Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності

Страница 6¦            ¦тощо, інвентарю для спортивного     ¦
¦            ¦полювання та рибальства, альпінізму,  ¦
¦            ¦боксу і т. ін., установку, ремонт та  ¦
¦            ¦обслуговування інвентарю; не включає  ¦
¦            ¦виробництво вітрил, спортивного одягу, ¦
¦            ¦спортивного взуття, столів для більярду ¦
¦            ¦та автоматичного устаткування для    ¦
¦            ¦кегельбану, хлистів та батогів для   ¦
¦            ¦верхової їзди)             ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     36.5     ¦Виробництво ігор та іграшок (уключає  ¦
¦            ¦виробництво ляльок, іграшкових тварин  ¦
¦            ¦тощо, іграшкових музичних інструментів, ¦
¦            ¦гральних карт, автоматичних та     ¦
¦            ¦механічних ігор, гумових ігор та    ¦
¦            ¦іграшок, гральних автоматів, столів та ¦
¦            ¦приладдя для більярду, спеціальних   ¦
¦            ¦столів для казино, автоматичного    ¦
¦            ¦приладдя для кегельбану тощо;      ¦
¦            ¦установлення, ремонт та обслуговування ¦
¦            ¦кегельбанів та інших ігор; не включає  ¦
¦            ¦виробництво велосипедів, створення   ¦
¦            ¦ігрових програм для комп'ютерів)    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     36.6     ¦Виробництво іншої продукції (уключає  ¦
¦            ¦виробництво біжутерії; мітел та щіток; ¦
¦            ¦приладдя канцелярського: ручок, олівців ¦
¦            ¦усіх видів, фломастерів; ґудзиків,   ¦
¦            ¦блискавок тощо, запальничок, свічок,  ¦
¦            ¦сірників та т. ін., дитячих колясок; не ¦
¦            ¦включає виробництво дорожніх наборів для¦
¦            ¦особистої гігієни та для чищення взуття,¦
¦            ¦балончиків з чорнилами для авторучок,  ¦
¦            ¦ґнотів для запальничок)         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     37      ¦Оброблення відходів           ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     37.1     ¦Оброблення металевих відходів та брухту ¦
¦            ¦(уключає оброблення металевих відходів ¦
¦            ¦та брухту, металевих виробів, уживаних ¦
¦            ¦або неуживаних, для отримання вторинної ¦
¦            ¦сировини: подрібнення механічним    ¦
¦            ¦способом старих автомобілів, пральних  ¦
¦            ¦машин, залізничних вагонів тощо з    ¦
¦            ¦подальшим сортуванням та сепарацією,  ¦
¦            ¦інші способи механічного оброблення,  ¦
¦            ¦різання суден на металобрухт; не    ¦
¦            ¦включає виробництво нового металу або  ¦
¦            ¦нової готової продукції з вторинної   ¦
¦            ¦сировини, отриманої від власного чи   ¦
¦            ¦невласного виробництва, оптову торгівлю ¦
¦            ¦відходами та брухтом, уключаючи     ¦
¦            ¦збирання, сортування, пакування, без  ¦
¦            ¦оброблення та промислового перероблення;¦
¦            ¦торгівлю деталями та запчастинами,   ¦
¦            ¦отриманими від розбирання автомобілів, ¦
¦            ¦машин, комп'ютерів тощо для повторного ¦
¦            ¦використання)              ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     37.2     ¦Оброблення неметалевих відходів та   ¦
¦            ¦брухту (уключає оброблення неметалевих ¦
¦            ¦відходів та брухту, неметалевих виробів,¦
¦            ¦уживаних або неуживаних, для отримання ¦
¦            ¦вторинної сировини: утилізацію гуми,  ¦
¦            ¦пластмас, скла, відходів будівництва;  ¦
¦            ¦перероблення відпрацьованих олій,    ¦
¦            ¦харчових жирів та інших відходів у   ¦
¦            ¦вторинну сировину; не включає      ¦
¦            ¦виробництво нових готових виробів з   ¦
¦            ¦вторинної сировини: пряжі з клоччя,   ¦
¦            ¦паперової маси з паперових відходів або ¦
¦            ¦наварювання покришок; оброблення    ¦
¦            ¦харчових залишків для виробництва    ¦
¦            ¦харчових продуктів, оброблення відходів ¦
¦            ¦боєнь для виробництва кормів для тварин,¦
¦            ¦перероблення відпрацьованого ядерного  ¦
¦            ¦палива)                 ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     E      ¦Виробництво та розподілення       ¦
¦            ¦електроенергії, газу та води      ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     40      ¦Виробництво та розподілення       ¦
¦            ¦електроенергії, газу пари та гарячої  ¦
¦            ¦води                  ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     40.1     ¦Виробництво та розподілення       ¦
¦            ¦електроенергії (уключає виробництво   ¦
¦            ¦електроенергії з використанням будь-яких¦
¦            ¦джерел, уключаючи теплову, ядерну    ¦
¦            ¦енергію, гідроенергію, електроенергію, ¦
¦            ¦яка виробляється газовими турбінами,  ¦
¦            ¦дизельними станціями чи іншими     ¦
¦            ¦поновлюваними джерелами; експлуатацію  ¦
¦            ¦магістральних електричних мереж,    ¦
¦            ¦призначених для передачі від виробника ¦
¦            ¦до місцевих розподільчих мереж;     ¦
¦            ¦постачання електроенергії споживачам,  ¦
¦            ¦експлуатацію місцевих мереж)      ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     40.2     ¦Виробництво та розподілення газу    ¦
¦            ¦(уключає виробництво газоподібного   ¦
¦            ¦палива з певною питомою теплотою    ¦
¦            ¦згоряння з газу різного походження, у т.¦
¦            ¦ч. природного газу, шляхом його     ¦
¦            ¦очищення, змішування та інших процесів ¦
¦            ¦перероблення; виробництво газу, що   ¦
¦            ¦використовують для газопостачання,   ¦
¦            ¦шляхом газифікації вугілля,       ¦
¦            ¦використання побічних продуктів     ¦
¦            ¦сільського господарства та відходів;  ¦
¦            ¦постачання газу споживачам через системи¦
¦            ¦місцевих (локальних) мереж       ¦
¦            ¦газопостачання; не включає торгівлю   ¦
¦            ¦газоподібним паливом та його постачання ¦
¦            ¦в балонах, діяльність з транспортування ¦
¦            ¦газу магістральними трубопроводами)   ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     40.3     ¦Постачання пари та гарячої води (уключає¦
¦            ¦виробництво, збирання та розподілення  ¦
¦            ¦пари та гарячої води для центрального  ¦
¦            ¦опалення, виробництва енергії та інших ¦
¦            ¦потреб, також виробництво та      ¦
¦            ¦розподілення охолодженої води або льоду ¦
¦            ¦для охолодження)            ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     41      ¦Збирання, очищення та розподілення води ¦
¦            ¦(уключає також опріснювання морської  ¦
¦            ¦води для виробництва прісної води як  ¦
¦            ¦основного продукту; не включає     ¦
¦            ¦експлуатацію зрошувальних систем у   ¦
¦            ¦сільському господарстві; перероблення  ¦
¦            ¦стічних вод; виробництво та розподіл  ¦
¦            ¦охолодженої води або льоду для     ¦
¦            ¦охолодження /40.30.0/)         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     F      ¦Будівництво               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     45      ¦Будівництво               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     G      ¦Торгівля; ремонт автомобілів, побутових ¦
¦            ¦виробів та предметів особистого вжитку ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     50      ¦Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх¦
¦            ¦технічне обслуговування та ремонт    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     51      ¦Оптова торгівля і посередництво в    ¦
¦            ¦оптовій торгівлі            ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     52      ¦Роздрібна торгівля; ремонт побутових  ¦
¦            ¦виробів та предметів особистого вжитку ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     H      ¦Діяльність готелів та ресторанів    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     55      ¦Діяльність готелів та ресторанів    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     I      ¦Діяльність транспорту та зв'язку    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     60      ¦Діяльність наземного транспорту     ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     60.1     ¦Діяльність залізничного транспорту   ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.10.1    ¦Діяльність пасажирського залізничного  ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.10.2    ¦Діяльність вантажного залізничного   ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     60.2     ¦Діяльність іншого наземного транспорту ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.21     ¦Діяльність автомобільного та іншого   ¦
¦            ¦міського регулярного транспорту     ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.21.1    ¦Діяльність автомобільного регулярного  ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.21.2    ¦Діяльність регулярного         ¦
¦            ¦електротранспорту, уключаючи діяльність ¦
¦            ¦фунікулерів та підвісних канатних доріг ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.22     ¦Діяльність таксі            ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.23     ¦Діяльність нерегулярного пасажирського ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.24     ¦Діяльність автомобільного вантажного  ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     60.3     ¦Діяльність трубопровідного транспорту  ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     61      ¦Діяльність водного транспорту      ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     61.1     ¦Діяльність морського транспорту     ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.10.1    ¦Діяльність морського пасажирського   ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    60.10.2    ¦Діяльність морського вантажного     ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     61.2     ¦Діяльність річкового транспорту     ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    61.20.1    ¦Діяльність рейсового пасажирського   ¦
¦            ¦річкового транспорту          ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    61.20.2    ¦Діяльність вантажного річкового     ¦
¦            ¦транспорту               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     62      ¦Діяльність авіаційного транспорту    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     62.1     ¦Авіаційні регулярні перевезення     ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    62.10.1    ¦Авіаційні регулярні пасажирські     ¦
¦            ¦перевезення               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    62.10.2    ¦Авіаційні регулярні вантажні      ¦
¦            ¦перевезення               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     62.2     ¦Авіаційні нерегулярні перевезення    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    62.20.1    ¦Авіаційні нерегулярні пасажирські    ¦
¦            ¦перевезення               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦    62.20.2    ¦Авіаційні нерегулярні вантажні     ¦
¦            ¦перевезення               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     63      ¦Додаткові транспортні послуги та    ¦
¦            ¦допоміжні операції           ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     63.1     ¦Транспортне оброблення вантажів;    ¦
¦            ¦складське господарство         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     63.2     ¦Функціонування транспортної       ¦
¦            ¦інфраструктури             ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     63.3     ¦Послуги з організації подорожувань   ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     63.4     ¦Організація перевезення вантажів    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     64      ¦Діяльність пошти та зв'язку       ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     J      ¦Фінансова діяльність          ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     K      ¦Операції з нерухомим майном, оренда,  ¦
¦            ¦інжиніринг та надання послуг      ¦
¦            ¦підприємцям               ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     70      ¦Операції з нерухомим майном       ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     71      ¦Оренда машин та устаткування; прокат  ¦
¦            ¦побутових виробів і предметів особистого¦
¦            ¦вжитку                 ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     72      ¦Діяльність у сфері інформатизації    ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     73      ¦Дослідження і розробки         ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     74      ¦Діяльність у сферах права,       ¦
¦            ¦бухгалтерського обліку, інжинірингу;  ¦
¦            ¦надання послуг підприємцям       ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     L      ¦Державне управління           ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     75      ¦Державне управління           ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     M      ¦Освіта                 ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     80      ¦Освіта                 ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     N      ¦Охорона здоров'я та надання соціальної ¦
¦            ¦допомоги                ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     85      ¦Охорона здоров'я та надання соціальної ¦
¦            ¦допомоги                ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     O      ¦Надання комунальних та індивідуальних  ¦
¦            ¦послуг; діяльність у сфері культури та ¦
¦            ¦спорту                 ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     90      ¦Санітарні послуги, прибирання сміття та ¦
¦            ¦знищення відходів            ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     91      ¦Діяльність громадських організацій   ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     92      ¦Діяльність у сфері культури та спорту, ¦
¦            ¦відпочинку та розваг          ¦
¦-----------------------+----------------------------------------¦
¦     93      ¦Надання індивідуальних послуг      ¦
-----------------------------------------------------------------


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка