Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу від 28.02.2000 р. N 85 "Про введення в дію Технології оформлення вантажів під митний контроль"

            ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            03.08.2001 N 411
 
                   Зареєстровано
                   в Чернігівському обласному
                   управлінні юстиції
                   16 серпня 2001 р.
                   за N 58/365
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                 Чернігівської митниці
       N 380 ( v0380483-04 ) від 01.09.2004 }
 
       Про внесення змін та доповнень до наказу
   від 28.02.2000 р. N 85 "Про введення в дію Технології
       оформлення вантажів під митний контроль"
 
 
   У відповідності та для забезпечення виконання п. 3 Порядку
зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на
митну територію України, під митним контролем, затвердженого
наказом ДМСУ від 05.01.99 р. N 4 ( z0045-99 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 січня 1999 р. за N 45/3338, та
п. 3.1 Порядку заповнення граф вантажної  митної  декларації
відповідно  до  митних  режимів експорту, імпорту, транзиту,
тимчасового ввезення (вивезення),  митного  складу,  магазину
безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби України
від 30.06.98 р. N 380 ( z0469-98 ) та зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 22.07.98 р. за N 469/2909, з метою
впорядкування   митного   оформлення    вантажів    за
декларацією-зобов'язанням Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни та доповнення (додаються) до Технології
оформлення вантажів під митний контроль (далі - Технологія),
затвердженої наказом  по  митниці  від  28.02.2000  р. N 85
( v0085483-00 ) та зареєстрованої в  управлінні  юстиції  в
Чернігівській області 10.03.2000 р. за N 6/253.
 
   2. Юридичному сектору забезпечити державну реєстрацію цього
наказу в управлінні юстиції в Чернігівській області.
 
   3. Начальнику загального відділу Репеті Л.П. забезпечити
доведення наказу  до  начальників  митних  постів  "Енергія"
(Судорженка I.В.),   "Ніжин"   (Лапка   Ф.С.),   "Прилуки"
(Рязанцева В.В.), "Щорс" (Хмелинського Є.В.), вантажного відділу
(Кашперова I.В.).
 
   4. Вищезазначеним начальникам забезпечити вивчення змін та
доповнень до Технології особовим складом та контроль виконання.
 
   5. Начальникам  митних  постів  та  вантажного  відділу
забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
щодо змін та доповнень до Технології в частині, що їх стосується.
 
   6. Загальний  контроль покласти на заступника начальника
митниці Суха М.I.
 
 Начальник митниці                С.М.Остролуцький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Чернігівської митниці
                   03.08.2001 N 411
 
                   Зареєстровано
                   в Чернігівському обласному
                   управлінні юстиції
                   16 серпня 2001 р.
                   за N 58/365
 
 
               ЗМIНИ
       та доповнення до Технології оформлення
          вантажів під митний контроль
             ( v0085483-00 )
 
 
   1. Розділ 7 викласти в такій редакції:
       "7. Порядок надання листа-зобов'язання
         при оформленні попередньої ВМД
   7.1. Декларація-зобов'язання на бажання підприємства може
бути подана митному підрозділу впродовж п'ятнадцятиденного строку
перебування товарів під митним контролем, у тому числі разом з
Актом й у день передання товарів на зберігання під митним
контролем.
   7.1.1. Якщо підприємство передає товари на зберігання під
митним  контролем  у складських приміщеннях, які не є його
власністю, то разом з декларацією надається заява (додаток 6).
   7.1.2. Якщо підприємство оформило товари на зберігання під
митним контролем за Актом і надає декларацію-зобов'язання впродовж
п'ятнадцятиденного строку або на 15-й день перебування товарів під
митним  контролем,  то  разом  з  декларацією  надається
лист-зобов'язання (додаток 7)".
 
   2. Розділ 7 "Заключні положення" вважати розділом 8.
 
 
                   Додаток 6
                   до п. 7.1.1 Технології
                   оформлення вантажів
                   під митний контроль
                   ( v0085483-00 )
 
                   Начальнику Чернігівської
                   митниці
 
 
               ЗАЯВА
 
 
 Підприємство ____________________________________________________
             (повна назва підприємства)
 код за ЄДРПОУ ___________________________________________________
 
 адреса: _________________________________________________________
 
 тел. ____________________________________________________________
 
 Банківські відомості:
 Банк ____________________________________________________________
           (назва банку, адреса)
 
 р/р _______________________ МФО ____________
 р/р _______________________ МФО ____________
 в/р _______________________ МФО ____________
 
 Акредитаційний N _____________ від "___" _______________ 200__ р.
 
 просить Вашого дозволу на оформлення вантажу ____________________
                        (назва вантажу)
 ________________________________________________________________,
 
 що надійшов на нашу адресу за:
 документом контролю доставки ____________________________________
 контрактом ______________________________________________________
 товаросупровідними документами __________________________________
 
 на зберігання під митним контролем на складі підприємства _______
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 
 за адресою: ____________________________________________________,
 
 у зв'язку з ____________________________________________________.
 
 З правилами зберігання вантажів під митним контролем та, зокрема,
 статтями 89, 110, 111, 112, 118 ____ Митного Кодексу України
 ознайомлені.
 
 Зобов'язуємося до  "___"  _______________  200__ р. оформити
 вищезазначений вантаж в повному обсязі за ВМД в митному режимі
 __________________ та сплатити всі необхідні митні платежі.
 
 Декларація-зобов'язання додається.
 
 Примітки: _______________________________________________________
 
 Керівник підприємства ___________________________
 
 Головний бухгалтер ______________________________
 
 М.П.               Розміщення товару на зберігання
                 під митним контролем дозволено
                 "___" _______________ 200__ р.
                 ________________________________
                 (посада, підпис, прізвище,
                 ініціали посадової особи митного
                 органу)
 
 Заступник начальника митниці               М.I.Сух
 
 В.о. начальника юридичного сектору          Т.I.Сємакова
 
 В.о. начальника сектору
 власної безпеки                   О.М.Павленко
 
 
                   Додаток 7
                   до п. 7.1.2 Технології
                   оформлення вантажів
                   під митний контроль
                   ( v0085483-00 )
 
                   Чернігівська митниця
 
 
 Підприємство ____________________________________________________
   (повна назва суб'єкта ЗЕД, його фактична та юридична адреса)
 
 Код ЄДРПОУ ______________________________________________________
 
 згідно з зовнішньоекономічним контрактом від "__"_______ 200__ р.
 N ____ та доповнення до нього від "__" _________ 200__ р. N _____
 отримало вантаж _________________________________________________
           (найменуванні товарів та їх кількість)
 ________________________________________________________________,
 
 який надійшов за документами:
 
 CMR _____________________________________________________________
 рахунок-фактура _________________________________________________
 інші ____________________________________________________________
 
 та оформлений  за  Актом  про  прийняття-передання  товарів
 (предметів) на зберігання під митним контролем N _____ від "___"
 _______________ 200__ р.
 
 Зобов'язуємося до "___" _______________  200__  р.  оформити
 вищезазначений вантаж в повному обсязі за ВМД в митному режимі
 ________________________ та сплатити всі необхідні митні платежі.
 
 Декларація-зобов'язання додається.
 
 Керівник підприємства
 
 Головний бухгалтер
 
 Заступник начальника митниці               М.I.Сух
 
 В.о. начальника юридичного сектору          Т.I.Сємакова
 
 В.о. начальника сектору
 власної безпеки                   О.М.Павленко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка