Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємні поставки озброєння, військової техніки та надання послуг у військово-технічній галузі

               Угода
       між Урядом України та Урядом Республіки
       Польща про взаємні поставки озброєння,
       військової техніки та надання послуг у
          військово-технічній галузі
 
 
   Дата підписання:    10.10.1996
   Дата набрання чинності: 28.01.1999
 
   Уряд України та Уряд Республіки Польща, далі "Договірні
Сторони",
 
   керуючись рішеннями  Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Польща про торгівлю та економічне співробітництво від 4
жовтня 1991 року ( 616_019 ),
 
   підтримуючи взаємне прагнення до розвитку взаємовигідного
співробітництва у сфері взаємних поставок озброєння, військової
техніки та надання послуг у військово-технічній галузі на основі
рівноправності та поваги суверенності, а також невтручання у
внутрішні справи і мирного розв'язання спірних питань,
 
   висловлюючи глибоке переконання в необхідності активізації
українсько-польських відносин у сфері взаємних поставок озброєння,
військової техніки та надання послуг у військово-технічній галузі
з урахуванням використання наукових і технічних досягнень кожної з
Договірних Сторін в галузі військової техніки, в тому числі для
невійськових цілей,
 
   домовились про таке.
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони сприятимуть співробітництву, яке охоплює:
 
   1) поставки озброєння, військової техніки та іншої військової
продукції;
 
   2) забезпечення  експлуатації,  ремонту  і  модернізації
озброєння та військової техніки, а також надання інших послуг у
військово-технічній галузі;
 
   3) надання послуг з модернізації, ремонту і експлуатації
озброєння та військової техніки, виготовленої в третіх країнах;
 
   4) науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи,
створення нових і модернізованих типів озброєнь та військової
техніки, їх випробування на випробувальних полігонах України та
Республіки Польща;
 
   5) продаж  ліцензій на виробництво озброєння, військової
техніки і надання технічної допомоги в організації їх виробництва;
 
   6) обмін спеціалістами з метою надання допомоги в реалізації
спільних програм у галузі військово-технічних послуг;
 
   7) обмін  досвідом  та  інформацією  в галузі розробок,
виробництва та випробувань озброєння та військової техніки;
 
   8) навчання персоналу згідно з потребами та можливостями
Договірних Сторін;
 
   9) проведення ринкових досліджень з метою продажу спільно
створених типів озброєнь та військової техніки.
 
               Стаття 2
 
   З метою забезпечення реалізації цієї Угоди Договірні Сторони
утворюють спільну підкомісію з питань співробітництва оборонних
галузей промисловості, що діятиме в рамках існуючої змішаної
Українсько-Польської комісії з питань економічного співробітництва
і торгівлі, створеної на підставі Угоди між Урядом України та
Урядом Республіки Польща про торгівлю і економічне співробітництво
від 4 жовтня 1991 року ( 616_019 ).
 
               Стаття 3
 
   Уповноваженими органами  Договірних  Сторін,  які  будуть
контролювати виконання Угоди, є:
 
   з української сторони - Міністерство машинобудування,
               військово-промислового комплексу і
               конверсії (Мінмашпром України),
               представлене Міністром;
 
               Міністерство оборони, представлене
               Міністром;
 
   з польської сторони  - Міністр зовнішньо-економічного
               співробітництва.
 
               Стаття 4
 
   Взаємні поставки озброєння, військової техніки та  іншої
військової продукції, а також надання послуг у військово-технічній
галузі здійснюватимуться згідно з контрактами, які укладаються
уповноваженими суб'єктами у відповідності до законодавства кожної
з країн.
 
               Стаття 5
 
   Ця Угода не впливає на зобов'язання Договірних Сторін, що
виникають з інших міжнародних договорів і угод, підписаних кожною
з Договірних Сторін, і не спрямована проти будь-якої третьої
сторони.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони згідно з чинним законодавством своїх країн
забезпечують  захист  інформації,  отриманої  в  процесі
співробітництва в рамках цієї Угоди, і не будуть передавати її
третій стороні без письмової згоди Договірної Сторони, яка надала
таку інформацію.
 
   Обсяги охорони інформації будуть обумовлені у відповідних
контрактах і угодах про співробітництво.
 
               Стаття 7
 
   Спори, пов'язані із застосуванням або тлумаченням положень
цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом консультацій між Договірними
Сторонами або на засіданні спільної комісії.
 
   Спори, які можуть виникнути  у  зв'язку  з  реалізацією
контрактів, підписаних у відповідності до цієї Угоди, будуть
вирішуватися  згідно  з  умовами  контрактів  і  угод  про
співробітництво, які укладаються суб'єктами господарювання України
і Республіки Польща.
 
               Стаття 8
 
   На вимогу однієї з Договірних Сторін Угода може бути змінена
або  доповнена шляхом обміну дипломатичними нотами. Зміни і
доповнення набувають чинності з моменту отримання ноти,  що
підтверджує їх прийняття.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода підлягає затвердженню згідно з законодавством кожної
з Договірних Сторін, що підтверджується шляхом обміну нотами.
 
   Угода набуває чинності з дати отримання останньої ноти.
 
              Стаття 10
 
   Угода укладається на невизначений термін. Угода може бути
денонсована кожною із Договірних Сторін шляхом нотифікації. У
таких випадках Угода втрачає силу через шість місяців після дня
денонсації.
 
   У випадку   денонсації   цієї  Угоди  її  положення
застосовуватимуться до контрактів, укладених у період дії Угоди,
до закінчення їх реалізації.
 
   Вчинено у м. Києві 10 жовтня 1996 р. у двох примірниках,
кожний українською та польською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За дорученням               За дорученням
 Уряду України               Уряду Республіки Польща
 
  (підпис)                   (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка