрів України відповідно до змін індексу вартості життя і
зростання  мінімальної  заробітної плати, як це  передбачено
статтею 67 Закону України "Про статус і  соціальний  захист
громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ).
   2. Вказані виплати проводяться:
   - особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, інвалідність яким встановлена до введення в
дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи"  (N 230/96-ВР  від
06.06.1996 р.), та сім'ям, які втратили годувальника із числа
осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС, смерть яких настала до введення в дію
вказаного Закону України, виходячи із мінімальної заробітної
плати, яка склалася на момент встановлення інвалідності чи втрати
годувальника, або у розмірах, визначених постановою Кабінету
Міністрів України;
   - при встановленні інвалідності чи смерті годувальника після
введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 230/96-ВР )
(після 25 червня 1996 року з дня опублікування) - у розмірі, який
встановлено на момент виплати. Причому, вказані виплати повинні
проводитися протягом одного місяця з дня встановлення інвалідності
чи смерті потерпілого відповідними органами, які проводять ці
виплати.
   У разі, коли з дня встановлення інвалідності чи смерті
потерпілого відбулося підвищення розмірів виплат, доплачується
різниця між розмірами виплачених компенсацій та встановленим новим
розміром компенсації.
   В усіх випадках розміри зазначених виплат не повинні бути
нижчими від  останнього розміру, що діяв з дня встановлення
інвалідності чи смерті потерпілого.
   3. Виплата  одноразової  компенсації за шкоду, заподіяну
здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи, проводиться:
   працюючим громадянам - за місцем основної роботи (служби,
навчання);
   непрацюючим пенсіонерам - органами, які виплачують пенсії;
   тимчасово непрацюючим громадянам, а також тим, які займаються
індивідуальною трудовою діяльністю,- органами, які визначаються
місцевими  органами  державної  виконавчої влади  за  місцем
проживання.
   Виплата одноразової  компенсації  проводиться на підставі
посвідчення 1  категорії,  довідки  регіональної  міжвідомчої
експертної ради  про  встановлення інвалідності, пов'язаної з
роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та
відповідної заяви особи.
   4. Право на отримання одноразової компенсації у зв'язку з
втратою годувальника має сім'я, в якій є непрацездатні члени, що
були на утриманні померлого годувальника. Непрацездатних членів
сім'ї і  членів сім'ї, які вважаються утриманцями, визначено
статтями 37, 38 Закону України "Про  пенсійне  забезпечення"
( 1788-12 ).
   5. Виплата  одноразової  компенсації сім'ї, яка втратила
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи,  проводиться
органами, що виплачують пенсії за місцем проживання.
   6. Виплата проводиться на підставі заяви одного з членів
сім'ї, копії  свідоцтва  про смерть годувальника, експертного
висновку міжвідомчих експертних рад по встановленню причинного
зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, довідки про непрацездатність членів сім'ї, які
були на утриманні померлого.
   7. Батькам померлого внаслідок Чорнобильської  катастрофи
одноразова компенсація виплачується незалежно від того, чи були
вони на його утриманні.
   8. Виплата  компенсації батькам проводиться органами, що
визначаються місцевими органами державної виконавчої влади за
місцем проживання батьків, на підставі заяви одного з батьків,
копії експертного  висновку  міжвідомчих  експертних  рад  по
встановленню причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, копії свідоцтва  про
народження особи  (сина  або  дочки),  яка померла внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
   9. Особам,  які  підлягають  обов'язковому  державному
страхуванню відповідно до чинних законів України: "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей" ( 2011-12 ), "Про запобігання захворюванню на
СНIД та соціальний захист населення" ( 1972-12 ) та інших і
одночасно віднесені до постраждалих відповідно до Закону України
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи"  ( 796-12 ),  виплата
одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, або сім'ям
за втрату годувальника провадиться по одному з цих законів залежно
від  причини, що  заподіяла  шкоду  здоров'ю  або   смерть
годувальникові.
   10. Одноразова  компенсація   виплачується   потерпілим
дітям-інвалідам у разі, коли інвалідність встановлена починаючи з
25.06.96 (з дня введення в дію Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян,  які   постраждали   внаслідок  Чорнобильської
катастрофи" ( 230/96-ВР ) у порядку, зазначеному в п.1  цього
Положення.
   Виплата проводиться на підставі посвідчення потерпілої дитини
(посвідчення серії    "Д"),    довідки    спеціалізованої
лікарсько-консультаційної комісії  для  дітей  про  зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою і відповідної заяви
одного з батьків або особи, яка їх замінює,- органами соціального
захисту населення за місцем постійного проживання.
   11. Строки звернень громадян із заявами стосовно отримання
вказаних одноразових компенсаційних виплат часом не обмежуються.
   12. Видатки, пов'язані з виплатою зазначених компенсацій,
проводяться підприємствами, установами, організаціями за рахунок
власних коштів з наступним їх відшкодуванням  територіальними
органами Державного казначейства за рахунок коштів Фонду для
здійснення заходів щодо  ліквідації  наслідків  Чорнобильської
катастрофи  та  соціального  захисту  населення (розділ 231,
параграф 3 Класифікації доходів і видатків Державного бюджету і
місцевих бюджетів України)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка