Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Раду з питань економічної реформи при Президентові України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 78/96 від 23.01.96 )
 
       Про Раду з питань економічної реформи
           при Президентові України
 
 
 
   З метою забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України,
Національного банку України,  міністерств,  інших  центральних
органів державної виконавчої влади, узгодження проектів їх рішень
з питань економічної реформи та вироблення єдиної  стратегії
здійснення цих реформ п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити  Раду  з  питань  економічної  реформи  при
Президентові України (далі - Рада).
 
   2. Призначити головою Ради ПИНЗЕНИКА Віктора Михайловича -
Першого віце-Прем'єр-міністра України  з  питань  економічної
реформи.
 
   3. Затвердити персональний склад Ради (додається).
 
   4. Установити, що проекти законів України, постанов Верховної
Ради України, які вносяться на розгляд Верховної Ради України
органами державної виконавчої влади, проекти указів Президента
України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України з
питань економічної реформи підлягають попередньому розгляду Радою,
після чого проекти актів Президента України направляються до
Адміністрації Президента України, а всі інші - до Кабінету
Міністрів України.
 
   5. Затвердити Положення про Раду з питань економічної реформи
(додається).
 
   6. Рада може створювати консультативні групи, залучаючи до їх
складу провідних фахівців - практиків та вчених, у тому числі на
контрактній основі.
 
   7. Утворити при Раді секретаріат у кількості 9 осіб для
технічного забезпечення її роботи. Штатний розпис секретаріату
затверджує голова Ради.
 
   8. Кабінету Міністрів України вирішити у двотижневий строк
питання щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення
діяльності Ради.
 
   9. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 30 грудня 1994 року
   N 831/94
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом  Президента  України
                 від 30 грудня 1994 року N 831/94
 
               СКЛАД
        Ради з питань економічної реформи
 
   ПИНЗЕНИК        - Перший віце-Прем'єр-міністр України
 Віктор Михайлович      з питань економічної реформи, голова
               Ради
 
   МIТЮКОВ        - віце-Прем'єр-міністр України   з
 Iгор Олександрович      питань фінансової та банківської
               діяльності, заступник голови Ради
 
   ГАЛЬЧИНСЬКИЙ      - Радник Президента України з питань
 Анатолій Степанович     макроекономіки
 
   ГЕРМАНЧУК       - Міністр фінансів України
 Петро Кузьмич
 
   ЄХАНУРОВ        - Голова Фонду державного майна
 Юрій Iванович        України
 
   ЗАВАДА         - Голова Антимонопольного комітету
 Олександр Леонідович     України
 
   КАСКЕВИЧ        - Міністр праці України
 Михайло Григорович
 
   КУЗНЄЦОВ        - Керівник Управління  з   питань
 Володимир Олексійович    економіки Адміністрації Президента
               України
 
   ОНОПЕНКО        - Міністр юстиції України
 Василь Васильович
 
   ОСИКА         - Міністр зовнішніх економічних
 Сергій Григорович      зв'язків України
 
   РИЖОВ         - помічник Президента України
 Володимир Леонідович
 
   ПОДОЛЄВ        - перший заступник Міністра зовнішніх
 Iгор Валентинович      економічних зв'язків України
 
   САБЛУК         - віце-Прем'єр-міністр України   з
 Петро Трохимович       питань агропромислового комплексу
 
   СЕЛIВОН        - заступник Міністра Кабінету
 Микола Федосович       Міністрів України
 
   ТАРАНОВ        - голова Комісії  Верховної  Ради
 Олег Вадимович        України  з  питань  економічної
               політики та управління  народним
               господарством (за згодою)
 
   ШПЕК          - Міністр економіки України
 Роман Васильович
 
   ЮЩЕНКО         - Голова Правління Національного банку
 Віктор Андрійович      України (за згодою)
 
 
   Глава Адміністрації
   Президента України                 Д.ТАБАЧНИК
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом  Президента  України
                 від 30 грудня 1994 року N 831/94
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Раду з питань економічної реформи
 
   1. Це Положення визначає основні засади діяльності Ради з
питань економічної реформи (далі - Рада).
   2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 )
і законами України та міжнародними зобов'язаннями України.
   3. Рада:
   розробляє пропозиції та проекти рішень щодо стратегії й
тактики економічної реформи;
   проводить оперативні  оцінки  ходу  економічної  реформи,
здійснює аналіз та прогноз змін економічної ситуації, приймає
рішення щодо необхідності правового забезпечення  економічної
реформи;
   розглядає проекти законів України, постанов Верховної Ради
України,  які  вносяться до Верховної Ради України органами
державної виконавчої влади, проекти указів Президента України,
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань
економічної реформи та приймає рішення щодо внесення цих проектів
на розгляд відповідних органів;
   заслуховує інформацію та повідомлення керівників міністерств
та інших органів державної виконавчої влади з питань здійснення
економічної реформи.
   4. Рада має право вимагати від центральних та місцевих
органів державної виконавчої влади інформацію з питань, віднесених
до її компетенції.
   5. Рада утворюється у складі голови Ради, його заступника та
членів Ради.
   Голову Ради призначає, персональний склад Ради затверджує
Президент України.
   6. Організаційною формою роботи Ради є  засідання,  які
скликаються не рідше як один раз на тиждень за рішенням голови
Ради, а в разі його відсутності - за рішенням заступника голови.
   7. Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності -
заступник голови.
   8. Для  участі  в  засіданнях Ради можуть запрошуватися
керівники центральних та місцевих органів державної виконавчої
влади.
   9. Рада в межах своєї компетенції приймає рішення, які
оформляються протоколом.
   Рішення Ради  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього
проголосувала більшість членів Ради від її загального складу. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради
або, у разі відсутності голови, - його заступника.
   10. Доручення Ради щодо підготовки проектів нормативних актів
обов'язкові для  виконання центральними та місцевими органами
державної виконавчої влади.
   11. Матеріально-технічне, фінансове та інші види забезпечення
діяльності Ради здійснює Кабінет Міністрів України.
 
 
   Глава Адміністрації
   Президента України                Д.ТАБАЧНИ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка