Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін та доповнень до Статуту Київського міського пологового будинку N 3

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 38 від 23.01.2007
 
 
     Про затвердження змін та доповнень до Статуту
      Київського міського пологового будинку N 3
 
 
   Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.06.2002
N 28/28 ( ra0028023-02 ) "Про утворення виконавчого  органу
Київської міської ради та затвердження його структури і загальної
чисельності" та з метою приведення установчих документів  у
відповідність до законодавства України:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Київського
міського пологового будинку N 3, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 10.03.1998 N 496 (із
змінами, затвердженими розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 16.07.2004 N 1293), що додаються.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 10.03.1998 N 496.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 23.01.2007 N 38
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до Статуту Київського міського пологового
      будинку N 3, затвердженого розпорядженням
      Київської міської державної адміністрації
            від 10.03.1998 N 496
 
      (Цей документ є невід'ємною частиною Статуту
      Київського міського пологового будинку N 3)
 
   1. Пункт 3 розділу I викласти в новій редакції:
   "3. Установа має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський
і  первинний  медичний  облік, веде статистичну звітність у
встановленому законодавством порядку".
 
   2. У пункті 2 розділу I слова "Київської міської Ради
народних депутатів" замінити словами "Київської міської ради".
 
   3. У пункті 2 розділу II виключити абзаци:
   "- всі інші види медичної, консультативної, лікувальної та
профілактичної діяльності";
   "Установа має право  застосовувати  в  своїй  діяльності
наркотичні, сильнодіючі засоби, спирт та прекурсори за медичними
показаннями у порядку, визначеному законодавством України".
 
   4. Пункт 2 розділу II доповнити абзацами такого змісту:
   "- здійснення  діяльності,  пов'язаної  з  відпуском,
використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням
наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, у
порядку, визначеному законодавством України;
   - медична практика".
 
   5. Розділ IX викласти в новій редакції:
 
        "IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
 
   1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її
реорганізації  або  ліквідації,  за  рішенням  власника  чи
уповноваженого ним органу, за рішенням суду або господарського
суду у порядку, встановленому законодавством України.
 
   2. У разі припинення діяльності Установи працівникам, що
звільняються,  гарантується  додержання  їх прав і інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
 
   3. У випадку ліквідації Установи її активи мають бути за
рішенням  власника  передані  іншій неприбутковій організації
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету".
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинськи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка