Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про строки сплати у 1994 році податку на добавлену вартість та акцизного збору

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
 
            I Н С Т Р У К Ц I Я
 
 N 34-100/200 від 29.12.93
   м.Київ
 
 vd931229 vn34-100/200
                  Державні податкові інспекції по
                  Республіці  Крим,  областях,
                  мм.Києву та Севастополю
 
   ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу ГДПI
    N 99 ( z0488-95 ) від 25.12.95 )
 
       Про строки сплати у 1994 році податку на
       добавлену вартість та акцизного збору
 
     Зміни в текст не внесено. Див. лист Мінфіну
     N 10-100/200 від 27.01.94  ( v_200225-94 ),
                   Методичну вказівку 
     N 4 від 10.02.94       ( v0004225-94 ).  
     
 
 
   Відповідно до частини 2 пункту 1 статті 8 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26.12.92 N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість" та частини 3 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України
від  26.12.92 N 18-92 "Про акцизний збір" Головна державна
податкова інспекція України встановлює  такі  строки  сплати
податків:
   1. У 1994 році податок на добавлену вартість, сплачується (в
тому числі підприємствами, зазначеними у пункті 43 Iнструкції "Про
порядок обчислення і сплати податку  на добавлену вартість"
( z0018-93 ):
   а) підприємствами, у яких середньомісячні суми податку на
добавлену вартість за 1993 рік складали понад 1 (один) млрд. крб.,
- 15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного за звітним
місяця - авансові платежі податку у розмірі однієї третини податку
по останній місячній декларації, 15 числа наступного місяця -
різниця між сумами податку, нарахованого за місячною декларацією і
сумами податку, сплаченого декадними платежами;
   б) підприємствами, у яких середньомісячні суми податку на
добавлену вартість за 1993 рік складали від 300 млн. крб. до 1
(одного) млрд. крб. включно, - виходячи з фактичної реалізації за
кожний минулий місяць не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним.
   У такі ж строки незалежно від середньомісячної суми платежу,
податок на добавлену  вартість  сплачується  підприємствами
транспорту (крім підприємств залізничного транспорту та управлінь
залізниць, які підпорядковані Укрзалізниці) і зв'язку.
   Підприємства залізничного транспорту та управління залізниць,
які підпорядковані Укрзалізниці, сплачують (подають декларації)
податок на добавлену вартість 25 числа місяця, наступного за
звітним, згідно з листом Головної державної податкової інспекції
України від 25.12.93 N 34-100 ( va-10225-93 ) "Про порядок
обчислення і сплати податку на добавлену вартість";
   в) підприємствами, середньомісячні платежі яких по податку на
добавлену вартість протягом 1993 року складали до 300 млн. крб., -
виходячи з фактичної реалізації за кожний минулий квартал, не
пізніше 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом;
   г) громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без
створення юридичної особи і мають постійне місце проживання на
території  України,  -  сплачують  авансові  платежі податку
щоквартально у розмірі однієї четвертої частки річної суми податку
не пізніше 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада.
Різниця між сумою податку, обчисленою на підставі декларації про
фактичні річні доходи і сумою податку, сплаченою протягом року
авансовими платежами, підлягає стягненню з платника або повернення
йому не пізніше 15 березня наступного року, а при припиненні
джерела доходу у п'ятнадцятиденний строк  з  дня  одержання
декларації.
   Новостворені підприємства, а також підприємства, які раніше
не були платниками податку на добавлену вартість (в тому числі
підприємства, які звільнялись від податку відповідно до підпункту
"п" пункту 31 Iнструкції "Про порядок обчислення і сплати податку
на добавлену вартість" і в яких обсяг реалізації товарів (робіт,
послуг) протягом року перевищив 500 тис. крб.), сплачують податок,
виходячи з фактичного обороту за кожний місяць. Після спливу
тримісячного строку з початку діяльності підприємства податок
сплачується у вищевказані строки.
   2. У 1994 році акцизний збір сплачується до бюджету виходячи
з обороту по реалізації в такі строки:
   а) підприємствами,  що  реалізують  спирт,  горілку,
лікеро-горілчані вироби, шампанське, вино, виноматеріали, коньяк,
пиво, - щоденно, на третій робочий день після здійснення обороту;
   б) підприємствами, у яких середньомісячні суми акцизного
збору за 1993 рік складали понад 1 (один) млрд. крб., - щодекадно,
13, 23 числа поточного місяця, 3 числа наступного за звітним
місяця, виходячи з фактичного обороту за кожну декаду;
   в) підприємствами, у яких середньомісячні суми акцизного
збору за 1993 рік складали від 300 млн. крб. до 1 (одного) млрд.
крб. включно, - щомісячно, виходячи з фактичного обороту за кожний
минулий місяць не пізніше 23 числа місяця наступного за звітним. У
такий же строк сплачується до бюджету різниця між сумами акцизного
збору, нарахованого по місячному розрахунку, і сумами акцизного
збору, сплаченого щоденними та декадними платежами. У випадках,
коли сума акцизного збору, сплаченого щоденними та декадними
платежами, буде більшою від суми, нарахованої по  місячному
розрахунку, різниця, при відсутності у платника недоїмки по інших
платежах до бюджету, на підставі письмової заяви повертається
платнику у 5-денний строк з дня подачі заяви;
   г) підприємствами, середньомісячні платежі яких по акцизному
збору протягом 1993 року не перевищували 300 млн. крб., а також
особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення
юридичної особи і мають постійне місце проживання на території
України, - щоквартально, виходячи з фактичного обороту за кожний
минулий квартал, не пізніше 23 числа місяця, наступного за звітним
кварталом.
   З метою справляння акцизного збору датою здійснення обороту у
підприємств вважається день, який відповідно до встановленого
порядку визначено днем реалізації товарів (продукції).
   Датою здійснення обороту по підакцизних товарах (продукції),
які реалізуються шляхом обміну або безплатної передачі, вважається
день відвантаження цих товарів (продукції), по підакцизних товарах
(продукції) власного виробництва, які використовуються на власні
потреби (крім оборотів для виробництва підакцизних товарів), -
момент їх використання, по підакцизних товарах  (продукції),
придбаних на власне споживання (крім оборотів для виробництва
підакцизних товарів), - день оприбуткування.
   Новостворені підприємства, включаючи підприємства, які вперше
реалізують (використовують) підакцизні товари, сплачують акцизний
збір виходячи з фактичного обороту за кожний місяць. Після спливу
тримісячного строку з початку діяльності підприємства акцизний
збір сплачується у вищевказані строки.
   Керівник державних податкових інспекцій за погодженням з
платниками можуть вирішувати питання про переведення підприємств
на інші строки (відповідно до вищевстановлених) сплати акцизного
збору до бюджету у випадках значної зміни у них порівняно з
минулим календарним роком розміру сплачуваного акцизного збору
(наприклад, у зв'язку із зміною цін, ставок акцизного збору тощо).
   При визначенні розміру середньомісячного платежу в розрахунки
беруться лише суми збору, обчислені за минулий календарний рік.
Суми, які нараховано по перерахунках акцизного збору за минулі
роки, а також суми нарахованої пені в розрахунок не беруться.
   Платники подають податковим органам за  місцем  свого
знаходження розрахунки по акцизному збору за формою згідно з
додатком до цього листа:
   а) підприємства, що сплачують акцизний збір щоденно на третій
робочий день, а також виходячи з фактичної реалізації за кожну
минулу декаду або місяць - щомісячно, не пізніше 23 числа місяця,
наступного за звітним;
   б) підприємства та особи, які займаються підприємницькою
діяльністю, що сплачують акцизний збір виходячи з фактичної
реалізації за кожний минулий квартал, - щоквартально, не пізніше
23 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
   При поданні платниками розрахунків поштою датою подання слід
вважати дату відправки розрахунку (за поштовим штемпелем).
   Строки подання розрахунку, а відповідно і строки сплати
акцизного збору по декадних, місячних та квартальних розрахунках і
доплати по місячних розрахунках, що збіглися  з  вихідним
(неробочим) або святковим днем, переносяться на перший робочий
день після святкового або вихідного дня.
   3. Обчислення і сплата податку на добавлену вартість та
акцизного збору за грудень 1993 року здійснюється відповідно до
законодавства, що діяло у 1993 році.
   4. Вважати такими, що втратили чинність пункти 59 і 67
Iнструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену
вартість".
   5. Про зазначене терміново повідомте платників податку на
добавлену вартість та акцизного збору (шляхом надання копії цього
листа або під особистий розпис головного бухгалтера).
 
 
 Перший заступник начальника             О.I.Шитря
 
 
 
 У державну податкову інспекцію
 по_______________________________
   (найменування міста, району)
 _________________________________
 (повне найменування підприємства)
 _________________________________  Одержано "___"________199__р.
       (адреса)        Вхідний N____________________
 _________________________________
 (прізвище відповідальної особи)  Штамп і підпис відповідальної
 тел.N____________________________  за прийняття розрахунку особи
 
 
              РОЗРАХУНОК
            по акцизному збору
        за________________________199__р.
            (місяць, квартал)
 
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 ¦  ¦       ¦Оборот з реалізації під-¦Митна (закупівель- ¦
 ¦  ¦       ¦акцизних товарів у від- ¦на) вартість това- ¦
 ¦  ¦       ¦пускних цінах без подат-¦рів, придбаних за ¦
 ¦ N ¦ Найменування ¦ку на добавлену вартість¦іноземну валюту  ¦
 ¦п/п¦товарів (про- ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦
 ¦  ¦  дукції)  ¦   ¦неопо- ¦оподат- ¦неоподат-¦оподатко-¦
 ¦  ¦       ¦всього¦датко- ¦ковува- ¦ковувана ¦ вувана ¦
 ¦  ¦       ¦   ¦вуваний ¦ ний  ¦     ¦     ¦
 ¦ДДД+ДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДД+ДДДДДДДД+ДДДДДДДД+ДДДДДДДДД+ДДДДДДДДД¦
 ¦ 1 ¦   2    ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 ¦     Акцизний збір ¦
 ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦
 ¦ставка в ¦сума акцизно-¦
 ¦процентах ¦го збору, що ¦
 ¦до оподат-¦підлягає   ¦
 ¦ковуваного¦сплаті    ¦
 ¦обороту  ¦(гр.5 х гр.8)¦
 ¦     ¦(гр.7 х гр.8)¦
 ¦ДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДД¦
 ¦  8   ¦   9   ¦
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 _________________________________________________________________
 Всього
 _________________________________________________________________
 
   II. Результати перерахунку акцизного збору.
   1. Суми, сплачені в рахунок платежів, що підлягали сплаті за
звітний місяць щоденними або декадними платежами.
   2. Суми доплати по цьому розрахунку (сума акцизного збору за
графою 9 мінус сума, що показана в пункті 1 перерахунку)________.
   3. Підлягає заліку переплата (сума, показана в пункті 1
перерахунку, мінус сума акцизного збору за графою 9 розрахунку).
   4. Сальдо розрахунку з бюджетом на кінець місяця (кварталу).
 
                   Недоїмка
                   Переплата
 "___"______________199__р.
 Дата складання розрахунку
 
 Керівник                      (підпис)
 Головний бухгалтер                 (підпис)
 
   Відмітки та зауваження інспектора: в результаті перевірки
 внесено такі виправлення_________________________________________
 _________________________________________________________________
 ___________________
 Iнспектор                     (підпис)
 
   Довідка економіста по обліку
   По даному  звіту  в  особистому  рахунку   платника
 нараховано_______________________________________________________
 "___"______________199__р. (дата проведення)
 
 Економіст по обліку                (підпис)
 
 
               ВКАЗIВКИ
         про порядок складання платниками
         розрахунків по акцизному збору
 
   Розрахунки по акцизному збору складаються на підставі даних
нагромаджувальних відомостей підакцизних товарів.
   У нагромаджувальних відомостях по реалізації підакцизних
товарів повинні міститися дані про кількість реалізованих товарів.
Їх вартість за відпускними цінами, включаючи акцизний збір, окремо
по кожному найменуванню товарів на підставі первинних документів
(товарно-транспортних накладних тощо).
   Підрахунок відомостей реалізації проводиться у  строки,
необхідні для сплати акцизного збору за певний період.
   Нагромаджувальні відомості реалізації підакцизних товарів
ведуться платниками по товарах і групах у розрізі встановлених
ставок.
   Розрахунки по підакцизних товарах складаються в  такому
порядку:
   у графі 2 вказується найменування товарів залежно  від
затверджених на них ставок акцизного збору;
   у графі 3 показується повна сума обороту (оподатковуваного і
неоподатковуваного) по кожній групі підакцизних  товарів  у
відпускних цінах без податку на добавлену вартість;
   у графах 4 та 6 показуються обороти з реалізації підакцизних
товарів, що не підлягають оподаткуванню;
   у графах 5 та 7 показується оподатковуваний оборот  з
реалізації підакцизних товарів у відпускних цінах;
   у графі 9 показується сума акцизного збору, обчислена з сум
обороту, вказаних у графах 5 та 7, із застосуванням ставок,
передбачених у графі 8.
   Потім заповнюється розділ II  "Результати  перерахунку
акцизного збору", в якому шляхом порівняння сум по розрахунку з
сумами, сплаченими в рахунок належних платежів за звітний місяць
щоденними або декадними платежами, визначається сума, що підлягає
сплаті до бюджету або заліку в рахунок чергових платежів
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка