Законы Украины

Новости Партнеров
 

Заява про наміри між Національною сільськогосподарською статистичною службою Департаменту сільського господарства США та Державним комітетом статистики України

               Заява
          про наміри між Національною
      сільськогосподарською статистичною службою
      Департаменту сільського господарства США та
       Державним комітетом статистики України
 
 
   Дата підписання:    17.08.2001 
   Дата набуття чинності: 17.08.2001 
 
   Національна сільськогосподарська статистична служба
   Департаменту сільського господарства США (NASS USDA) та
   Державний комітет статистики України (Держкомстат),
 
   зазначені в подальшому "Сторони",
 
   визнаючи важливість та необхідність удосконалення існуючої в
Україні методології та організації збору статистичної інформації в
галузі сільського господарства і зокрема в приватному секторі,
 
   прагнучи до впровадження і використання в аграрній статистиці
України сучасних  методів  та  засобів  збору,  обробки  та
розповсюдження інформації,
 
   з метою  підвищення  достовірності  та  об'єктивності
статистичних даних про стан аграрного сектора в Україні, і в першу
чергу про сільськогосподарську діяльність господарств населення як
основних виробників продукції сільського господарства,
 
   домовились про наступне:
 
   1. Співпрацювати у справі створення в Україні такої системи
збору, обробки та розповсюдження статистичної інформації про
сільськогосподарську діяльність господарств приватного сектора і
особливо домогосподарств, яка б відповідала міжнародним стандартам
та вимогам користувачів інформації.
 
   2. Визначити пріоритетними такі напрямки для співпраці:
 
   а) оцінка експертами NASS USDA існуючої в Україні системи
збору, обробки та розповсюдження статистичної інформації про стан
сільського господарства,  і  зокрема  методології  проведення
вибіркового   обстеження   сільськогосподарської  діяльності
фермерських господарств і господарств населення, та внесення
пропозицій  щодо їх удосконалення, направлених на підвищення
репрезентативності та об'єктивності даних на регіональному рівні;
 
   б) удосконалення методології збору, обробки та розповсюдження
статистичної  інформації  про стан сільського господарства з
урахуванням внесених пропозицій;
 
   в) оцінка технічних можливостей органів державної статистики
для  обробки  та  розповсюдження  даних про стан сільського
господарства, внесення, при необхідності, пропозицій щодо їх
покращення.
 
   3. В рамках існуючого проекту співпраці NASS USDA надаватиме
технічну  допомогу,  сприятиме  удосконаленню  статистичної
методології  проведення  вибіркових  обстежень та забезпечить
навчання  українських  спеціалістів  з  питань  розробки  та
розповсюдження  статистичних  даних  в  галузі  сільського
господарства.
 
   4. Держкомстат буде удосконалювати методологію проведення
статистичного спостереження за сільськогосподарською діяльністю
приватних господарств (домогосподарств) з урахуванням пропозицій,
наданих експертами NASS USDA, і продовжить відповідну роботу після
закінчення проекту.
 
   5. Ця Заява про наміри буде доповнена більш детальними
робочими  планами  співробітництва  та  конкретними  заходами
реалізації проектів.
 
   6. Фінансування проекту здіснюватиметься в залежності від
обсягу коштів, що матиме у своєму розпорядженні Держкомстат, та
коштів, отриманих NASS USDA від донорів.
 
   7. Координація проекту буде  проводитись  відповідно  до
масштабів робіт та відповідно з діяльністю, що проводиться іншими
донорськими програмами з метою зебезпечення максимального обсягу
сприяння та уникнення дублювання допомоги в рамках інших джерел
фінансування.
 
   Місце для підпису Заяви про наміри представниками NASS USDA
та Держкомстату:
 
 Ларі Сіверс                  Юрій Остапчук
 
 Керівник міжнародних програм         Заступник Голови
 Національної сільськогосподарської      Державного комітету
 статистичної служби Департаменту       статистики України
 сільського господарства США
 
 (підпис)                   (підпис) 
 
 
               ЗАХОДИ
    з удосконалення статистики сільського господарства
 в рамках Заяви про наміри між Національною сільськогосподарською
 статистичною службою Департамента господарства США (NASS USDA)
 та Державним комітетом статистики України на 2001 - 2002 роки
 
   В ці заходи включені лише питання, які будуть вирішуватись
Держкомстатом спільно з фахівцями NASS USDA.
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦    Передбачено виконати            ¦ Термін ¦
¦з/п¦                         ¦виконання¦
¦---+--------------------------------------------------+---------¦
¦ 1 ¦Оцінка поточного  стану  сільськогосподарської¦Серпень ¦
¦  ¦статистики  в  Україні,  зокрема  в  частині¦2001 року¦
¦  ¦статистичного      спостереження      за¦     ¦
¦  ¦сільськогосподарською  діяльністю  господарств¦     ¦
¦  ¦населення   (методологія   та   організація¦     ¦
¦  ¦спостереження, збору, обробки та розповсюдження¦     ¦
¦  ¦інформації на регіональному та державному рівнях).¦     ¦
¦  ¦Визначення  проблемних  питань,  пов'язаних  з¦     ¦
¦  ¦проведенням  статистичного  спостереження,  та¦     ¦
¦  ¦потреби в його удосконаленні.           ¦     ¦
¦  ¦Розробка програми співробітництва.        ¦     ¦
¦---+--------------------------------------------------+---------¦
¦ 2 ¦Проведення аналізу  підсумків  обробки  даних¦5 - 9  ¦
¦  ¦запитальника  щомісячного  інтерв'ю вибіркового¦листопада¦
¦  ¦обстеження  домогосподарств  з  питань  їх¦2001 року¦
¦  ¦сільськогосподарської діяльності за один - два¦     ¦
¦  ¦місяці. Експертна оцінка якості отриманих даних.¦     ¦
¦  ¦Проведення аналізу підсумків базового інтерв'ю¦     ¦
¦  ¦вибіркового  обстеження  домогосподарств  та¦     ¦
¦  ¦експертна  оцінка  їх  якості.  Внесення  за¦     ¦
¦  ¦результатами проведеного аналізу пропозицій  з¦     ¦
¦  ¦удосконалення методології збору та обробки даних¦     ¦
¦  ¦обстеження домогосподарств.            ¦     ¦
¦---+--------------------------------------------------+---------¦
¦ 3 ¦Розробка пропозицій щодо удосконалення методології¦1 квартал¦
¦  ¦та організації проведення вибіркового обстеження¦2002 року¦
¦  ¦сільськогосподарської  діяльності  господарств¦     ¦
¦  ¦населення з метою підвищення об'єктивності та¦     ¦
¦  ¦достовірності отриманих даних на регіональному¦     ¦
¦  ¦(районному) рівні.                ¦     ¦
¦---+--------------------------------------------------+---------¦
¦ 4 ¦Оцінка методології та програмного забезпечення для¦2 квартал¦
¦  ¦обробки  масиву  первинних  даних, зважування,¦2002 року¦
¦  ¦перезважування та імпутації даних,  формування¦     ¦
¦  ¦агрегованих  даних  та вихідної інформації за¦     ¦
¦  ¦результатами    вибіркового     обстеження¦     ¦
¦  ¦домогосподарств  щодо  їх сільськогосподарської¦     ¦
¦  ¦діяльності.  Внесення  пропозицій  щодо  їх¦     ¦
¦  ¦удосконалення.                  ¦     ¦
¦---+--------------------------------------------------+---------¦
¦ 5 ¦Удосконалення системи розповсюдження статистичної¦3 квартал¦
¦  ¦інформації  про  стан сільського господарства.¦2002 року¦
¦  ¦Розробка програми  та  структури  статистичних¦     ¦
¦  ¦збірників  з  даними  про сільськогосподарську¦     ¦
¦  ¦діяльність господарств населення та селянських¦     ¦
¦  ¦(фермерських) господарств.            ¦     ¦
¦---+--------------------------------------------------+---------¦
¦ 6 ¦Підготовка друкованого  видання  з  оновленою¦4 квартал¦
¦  ¦методологією та організацією проведення збору та¦2002 року¦
¦  ¦обробки даних щомісячного вибіркового обстеження¦     ¦
¦  ¦домогосподарств  щодо  їх сільськогосподарської¦     ¦
¦  ¦діяльності.                    ¦     ¦
¦---+--------------------------------------------------+---------¦
¦ 7 ¦Випуск статистичних     збірників     про¦4 квартал¦
¦  ¦сільськогосподарську   діяльність  господарств¦2002 року¦
¦  ¦населення та селянських (фермерських) господарств.¦     ¦
¦  ¦Підведення підсумків співпраці в рамках Заяви про¦     ¦
¦  ¦наміри за 2001 - 2002 роки.            ¦     ¦
-----------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка