Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку оформлення карантинного дозволу, карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
   ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.12.2005 N 292
 
   { Наказ скасовано на підставі Наказу Головної державної
                інспекції з карантину рослин
    N 126 ( v0126510-06 ) від 28.07.2006 }
 
        Про затвердження Порядку оформлення
     карантинного дозволу, карантинного сертифіката,
     фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного
           сертифіката на реекспорт
 
 
 
   Відповідно до статті 11 Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку проведення  інспектування,  огляду,
аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і
об'єктів та їх переліку" від 26 травня 2004  року  N  672
( 672-2004-п ) і наказу Міністерства аграрної політики України
"Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону,
перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки
та реалізації підкарантинних матеріалів" від 23 серпня 2005 року
N 414 ( z1121-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2005 року за N 1121/11401, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок  оформлення  карантинного  дозволу,
карантинного  сертифіката,  фітосанітарного  сертифіката  та
фітосанітарного сертифіката на реекспорт, що додається.
 
   2. Завідувачам відділів Укрголовдержкарантину, начальникам
державних інспекцій з карантину рослин АР Крим, областей, міст
Києва та Севастополя  прийняти  наказ  для  керівництва  та
використання в роботі.
 
   3. Начальникам державних інспекцій з карантину рослин АР
Крим, областей, міст Києва та Севастополя забезпечити:
 
   3.1. Недопущення  порушень  та  помилок  при  оформленні
карантинного  сертифіката,  фітосанітарного  сертифіката  та
фітосанітарного сертифіката на реекспорт державними інспекторами з
карантину рослин;
 
   3.2. Дотримання та виконання вимог нормативно-правових актів
у сфері карантину рослин при здійсненні фітосанітарного контролю;
 
   3.3. У місячний термін проведення навчань та роз'яснень з
державними інспекторами з карантину рослин з питань підготовки та
оформлення карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката
та фітосанітарного сертифіката на реекспорт ( z1121-05 );
 
   3.4. Доведення наказу до відома державних інспекторів з
карантину рослин під розпис для виконання.
 
   4. Iнформацію  про  виконання  цього  наказу  надати  в
Укрголовдержкарантин до 20.01.2006.
 
   5. Визначити  таким,  що  втратив  чинність,  наказ
Укрголовдержкарантину від 01.09.2004 N 172 "Про затвердження
Порядку оформлення карантинного дозволу, карантинного сертифіката,
фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на
реекспорт".
 
   6. Завідувачу  відділу  кадрової роботи (Поталовій Г.Л.)
розіслати наказ в Державні інспекції з карантину рослин для
виконання.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача
відділу внутрішнього  карантину  рослин  (Прунцева  С.Є.)  та
завідувача відділу  зовнішнього карантину рослин (Ящука В.У.)
відповідно до компетенції та обов'язків.
 
 В.о. начальника                     О.I.Куць
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головної державної
                   інспекції з карантину рослин
                   України
                   02.12.2005 N 292
 
 
               ПОРЯДОК
     оформлення карантинного дозволу, карантинного
       сертифіката, фітосанітарного сертифіката
      та фітосанітарного сертифіката на реекспорт
              ( z1121-05 )
 
            Загальні положення
 
   1. Цей Порядок визначає послідовність оформлення карантинного
дозволу, карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката,
фітосанітарного сертифіката на реекспорт (далі -  карантинні
документи)  при  ввезенні,  вивезенні,  транспортуванні  та
перевезеннях в межах країни підкарантинних матеріалів.
 
   2. Відповідно до статті 7 Закону України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ) та вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 року N 672 ( 672-2004-п ) при ввезенні
підкарантинних матеріалів на митну територію України оформлення та
видачу карантинного дозволу здійснює Головна державна інспекція з
карантину рослин України.
 
   3. Згідно із статтею 8 Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) право оформлення та видачі карантинних документів, які
супроводжують кожну окрему партію підкарантинних матеріалів, що
перевозяться в одному транспортному засобі та засвідчують їх
карантинний та фітосанітарний стан, надано Державним інспекціям з
карантину рослин.
 
   4. Виготовлення бланків карантинних документів здійснюється
згідно вимог наказу Міністерства аграрної політики України "Про
затвердження Iнструкції про порядок виготовлення та використання
бланків  карантинного  дозволу  на  імпорт,  фітосанітарного
сертифіката  та  фітосанітарного  сертифіката  на  реекспорт,
карантинного сертифіката"  від  5  вересня  2002 року N 255
( z0862-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2002 року за N 862/7150.
 
   5. Бланки карантинних документів згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 19 квітня 1993 року N 283 ( 283-93-п ) "Про
встановлення  порядку  виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку" відносяться до документів суворого
обліку.
 
   6. Форми бланків карантинних документів затверджені наказом
Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N  414
( z1121-05 ) "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за
кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку
переробки та реалізації підкарантинних матеріалів", зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за N 1121/11401.
 
    Порядок оформлення карантинного дозволу ( z1121-05 )
 
   7. Карантинний дозвіл засвідчує право на ввезення в Україну,
а також транзит вантажу (рослин і рослинних продуктів) на умовах,
визначених Державною службою з карантину рослин України.
 
   8. Для отримання карантинного дозволу на ввезення в Україну
підкарантинних матеріалів особи повинні не пізніше ніж за 5 днів
до прибуття підкарантинного матеріалу на державний кордон України
або до початку імпорту або транзиту подати до Головної державної
інспекції з карантину рослин України заявку  на  оформлення
карантинного дозволу.
 
   9. При імпорті до заявки, погодженої з державною інспекцією з
карантину рослин за місцем призначення підкарантинного матеріалу,
отримувачем додається:
   - документ, що підтверджує  проведену  оплату  (платіжне
доручення, квитанцію поштового переказу, ордер установи банку),
згідно розцінок, затверджених постановою КМУ;
   - копію зовнішньоекономічного контракту.
 
   10. Для отримання карантинного дозволу на транзит особа
подає:
   - заявку на отримання дозволу;
   - копію зовнішньоекономічного контракту у разі перевантаження
підкарантинного матеріалу в одному з портів України;
   - документ, що підтверджує оплату  (платіжне  доручення,
квитанцію  поштового переказу, ордер установи банку), згідно
розцінок, затверджених постановою КМУ.
 
   11. При транзиті підкарантинних матеріалів з перевантаженням
в портах України заявка погоджується з державною інспекцією з
карантину рослин, у зоні обслуговування якої знаходиться місце
перевантаження.
 
   12. При ввезенні насінневого і садивного матеріалу необхідно,
щоб їх сортовий склад був занесений до діючого Реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, або за результатами
державного випробування визнано перспективними, згідно спільного
наказу Міністерства аграрної політики України та Державної митної
служби України від 18.07.2003 N 243/474 ( z0687-03 ) "Про
затвердження Порядку ввезення в Україну і вивезення з України
насіння і садивного матеріалу сортів рослин для наукових цілей та
цілей державного сортовипробування".
 
   13. Карантинний дозвіл оформляється протягом 5 днів з моменту
подання заяви.
 
   14. Головна державна інспекція з карантину рослин України
зобов'язана прийняти рішення про видачу або відмову у видачі
карантинного дозволу протягом 5 діб.
 
   15. Рішення про відмову у видачі  карантинного  дозволу
надається особі у письмовій формі.
 
   16. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
карантинного дозволу є:
 
   - ввезення підкарантинних матеріалів з територій країн, де
поширені карантинні організми;
 
   - ввезення підкарантинних матеріалів з територій країн, де
поширені карантинні організми, які обмежено поширені на території
України, в зони вільні від таких карантинних організмів на
території України;
 
   - недотримання фітосанітарних заходів при здійсненні особою
обігу та переміщення підкарантинних матеріалів;
 
   - відсутність у особи умов для розміщення насіннєвого та
садивного матеріалу на процедуру перевірки;
 
   - заборона вивезення  країною  походження  підкарантинних
матеріалів, про що офіційно повідомлено Головну державну інспекцію
з карантину рослин України або передбачено міжнародними угодами;
 
   - невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину
рослин щодо застосування фітосанітарних заходів;
   - відсутність оплати за видачу карантинного дозволу.
 
   17. Підставами для анулювання карантинного дозволу є:
   - невідповідність наявних підкарантинних матеріалів заявленим
особою для ввезення в Україну;
   - порушення  особою  вимог  фітосанітарних  заходів, які
визначені у карантинному дозволі;
   - підробка карантинного дозволу;
   - повідомлення особи про втрату карантинного дозволу;
   - пошкодження карантинного дозволу, що не дає можливості
визначити зміст документа.
 
   18. Рішення про відмову у видачі карантинного дозволу може
бути оскаржено у спеціально уповноваженому центральному органі
виконавчої влади з питань аграрної політики або в суді.
 
   19. Заява про оскарження рішення про відмову у  видачі
карантинного сертифіката подається до спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у
строк, що не перевищує десяти днів після одержання відповідного
рішення. Заява розглядається в 10-денний термін.
 
   20. Про результати  розгляду  заявник  повідомляється  у
письмовій формі.
 
   21. Карантинний дозвіл заповнюється в такому порядку:
   У верхній правій частині документа зазначається код Державної
служби  з  карантину  рослин України та реєстраційний номер
документа.
   У розділі  "Цим дозволено" вказуються реквізити власника
підкарантинного матеріалу, а саме: його назва, адреса (фактична
або юридична) та ідентифікаційний код. Далі зазначається країна, з
якої ввозиться підкарантинний матеріал або у разі транзиту через
територію   України,   країна   призначення;  найменування
підкарантинного матеріалу та його кількість (окремо по кожному
виду).
   У частині 1 "Матеріали, що ввозяться, повинні бути вільними
від карантинних організмів" вказується окремо по кожному виду або
в цілому до зазначеного вище підкарантинного матеріалу - перелік
карантинних організмів, від яких під час ввезення підкарантинний
матеріал повинен бути вільним.
   Частина 2 "У пункті ввезення матеріали повинні відповідати
таким вимогам" визначаються фітосанітарні вимоги, що повинні бути
виконані до підкарантинних матеріалів у пункті ввезення, які
включають проведення карантинного огляду, карантинної експертизи
або знезараження у разі потреби. А також фітосанітарні вимоги
можуть включати вимоги щодо відсутності грунту, герметичності та
тип (рефрежиратори) транспортних засобів тощо.
   Частина 3 "Кожна партія підкарантинних матеріалів повинна
супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом, який засвідчує, що
матеріали відповідають" визначає необхідність проведення перевірки
наявності та відповідності фітосанітарного сертифіката вантажу,
який повинен супроводжувати кожну окрему партію підкарантинного
матеріалу.
   У частині 4 "Увезення дозволено через прикордонні пункти"
зазначається назва прикордонного пункту (пунктів), через який
дозволяється ввезення підкарантинного матеріалу або транзит через
територію України.
   Частина 5 "За місцем призначення повинні бути проведені такі
карантинні заходи" визначає та встановлює перелік обов'язкових
карантинних заходів, які проводяться у митницях призначення або за
місцем призначення підкарантинних матеріалів відповідно до вимог
нормативно-правових актів у сфері карантину рослин. Далі  у
карантинному  дозволі  вказується  підстава  для  оформлення
карантинного дозволу та строк дії від дати видачі до відповідно
заявленого терміну, але не більше ніж півроку.
   У заключній частині документа ставиться печатка з назвою та
реквізитами  Головної державної інспекції з карантину рослин
України, вказується прізвище, ініціали та  підпис  Головного
державного інспектора з карантину рослин України або уповноваженої
ним особи та зазначається прізвище, ініціали та підпис завідувача
відділу зовнішнього карантину рослин, що несе відповідальність за
правильність оформлення карантинного дозволу.
 
    Порядок оформлення карантинного сертифіката ( z1121-05 )
 
   22. Підкарантинні матеріали переміщуються територією України
у супроводі карантинного сертифіката.
 
   23. Карантинний сертифікат видається державним інспектором з
карантину рослин не раніше ніж за 14 діб до дати переміщення
підкарантинних  матеріалів  територією  України  на  підставі
проведення фітосанітарного контролю.
 
   24. Державний інспектор з карантину рослин  зобов'язаний
прийняти рішення про видачу або відмову у видачі карантинного
сертифіката протягом 5 діб.
 
   25. Рішення про відмову у видачі карантинного сертифіката
надається особі у письмовій формі.
 
   26. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
карантинного сертифіката є:
   - невідповідність   підкарантинних  матеріалів  вимогам
карантинних заходів;
   - виявлення зараження підкарантинних матеріалів карантинними
організмами;
   - невідповідність наявних підкарантинних матеріалів заявленим
особою для переміщення територією України;
   - невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину
рослин щодо застосування карантинних заходів;
   - відсутність оплати за видачу карантинного сертифіката.
 
   27. Підставами для анулювання карантинного сертифіката є:
   - порушення особою вимог карантинних заходів, які визначені у
карантинному сертифікаті;
   - повідомлення особи про втрату карантинного сертифіката;
   - пошкодження карантинного сертифіката, що не дає можливості
визначити фітосанітарних стан підкарантинних матеріалів;
   - підробка карантинного сертифіката.
 
   28. Плата за видачу карантинного сертифіката справляється у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   29. Особа, яка у встановленому порядку надала державному
інспектору з карантину рослин всі необхідні документи та провела
оплату і не отримала у визначені терміни рішення про видачу або
відмову у видачі карантинного сертифіката, має право здійснити
задеклароване переміщення підкарантинних матеріалів.
 
   30. Підкарантинні матеріали можуть переміщуватися в межах
зони, вільної від регульованих шкідливих організмів, без наявності
карантинного сертифіката.
 
   31. Рішення про відмову у видачі карантинного сертифіката
може бути оскаржене у Головній державній інспекції з карантину
рослин України або в суді.
 
   32. Заява про оскарження рішення про відмову у  видачі
карантинного сертифіката подається до Головної державної інспекції
з карантину рослин України у строк, що не перевищує десяти днів
після одержання відповідного рішення. Заява розглядається в 10-
денний термін.
 
   33. Про результати  розгляду  заявник  повідомляється  у
письмовій формі.
 
   34. Карантинний сертифікат заповнюється в такому порядку:
   У верхній частині по центу зображено герб України, назва
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики та назва Державної інспекції з карантину
рослин, яка видала карантинний сертифікат.
   Нижче по центру зазначається код Державної служби з карантину
рослин України та реєстраційний номер документа.
   Відповідно з лівого та правого боку  зазначається  дата
оформлення карантинного сертифіката та строк його дії відповідно
до вимог нормативно-правових актів.
   У розділі 1 "Виданий" зазначається підприємство, організація,
установа тощо та реквізити власника підкарантинного матеріалу, а
саме: назва та адреса (фактична або юридична) власника або
відправника підкарантинних матеріалів. Нижче у частині "дозволено
вивезення" вказуються точна адреса та реквізити отримувача, а
саме: назва та фактична  адреса  отримувача  підкарантинного
матеріалу.  А  також  у  частині "підкарантинного матеріалу"
вказується найменування підкарантинного матеріалу  окремо  по
кожному виду.
   У розділі 2 "Загальна кількість місць (штук,  одиниць)"
зазначається заявлена для переміщення кількість місць, штук,
одиниць підкарантинного матеріалу.
   У розділі 3 "Загальна вага (тонн, кг, г)" вказується об'єм
партії підкарантинного матеріалу та його вага, що зазначається
прописом (наприклад: двадцять п'ять тонн; чотириста вісімдесят два
кілограми тощо).
   У розділі 4 "Спосіб транспортування" зазначається номер або
номерний знак транспортного засобу, а саме: для морського способу
транспортування - назва судна, баржі тощо; для залізничного
транспорту - номер вагона; для автотранспорту - марка та номер
автомашини.
   Розділ 5 "Станція (пункт, місце) відправлення" передбачає
станцію  відправлення  (для  залізничного транспорту), назву,
місцезнаходження та реквізити.
   Розділ 6 "Станція (пункт, місце) призначення" передбачає
станцію призначення  (для  залізничного  транспорту),  назву,
місцезнаходження та реквізити.
   У розділі 7 "Фітосанітарний стан засвідчується на підставі
польового  обстеження,  карантинного  огляду,  експертизи"
зазначається інформація про фітосанітарний стан підкарантинного
матеріалу (карантинна зона, виявлення або відсутність карантинних
організмів, у разі виявлення їх перелік та назва) і проведені
карантинні заходи та можливість використання таких матеріалів
відповідно до порядку, встановленого законом.
   У розділі 8 "Установлюються такі умови при відправленні,
одержанні та використанні підкарантинних матеріалів" визначається
перелік умов, що встановлюються при відвантажені, відправленні,
транспортуванні,  прийманні  та  використанні  підкарантинних
матеріалів. Зазначаються коротко та чітко відповідно до вимог
нормативно-правових актів.
   Розділ 9 "Сертифікат виданий на підставі Закону України "Про
карантин рослин" ( 3348-12 ), правил, розпоряджень, заяви" повинен
містити перелік норм та вимог законодавчих, нормативно-правових
актів та інших документів, на підставі яких видано карантинний
сертифікат. Зазначаються коротко, розбірливо та чітко.
   У заключній частині документа ставиться печатка з назвою та
реквізитами  пункту з карантину рослин, вказується прізвище,
ініціали та підпис державного інспектора з карантину рослин, що
видав карантинний сертифікат та несе відповідальність за його
достовірність.
 
   Порядок оформлення фітосанітарного сертифіката ( z1121-05 )
 
   35. Підкарантинні матеріали при експорті або  реекспорті
супроводжуються  оригіналом  фітосанітарного  сертифіката  або
фітосанітариного  сертифіката  на  реекспорт  та/або  іншою
документацією за запитом країни призначення.
 
   36. Фітосанітарний сертифікат видається державним інспектором
з карантину рослин не раніше ніж за 14 діб до дати переміщення
підкарантинних матеріалів на підставі проведеного фітосанітарного
контролю.
 
   37. Державний інспектор з карантину рослин  зобов'язаний
прийняти рішення про видачу або відмову у видачі фітосанітарного
сертифіката протягом 5 діб.
 
   38. Рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката
надається особі у письмовій формі.
 
   39. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
фітосанітарного сертифіката є:
   - невідповідність підкарантинних матеріалів фітосанітарним
вимогам;
   - виявлення зараження підкарантинних матеріалів шкідливими
організмами з урахуванням вимог країни-імпортера;
   - невідповідність наявних підкарантинних матеріалів заявленим
особою для переміщення;
   - невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину
рослин щодо проведення та невідкладного  вжиття  карантинних
заходів;
   - відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката
або фітосанітариного сертифіката на реекспорт.
 
   40. Підставами для анулювання фітосанітарного сертифіката є:
   - повідомлення особи про втрату фітосанітарного сертифіката
або фітосанітариного сертифіката на реекспорт;
   - зміна способу транспортування або транспортного засобу;
   - підробка фітосанітарного сертифіката або фітосанітариного
сертифіката на реекспорт;
   - пошкодження    фітосанітарного   сертифіката   або
фітосанітариного сертифіката на реекспорт, що не дає можливості
визначити фітосанітарний стан підкарантинних матеріалів.
 
   41. Плата  за  видачу  фітосанітарного  сертифіката  або
фітосанітариного сертифіката на реекспорт справляється у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   42. Рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката
може бути оскаржене у Головній державній інспекції з карантину
рослин України або в суді.
 
   43. Заява  про оскарження рішення про відмову у видачі
фітосанітарного сертифіката подається до  Головної  державної
інспекції з карантину рослин України у строк, що не перевищує
десяти днів  після  одержання  відповідного  рішення.  Заява
розглядається в 10-денний термін.
 
   44. Про  результати  розгляду  заявник  повідомляється у
письмовій формі.
 
   45. Фітосанітарний сертифікат заповнюється в такому порядку:
   У розділі 1 "Експортер та його адреса" зазначається назва та
адреса (фактична або юридична) експортера та/або відправника
підкарантинних матеріалів відповідно до експортера та відправника
зазначеного у контракті.
   Розділ 2 "Фітосанітарний сертифікат" містить реєстраційний
номер Державної інспекції з карантину рослин та порядковий номер
документа.
   У розділі 3 "Iмпортер та його адреса" зазначається назва та
адреса імпортера відповідно до зазначеного у контракті.
   У розділі 4 "В організацію карантину і захисту рослин"
вказується назва країни-імпортера підкарантинних матеріалів (до
якої буде ввозитись підкарантинний матеріал).
   Розділ 5 "Місце походження" повинен відображати інформацію
про регіон виробництва, заготівлі та/або походження підкарантинних
матеріалів (країна, область, район тощо).
   У розділі 6 "Пункт увезення" вказується прикордонний пункт,
через який буде перевозитись та/або ввозитись даний підкарантинний
матеріал до країни-імпортера або суміжної транзитної країни.
   У розділі  7  "Спосіб транспортування" вказується спосіб
транспортування, а саме: для морського способу - назва судна за
коносаментом; для залізничного транспорту - номер вагона за
транспортною накладною; для автотранспорту - марка та номер
автомашини за товарно-транспортною накладною (інвойс).
   Розділ 8 "Маркування,  назва  підкарантинного  матеріалу,
ботанічна назва рослин" включає опис упаковки для підкарантинних
матеріалів: навалом або насипом (in bulk), у  пакетах  (in
pack); маркування, що проставлене на підкарантинному матеріалі, а
при відсутності маркування - вказується його відсутність (no
marking); найменування підкарантинного матеріалу та ботанічну
назву рослини (латинською мовою).
   У розділі 9 "Кількість" вказується кількість підкарантинного
матеріалу (тонн, кг, місць, одиниць, штук тощо).
   Розділ 10  "Цей  сертифікат  засвідчує"  відображає,  що
фітосанітарний сертифікат оформлений на  підставі  проведених
фітосанітарних заходів та враховує вимоги Міжнародної конвенції
захисту рослин  (  995_805  ),  Міжнародних  стандартів  з
фітосанітарних заходів та вимоги країни-імпортера щодо відсутності
карантинних організмів.
   У розділі 11 "Додаткова декларація" зазначається додаткова
інформація  про  виконання  додатково  задекларованих  вимог
країноюімпортером. Iнформація про виконання  заходів  повинна
зводитись до мінімального обсягу і бути лаконічною.
   У частині "Знезараження" у лівому нижньому кутку документа, у
разі проведення знезараження проставляється його дата, хімікат і
його концентрація, якщо він використовувався при  фумігації;
експозиція (час) та температура, при якій проводилося знезараження
підкарантинних матеріалів, а також у розділі 17  "Додаткова
інформація" зазначається інформація, що пов'язана з проведенням
фумігації або іншої обробки (наприклад, відсутність кори  -
debarking). Для знезараження підкарантинних матеріалів можуть
використовуватись різні методи: фумігація (fumigation), сушіння
(kiln drying) або інші способи.
   При відсутності знезараженя пункти 12 - 15 сертифіката не
заповнюються.
   Заключна частина документа у нижньому правому кутку включає
розділ 18 "Місце оформлення, дата, призвище інспектора, підпис,
штамп", який відображає: місце видачі фітосанітарного сертифіката
(область,  місто  або  населений  пункт);  дату  заповнення
фітосанітарного сертифіката; прізвище державного інспектора з
карантину  рослин;  особистий підпис державного інспектора з
карантину рослин, що видав фітосанітарний сертифікат, та відтиск
трикутної печатки з міжнародною фітосанітарною символікою.
 
   Порядок оформлення фітосанітарного сертифіката на реекспорт
              ( z1121-05 )
 
   Фітосанітарний сертифікат на реекспорт заповнюється в такому
порядку,  як  і  фітосанітарний  сертифікат  для  експорту
підкарантинних матеріалів. Частини та елементи фітосанітарного
сертифіката на реекспорт є такими ж, як для фітосанітарного
сертифіката, крім розділу 10, що стосується сертифікації.
   У цьому  розділі  фітосанітарний сертифікат на реекспорт
відображає: країну, до якої було  ввезено  або  імпортовано
підкарантинний  матеріал,  країну-експортер,  з якої походить
підкарантинний матеріал, номер фітосанітарного сертифіката країни
походження та засвідчує, що підкарантинний матеріал під час
перевантаження, зберігання, розділення і поєднання з  іншими
вантажами в Україні не був підданий ризику зараження.
 
 Завідувач відділу
 внутрішнього карантину рослин             С.Є.Прунце
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка