Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визначення інформації, яка належить до інсайдерської

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            21.11.2006 N 1344
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 2007 р.
                   за N 50/13317
 
 
          Про визначення інформації,
         яка належить до інсайдерської
 
 
   Відповідно до пункту 4 статті 44 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визначити, що до  інсайдерської  інформації  належить
інформація, передбачена пунктами 1.1-1.3 цього рішення, до моменту
її офіційного оприлюднення шляхом, передбаченим законодавством.
 
   1.1. Такі відомості, що містяться в річній інформації про
емітента:
   господарська та фінансова діяльність емітента;
   річна фінансова звітність.
 
   1.2. Такі відомості, що містяться в квартальній інформації
про емітента:
   господарська та фінансова діяльність емітента;
   квартальна фінансова звітність.
 
   1.3. Відомості про  особливу  інформацію  про  емітента:
   прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
   прийняття рішення про викуп власних акцій;
   факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
   отримання позики  або кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента;
   зміна складу посадових осіб емітента;
   зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій;
   рішення емітента про утворення, припинення  його  філій,
представництв;
   рішення вищого органу емітента про зменшення  статутного
капіталу;
   рішення вищого органу емітента про припинення або банкрутство
емітента.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Непрану М.I. забезпечити:
   подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції
України;
   публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
 
   3. Це рішення набирає чинності з 1 жовтня 2007 року.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії Бірюка С.О.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   21.11.2006 N 51
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр внутрішніх справ 
 України                          В.Цушко
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкеви
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка