Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву Шахтарської студії телебачення, м. Шахтарськ Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії на кабельне мовлення (НР N 2707 від 18.10.2006)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            14.02.2007 N 164
 
      Про заяву Шахтарської студії телебачення,
     м. Шахтарськ Донецької обл., щодо переоформлення
         ліцензії на кабельне мовлення
          (НР N 2707 від 18.10.2006)
 
 
   Розглянувши   заяву  Шахтарської  студії  телебачення,
м. Шахтарськ Донецької обл. (юридична та фактична адреси: вул.
Леніна, 4, м. Шахтарськ Донецької обл., 86200; директор Цегельник
Олена Анатоліївна), щодо переоформлення ліцензії НР N 2707 від
18.10.2006 на кабельне мовлення в багатоканальній телемережі ТОВ
"Кабельна інформаційна телевізійна мережа", м. Шахтарськ Донецької
обл.,  у  зв'язку  зі збільшенням кількості домогосподарств,
уточненням території розташування багатоканальної  телемережі,
зменшенням загального обсягу мовлення, зміною програмної концепції
мовлення, керуючись статтею 35 Закону України "Про телебачення та
радіомовлення"   (   3759-12  ),  заслухавши  інформацію
ліцензійно-реєстраційного     управління,  Національна  рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2707 від 18.10.2006 Шахтарської
студії телебачення, м. Шахтарськ Донецької обл., у зв'язку зі
збільшенням  кількості  домогосподарств,  уточненням території
розташування багатоканальної телемережі, зменшенням загального
обсягу мовлення, зміною програмної концепції мовлення, згідно з
додатком, зазначивши в ліцензії:
   - територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі
- м. Шахтарськ Донецької обл., мікрорайони 7 та 8, частина старого
міста;
   - кількість домогосподарств - 7257;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 4 години на
добу, згідно з сіткою мовлення: вівторок - п'ятниця: 8.00-10.00;
субота - неділя: 9.00-11.00; вівторок - неділя: 19.00-21.00
(загальний обсяг мовлення - 24 години на тиждень).
 
   2. Фінансово-економічному  управлінню  при  нарахуванні
Шахтарській студії телебачення, м. Шахтарськ Донецької обл.,
ліцензійного збору за внесення змін до ліцензії врахувати:
 
   2.1. за зміну програмної концепції мовлення та уточнення
території - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
 
   2.2. раніше  сплачений  ліцензійний  збір,  кількість
домогосподарств - 7257; ресурс багатоканальної телемережі - 20
каналів; загальний обсяг мовлення - 24 години на  тиждень.
Коефіцієнт ліцензійного збору залишається без змін.
 
   3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ліцензію  на  кабельне  мовлення  Шахтарській  студії
телебачення,  м.  Шахтарськ Донецької обл., строк дії - до
18.10.2016 (або відповідно до ліцензії НР N 2707 від 18.10.2006).
 
   4. При видачі переоформленої ліцензії на кабельне мовлення
ліцензія НР N 2707 від 18.10.2006 вилучається.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент, управління: контролю та моніторингу,
юридичне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   14.02.2007 N 164
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
   мовлення Шахтарської студії телебачення, м. Шахтарськ
      Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії
     на кабельне мовлення (НР N 2707 від 18.10.2006)
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні): українська (не менше 57 %);
 
   II. Частка програм власного виробництва: 4 години на добу,
100 %;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 4 години на добу,
100 %;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: ___________.
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції: ________ _____.
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення, із зазначенням мовника
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл ¦Загаль- ¦ Обсяг ¦ Обсяг на- ¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦
¦з/п¦програмного¦ ний  ¦власно-¦ціонально- ¦інозем- ¦програм та¦
¦  ¦наповнення ¦ обсяг ¦го про-¦го продукту¦ ного  ¦ передач, ¦
¦  ¦      ¦на добу ¦ дукту ¦  (год.  ¦продукту¦  які  ¦
¦  ¦      ¦ (год. ¦ (год. ¦ хв./добу) ¦ (год. ¦передбача-¦
¦  ¦      ¦ хв./  ¦ хв./ ¦      ¦ хв./ ¦ ється  ¦
¦  ¦      ¦ добу) ¦ добу) ¦      ¦ добу) ¦ретранслю-¦
¦  ¦      ¦    ¦    ¦      ¦    ¦вати (год.¦
¦  ¦      ¦    ¦    ¦      ¦    ¦хв./добу) ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6  ¦  7   ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 1 ¦Iнформацій-¦  40  ¦ 40  ¦ 40 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦но-аналіти-¦ хвилин ¦хвилин ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦чні і пуб- ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦ ліцистич- ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦ні передачі¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 2 ¦Культурно- ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦мистецькі ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 3 ¦Науково-  ¦  50  ¦ 50  ¦ 50 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦прос-   ¦ хвилин ¦хвилин ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦вітницькі ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 4 ¦Розважальні¦  60  ¦ 60  ¦ 60 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦і музичні ¦ хвилин ¦хвилин ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 5 ¦Дитячі   ¦  60  ¦ 60  ¦ 60 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦передачі  ¦ хвилин ¦хвилин ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 6 ¦Iнше    ¦  30  ¦ 30  ¦ 30 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦      ¦ хвилин ¦хвилин ¦      ¦    ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка