Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Грузії про військово-технічне співробітництво

               Угода
        між Урядом України та Урядом Грузії
       про військово-технічне співробітництво
 
 
   Дата підписання:    05.11.1996
   Дата набрання чинності: 04.07.1997
 
   Уряд України та Уряд Грузії, які надалі іменуються Сторонами,
 
   виходячи із  взаємної  зацікавленості  в   укріпленні
обороноздатності  обох  держав  і  розвитку  взаємовигідних
двосторонніх зв'язків на постійній основі у військово-технічній
галузі,
 
   вважаючи за  доцільне зберігати і розвивати коопераційні
зв'язки, що склалися при розробці  і  поставках  озброєння,
військової  та  спеціальної  техніки,  військового  майна,
комплектуючих виробів і запасних частин, необхідних для оборони та
безпеки своїх країн,
 
   прагнучи до розширення співробітництва у цій галузі,
 
   керуючись Договором  між Україною і Грузією про дружбу,
добросусідство  і  співробітництво  від 13 квітня 1993 року
( 268_005 ),
 
   враховуючи Угоду між Міністерствами оборони України і Грузії
від 9 січня 1995 року ( 268_075 ),
 
   враховуючи досягнуті  домовленості у рамках Співдружності
Незалежних Держав,
 
   домовились про таке.
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють співробітництво у таких головних напрямах.
 
   1. В області розробки, виробництва, модернізації, ремонту і
купівлі-продажу:
 
   - авіаційної техніки;
 
   - озброєння і військової техніки для ППО і сухопутних військ;
 
   - радіотехнічних  і  радіоелектронних систем спеціального
призначення;
 
   - кораблебудування та судноремонту;
 
   - військово-технічного майна
 
   шляхом:
 
   збереження і розвитку коопераційних зв'язків, що склалися при
розробці і поставках озброєння, військової і спеціальної техніки,
військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, які
і далі іменуються "спеціальне майно",
 
   здійснення взаємних  поставок спеціального майна, надання
послуг військово-технічного призначення, які надалі іменуються
"послуги".
 
   З цією метою кожна із Сторін у відповідності до свого
національного законодавства  забезпечує  створення  необхідних
організаційних,  правових  та  інших умов для укладання між
повноважними    суб'єктами    господарської    діяльності
договорів/контрактів щодо узгоджених форм військово-технічного
співробітництва.
 
   2. В галузі реконструкції і конверсії підприємств:
 
   - авіаційної промисловості;
 
   - машинобудування;
 
   - електронної промисловості;
 
   - кораблебудування;
 
   - виробництва різного обладнання.
 
   3. Обмін фахівцями для надання допомоги у здійсненні спільних
програм у галузі військово-технічного співробітництва.
 
   4. Навчання  персоналу  у відповідних закладах згідно з
вимогами та можливостями Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Органи, уповоноважені Сторонами здійснювати положення цієї
Угоди:
 
   з Української Сторони - Міністерство машинобудування,
               військово-промислового комплексу і
               конверсії,
 
               Міністерство оборони,
 
   з Грузинської Сторони - Міністерство оборони,
 
               Державний Департамент промисловості.
 
 
               Стаття 3
 
   При виконанні  цієї  Угоди  Сторони  керуються  нормами
міжнародного права, чинним законодавством своїх держав, принципами
рівноправності і взаємної вигоди.
 
               Стаття 4
 
   З метою забезпечення виконання положень цієї Угоди Сторони
створюють  міжурядову  українсько-грузинську комісію з питань
військово-технічного співробітництва.
 
               Стаття 5
 
   Взаємні поставки спеціального майна здійснюватимуться  за
ліцензіями (дозволами).
 
   Порядок оформлення  ліцензій  визначається  відповідними
державними органами експортного контролю.
 
   Номенклатура і обсяги взаємних поставок продукції та послуг
військово-технічного  призначення,  умови  поставок,  порядок
розрахунків за поставки будуть визначатися щорічними двосторонніми
протоколами, а також іншими договірними документами, що підписані
на підставі цієї Угоди.
 
               Стаття 6
 
   Вся економічна діяльність підприємств і організацій Сторін по
виконанню  положень  цієї  Угоди  здійснюється  на  підставі
договорів/контрактів у відповідності до  законодавства  своїх
держав.
 
               Стаття 7
 
   Сторони зобов'язуються вживати необхідних заходів з метою
забезпечення  режиму  таємності  в  процесі  співробітництва,
забезпеченню  збереження секретів взаємно переданих, а також
отриманих при співробітництві згідно з діючими на їх території
законодавчими і нормативними актами по захисту державних таємниць.
 
   Iнформація, одержана в процесі співробітництва, не може бути
використана однією із Сторін на шкоду іншій Стороні.
 
   Передача або продаж третій стороні інформації або військової
продукції,  яка постачається у відповідності до цієї Угоди,
дозволяється тільки з письмової згоди іншої Сторони.
 
               Стаття 8
 
   Усі спірні питання, пов'язані з реалізацією і тлумаченням
положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів
уповноваженими відомствами Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Порядок перевезень озброєння, військової техніки та іншого
спеціального майна, що поставляється Сторонами і супроводження їх
військовими  караулами  будуть  визначені  в  договорах,  що
укладатимуться між уповноваженими органами Сторін на підставі
діючих нормативних документів.
 
              Стаття 10
 
   З взаємної домовленості Сторони можуть вносити до цієї Угоди
зміни та доповнення, які оформляються відповідними протоколами і
виступають невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода не впливає на зобов'язання  Сторін  по  інших
міжнародних договорах та угодах і не спрямована проти будь-якої
третьої сторони.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набирає чинності від дати отримання письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття чинності цією Угодою.
 
   Ця Угода діє протягом п'яти років.
 
   Вона автоматично продовжується на  наступний  п'ятирічний
період, якщо жодна із Сторін не попередить письмово іншу Сторону
про свій намір припинити дію цієї Угоди не менше як за шість
місяців до закінчення відповідного періоду.
 
              Стаття 13
 
   Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду. Угода втрачає
чинність через шість місяців після одержання однією із Сторін
письмового повідомлення про денонсацію від іншої Сторони.
 
   У випадку припинення дії або денонсації цієї Угоди положення
статті 7 залишаються дійсними.
 
   Припинення дії або денонсація цієї Угоди не впливають на
виконання  незавершених  договорів/контрактів,  укладених  у
відповідності до цієї Угоди під час її дії, крім випадків, коли
Сторони домовились про інше.
 
   Вчинено у м. Тбілісі 5 листопада 1996 р. у двох примірниках,
кожний українською, грузинською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
 
   При виникненні  розбіжностей  в  тлумаченні тексту Угоди
перевага надаватиметься тексту російською мовою.
 
 За Уряд України                  За Уряд Грузії
 
   (підпис)                     (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка