Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ПБФ "Дельта", м. Ізмаїл Одеської обл., щодо переоформлення ліцензії в частині власного мовлення (НР N 0809 від 16.04.2003)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            14.02.2007 N 166
 
 
     Про заяву ПБФ "Дельта", м. Iзмаїл Одеської обл.,
       щодо переоформлення ліцензії в частині
      власного мовлення (НР N 0809 від 16.04.2003)
 
 
   Розглянувши заяву ПБФ "Дельта", м. Iзмаїл Одеської обл., щодо
переоформлення ліцензії НР N 0809 від 16.04.2003 на мовлення в
багатоканальній телемережі ПБФ "Дельта" м. Iзмаїл Одеської обл., у
зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 30 до
57, загального обсягу мовлення з 4 годин на добу до 6 годин 15
хвилин на добу, зміною програмної концепції мовлення, каналу
мовлення з 5 ТВК на 6 ТВК, юридичної адреси, власника та
уточненням території, керуючись статтею 35 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), заслухавши інформацію
ліцензійно-реєстраційного   управління,  Національна    рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити  ліцензію НР N 0809 від 16.04.2003 ПБФ
"Дельта", м. Iзмаїл Одеської обл., у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі з 30 до 57, загального обсягу
мовлення з 4 годин на добу до 6 годин 15 хвилин на добу,
уточненням території, зміною каналу мовлення з 5 ТВК на 6 ТВК,
юридичної адреси, власника та програмної концепції мовлення згідно
з додатком (підписаним заступником начальника управління контролю
та моніторингу), зазначивши в ліцензії:
   - оператори телекомунікацій: ПБФ "Дельта", м. Iзмаїл Одеської
обл.;
   - вид мовлення - кабельне;
   - територія розповсюдження програм - відповідно до ліцензії
НР N 0809 від 16.04.2003 ПБФ "Дельта", м. Iзмаїл Одеської обл. -
Одеська область, м. Iзмаїл, у межах вулиць та  проспектів:
Фанагорійська,  Шевченка,  Кутузова,  Краснодонська, Рахімова,
Першотравнева, Гагаріна, Рєпіна та пр. Суворова, Леніна;
   - вихідні дані (логотип) - "Дельта";
   - територіальна категорія мовлення - місцеве;
   - канал мовлення - 6 ТВК;
   - кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
програм - 3000;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 57 каналів;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 6 годин 15
хвилин на добу;
   - мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі - українська
(не менше 65 %);
   - місцезнаходження головної станції - пр. Суворова, 62, м.
Iзмаїл, Одеської обл.
 
   2. Зобов'язати ПБФ "Дельта", м. Iзмаїл  Одеської  обл.,
привести діяльність та статутні документи у відповідність до вимог
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
 
   3. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за переоформлення ліцензії в частині власного мовлення:
 
   3.1. за зміну програмної концепції мовлення, каналу мовлення,
юридичної адреси, засновника та уточнення території - в розмірі
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   3.2. враховуючи  раніше  сплачений  ліцензійний  збір та
кількість домогосподарств 3000, кількість каналів трансляції - 1
канал, збільшення ресурсу з 30 до 57 каналів; канал кабельного
мовлення: обсяг мовлення - 6 годин  15  хвилин  на  добу,
підвищувальний коефіцієнт ліцензійного збору К = 5.
 
   4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ПБФ "Дельта", м. Iзмаїл Одеської обл., ліцензію  на
мовлення, термін дії відповідно до ліцензії НР 0809 від 16.04.2003
- до 16.04.2013.
 
   5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР
N 0809 від 16.04.2003 вилучається та вважається недійсною.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент, управління: контролю та моніторингу,
юридичне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   14.02.2007 N 166
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
     мовлення ПБФ "Дельта", м. Iзмаїл Одеської обл.,
     щодо переоформлення ліцензії в частині власного
        мовлення (НР N 0809 від 16.04.2003)
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні): українська (не менше 65%);
 
   II. Частка програм власного виробництва: 2 години  на добу,
32%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 4 години на  добу,
63%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 2 години 15 хвилин на добу, 36%;
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції: ---------;
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл ¦Загаль- ¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦
¦з/п¦програмного¦ ний  ¦власно-¦національ- ¦інозем- ¦програм та¦
¦  ¦наповнення ¦обсяг на¦го про-¦  ного  ¦ ного ¦ передач, ¦
¦  ¦      ¦ добу ¦ дукту ¦ продукту ¦продукту¦  які  ¦
¦  ¦      ¦ (год. ¦ (год. ¦  (год.  ¦ (год. ¦передбача-¦
¦  ¦      ¦ хв./  ¦ хв./ ¦ хв./добу) ¦ хв./ ¦ ється  ¦
¦  ¦      ¦ добу) ¦ добу) ¦      ¦ добу) ¦ретранслю-¦
¦  ¦      ¦    ¦    ¦      ¦    ¦вати (год.¦
¦  ¦      ¦    ¦    ¦      ¦    ¦хв./добу) ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6  ¦  7   ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 1 ¦Iнформацій-¦2 години¦  1  ¦ 2 години ¦    ¦     ¦
¦  ¦но-аналіти-¦    ¦година ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦чні і пуб- ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦ліцистичні ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦ передачі ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 2 ¦Культурно- ¦2 години¦  1  ¦ 2 години ¦    ¦     ¦
¦  ¦мистецькі ¦    ¦година ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 3 ¦Науково-  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦    ¦     ¦
¦  ¦про-    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦світницькі ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 4 ¦Розважальні¦1 година¦    ¦      ¦1 година¦     ¦
¦  ¦і музичні ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 5 ¦Дитячі   ¦1 година¦    ¦      ¦1 година¦     ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦---+-----------+--------+-------+-----------+--------+----------¦
¦ 6 ¦Iнше    ¦  15  ¦    ¦      ¦  15  ¦     ¦
¦  ¦(художні  ¦ хвилин ¦    ¦      ¦ хвилин ¦     ¦
¦  ¦фільми,  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦телесеріа- ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
¦  ¦ли)    ¦    ¦    ¦      ¦    ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка