Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву Харківської держтелерадіокомпанії, м. Харків, щодо продовження строку дії ліцензії (НР N 0674 від 12.02.2003)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            14.02.2007 N 171
 
 
      Про заяву Харківської держтелерадіокомпанії,
     м. Харків, щодо продовження строку дії ліцензії
          (НР N 0674 від 12.02.2003)
 
 
   Розглянувши заяву   Харківської   обласної   державної
телерадіокомпанії, м. Харків (юридична та фактична адреса: майдан
Свободи, 5, Держпром, 5 під'їзд, м. Харків, 61506; генеральний
директор Аласанія Зураби Григорович), про продовження строку дії
ліцензії НР N 0674 від 12.02.2003 (термін дії до 24.04.2007),
заслухавши інформацію ліцензійно-реєстраційного та  управління
контролю та моніторингу, керуючись статтями 12, 23, 31, 33 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями
18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),  Національна   рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Продовжити строк дії ліцензії НР N 0674 від 12.02.2003
Харківської обласної державної телерадіокомпанії, м. Харків, на
мовлення на першому каналі проводового мовлення (програма УР-1) у
м. Харкові  і Харківській області та частотах 67,13 МГц у
м. Харкові, потужність передавача 4,0 кВт та 72,08 МГц у м. Iзюмі
Харківської області, потужність передавача 4,0 кВт та 71,51 МГц у
м. Зачепилівці Харківської області, потужність передавача 0,1 кВт,
обсяг мовлення по 2 години 8 хвилин на добу, зазначивши у
ліцензії:
   - код ЄДРПОУ - 02841592;
   - власник - державна власність;
   - територія розповсюдження - м. Харків та Харківська область;
   - кількість  домогосподарств  на території розповсюдження
програм (радіоточок) - 542827;
   - вид мовлення - ефірне, проводове;
   - позивні - "Говорить Харків", музичний фрагмент пісні Марка
Кармівського "Пісня про Харків";
   - строк дії ліцензії - 10 років;
   - місцезнаходження передавача - вул.  Дерев'янка,  12-а,
м. Харків;
   - адреса радіовузлу зв'язку - вул. Сумська, 78, м. Харків;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 2 години 8
хвилин на добу згідно з сіткою мовлення: понеділок - п'ятниця:
06.45-06.54, 08.10-08.29, 15.40-15.59, 18.10-18.59, 20.00-20.29;
субота:  06.10-06.29,  08.10-08.29,  12.40-12.56, 17.45-17.59,
18.10-18.59, 20.00-20.29;  неділя:  06.10-06.29,  08.10-08.29,
15.45-15.59, 18.10-18.59, 20.00-20.29;
   - програмна концепція - згідно з  додатком  (підписаним
заступником начальника управління контролю та моніторингу);
   - мова (мови),  якою  (якими)  вестимуться  передачі  -
українська.
 
   2. Визначити оператором телекомунікацій на першому каналі
проводового мовлення (програма УР-1) у м. Харкові і Харківській
області та частотах 67,13 МГц у м. Харкові, потужність передавача
4,0 кВт та 72,08 МГц у м. Iзюмі Харківської області, потужність
передавача 4,0 кВт та 71,51 МГц у м. Зачепилівці Харківської
області, потужність передавача 0,1 кВт - ВАТ "Укртелеком" та
Харківський ОРТПЦ.
 
   3. Фінансово-економічному управлінню провести  розрахунок,
видати направлення та рахунок Харківській держтелерадіокомпанії,
м. Харків, на сплату ліцензійного збору за користування частотами
67,13 МГц у м. Харкові, потужність передавача 4,0 кВт та 72,08 МГц
у м. Iзюмі Харківської області, потужність передавача 4,0 кВт та
71,51  МГц у м. Зачепилівці Харківської області, потужність
передавача 0,1 кВт, обсягом мовлення по 2 години 08 хвилин на добу
та врахувати:
   - розмір  плати  за одну годину роботи однієї основної
радіоточки для інших юридичних осіб, визначений наказом ВАТ
"Укртелеком" від 06.07.2006 N 312;
   - обсяг мовлення на першому каналі проводового мовлення
(програма (УР-1) - 2 години 8 хвилин на добу;
   - кількість домогосподарств (радіоточок) - 542827.
 
   4. Розмір грошового (ліцензійного) збору збільшується у 1 раз
(Кт = 1), знижка  90%  згідно  з  п. 2  Постанови КМУ N 392
( 392-95-п ) від 05.06.1995.
 
   5. Ліцензійно-реєстраційному управлінню  здійснити  видачу
ліцензії  Харківській держтелерадіокомпанії, м. Харків, після
сплати ліцензійного збору та після закінчення строку дії ліцензії
НР N 0674 від 12.02.2003.
 
   6. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління: контролю та моніторингу,
юридичне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   14.02.2007 N 171
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
               мовлення
 
 
   I. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні) українська;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 2 години 8 хвилин на
добу, 100%;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту
   (в тому числі власного виробництва): 2 години 8 хвилин на
добу, 100%;
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції
   іноземного виробництва:_____________________________________
                 години та хвилини на добу,
               відсоток від загального обсягу
                    мовлення
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції: _________________________
                    години та хвилини на добу,
__________________________________________________________________
       відсоток від загального обсягу мовлення,
__________________________________________________________________
           із зазначенням мовника
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Розподіл  ¦Загаль-¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦ Обсяг ¦ Обсяг ¦
¦з/п¦ програмного ¦ ний  ¦власно-¦національ-¦інозем- ¦програм ¦
¦  ¦ наповнення  ¦ обсяг ¦го про-¦ ного  ¦ ного ¦  та  ¦
¦  ¦        ¦на добу¦дукту ¦ продукту ¦продукту¦передач,¦
¦  ¦        ¦ (год. ¦ (год. ¦ (год.  ¦ (год. ¦ які  ¦
¦  ¦        ¦ хв./ ¦ хв./ ¦хв./добу) ¦ хв./  ¦передба-¦
¦  ¦        ¦ добу) ¦ добу) ¦     ¦ добу) ¦чається ¦
¦  ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦ретранс-¦
¦  ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦ лювати ¦
¦  ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦ (год. ¦
¦  ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦ хв./ ¦
¦  ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦ добу) ¦
¦---+---------------+-------+-------+----------+--------+--------¦
¦ 1 ¦    2    ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦  6  ¦  7  ¦
¦---+---------------+-------+-------+----------+--------+--------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно- ¦1 год. ¦1 год. ¦1 год. 10 ¦    ¦    ¦
¦  ¦аналітичні та ¦10 хв. ¦10 хв. ¦  хв.  ¦    ¦    ¦
¦  ¦публіцистичні ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦передачі    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦---+---------------+-------+-------+----------+--------+--------¦
¦ 2 ¦Культурно-мис- ¦26 хв. ¦26 хв. ¦ 26 хв. ¦    ¦    ¦
¦  ¦тецькі передачі¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦---+---------------+-------+-------+----------+--------+--------¦
¦ 3 ¦Науково-    ¦15 хв. ¦15 хв. ¦ 15 хв. ¦    ¦    ¦
¦  ¦просвітницькі ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦передачі    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦---+---------------+-------+-------+----------+--------+--------¦
¦ 4 ¦Розважальні та ¦10 хв. ¦10 хв. ¦ 10 хв. ¦    ¦    ¦
¦  ¦музичні    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦передачі    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦---+---------------+-------+-------+----------+--------+--------¦
¦ 5 ¦Дитячі передачі¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦    ¦    ¦
¦---+---------------+-------+-------+----------+--------+--------¦
¦ 6 ¦Iнше      ¦ 7 хв. ¦ 7 хв. ¦ 7 хв.  ¦    ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка